Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta w Podkowie Leśnej"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta w Podkowie Leśnej 1.06.2005
Warsztaty z etyki zawodowej w administracji samorządowej /szkolenie wewnętrzne/ Urząd Miasta w Podkowie Leśnej

2 Program warsztatów nt. etyki zawodowej w administracji samorządowej
LP Czas Godziny Temat Zawartość treściowa 1 15 min 12:30 – 12.45 Wstęp do warsztatów 1.1 Przedstawienie programu warsztatów 1.2 Program „Przejrzysta Polska” – lista zadań 1.3 Dlaczego Etyka? 2 30 min 12:45 – 13:15 Film I i dyskusja 2.1 Prezentacja 8 scenek negatywnych z Filmu I (pytanie o możliwe rozwiązanie pozytywne po każdej) 2.2 Prezentacja 8 scenek pozytywnych z Filmu I 5 min 13:15 –13:20 Przerwa 3 13:20 – 13:50 Film II i dyskusja 3.1 Prezentacja 6 scenek Filmu II (dyskusja o możliwych rozwiązaniach pozytywnych i negatywnych po każdej scence i komentarz lektora) 4 10 min 13:50 – 14:00 Dyskusja nad definicjami zjawisk korupcyjnych 4.1 Przedstawienie typologii zjawisk korupcyjnych 4.2 Wspólna próba zdefiniowania tych poszczególnych zjawisk 14:00 –14:15 5 45 min 14:15 – 15:00 Ćwiczenia warsztatowe 5.1 Ocena w grupach dwu scenek korupcyjnych (2 grupy x 2 scenki) 5.2 Prezentacja wyników pracy obu grup 6 15:00 – 15:10 Struktura kodeksu etycznego 6.1 Prezentacja typowej struktury kodeksu etycznego z przykładami 15:10 –15:15 7 15:15 – 15:45 7.1 Przygotowanie w grupach listy głównych wartości / zagadnień, jakie muszą być uregulowane w kodeksie pracowników (radnych) w Podkowie Leśnej 7.2 Prezentacja wstępnych wyników pracy grup 7.3 Wyłonienie zespołu redakcyjnego w Urzędzie

3 Zadania wybrane przez Urząd i Rade Miasta Podkowy Leśnej
do realizacji w ramach programu „Przejrzysta Polska (1) Nazwa zadania obligatoryjnego i fakultatywnego Liczba głosów w ankiecie Osoba odp. Zasada przejrzystości działań samorządu 1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych samorządzie Zadanie obligatoryjne TP 1.2 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego (dla prasy lokalnej) 1 1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie MG 1.4 Utworzenie punktu informacyjnego 1.5 Utworzenie sieci punktów dostępu do Internetu/stron samorządowych 1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji 1.7 Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język 1.8 Opracowanie gminnego katalogu firm świadczących takie usługi, których efekty mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym w urzędach MG-TP Zasada braku tolerancji dla korupcji 2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego TP-MG 2.2 Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego MM 2.3 Opracowanie kodeksu postępowania (dotyczy realizacji kodeksu etycznego pracowników) 2.4 Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie 2.5 Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym 2.6 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracowników 2

4 Zadania wybrane przez Urząd i Rade Miasta Podkowy Leśnej do
realizacji w ramach programu „Przejrzysta Polska (2) Zasada partycypacji społeczności lokalnej 3.1 Opracowanie i wdrożenie programu (karty) współpracy z organizacjami pozarządowymi Zadanie obligatoryjne TP-MP 3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności 2 MP 3.3 Społeczna edukacja w zakresie etyki 1 3.4 Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej EM -KD 3.5 Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi 3.6 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Zasada przewidywalności działania władz samorządowych 4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy TP 4.2 Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom * 4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

5 Zadania wybrane przez Urząd i Rade Miasta Podkowy Leśnej
do realizacji w ramach programu „Przejrzysta Polska (3) Zasada fachowości pracowników samorządowych 5.1 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze Zadanie obligatoryjne MG 5.2 Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej 5.3 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników 4 5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie 1 MG + TP 5.5 Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku MM Zasada rozliczalności działań samorządu 6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” TP + MO 6.2 Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur TP + MG 6.3 Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd ** 2 6.4 Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowani imiennego * Zadanie 4.2: „Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom” będzie wykonane z jednym odstępstwem od standardu określonego przez program „Przejrzysta Polska” – zatwierdzi go swoim Zarządzeniem Burmistrz, a nie Rada Miasta w formie uchwały. ** Zadanie 6.3: „Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd będzie rozpoczęte, ale w roku 2005 będzie wykonane jedynie w pewnym zakresie. Pełen zakres będzie możliwy dopiero po wprowadzeniu budżetowania zadaniowego”.

6 Czy Dekalog nam wystarcza? Prawo a etyka:
Dlaczego Etyka? Czy Dekalog nam wystarcza? Prawo a etyka: Czy Etyki można się nauczyć? Jak inne kraje sobie radzą? PRAWO ETYKA

7 Typologia zachowań korupcyjnych:
Kradzież Przekupstwo Protekcja Niegospodarność Nepotyzm Faworyzowanie Konflikt interesów

8 Sesja warsztatowa: Możliwe typy sytuacji przy ocenie zachowań:
Sytuacja legalna i etyczna Sytuacja legalna i nieetyczna Sytuacja nielegalna i etyczna Sytuacja nielegalna i nieetyczna Alternatywne zakończenia: Negatywne Pozytywne

9 Typowa struktura kodeksów etycznych:
Norma prawna: Hipoteza Dyspozycja Sankcja Struktura kodeksu etyki: Zasady naczelne „Kodeks etyki” Zasady postępowania „Kodeks postępowania Odpowiedzialność „Procedury w wypadku nieprzestrzegania kodeksu”

10 Jakie zagadnienia (zasady naczelne) powinny być uregulowane w Kodeksie Etyki w Podkowie Leśnej:


Pobierz ppt "Urząd Miasta w Podkowie Leśnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google