Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI"— Zapis prezentacji:

1 w INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI
SPOSÓB NA INNOWACYJNY START-UP w INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI

2 Instytut Elektrotechniki w Warszawie
posiada: Oddział w Gdańsku Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu koło Kłodzka Akredytowane laboratoria: Badawcze i Wzorcujące w Warszawie Badawcze Aparatury Rozdzielczej w Warszawie Badawcze w Gdańsku Badawcze we Wrocławiu

3 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
Maszyny elektryczne Pojazdy elektryczne Napędy elektryczne Trakcja elektryczna Przekształtniki mocy Technika świetlna i promieniowanie optyczne Wielkie moce Energoelektronika Technologia i materiałoznawstwo elektrotechniczne Badania i certyfikacje wyrobów elektrotechnicznych (jednostka notyfikowana o Nr 1460 dla dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Informacja naukowo-techniczna Działalność wydawnicza i normalizacyjna

4 Instytut Elektrotechniki – Warszawa
Zakłady Naukowo-Badawcze: • Zakład Systemów Pomiarowo- Diagnostycznych • Zakład Maszyn Elektrycznych • Zakład Napędów Elektrycznych • Zakład Przekształtników Mocy • Zakład Trakcji Elektrycznej • Zakład Techniki Świetlnej i Promieniowania Optycznego • Zakład Wielkich Mocy Zespół Laboratoriów: • Laboratorium Badawcze i Wzorcujące • Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej

5 LABORATORIUM BADAWCZE - AKREDYTACJA NR AB 007
GDAŃSK LABORATORIUM BADAWCZE - AKREDYTACJA NR AB 007 Badania: - elektryczne i elektroniczne, - kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), - dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne). Badane urządzenia: - aparatura rozdzielcza, łączeniowa i sterownicza, - urządzenia laboratoryjne, automatyki i aparatura do pomiarów i zabezpieczeń, - sprzęt powszechnego użytku i podobny, - urządzenia spawalnicze, - urządzenia energoelektroniki, - urządzenia techniki informatycznej.

6 ODDZIAŁ TECHNOLOGII I MATERIAŁOZNAWSTWA
WROCŁAW ODDZIAŁ TECHNOLOGII I MATERIAŁOZNAWSTWA ELEKTROTECHNICZNEGO Obecnie realizowane są prace badawcze nad: nowymi technologiami, materiałami i wyrobami elektrotechnicznymi, których celem jest energooszczędność i materiałooszczędność w procesie ich produkcji i podczas ich stosowania (np. izolatory kompozytowe, elastyczne przewody grzejne, lakiery elektroizolacyjne), nowymi grupami materiałów tzw. materiałami zaawansowanymi i inteligentnymi nanotechnologiami i nanokompozytami, nowymi materiałami kompozytowymi i ceramicznymi do zastosowań w elektrotechnice, biotechnologii i medycynie, niekonwencjonalnymi źródłami i magazynami energii: – ogniwa paliwowe, superkondensatory (technologia ich produkcji i zastosowania), – ekologiczna siłownia słoneczna (zamiana energii słonecznej w mechaniczną, mechaniczną w elektryczną z jednoczesnym magazynowaniem energii w postaci wodoru powstającego z elektrolizy wody), wykorzystaniem silnych pól elektrycznych i magnetycznych w procesach technologicznych, materiałami na ekrany promieniowania elektromagnetycznego, materiałami elektro-aktywnymi.

7 ŁĄCZNA WARTOŚĆ TYCH PROJEKTÓW PRZEKRACZA KWOTĘ 20 000 000 ZŁ
W LATACH w INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI ZOSTAŁO ZREALIZOWANYCH PONAD 20 PROJEKTÓW BADAWCZYCH, KTÓRE ZOSTAŁY WDROŻONE DO PRODUKCJI. ŁĄCZNA WARTOŚĆ TYCH PROJEKTÓW PRZEKRACZA KWOTĘ ZŁ

8 REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE UMÓW O DZIEŁO Z PRACOWNIKAMI (TWÓRCAMI).
PRACOWNICY(TWÓRCY) POSIADAJĄ UDZIAŁY W EFEKTACH EKONOMICZNYCH PROJEKTÓW. INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ZASTRZEGA SOBIE AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH

9 KOMERCJALIZACJA i WDROŻENIE PROJEKTÓW
OPRACOWANIE PROTOTYPU LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ „DRAGON” wartość : zł OPRACOWANIE UKŁADU STEROWANIA I DIAGNOSTYKI DO WAGONÓW OSOBOWYCH wartość : zł

10 BUDOWA RYNKU POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY ICH ŁADOWANIA
PROJEKTY INNOWACYJNE NOWATORSKA ELEKTROWNIA RZECZNA O NISKICH NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH Z TURBINĄ ŚLIMAKOWĄ wartość projektu : zł BUDOWA RYNKU POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY ICH ŁADOWANIA wartość projektu : zł SUPERKONDENSATOROWY ZASOBNIK ENERGETYCZNY O WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚĆI REKUPERACJI wartość projektu zł

11 PROJEKTY INNOWACYJNE cd.
KOMERCJALIZACJIA TECHNOLOGII WYTWARZANIA I STOSOWANIA NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH wartość projektu : zł ENERGOOSZCZĘDNA, EKOLOGICZNA KLIMATYZACJA ZASILANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ wartość projektu : zł UKŁADY ELEKTRONICZNE Z PRZYRZĄDAMI Z WĘGLIKA KRZEMU wartość projektu: zł

12 BEZSTYKOWY UKŁAD ŁADOWANIA BATERII SUPERKONDENSATORÓW
INSTYTUT WYKONUJE PRACE NAUKOWE i USŁUGOWE REALIZOWANE NA BEZPOŚREDNIE ZAMÓWIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW OPRACOWANIE I DOSTAWA PRZETWORNIC STATYCZNYCH DLA MODERNIZOWANYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH wartość : zł NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE I CERAMICZNE DLA ZASTOSOWAŃ ELEKTROTECHNICZNYCH wartość : zł BEZSTYKOWY UKŁAD ŁADOWANIA BATERII SUPERKONDENSATORÓW Wartość : zł

13 prace z dziedziny projektowania i wykonania wyłączników i rozdzielnic
niskiego i średniego napięcia w szerokim zakresie prądów projektowanie i wykonanie modeli urządzeń nadprzewodnikowych obliczenia z zastosowaniem programów polowych w urządzeniach elektrycznych

14 Laboratorium badawcze i wzorcujące
Akredytacja AB 022, AP 102 Badania urządzeń i wyrobów w zakresie dyrektywy niskonapięciowej, maszynowej, hałasowej, zabawkowej i kompatybilności elektromagnetycznej w odniesieniu do: - narzędzi ręcznych i przenośnych o napędzie elektrycznym, - sprzętu i urządzeń powszechnego użytku, - sprzętu oświetleniowego, biurowego i komputerowego, - maszyn elektrycznych małej i średniej mocy, - źródeł światła do ogólnych celów oświetleniowych i specjalnego przeznaczenia, innego sprzętu i urządzeń niskiego napięcia. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu metrologii elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia oraz przyrządów fotometrycznych takich jak: - woltomierze, amperomierze, multimetry, mierniki rezystancji, kalibratory, przyrządy wysokiego napięcia, luksomierze, lampowe wzorce strumienia i światłości. Laboratorium prowadzi również badania i pomiary w zakresie fotometrii, spektroradiometrii, efektywności energetycznej źródeł światła i sprzętu oświetleniowego, wykonuje pomiary parametrów oświetlenia, dokonuje także sprawdzeń i wzorcowań urządzeń pomiarowo-kontrolnych takich jak: próbniki wytrzymałości elektrycznej izolacji, negatoskopy, fotometry, kule fotometryczne.

15 LABORAtorium badawcze aparatury roZdzielczej Akredytacja AB 074
Badania aparatury i urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia: - rozdzielnic prądu przemiennego i stałego, kontenerowych stacji transformatorowych, - wyłączników prądu przemiennego i stałego, rozłączników i zestawów rozłącznikowych, - odłączników, uziemników i zwierników wysokiego i niskiego napięcia, - styczników i rozruszników do silników, przycisków sterowniczych i sygnalizacyjnych, - dławików i transformatorów bez ograniczenia napięcia i mocy, przekładników prądowych i napięciowych, - szynoprzewodów wysokiego i niskiego napięcia, kondensatorów i baterii do poprawy współczynnika mocy, - ograniczników przepięć i ograniczników prądu zwarcia, izolatorów i układów izolacyjnych, mediów i materiałów izolacyjnych, bezpieczników prądu przemiennego i stałego, wyłączników instalacyjnych nadprądowych i wyłączników różnicowo-prądowych, elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego i pomocniczego do prac pod napięciem. Badania techniczne i wydawanie opinii o jakości urządzeń, które mają być instalowane w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.

16 MIĘDZYLESIE koło KŁODZKA ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III
W Zakładzie opracowuje się i uruchamia nowoczesne technologie wyrobów kompozytowych. Zakład Doświadczalny III jest największym w Polsce producentem i eksporterem wyrobów kompozytowych dla potrzeb elektrotechniki i elektroenergetyki. Sprzedaż zagraniczna stanowi 75 % produkcji Zakładu.

17 OFERTA ZAKŁADU OBEJMUJE
izolatory kompozytowe - rurowe - prętowe rury szkło-epoksydowe , izolatory z lanych żywic epoksydowych, profile szkło-epoksydowe, koszulki elektroizolacyjne, taśmy szkło-epoksydowe.

18

19

20

21

22 SPRZEDAŻ OSŁON IZOLACYJNYCH I RUR SZKŁOEPOKSYDOWYCH W LATACH 2009-2011

23

24

25

26

27 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I PROMOCYJNA
Instytut Elektrotechniki wydaje Prace Instytutu Elektrotechniki – zeszyty naukowe, w których są publikowane wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych. Nagrody i wyróżnienia Instytut Elektrotechniki za działalność innowacyjną w latach uzyskał na międzynarodowych i krajowych targach i wystawach 33 złote medale, 27 srebrnych, 18 brązowych oraz 57 nagród specjalnych. Innowacje Instytutu nagradzane były m.in. na wystawach w Genewie, Brukseli, Norymberdze, Bukareszcie, Seulu, Bangkoku, SuZhou, Cluj-Napoca, Taipei i Warszawie. Za szczególną aktywność w promocji wynalazków zagranicą Instytut był wielokrotnie nagradzany dyplomami i pucharami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki.

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ http://www.iel.waw.pl
Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego Warszawa tel.:  20 00 fax: ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "w INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google