Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje o programie czerwiec 2012. Filmoteka Szkolna to program wprowadzający elementy edukacji filmowej do szkół ponadpodstawowych. Rekomendowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje o programie czerwiec 2012. Filmoteka Szkolna to program wprowadzający elementy edukacji filmowej do szkół ponadpodstawowych. Rekomendowany."— Zapis prezentacji:

1 Informacje o programie czerwiec 2012

2 Filmoteka Szkolna to program wprowadzający elementy edukacji filmowej do szkół ponadpodstawowych. Rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O Programie

3 upowszechnienie filmu jako jednego z narzędzi edukacyjnych, włączenie wiedzy o filmie do edukacji szkolnej, uczenie analizy i krytycznego odbioru filmu, poznanie wybranych dzieł filmowych, kształcenie świadomego i wymagającego widza, wzbudzenie ciekawości poznawczej, animowanie samodzielnych działań twórczych Cele programu Filmoteka Szkolna

4 Szkoły otrzymały zestaw płyt DVD, zawierający 55 filmów ułożonych w 26 lekcji filmowych. W przygotowaniu znajduje się kolejnych 28 lekcji wykorzystujących 60 nowych filmów. Filmy będą dostępne on-line. Wszystkim filmom towarzyszą obszerne materiały filmoznawcze i metodyczne. Filmy w szkole

5 Rejs Marka Piwowskiego Cześć Tereska Roberta Glińskiego Jak być kochaną Jerzego Hasa Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy Dług Krzysztofa Krauze Amator Krzysztofa Kieślowskiego …i wiele innych. Filmy fabularne- pakiet I

6 Dokument Fotoamator Dariusza Jabłońskiego Wszystko może się przytrafić Marcela Łozińskiego Gadające Głowy Krzysztofa Kieślowskiego Usłyszcie mój krzyk Macieja Drygasa. Animacja Strojenie instrumentów Jerzego Kucia Łagodna Piotra Dumały Ostry film zaangażowany Juliana Antonisza.

7 Fabuła Wojaczek Lecha Majewskiego Rezerwat Łukasza Palkowskiego Wesele Andrzeja Wajdy Duże zwierzę Jerzego Stuhra Dokument Muzykanci Kazimierza Karabasza 89 mm od Europy Marcela Łozińskiego Animacja Katedra Tomasza Bagińskiego Filmy z pakietu II

8 Komentarz subiektywny Etiudy studentów Szkoły Filmowej w Łodzi z udziałem artystów i osób z życia publicznego: Muniek Staszczyk, kabaret Mumio, Andrzej Chyra, ks. Wojciech Drozdowicz. Komentarz filmoznawczy prof. Tadeusza Lubelskiego. Wybrane sceny filmowe dostępne on-line. Dodatkowe materiały filmowe

9 metody i ćwiczenia wykorzystane w edukacji filmowej scenariusze lekcji do poszczególnych przedmiotów artykuły filmoznawcze przykłady scen z opisaną analizą filmoznawczą lista publikacji filmoznawczych filmowy projekt edukacyjny Filmoteka Szkolna a podstawa programowa Dodatkowe materiały metodyczne

10 lekcje przedmiotowe, zajęcia wychowawcze, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, projekty edukacyjne o charakterze filmowym, jednorazowe lub cykliczne wydarzenia związane z edukacją filmową – przeglądów filmowych, festiwali, kluby filmowe itp. Możliwości wykorzystania filmów

11 Polski Instytut Sztuki Filmowej przygotował wspólnie z instytucjami partnerskimi działania, których celem jest upowszechnianie Filmoteki Szkolnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie nauczycieli i uczniów do pracy z wykorzystaniem opracowanego materiału filmowego. Wspieramy szkoły w odkrywaniu treści, poznawaniu filmowych środków wyrazu, zachęcamy do organizowania w szkole przestrzeni i czasu do pracy z filmem. Wsparcie nauczycieli i uczniów

12 Filmoteka Szkolna. Akcja! upowszechnienie Filmoteki Szkolnej, wspieranie nauczycieli w wykorzystywaniu materiału filmowego, promocja dobrych praktyk, wsparcie szkolnych projektów edukacji filmowej, inicjowanie kontaktów i wymiany doświadczeń. Centrum Edukacji Obywatelskiej

13 materiały pomocnicze: do filmów z pakietu I i II, szkolenia dla nauczycieli organizowane z regionalnymi partnerami, kurs internetowy dla uczniów: nabór wrzesień 2012 kurs internetowy dla nauczycieli: nabór wrzesień 2012, konkurs filmowy dla młodzieży: nabór listopad 2012, festiwal Filmoteki Szkolnej: wrzesień 2012, wirtualny festiwal Filmoteki Szkolnej: 11 styczeń 2013, szkolne projekty edukacyjne: termin zgłoszeń do 30 marca 2012. Działania prowadzone przez CEO

14 Od września zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli: 1) Film jako źródło historyczne. 2) Metody pracy z filmem na lekcji. Film jako narzędzie edukacyjne. 3) Film w pracy wychowawczej i profilaktycznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 4) Filmowe środki wyrazu – jak analizować filmy z młodzieżą. 5) O wykorzystaniu filmu w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. 6) Filmoteka szkolna w bibliotece. 7) Jak rozmawiać o trudnych filmach z młodzieżą. 8) Filmowy projekt edukacyjny. 9) Jak założyć i prowadzić szkolny DKF. 10) Film a literatura. Termin i miejsce szkoleń ustalane są indywidualnie. Informacje na stronie www.ceo.org.pl www.ceo.org.pl

15 Filmoteka Szkolna Akademia cykl wykładów o historii polskiego filmu oraz warsztatów filmowych dla nauczycieli prowadzonych on-line połączonych z zajęciami konwersatoriami i zajęciami praktycznymi, nabór ciągły na stronie www.filmotekaszkolna.pl/akademia.www.filmotekaszkolna.pl/akademia Warszawska Szkoła Filmowa

16 Filmoteka Szkolna Kinoterapia materiały pomocnicze do pakietu Filmoteki Szkolnej opracowane na potrzeby edukacji społeczno-emocjonalnej prowadzonej w szkole dostępne na www.filmotekaszkolna.pl/kinoterapia, www.filmotekaszkolna.pl/kinoterapia warsztaty filmowe z udziałem psychologów w kinie LAB w Warszawie. Fundacja Generator

17 www.filmotekaszkolna.pl www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna scenariusze lekcji, materiały filmoznawcze, forum dyskusyjne, tematy do dyskusji, fragmenty filmów do analizy, informacje organizacyjne, przykłady dobrych praktyk. Strony internetowe

18 Strona internetowa

19

20

21

22 Dzięki nowej platformie możliwe będzie: oglądanie filmów on-line, przygotowanie fragmentów filmów i praca na poszczególnych scenach i ujęciach, tworzenie własnych folderów z materiałami pomocniczymi, publikacja autorskich scenariuszy lekcji. Funkcjonalności nowej platformy

23 to porozumienie instytucji, organizacji pozarządowych i szkół wyższych na rzecz edukacji filmowej dzieci i młodzieży. Misją Koalicji jest przybliżenie wspólnymi siłami młodym ludziom i osobom, które z nimi pracują, w atrakcyjny i nowatorski sposób, zagadnień praktycznych, teoretycznych i historycznych związanych z filmem. Do koalicji przystąpiły między innymi: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawska Szkoła Filmowa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Generator, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej. Koalicja dla Edukacji Filmowej

24 CEO Anna Mirska-Czerwinska anna.mirska-czerwinska@ceo.org.pl PISF Agata Sotomska filmoteka@pisf.pl Kontakt


Pobierz ppt "Informacje o programie czerwiec 2012. Filmoteka Szkolna to program wprowadzający elementy edukacji filmowej do szkół ponadpodstawowych. Rekomendowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google