Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku."— Zapis prezentacji:

1 Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

2 Page 2 Założenia projektu Okres realizacji: 2010 - 2011 Okres kwalifikowalności wydatków: 2007 – 2011 Całkowita wartość projektu: 3 506 884,24 zł Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 480 459,02 zł Wartość dofinansowania ze środków RPO WP: 2 958 390,16 zł

3 Page 3 Cele projektu Cel główny wzrost znaczenia roli dóbr dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu. Cele szczegółowe –Zabezpieczenie i konserwacja rzeźb, sal klasztoru, wymiana stolarki okien –Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego –Naprawa i uzupełnienie powłok tynkarskich, izolacja przeciwwilgociowa elewacji –Przebudowa i adaptacja placów i parkingu

4 Page 4 Zakres robót do wykonania Zadanie 1. Wymiana stolarki w budynku klasztoru Zadanie 2. Konserwacja 2 zabytkowych sal w klasztorze Zadanie 3. Zabezpieczenie i konserwacja 4 figur na placu w otoczeniu klasztoru Grupa 1 Zadanie 4. Remont elewacji północnej klasztoru Zadanie 5. Budowa budynku obsługi ruchu Zadanie 6. Budowa parkingu i remont Placu Jana Pawła II Grupa 2

5 Page 5 Wskaźniki Produkty projektu: –Nowy budynek do obsługi turystów –Renowacja obiektu zabytkowego – klasztoru i jego otoczenia –Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych –Renowacja zabytkowych obiektów (4 rzeźby i 2 sale klasztorne) Rezultaty projektu –Nowe miejsca pracy –Wzrost liczby turystów odwiedzających klasztor i korzystających z nowej infrastruktury

6 Page 6 Główne ryzyka Dokumentacji działań realizowanych przed dniem przyznania wsparcia Zmiana osób zarządzających Klasztorem w trakcie trwania projektu Zmiana stawek VAT w trakcie realizacji robót Utrata płynności finansowej Opóźnienia robót budowlanych Rozliczeń

7 Page 7 Utrata płynności finansowej i ryzyko rozliczeń Kwota wydatkówKwota dofinansowaniaStatus WNP1465 611,11395 769,44Wypłacone WNP2215 363,12183 058,65Wypłacone WNP3473 949,66402 857,21Wypłacone WNP4320 756,92272 643,38Wypłacone WNP5306 695,93260 691,54Wypłacone WNP600,00 WNP7546 242,35464 306,00Wypłacone WNP8551 836,11469 060,69Wypłacone WNP9458 305,64389 559,79 WNP10141 698,17120 443,44

8 Page 8 Podsumowanie Okres realizacji projektu wydłużony o 1 miesiąc Budżet zrealizowany w wysokości 99,9% początkowo zakładanych kwot Wykonany cały zakres projektu

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google