Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michael Schumacher rozpoczął karierę w Formule Konig w 1987 roku, którą błyskawicznie zdominował, wygrał mistrzostwo i przeniósł się do Formuły Ford,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michael Schumacher rozpoczął karierę w Formule Konig w 1987 roku, którą błyskawicznie zdominował, wygrał mistrzostwo i przeniósł się do Formuły Ford,"— Zapis prezentacji:

1

2 Michael Schumacher rozpoczął karierę w Formule Konig w 1987 roku, którą błyskawicznie zdominował, wygrał mistrzostwo i przeniósł się do Formuły Ford, gdzie w tym samym roku został wicemistrzem. W 1989 Michael przeniósł się do niemieckiej Formuły3, którą ukończył na trzecim miejscu. Rok później Schumacher był już najlepszy - wygrał w dominującym stylu pięć wyścigów w Niemczech i dwa międzynarodowe klasyki - w Macau i Fuji.

3 W zwi ą zku z sukcesami zosta ł zwerbowany przez Mercedesa dla którego ś ciga ł si ę w wy ś cigach klasy GT a ż do 1991 roku, gdy zadebiutowa ł w Formule 3000. Równie ż w tym roku Michael Schumacher zadebiutowa ł w zespole Jordan podczas Grand Prix Belgii. Zakwalifikowa ł si ę na siódmym miejscu, jednak z powodu problemów ze sprz ę g ł em nie zdo ł a ł uko ń czy ć nawet pierwszego okr ąż enia. Ju ż po pierwszym wy ś cigu w Formule 1 zosta ł jednak zwerbowany przez zespó ł Benetton i tak rozpocz ęł a si ę jego rekordowa pod wzgl ę dem sukcesów kariera w Formule

4 W pierwszym pełnym sezonie stał na podium aż osiem razy, w tym raz na najwyższym stopniu - podczas Grand Prix Belgii. W całym sezonie młody Niemiec zdobył pięćdziesiąt trzy punkty i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. Również w 1993 roku Michael ścigał się w zespole Benetton, wygrał fantastyczny wyścig w Portugalii i ostatecznie uplasował się na czwarty miejscu.

5 W 1994 roku Schumacher ju ż dominowa ł. Jedynym, który by ł w stanie dotrzyma ć mu kroku by ł legendarny Ayrton Senna, jednak po ś mierci Brazylijczyka Schumacher by ł nie do pokonania. Ostatecznie Niemiec zdoby ł tytu ł mistrzowski ró ż nic ą tylko jednego punktu, po tym jak w wy ś cigu o Grand Prix Australii dosz ł o do kolizji mi ę dzy nim, a ostatecznie drugim Damonem Hillem. Równie ż w roku nast ę pnym Schumacher by ł najlepszy, a w 1996 roku przeniós ł si ę do Ferrari.

6 Schumacher wykorzystywał bardzo zawodne Ferrari do granic możliwości i wygrał w pierwszym roku trzy wyścigi. W 1997 rok bolid był już trochę lepszy i Niemiec wygrał w Monaco, Francji, Kanadzie, Belgii i Japonii. Przed finałem na torze Jerez miał jednopunktową przewagę nad Jacquesem Villeneuvem w Williamsie. Schumacher prowadził przez pół wyścigu, jednak problemy z oponami sprawiły, że Kanadyjczyk szybko odrabiał straty. Podobnie jak w 1994 roku, doszło do kolizji między pretendentami do tytułu, tym razem jednak okazało się to pechowe dla Schumachera i Villeneuve został mistrzem. Ostatecznie Niemiec stracił tytuł wicemistrzowski po dyskwalifikacji przez FIA.

7 W 1998 roku Ferrari w ko ń cu stało si ę niezawodne, jednak przewaga technologiczna McLarena był ogromna. Schumacher zdołał jednak wygra ć sze ść wy ś cigów i walka o mistrzostwo toczyła si ę do ostatniego wy ś cigu. Jednak problem ze sprz ę głem i wadliwa opona odebrały Michaelowi nadziej ę na trzeci tytuł mistrzowski.

8 Sezon 1999 zaczął się dla Michaela źle. Po problemach w pierwszym wyścigu, w następnych było lepiej i Niemiec wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji kierowców. Musiał jednak jeszcze poczekać na pierwszy tytuł dla Ferrari po tym jak na pierwszym okrążeniu Grand Prix Wielkiej Brytanii uległ ciężkiemu wypadkowi, po którym przez wiele miesięcy musiał leczyć złamaną nogę. Po latach Schumacher wyznał dziennikarzom, że o mało nie zginął wtedy na torze: Słyszałem bicie mojego serca, coraz słabsze z uderzenia na uderzenie…. Pomimo tego, że jak najszybciej chciał wrócić na tor, zdrowie pozwoliło mu na to dopiero na dwa wyścigi przed końcem sezonu, w których głównie wspomagał Eddiego Irvinea w walce o mistrzostwo.

9 Rok 2000 by ł jednym z najlepszych w karierze Niemca - wygra ł pierwsze trzy wy ś cigi i pomimo problemów w ś rodkowej cz ęś ci sezonu nie da ł szans rywalom i na dwa wy ś cigi przed ko ń cem zdoby ł historyczny tytu ł dla Ferrari - pierwszy od 21 lat

10 Pomi ę dzy 2001 a 2005 na Schumachera nie było mocnych. Niemiec bił rekord za rekordem i zdobywał kolejne tytuły mistrzowskie. Został legend ą. Dominacja Schumiego trwała a ż do 2005, gdy zmiana przepisów sprawiła, ż e pakiet Ferrari-Bridgestone znacznie ust ę pował konkurencji. Ostatecznie Schumacher wygrał tylko raz i to w pami ę tnym Grand Prix USA, gdy w wy ś cigu wzi ę ło udział tylko sze ść bolidów…

11 Sezon 2006 to ostatni w karierze Schumachera. Niemiec ostatni raz pokaza ł ś wiatu dlaczego jest najlepszym kierowc ą w historii. Do ostatniego wy ś cigu walczy ł o tytu ł mistrzowski z Fernando Alonso i pomimo, ż e Hiszpan ostatecznie okaza ł si ę lepszy, to Schumacher zosta ł prawdziwym bohaterem. Swoj ą nieust ę pliwo ś ci ą, heroiczn ą walk ą wymaza ł z pami ę ci kibiców wszystkie grzechy przesz ł o ś ci.Fernando Alonso

12 Wojciech Sczawiński Dziękuje za uwagę !!!!!!!


Pobierz ppt "Michael Schumacher rozpoczął karierę w Formule Konig w 1987 roku, którą błyskawicznie zdominował, wygrał mistrzostwo i przeniósł się do Formuły Ford,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google