Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Chemiczna Ciech Wiodący producent chemikaliów bazowych w Europie Środkowej i Wschodniej Misja Grupy Ciech Ciech jest nowoczesnym koncernem chemicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Chemiczna Ciech Wiodący producent chemikaliów bazowych w Europie Środkowej i Wschodniej Misja Grupy Ciech Ciech jest nowoczesnym koncernem chemicznym."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Chemiczna Ciech Wiodący producent chemikaliów bazowych w Europie Środkowej i Wschodniej Misja Grupy Ciech Ciech jest nowoczesnym koncernem chemicznym produkującym chemikalia bazowe światowej jakości. Doskonałość operacyjna Ciech składa się na sukces jego klientów i na wzrost wartości dla akcjonariuszy.

2 Spis treści A. Informacje Ogólne4 B. Strategia Grupy Ciech7 C. Wyniki i prognozy finansowe 11 2

3 Wyniki finansowe Grupy Chemicznej Ciech 3 Wyniki finansowe Grupy Ciech 2005 Sprzedaż EBITDA Marża EBITDA EBIT Marża EBIT Zysk netto Marża netto 2 210 239 10,8% 132 5,9% 118 5,8% 2007P 1) 3 417 167 4,9% 393 11,5% 244 7,1% 2006 2 155 243 11,3% 147 6,8% 151 7,0% Podstawowe wyniki finansowe za lata 2005-2006 oraz prognoza na 2007 rok [mln PLN]

4 Elementy Grupy Chemicznej Ciech w Europie Informacje ogólne Grupa Chemiczna Ciech posiada oddziały i przedstawicielstwa w całej Europie – dobrze rozwiniętą strukturę handlową Źródło: Ciech SA4 GZNF Fosfory Alwernia Vitrosilicon Soda Mątwy Janikosoda Ciech Cheman Ciech Polfa Boruta Kolor Transclean Zachem Organika-Sarzyna Chemia.com Centrala Spółki produkcyjne Spółki handlowe / usługowe Przedstawicielstwa Polsin Pte.Ltd., Singapore Przedstawicielstwo Ciech-Polfa w Wietnamie Ponadto:

5 Struktura Akcjonariatu Ciech SA OFE PZU Bloomberg CIE PWReuters CIECH.WA Główne wskaźniki (%)2005I-IV kw. 2006 Rentowność EBITDA9,89,811,3 Rentowność operacyjna5,05,06,8 Wsk. wypłaty dywidendy0,60,61,4 Ceny akcji Ciech od 10 lutego 2005 do 26 lutego 2007 Całkowita stopa zwrotu od debiutu 286% znacznie powyżej indeksów na GPW Informacje ogólne Imponujące wyniki kursu akcji Ciech SA Źródło: Ciech SA5 CU TUnŻ Pozostali Kompania Węglowa

6 Zdolności produkcyjne producentów sody kalcynowanej w Europie (mln t/rok) Belgia Wk. Brytania Polska Turcja/Bośnia Ukraina Niemcy Rumunia Rumunia Rok 2008 1,8 Informacje ogólne Grupa Ciech jest producentem nr 2 sody w Europie Źródło: Roskill 2005, Ciech SA6

7 Aktualizacja strategii Grupy Chemicznej Ciech – status prac Kontekst W następstwie serii udanych przejęć, Ciech musi skonsolidować swój portfel w Dywizjach Sodowej i Organika oraz rozwinąć dalszą strategię wzrostu bazując na istniejących aktywach z uwzględnieniem możliwości dodatkowych przejęć Ciech wdraża już strategię rozwoju dla wybranych dywizji, jednak istnieją jeszcze obszary, które muszą zostać uzupełnione zanim te strategie zostaną skonsolidowane w strategię dla całej Grupy Ciech Istniejące już plany stanowią bazę do sfinalizowania strategii poszczególnych jednostek biznesowych oraz Grupy Ciech Cel Finalizacja strategii dla poszczególnych jednostek biznesowych Grupy Przegląd istniejących planów, identyfikacja oraz uzupełnienie kluczowych obszarów Konsolidacja strategii poszczególnych jednostek biznesowych w całościową strategię grupy Chemicznej Ciech Stworzenie długotrwałych efektywnych strategii na poziomie jednostek biznesowych zapewniających solidne podstawy przewag nad konkurencją Aktualizacja portfela biznesów i produktów Ustalenie priorytetów oraz alokacja zasobów Opracowanie prognoz finansowych Grupy Chemicznej Ciech 7

8 Zgodnie z harmonogramem prac, prezentacja aktualizacji strategii Grupy Ciech będzie miała miejsce w kwietniu/maju 2007 roku Komunikacja Przegląd istniejących planów Dopracowanie strategii w wybranych obszarach Wybór priorytetów portfela Ocena atrakcyjności rynku oraz pozycji Grupy Ciech Ocena kompletności istniejących już planów dla poszczególnych jednostek Identyfikacja kwestii do uzupełnienia Uzupełnienie istniejących strategii w obszarach, które tego wymagają Wybór priorytetowych inicjatyw biznesowych i inwestycyjnych Integracja strategii jednostek w strategię Grupy Przygotowanie skonsolidowanej strategii Grupy Opracowanie prognoz finansowych na poziomie ogólnym Przygotowanie komunikacji dla inwestorów Prezentacja strategii Luty 2007Marzec 2007Kwiecień / Maj 2007 8

9 Zarząd Ciech S.A. zaakceptował łączenie Spółek Sodowych przez przejęcie - Soda Mątwy przejmie Janikosodę oraz EC Kujawskie Wybrana metoda połączenia spółek sodowych Łączenie przez przejęcie (art. 492 par. 1 pkt 1 KSH) – schemat zaakceptowanej metody połączenia Komentarz Zalety wybranej metody łączenia Integracja polegać będzie na włączeniu do spółki przejmującej (Soda Mątwy) spółek przejmowanych (Janikosoda oraz EC Kujawskie) Z dniem połączenia Soda Mątwy wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych Spółka przejmująca włączy w swoje aktywa i pasywa odpowiadające aktywa i pasywa spółek przejmowanych Prostsza do przeprowadzenia aniżeli inne metody Mniej czasochłonna Mniej skomplikowana Połączona spółka sodowa Janikosoda EC Kujawskie Soda Mątwy 9

10 Integracja Dywizji Sodowej Elementy prac w ramach poszczególnych modułów Zmiany formalno-prawne Określenie sposobu połączenia Przygotowanie planu połączenia spółek Opracowanie biznes planów łączących się spółek oraz ich wycena System mierników efektywności Wdrożenie nowego systemu mierników efektywności Dostosowanie systemu raportowania do nowych mierników efektywności 1 2 Reorganizacja Powołanie Liderów Zmian Uzgodnienie docelowych schematów organizacyjnych Uzgodnienie docelowych zakresów zadań Uzgodnienie docelowej etatyzacji Uzgodnienie ścieżek migracji 3 Komunikacja zmian Przedstawienie koncepcji integracji Dywizji Sodowej Zakładowym Organizacjom Związkowym oraz pracownikom Publikacja komunikatu Szefa Dywizji do pracowników Publikacja wywiadu z Szefem Dywizji Sodowej w wydawnictwach wewnętrznych Grupy Ciech Program "Pytań i odpowiedzi" 3 10

11 C. Wyniki i prognozy finansowe C.1. Wyniki za 4 kwartały 2006 roku Charakterystyka 4 kwartałów 2006 Wyniki Finansowe / Bilansowe Grupy Realizacja Prognozy 2006 C.2. Prognoza Finansowa Grupy Ciech na rok 2007 Kluczowe założenia Prognozy Prognoza Finansowa Zagadnienia / Ryzyka Prognozy 11

12 C.1. Wyniki za 4 kwartały 2006 roku (przed audytem) 12

13 Grupa funkcjonowała od początku roku bez Petrochemii Blachowni (+26,4 mln PLN zysku netto ze sprzedaży spółki) Spółki sodowe – utrzymujący się mocny popyt, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego: osiągnięty wzrost cen na produkty, znaczący spadek cen koksu Wzrost cen głównych produktów Dywizji Sodowej: sody o 7%, soli warzonej o 6% Niższe o 35% ceny koksu w Dywizji Sodowej, zmniejszone zużycie kamienia wapiennego W IV kwartale wzrost przychodów ze sprzedaż segmentu organicznego. Podpisano m.in. nowe kontrakty handlowe ze spółką Zachem Gdańskie Fosfory – na wynikach zaważył I kwartał roku (niekorzystne warunki rynkowe na mieszanki nawozowe oraz środki ochrony roślin i zbóż, niższe usługi przeładunkowe); w II połowie roku spółka poprawiła wyniki Warunki funkcjonowania Grupy w 2006 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku Wyniki finansowe Grupy Ciech 13

14 Sfinalizowanie zakupu akcji Zachem, Organika-Sarzyna, US Govora. Intensyfikacja budowy Dywizji Organika. Integracja nowonabytych spółek Spadek popytu na TPFS z Alwernii, spadek sprzedaży Agrochemu, spadek popytu oraz rentowności usług przeładunkowych w Fosforach, spadek zysku Ciech Polfa po zmniejszonej sprzedaży na rynek rosyjski (szacunkowa łączna wartość 10 mln zł) Kursy PLN/EUR oraz PLN/USD były mniej korzystne w stosunku do 2005 roku, jak i założeń przyjętych w prognozie – zrównoważone efektywną polityką zabezpieczeń 2006P2006*2005* odchylenie od planu dynamika 06*/05* EUR3,973,894,02-2,0%-3,2% USD3,263,103,25-4,9%-4,6% Warunki funkcjonowania Grupy w 2006 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku * Kursy rynkowe Wyniki finansowe Grupy Ciech 14

15 Analiza kwartalna (mln PLN) Przychody ze sprzedaży Zysk netto EBITDA EBIT 15 Wyniki finansowe Grupy Ciech

16 Wyniki finansowe Grupy Chemicznej CIECH (w mln PLN) 16 Wyniki finansowe Grupy Ciech 20052006 dynamika 2006/2005 Przychody netto ze sprzedaży2 209,52 155,0 -2,5% Zysk/strata brutto na sprzedaży499,6495,5-0,8% %22,6%23,0% Pozostałe Przychody i Koszty operacyjne(0,6)(30,2) Zysk operacyjny EBIT143,6147,1 2,5% %6,5%6,8% Przychody i Koszty finansowe(3,9)3,2 Podatek dochodowy(25,1)(28,0)11,4% Zysk netto117,9151,0 28,2% %5,3%7,0% Amortyzacja92,295,63,7% %4,2%4,4% EBITDA235,8242,83,0% %10,7%11,3%

17 Wyniki finansowe Grupy za I-IV kw.2006 w porównaniu z prognozą na 2006 [mln PLN] 1) Zaktualizowana prognoza CIECH S.A. z 19 lipca 2006 r. I-IV kw.2006 2 155 147 6,8% 151 7,0% 2006P 1) 1 969 134 6,8% Wyniki finansowe Grupy Ciech Sprzedaż EBIT rentowność EBIT Zysk netto rentowność netto 148 7,5% % realizacji prognozy 127,1% 99,3% 112,6% 90,6% 102,9% Komentarz Po 4 kwartałach br. stopień wykonania prognozy przychodów ze sprzedaży w Grupie wyniósł 127,1%, zaś zysku netto 112,9% Przekroczenie prognozy możliwe dzięki: wyższej sprzedaży TDI, EPI i lepszej koniunkturze na produkty sodowe oraz braku kosztów finansowych Sprawozdania sporządzone wg MSSF/MSR Rezultaty 4 kwartałów przewyższają prognozowane wyniki finansowe na 2006 rok – R ealizacja Prognozy 17

18 C.2. Prognoza Finansowa Grupy Ciech na rok 2007 18

19 Prognoza Finansowa Grupy Ciech 2007 Kluczowe założenia – wariant bazowy Podstawowe założenia makroekonomiczne są następujące: Inflacja wyniesie 2,5%, a stopa wzrostu PKB 4,3% Do planu przyjęto średnioroczne kursy na poziomie: PLN/USD = 2,99 PLN/EUR = 3,83 WIBOR przyjęto na poziomie 4,5% Kontynuacja działalności Grupy w roku 2007 w kształcie zbliżonym do roku 2006 Wypłata dywidendy 20% od zysku skonsolidowanego 19 Prognoza finansowa Grupy Ciech

20 Kluczowe założenia prognozy 2007 ProduktRynekWzrost popytu Soda kalcynowana Europa Zachodnia1-2% Europa Wschodnia/Centralna5% Sól przemysłowa Europa Zachodnia1,1-1,4% Europa Wschodnia/Centralna2,8-3,4% TPFSŚwiat3,50% Krzemian soduŚwiat, Europa2-4% Nawozy fosforowe i NPK EU (25)Fosforowe 0,6%; NPK 0,2% Europa CentralnaFosforowe 2,2%; NPK 1,7% TDI Europa Zachodnia2% Europa Wschodnia/Centralna7-10% EPI Europa1% USA3% Daleki Wschód5% Żywice epoksydowe Europa Zachodnia3% Europa Środk.-Wsch.5% Średnioroczny wzrost popytu w perspektywie 1-2 lat na strategiczne produkty Grupy 20 Prognoza finansowa Grupy Ciech

21 Prognoza Finansowa Grupy Ciech 2007 (mln PLN) 21 Rok 2006 WRok 2007 P dynamika 2007/2006 Przychody2 1553 41758,6% EBIT14724465,9% %6,8%7,1% Zysk netto15116710,5% %7,0%4,9% EBITDA24339362,1% %11,3%11,5% Prognoza finansowa Grupy Ciech Inwestycje 564340

22 Pozostałe 8,9% Foschem 32,8% Organika 20,6% Soda 37,7% Pozostałe 8,2% Foschem 20,4% Organika 41,7% Soda 29,7% w mln zł20062007 Dywizja Sodowa813,51016,3 Dywizja Foschem706,3697,2 Dywizja Organika443,01424,3 Pozostałe 192,2279,2 Razem 2 155,03 417,0 Prognoza Finansowa Grupy Ciech 2007 Przychody ze sprzedaży w podziale na Dywizje i kierunki sprzedaży 22 2006 2007P Kierunki sprzedaży Grupy Ciech Prognoza finansowa Grupy Ciech Struktura sprzedaży Grupy Ciech w latach 2006 2007P Struktura sprzedaży Grupy Ciech wg dywizji

23 Prognoza Finansowa Grupy Ciech 2007 EBIT, EBITDA, Zysk netto 23 Prognoza finansowa Grupy Ciech Wzrost wartości Grupy Wzrost przychodów, marż operacyjnych oraz zysku netto 66% 62% 10,5%

24 Prognoza Finansowa 2007 – Zagadnienia 24 MSSF 3 – rozliczenie połączenia nowonabytych jednostek – potencjalne korekty do sprawozdań 2006 i amortyzacji roku 2007; Prognoza nie uwzględnia skutków sprzedaży nieruchomości, dezinwestycji; W roku 2007 Grupa korzysta w znacznym stopniu z kredytów bankowych; Ryzyko kursowe – EUR/PLN zostało zabezpieczone w ponad 70%; Grupa realizuje znaczące programy inwestycyjne i restrukturyzacyjne – realizacja efektów rok 2009-2010; US Govora – dodatnie poziomy rentowności operacyjnej po roku 2008; Grupa realizuje bardzo ważne projekty integracyjne z dobrą perspektywą materializacji znaczących oszczędności. Prognoza finansowa Grupy Ciech


Pobierz ppt "Grupa Chemiczna Ciech Wiodący producent chemikaliów bazowych w Europie Środkowej i Wschodniej Misja Grupy Ciech Ciech jest nowoczesnym koncernem chemicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google