Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiadomości ogólne o komórkach i tkankach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiadomości ogólne o komórkach i tkankach"— Zapis prezentacji:

1 Wiadomości ogólne o komórkach i tkankach

2 Schemat komórki

3 komórka Funkcja: Podstawowa „cegiełka” budująca ciało Cechy:
Wszystkie komórki pochodzą z zygoty Specjalizując się dopasowują swój kształt i organizację do pełnionej funkcji Skład: Błona komórkowa cytoplazma

4 Błona komórkowa

5 Funkcja błony komórkowej
Oddziela komórkę od środowiska Uczestniczy w transporcie, wydzielaniu i wchłanianiu Bierze udział w porozumiewaniu się komórek Tworzy wewnątrzkomórkowe przeciały o odmiennej funkcji (organelle)

6 Budowa błony komórkowej
Lipidy Fosfolipidy – tworzą dwuwarstwową strukturę błony Cholesterol – wzmacnia wytrzymałość mechaniczną błony Białka Transportują Stanowią miejsce przyczepu (substancji sygnałowych, cytoszkieletu, białek macierzy międzykomórkowej) Katalizują reakcje chemiczne Przenoszą sygnały do wnętrza komórki Cukry Przyłączone są do lipidów lub białek w zewnętrznej warstwie błony Umożliwiają rozpoznawanie się komórek Chronią powierzchnię

7 Łańcuch cukrowy glikolipidów błony eurocytu decyduje o grupie krwi ABO

8 Nadmierna aktywność białek wydających z komórki cytostatyki jest przyczyną niepowodzeń w leczeniu nowotworów

9 Powiązanie cytoszkieletu z białkami błony erytrocytu decyduje o kształcie krwinki

10 Cytoplazma Funkcja Skład Stanowi wnętrze komórki Organelle błonowe
Jądro Retikulum endoplazmatyczne Aparat Golgiego Lizosomy Preoksysomy Mitochondria cytozol

11 Jądro komórkowe

12 Jądro komórkowe Funkcja:
Przechowuje informację genetyczną zakodowaną w strukturze DNA; Udostępnia informację przez syntezę kwasów rybonukleinowych Kopiuje DNA

13 Jądro komórkowe Budowa:
Otoczka utworzona z dwóch błon połączonych w miejscach, gdzie znajdują się pory; Chromatyna – kompleksy DNA i białek, które w czasie podziału komórki kondensują do pałeczkowatych form Jąderko – wydzielony obszar syntetyzujący rybosomy Macierz jądrowa – włóknisto – ziarnista sieć.

14 Retikulum endoplazmatyczne

15 Retikulum endoplazmatyczne
Funkcja Synteza białek Synteza lipidów Detoksykacja Budowa System połączonych ze sobą spłaszczonych pęcherzyków błonowych oraz rurek Rodzaje Szorstkie retikulum endoplazmatyczne Gładkie retikulum endoplazmatyczne

16 Aparat Golgiego

17 Aparat Golgiego Funkcja: Budowa:
Sortowanie, modyfikacja i pakowanie białek oraz lipidów w celu ich wydzielenia lub dostarczenia do innych organelli Budowa: System spłaszczonych woreczków błonowych

18 Mitochondria

19 Mitochondria Funkcja: Budowa: Biogeneza: Oddychanie komórkowe
Owalne lub pałeczkowate twory zbudowane z dwóch błon Błona wew. tworzy liczne fałdy zwane grzebieniami Wnętrze wypełnia macierz Biogeneza: Mitochondria pochodzą od symbiotycznych bakterii

20 Preoksysomy Budowa: Funkcja: kuliste ciałka lub system błon
Tlenowe utlenianie substratów Wytwarzanie kwasów żółciowych

21 Mutacje genów Zaburzające sprawność peroksysomów powodują u noworodków ciężkie wady mózgu, marskość wątroby i niewydolność nerek

22 Lizosomy Funkcja: Budowa:
Wewnątrzkomórkowe trawienie makrocząsteczek do substancji prostych Budowa: System pęcherzyków o różnej wielkości

23 W szczególnych przypadkach enzymy lizosomalne mogą być wydalane poza komórkę i brać udział w trawieniu tkanek

24 Genetyczne defekty enzymów lizosomalnych uniemożliwiają rozkład cząsteczek określonego typu i powodują gromadzenie się ich w komórce

25 Centrosom Funkcja: Budowa: Zawiera: Bierze udział w podziale komórki
Buduje wrzeciono podziałowe Organizuje cytoszkielet mikrotubularny Budowa: Zagęszczenie cytoplazmy w okolicy jądra Zawiera: centrosole

26 Cytozol Definicja: Funkcja
Płynna część cytoplazmy nie wychodząca w obręb organelli błonowych Funkcja Tworzy wewnętrzne środowisko komórki Zachodzą w niej liczne procesy metaboliczne

27 Cytozol Skład: Białka enzymatyczne Rybosomy Proteasomy
Sieć włókienek białkowych tworzących szkielet cytoplazmatyczny: Mikrotubule Filamenty pośrednie Mikrofilamenty Glikogen, tłuszcz i inne metabolity

28 Białka budujące filamenty pośrednie są charakterystyczne dla tkanek
Białka budujące filamenty pośrednie są charakterystyczne dla tkanek. Jest to wykorzystywane do rozpoznawania pochodzenia nowotworu


Pobierz ppt "Wiadomości ogólne o komórkach i tkankach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google