Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku."— Zapis prezentacji:

1 Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

2 Page 2 Założenia projektu Okres realizacji: Okres kwalifikowalności wydatków: 2007 – 2011 Całkowita wartość projektu: ,24 zł Wartość wydatków kwalifikowanych: ,02 zł Wartość dofinansowania ze środków RPO WP: ,16 zł

3 Page 3 Cele projektu Cel główny wzrost znaczenia roli dóbr dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu. Cele szczegółowe –Zabezpieczenie i konserwacja rzeźb, sal klasztoru, wymiana stolarki okien –Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego –Naprawa i uzupełnienie powłok tynkarskich, izolacja przeciwwilgociowa elewacji –Przebudowa i adaptacja placów i parkingu

4 Page 4 Zakres robót do wykonania Zadanie 1. Wymiana stolarki w budynku klasztoru Zadanie 2. Konserwacja 2 zabytkowych sal w klasztorze Zadanie 3. Zabezpieczenie i konserwacja 4 figur na placu w otoczeniu klasztoru Grupa 1 Zadanie 4. Remont elewacji północnej klasztoru Zadanie 5. Budowa budynku obsługi ruchu Zadanie 6. Budowa parkingu i remont Placu Jana Pawła II Grupa 2

5 Page 5 Wskaźniki Produkty projektu: –Nowy budynek do obsługi turystów –Renowacja obiektu zabytkowego – klasztoru i jego otoczenia –Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych –Renowacja zabytkowych obiektów (4 rzeźby i 2 sale klasztorne) Rezultaty projektu –Nowe miejsca pracy –Wzrost liczby turystów odwiedzających klasztor i korzystających z nowej infrastruktury

6 Page 6 Główne ryzyka Dokumentacji działań realizowanych przed dniem przyznania wsparcia Zmiana osób zarządzających Klasztorem w trakcie trwania projektu Zmiana stawek VAT w trakcie realizacji robót Utrata płynności finansowej Opóźnienia robót budowlanych Rozliczeń

7 Page 7 Utrata płynności finansowej i ryzyko rozliczeń Kwota wydatkówKwota dofinansowaniaStatus WNP , ,44Wypłacone WNP , ,65Wypłacone WNP , ,21Wypłacone WNP , ,38Wypłacone WNP , ,54Wypłacone WNP600,00 WNP , ,00Wypłacone WNP , ,69Wypłacone WNP , ,79 WNP , ,44

8 Page 8 Podsumowanie Okres realizacji projektu wydłużony o 1 miesiąc Budżet zrealizowany w wysokości 99,9% początkowo zakładanych kwot Wykonany cały zakres projektu

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google