Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty z etyki zawodowej w administracji samorządowej /szkolenie wewnętrzne/ Urząd Miasta w Podkowie Leśnej 1.06.2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty z etyki zawodowej w administracji samorządowej /szkolenie wewnętrzne/ Urząd Miasta w Podkowie Leśnej 1.06.2005."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty z etyki zawodowej w administracji samorządowej /szkolenie wewnętrzne/ Urząd Miasta w Podkowie Leśnej 1.06.2005

2 Program warsztatów nt. etyki zawodowej w administracji samorządowej LPCzasGodzinyTematZawartość treściowa 115 min12:30 – 12.45Wstęp do warsztatów1.1 Przedstawienie programu warsztatów 1.2 Program Przejrzysta Polska – lista zadań 1.3 Dlaczego Etyka? 230 min12:45 – 13:15Film I i dyskusja2.1 Prezentacja 8 scenek negatywnych z Filmu I (pytanie o możliwe rozwiązanie pozytywne po każdej) 2.2 Prezentacja 8 scenek pozytywnych z Filmu I 5 min13:15 –13:20Przerwa 330 min13:20 – 13:50Film II i dyskusja3.1 Prezentacja 6 scenek Filmu II (dyskusja o możliwych rozwiązaniach pozytywnych i negatywnych po każdej scence i komentarz lektora) 410 min13:50 – 14:00Dyskusja nad definicjami zjawisk korupcyjnych 4.1 Przedstawienie typologii zjawisk korupcyjnych 4.2 Wspólna próba zdefiniowania tych poszczególnych zjawisk 15 min14:00 –14:15Przerwa 545 min14:15 – 15:00Ćwiczenia warsztatowe5.1 Ocena w grupach dwu scenek korupcyjnych (2 grupy x 2 scenki) 5.2 Prezentacja wyników pracy obu grup 610 min15:00 – 15:10Struktura kodeksu etycznego6.1 Prezentacja typowej struktury kodeksu etycznego z przykładami 5 min15:10 –15:15Przerwa 730 min15:15 – 15:45Ćwiczenia warsztatowe7.1 Przygotowanie w grupach listy głównych wartości / zagadnień, jakie muszą być uregulowane w kodeksie pracowników (radnych) w Podkowie Leśnej 7.2 Prezentacja wstępnych wyników pracy grup 7.3 Wyłonienie zespołu redakcyjnego w Urzędzie

3 Nazwa zadania obligatoryjnego i fakultatywnegoLiczba głosów w ankiecie Oso ba odp. Zasada przejrzystości działań samorządu 1.1Opracowanie opisu usług świadczonych samorządzie Zadanie obligatoryjne TP 1.2Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego (dla prasy lokalnej)1 1.3Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie0MG 1.4Utworzenie punktu informacyjnego0 1.5Utworzenie sieci punktów dostępu do Internetu/stron samorządowych1 1.6Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji 1 1.7Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język0 1.8Opracowanie gminnego katalogu firm świadczących takie usługi, których efekty mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym w urzędach 0MG- TP Zasada braku tolerancji dla korupcji 2.1Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego Zadanie obligatoryjne TP- MG 2.2Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego0MM 2.3Opracowanie kodeksu postępowania (dotyczy realizacji kodeksu etycznego pracowników)1TP- MG 2.4Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie 0 2.5Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym 0TP 2.6Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracowników2TP- MG Zadania wybrane przez Urząd i Rade Miasta Podkowy Leśnej do realizacji w ramach programu Przejrzysta Polska (1)

4 Zadania wybrane przez Urząd i Rade Miasta Podkowy Leśnej do realizacji w ramach programu Przejrzysta Polska (2) Zasada partycypacji społeczności lokalnej 3.1Opracowanie i wdrożenie programu (karty) współpracy z organizacjami pozarządowymi Zadanie obligatoryjne TP- MP 3.2Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności 2MP 3.3Społeczna edukacja w zakresie etyki1 3.4Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej2EM - KD 3.5Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi0 3.6Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców0 Zasada przewidywalności działania władz samorządowych 4.1Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy Zadanie obligatoryjne TP 4.2Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom * 1TP 4.3Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju 2

5 Zadania wybrane przez Urząd i Rade Miasta Podkowy Leśnej do realizacji w ramach programu Przejrzysta Polska (3) Zasada fachowości pracowników samorządowych 5.1Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze Zadanie obligatoryjne MG 5.2Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej 0 5.3Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników4MG 5.4Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie 1MG + TP 5.5Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku 1MM Zasada rozliczalności działań samorządu 6.1Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Zadanie obligatoryjne TP + MO 6.2Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur1TP + MG 6.3Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd **2TP + MG 6.4Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowani imiennego2MM * Zadanie 4.2: Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom będzie wykonane z jednym odstępstwem od standardu określonego przez program Przejrzysta Polska – zatwierdzi go swoim Zarządzeniem Burmistrz, a nie Rada Miasta w formie uchwały. ** Zadanie 6.3: Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd będzie rozpoczęte, ale w roku 2005 będzie wykonane jedynie w pewnym zakresie. Pełen zakres będzie możliwy dopiero po wprowadzeniu budżetowania zadaniowego.

6 Dlaczego Etyka? Czy Dekalog nam wystarcza? Prawo a etyka: Czy Etyki można się nauczyć? Jak inne kraje sobie radzą? PRAWOETYKA

7 Typologia zachowań korupcyjnych: Kradzież Przekupstwo Protekcja Niegospodarność Nepotyzm Faworyzowanie --------------------------- Konflikt interesów

8 Sesja warsztatowa: Możliwe typy sytuacji przy ocenie zachowań: Sytuacja legalna i etyczna Sytuacja legalna i nieetyczna Sytuacja nielegalna i etyczna Sytuacja nielegalna i nieetyczna Alternatywne zakończenia: Negatywne Pozytywne

9 Typowa struktura kodeksów etycznych: Norma prawna: Hipoteza Dyspozycja Sankcja Struktura kodeksu etyki: Zasady naczelne Kodeks etyki Zasady postępowania Kodeks postępowania Odpowiedzialność Procedury w wypadku nieprzestrzegania kodeksu

10 Jakie zagadnienia (zasady naczelne) powinny być uregulowane w Kodeksie Etyki w Podkowie Leśnej: …


Pobierz ppt "Warsztaty z etyki zawodowej w administracji samorządowej /szkolenie wewnętrzne/ Urząd Miasta w Podkowie Leśnej 1.06.2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google