Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum w Kraszewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum w Kraszewie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum w Kraszewie
Jakie zmiany zaszły w naszej gminie Nasza gmina ma specyficzne położenie. Okala miasto Lidzbark Warmiński. Jest rozciągnięta na dość dużym terytorium i ma niską gęstość zaludnienia. Mimo to nasi samorządowcy przez ostatnie dwadzieścia lat poczynili wiele inwestycji, aby ludziom żyło się lepiej. Nas, młodych badaczy, czyli szczęśliwą siódemkę zaintrygowało, jakie zmiany zaszły. Rozpoczęliśmy penetrację od zgłębienia wiedzy, co należy do zadań samorządu. Postanowiliśmy w niniejszej prezentacji pokazać dorobek naszych samorządowców. Gmina Lidzbark Warmiński

2 Fragmenty wywiadu z Panią Wójt, która pełni tę funkcję od prawie 20 lat
Uczennica: Jakie wielkie inwestycje w skali całej gminy zostały zaplanowane i wykonane w okresie sprawowania urzędu wójta? Pani Wójt: Gmina zbudowała ok. 600 km wodociągów. Na długość sieci wpływ ma specyficzne położenie geograficzne, zabudowa kolonijna i sytuacja demograficzna gminy. Zdarzało się, że rury ciągnięto 2km do jednego gospodarstwa. Pierwszą inwestycją tego typu było doprowadzenie wody i kanalizacji do Rogóża i okolic. Mamy w planach budowę oczyszczalni ścieków w Kraszewie. Jej zasięg będzie obejmował również Kłębowo i Kierz. W roku 1998 nastąpiła telefonizacja terenu gminy. Urząd miał w tym 50% wkładu własnego. Mamy 11 świetlic, w tym we wsiach Kraszewo, Babiak i Morawa funkcjonują świetlice środowiskowego. Do naszych obowiązków należą ich remonty i wyposażenie. W roku bieżącym wybudujemy cztery nowe świetlice: w Miłogórzu, Sarnowie, Nowosadach i w Miejskiej Woli.

3 Uczennica: Pani Wójt, co jeszcze wykonuje gmina w ramach swoich zadań samorządowych?
Pani Wójt: Do naszych obowiązków należy także zapewnienie oświetlenia ulicznego w każdej wsi. Dbamy również o mieszkania komunalne. Zajmujemy się ich remontami, aby poprawić jakość życia mieszkańców gminy. Na terenie naszej gminy mieszczą się trzy strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Do naszych obowiązków należy ich remontowanie i opalanie w sezonie grzewczym. Gmina zakupiła także pojemniki do odbioru nieczystości stałych: szkło, plastik i pokrywa koszty ich wywozu. Zajmujemy się pomocą socjalną dla mieszkańców . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pochłania rocznie około 1 mln zł z przychodów. Przeciwdziałamy bezrobociu, zatrudniając do robót publicznych naszych mieszkańców. Do naszych obowiązków należy również dbanie o komunikację. Nasza gmina wyremontowała 600 km dróg gruntowych i zbudowała 10 km dróg bitych. Na gminie spoczywa też obowiązek zadbania o zwierzęta, bezpańskie psy, zaniedbane przez rolników bydło hodowlane. Wszystko, co się dzieje na terenie gminy, należy do gminy. Pani Wójt z młodzieżą

4 Szkoły w naszej okolicy
Pierwsza szkoła w Kraszewie powstała w 1956r. Jej dyrektorem prawie od początku był pan Henryk Milaniuk. Kierował on tą placówką do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to władze samorządowe przejęły opiekę nad szkolnictwem. „Byłem dyrektorem 36 lat ( ). Kadencja dyrektora trwała do odwołania. Były wtedy cztery klasy łączone. Natomiast 7 klasa liczyła tylko 3 uczniów. Było czterech nauczycieli na 7 klas. Pensum wynosiło 30 godzin tygodniowo. Pracowników zatrudniał powiatowy inspektor oświaty. W 1958r. wartość majątku szkolnego wynosiła 300 zł. Wszystko fundowała Rada Gromadzka. Szkoła mieściła się w dwóch oddzielnych budynkach. W jednym z nich obecnie jest prywatne mieszkanie, a w drugim – część gimnazjum.” Fragmenty wywiadu z panem Henrykiem Milaniukiem-jednym z dyrektorów szkoły

5 Metamorfoza 1955 2005 Oto zdjęcia okien współczesnej pracowni informatycznej, w której tworzymy naszą prezentację. A tak wyglądały 50 lat wcześniej.

6 Czasy PRL-u w polskiej szkole
Dotarliśmy do starej kroniki Szkoły Podstawowej w Miłogórzu. W latach 90-tych w wyniku reorganizacji szkoła została zamknięta, a dzieci wchłonięte przez podstawówkę w Kraszewie. Oczywiście, gmina przejęła obowiązek dowozu dzieci. Zaintrygowało nas, jakże odmiennie funkcjonowało życie szkolne naszych rodziców. Z kart kroniki możemy się dowiedzieć, że polityka państwa, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miała ogromny wpływ na codzienność szkolną.

7 Biblioteka Nowy budynek Miejsce dawnych garaży szkolnych zajęła nowoczesna biblioteka „Biblioteka została założona w 1963r. w lokalu o powierzchni 25m2 . Na początku zajmowała się nią pani Emilia Walesiak, później- Lucyna Koźlik. Ja zostałam bibliotekarką w 1972r. Zaopatrywała ją Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim. Od 1989r. biblioteka podlegała pod samorząd gminy, który zajmował się ważniejszymi sprawami jej dotyczącymi . W 1994r. biblioteka publiczna została połączona ze szkolną i przeniesiona do budynku o powierzchni 55m2 . W 2002r. gmina wybudowała nowy budynek o powierzchni 150 m2 .” Fragmenty wywiadu z panią Krystyną Milaniuk, która przez 34 lata opiekowała się biblioteką

8 Od budy do autobusu Współczesne „bonanzy’’ Szkolny PKS lat osiemdziesiątych Jeszcze 20 lat temu nasi rodzice dojeżdżali do szkoły osinobusem, potocznie zwanym „bonanzą’’. Była ona nieogrzewana, bez klimatyzacji i wszelkich innych wygód, ale za to ciągnięta przez traktor URSUS 60!!! Od kiedy jednostka samorządu terytorialnego przejęła zadania opieki nad dowożeniem uczniów do szkoły, całkowicie zmieniły się warunki i … autobusy 

9 Ale nie wszyscy byli dowożeni…
Z pobliskich wsi uczniowie dojeżdżali autobusem PKS. „W autobusach nie było miejsca. Pojazdy były przepełnione. Kierowca mógł, kiedy zechciał, nie zabrać pasażerów i nie obchodziło go to, czy dotrą tam, gdzie muszą. Nawet jeśli mieli bilet miesięczny mógł nie zabrać. Nie było gwarancji, że się pojedzie. Wszystko zależało od kierowcy.”- fragment wywiadu z Panią Lucyną Tomaszewską Miejscowi pokonywali drogę do szkoły poboczem ruchliwej drogi międzynarodowej, do czasu…aż samorząd zadbał o bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców, kładąc chodnik. Fragment niebezpiecznego pobocza

10 Warunki sanitarne To budynek dawnej SP w Kraszewie
Do „łazienek” uczniowie wędrowali na zewnątrz A za tymi drzwiami krył się rząd fantastycznych „wychodków” Tak wyglądają łazienki, z których uczniowie korzystają współcześnie

11 Samorząd dba także o tężyznę fizyczną uczniów
W tle piaszczyste boisko szkolne, na którym w pogodne dni ćwiczyli nasi rodzice W świetlicy wiejskiej chronili się przed deszczem A my ćwiczymy tak

12 Wyposażenie szkoły Stare ławki z miejscem na tornister obok, z dziurą na kałamarz na środku blatu, z pomocami z przydziału centralnego Dziś samorząd stworzył nam kolorowe klasy, kolorowe meble, nowoczesne pomoce, dzięki którym nasze wiejskie gimnazjum jest przyjazne każdemu uczniowi

13 Działalność mieszkańców
„ Dawniej ludzie mieli więcej czasu na rozmowy, częściej się spotykano. Było to być może spowodowane brakiem rozrywek. Teraz trzeba ludzi mobilizować. Jednak utracony kontakt z ludźmi powoli się odnawia. Wszystko zależy od chęci. Ludzie chcą się zrzeszać z innymi. Młodzi ludzie przejmują obowiązki na wsi. Przejmują inicjatywę. Więcej młodych ludzi dąży do zmian. Kiedyś to władza decydowała o tym jak ma być. Przed 1990 rokiem żyło się lepiej tym, którzy się nie wtrącali w życie innych, milczeli, nie odzywali się. Było lepiej, gdy ktoś zapisał się do partii.” – fragment wywiadu z Panią Lucyną Tomaszewską, sołtys wsi Miłogórze. Wsi, która wchodzi w okręg szkolny Kraszewa, a jest dumą mieszkańców, bo dzięki ich zaangażowaniu i pracy wygrała wojewódzki konkurs na najpiękniejszą wieś.

14 Tak wyglądają nasze wsie, od momentu, kiedy mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce
Kraszewo „Przez 20 lat diametralnie zmienił się wygląd wsi. Nastąpiła aktywizacja mieszkańców. Obecnie nie ma czegoś takiego jak zakaz, ale jest pokaz, czyli teraz zachęcamy poprzez konkursy na najładniejszą wieś do tego, aby utrzymać porządek w obejściach. Przykład dała gmina, która rozpoczęła od zakładania trawników w każdej wsi. Obecnie co roku organizowany jest również konkurs na najładniejszą zagrodę wiejską.” – fragment wywiadu z Panią Wójt Gminy Miłogórze „Wygląd na wsi zyskał bardzo dużo. Kiedyś nie zwracano uwagi na to, kto jak mieszka, kto jak ma na podwórku. Teraz można powiedzieć, że ludzie chcą mieć ładniej od drugiego. Jest jakaś rywalizacja w tym. Ludzie dążą do tego, by coś zmienić.”- fragment wywiadu z Panią Lucyną Tomaszewską

15 Szczęśliwa siódemka-to my:
Monika Domarecka 1994, III A Anna Wiktoria Ciomek I B Natalia Justyna Dymkowska III A Damian Suchocki 1994, III B Dariusz Kubat 1994 Katarzyna Suchocka 1996, IA Paweł Domaszczyński 1996, IB Publiczne Gimnazjum w Kraszewie Barbara Januszkiewicz, Zdzisława Rendaszka Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum w Kraszewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google