Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jerzy Bański 1 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jerzy Bański 1 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Jerzy Bański 1 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

2 2 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Co to jest infrastruktura okołoturystyczna? Wybrane zagadnienia diagnozy stanu Rola infrastruktury okołoturystycznej na wsi? Teoria a praktyka Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 O czym będę mówił?

3 3 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Co to jest infrastruktura okołoturystyczna? Na infrastrukturę turystyczną składają się : baza noclegowa: hotele, pensjonaty, pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, domki wczasowe, kempingi, itp.. baza gastronomiczna: restauracje, bary, pijalnie, puby, itd. baza transportowa: środki transportu, szlaki turystyczne (piesze, narciarskie, konne, rowerowe), Turystyczna baza uzupełniająca (A. Pawlikowska-Piechotka, 2009): Urządzenia turystyczne i rekreacyjne: hale sportowe, korty tenisowe, pływalnie, kąpieliska, pola golfowe, + parki tematyczne, szlaki tematyczne – utworzone przede wszystkim dla turystów, ale korzystają z nich też stali mieszkańcy Instytucje i urzadzenia paraturystyczne: obiekty kultury (galerie, wystawy, kina, teatry, itd.), sieć handlowa i usługowa – zaspokajają potrzeby stałych mieszkańców, ale korzystają z nich turyści + Elementy infrastruktury: parkingi z zapleczem przy obiektach turystycznych, obiekty socjalno-usługowe, drogi dojazdowe do atrakcji i obiektów turystycznych

4 4 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Co to jest infrastruktura okołoturystyczna? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Woj. śląskie, RPO, Priorytet 3, Turystyka, 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna Typ realizowanych projektów: 1.Budowa przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki. 2.Budowa przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych. 3.Budowa przebudowa i remont bazy okołoturystycznej. 4.Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Projekty dotyczące infrastruktury okołoturystycznej: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie Adaptacja obiektów położonych przy ul Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIVw. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn Budowa ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną i rekreacyjną w Węgierskiej Górce Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, Etap I Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy amfiteatrze w Istebnej Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach. Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku

5 5 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Co to jest infrastruktura okołoturystyczna? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Mam prośbę o wyjaśnienie terminów + podanie przykładów tajemniczego terminu "okołoturystyczny": - baza okołoturystyczna - infrastruktura okołoturystyczna - obiekty infrastruktury okołoturystycznej - infrastruktury aktywnych form turystyki nie wiem z jakiego województwa jesteś, ale np. u mnie w małopolsce podobne terminy były wytłumaczone (podane definicje) w kartach opisu działań a najlepiej gdybyś się zwrócił z prośbą o interpretację do urzędu marszałkowskiego, bo to on będzie oceniał wnioski i on musi wiedzieć jak to interpretować - bo odnoszę dziwne wrażenie, że różne województwa mogą różnie interpretować Infrastruktura okołoturystyczna zaspokaja potrzeby stałych mieszkańców i turystów i jest bezpośrednio związana z miejscem (obiektem) turystycznym Fragment z forum dyskusyjnego:

6 6 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Co to jest infrastruktura okołoturystyczna? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Infrastruktura okołoturystyczna służy rozwojowi usług turystycznych, w tym stymuluje do rozszerzania oferty produktów turystycznych Wniosek 1: Należy zdefiniować pojęcie infrastruktura okołoturystyczna i jasno wskazać jakie instytucje, obiekty i urządzenia ją tworzą adaptacja zabytkowego szybu na restauracje, uruchomienie działalności hotelowo-gastronomicznej w zabytkowym budynku LOK, budowa hotelu wraz z wyposażeniem, adaptacja zabytkowej kamienicy na starówce w celu uruchomienia domu gościnnego, stworzenie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, uruchomienie górskiego schroniska turystycznego z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, uruchomienie restauracji na wodzie

7 7 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Rynek globalny turystyki Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Zaznacza się wyraźna sezonowość turystyki Kraj Liczba turystów zagranicznych 2010 Liczba turystów zagranicznych 2011 Francja77,179,5 USA59,862,3 Chiny55,757,6 Hiszpania52,756,7 Włochy43,646,1 …………. Czechy8,68,8 Węgry9,510,3 Polska12,513,4 Ukraina21,221,4 Według szacunków Instytutu Turystyki w 2012 Polskę odwiedziło 14,8 turystów (16-18 miejsce na świecie)

8 8 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Turystyka wiejska Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych, 2007 Źródło: Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, 2010 Na wieś przyjeżdża rocznie: ok. 3,6-4,3 mln turystów polskich ok. 350 tys. turystów zagranicznych Syntetyczny wskaźnik walorów przyrodniczo-kulturowych

9 9 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Elementy infrastruktury okołoturystycznej na wsi Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Kąpieliska Pływalnie Pola golfowe Ujeżdżalnie Boiska sportowe Muzea Skanseny Galerie Teatry i kina Sieć handlowa (sklepy, bazary, itp.) Obiekty socjalno-usługowe (poczta, salony kosmetyczne, ochrona zdrowia, WC, inne) Parkingi i drogi dojazdowe Parki i wsie tematyczne Parki sportowo-rekreacyjne

10 10 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Cechy infrastruktury okołoturystycznej Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Długość sezonuIstotność lokalizacji Kąpieliska2-3 miesiąceWoda Pola golfowe5-6 miesięcyUżytki zielone UjeżdżalnieCały rokPunktowo wszędzie SkansenyCały rokPunktowo Parki tematyczne 7-8 miesięcyPunktowo ale uzależnione Parki sportowo-rekreacyjne 5-6 miesięcyPunktowo wszędzie

11 11 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Sezon turystyczny Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Hipoteza: Infrastruktura okołoturystyczna może wydłużać (rozszerzać) sezon turystyczny Udział Polaków uczestniczących w krajowych wyjazdach turystycznych trwających ponad 4 dni Udział Polaków uczestniczących w krajowych wyjazdach turystycznych trwających 2-4 dni Wniosek 2: Infrastruktura okołoturystyczna nie spowoduje istotnego rozszerzenia sezonu turystycznego, bo jest przeznaczona głównie dla turysty uczestniczącego w wyjeździe krótkookresowym. Tylko jej wybrane elementy mogą stymulować do wydłużenia sezonu.

12 12 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Sezon turystyczny na wsi Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Wydłużenie sezonu turystycznego jest szczególnie istotne na obszarach wiejskich położonych w górach i na pojezierzach Wniosek 3: Należy wskazać obszary, gdzie znaczenie infrastruktury okołoturystycznej może być największe Przeciętne wykorzystanie łóżek w gospodarstwach agroturystycznych wg sezonów (%) Źródło: badania własne

13 13 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Dostępność Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Gospodarstwa wg udziału gości z wybranych ośrodków miejskich Wniosek 4: Infrastruktura okołoturystyczna może odegrać największą rolę na obszarach wiejskich dobrze skomunikowanych z dużymi aglomeracjami

14 14 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Gdzie inwestować w infrastrukturę okołoturystyczną? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Hipoteza: Inwestycje w infrastrukturę okołoturystyczną przyniosą najlepsze rezultaty na obszarach już zainwestowanych turystycznie Inwestycje na obszarach wiejskich bez tradycji poprawią walory przestrzenne, ale ich wykorzystanie będzie miało charakter lokalny. Wyjątek mogą stanowić przedsięwzięcia tematyczne, które są dobrym sposobem na pobudzenie rozwoju obszarów zaniedbanych. Wniosek 5: Należy monitorować dystrybucję przestrzenną inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną

15 15 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Jaka infrastruktura? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Hipoteza: Wiejskie obszary turystyczne są słabo wyposażone i wymagają różnorodnych inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną Wybrane elementy dodatkowego wyposażenia gospodarstw agroturystycznych wg regionów badań

16 16 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Ocena wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Mała oferta w zakresie atrakcji turystycznych; Niskie standardy techniczne i sanitarne obiektów; Niska oferta i wyposażenie tras rowerowych oraz innych elementów turystyki kwalifikowanej; Niedostateczna informacja turystyczna i promocja; Nieład przestrzenny;

17 17 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Jaka infrastruktura? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013

18 18 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Jaka infrastruktura? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013

19 19 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Jaka infrastruktura? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013

20 20 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Jaka infrastruktura? Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Wniosek 6: Wieś tematyczna jest interesującą ideą kształtowania wielofunkcyjności Przykłady koncentracji wsi tematycznych

21 21 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Wsie tematyczne Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Województwo opolskie Kuniów w gminie Kluczbork – wieś agroturystyczna – rowerowy szlak drewnianych kościołów, przejazdy drezyną Kujakowice Górne w gminie Kluczbork - wieś Kołoczem stojąca, regionalny wypiek, który został wpisany na listę produktów regionalnych UE Maciejów w gminie Kluczbork - wieś miodem płynąca, znajduje się w niej Pasieka Jana Dzierżonia, działalność skupiona wokół pszczelarstwa Pawłowice w Gminie Gorzów Śląski - 'Zielone Pawłowice to kwitnące Opolskie' - wieś kwitnących przydomowych ogrodów, Województwo kujawsko-pomorskie Adamkowo – Ptasia Wioska - położona na skraju Krajny i Borów Tucholskich. Oferuje przydrożne Muzeum Ptaka (rzeźby ludowe i abstrakcyjne), Jania Góra - Wioska Chlebowa Krzywogoniec - Wioska Grzybowa Piła-Młyn - Wioska Górnicza (wydobywano tu węgiel brunatny Wielki Mędromierz - Wioska Miodowa Wylatowo – tematyka związana z zagadnieniami dotyczącymi UFO (kosmici, kręgi w zbożu) Żalno - Wioska Kwiatowa Województwo łódzkie Stara Wieś - Wioska Karate "Dojo – Stara Wieś" Domaniew - Wioska Artystyczna fundacjaprym.pl Województwo świętokrzyskie Bałtów – główną atrakcją Bałtowa jest park dinozaurów oraz szlaki tematyczne. Województwo podlaskie Ruda – gmina Krypno – Wioska Chleba z Przygodą Krypno – Przysiółek Pacowa Chata Góra – gmina Krypno – Rybia Góra Czarna Wieś Kościelna – gmina Czarna Białostocka – Wieś Ducha Puszczy Obrubniki – gmina Dobrzyniewo Duże – Kraina Słowian Janowszczyzna koło Sokółki – wieś z tradycjami Dzięciołówka koło Korycina – Wioska Tematyczna Truskawkowa Województwo pomorskie Karwno - powiat bytowski - Wioska Fantazji Województwo podkarpackie Kuńkowce - powiat przemyski - Żyjąca Wioska Fantasy Województwo warmińsko-mazurskie [ Suchacz - powiat elbląski - Wioska Kaperska Pogrodzie - powiat elbląski - Wioska Dzieci Kadyny - powiat elbląski – Wioska Cesarska Województwo zachodniopomorskie Dąbrowa – Wioska Zdrowego Życia Iwięcino – Wioska Końca Świata Paproty – Wioska Labiryntów i Źródeł Podgórki – Wioska Baśni i Zabawy – tematyka związana z bajkami i rowerami Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbitów – działalność związana z twórczością Tolkiena

22 22 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Kategorie wsi tematycznych Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Tradycje upraw, hodowli i przetwórstwa żywności (wieś truskawkowa, wieś produkcji chleba, wieś wina, itp.) Tradycyjne rzemiosła i zajęcia (wieś kowalska, wieś wikliny, wieś garncarska, itp.) Tradycje artystyczne (wioska malarska, wieś muzyczna) Historia lub legenda (wieś czarownic, wieś kamiennych kręgów, wieś Celtów) Przyroda i krajobraz (wieś arena żywiołów, wieś harmonii życia, wieś ekologiczna, wieś bociana)

23 23 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Wsie tematyczne - przykład Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Austria – Program wioski tematyczne motorem rozwoju - 46 wiosek. Wioski tematyczne łatwiej się przyjmują w regionach słabszych gospodarczo. Korea - program wiosek tematycznych łączony jest z programem wiosek edukacyjnych i programem szkolenia liderów wiejskich. Buremi, wieś pod Seulem, zarobiła 500 tys. dol. podejmując 21 tysięcy turystów w 2007 r. Program zakłada tworzenie: infrastruktury informatycznej na wsi, tematycznych wiosek rolniczych (zorientowanych na rolnictwo ekologiczne), tematycznych wiosek rybackich, tematycznych wiosek rolniczych (zorientowanych na tradycyjną kulturę rolną oraz dziedzictwo kulturowe i wiedzę wsi), tematycznych wiosek górskich.

24 24 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Perspektywa Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Parki tematyczne Wsie tematyczne Szlaki tematyczne Ujazd Bliziny Trojanów

25 25 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Przykłady Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Szlaki tematyczne Podlaski Szlak Bociani Wielkopolski Szlak Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Szlaki Architektury Drewnianej Szlaki Tradycyjnego Rzemiosła Szlaki Garncarskie Szlaki Owocowe itp..

26 26 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Elementy wizji Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Wykorzystanie różnorodności oraz specyfiki przyrodniczej i kulturowej regionów Aktywizacja społeczności lokalnejKształtowanie atrakcyjnej oferty

27 27 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Wnioski Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Wniosek 1: Należy zdefiniować pojęcie infrastruktura okołoturystyczna i jasno wskazać jakie instytucje, obiekty i urządzenia ją tworzą Wniosek 2: Infrastruktura okołoturystyczna nie spowoduje istotnego rozszerzenia sezonu turystycznego, bo jest przeznaczona głównie dla turysty uczestniczącego w wyjeździe krótkookresowym. Tylko jej wybrane elementy mogą stymulować do wydłużenia sezonu. Wniosek 3: Należy wskazać obszary, gdzie znaczenie infrastruktury okołoturystycznej może być największe Wniosek 4: Infrastruktura okołoturystyczna może odegrać największą rolę na obszarach wiejskich dobrze skomunikowanych z dużymi aglomeracjami Wniosek 5: Należy monitorować dystrybucję przestrzenną inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną Wniosek 6: Wieś tematyczna jest interesującą ideą kształtowania wielofunkcyjności

28 28 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. Turyści krajowi Prof. dr hab. Jerzy Bański Kielce, 5 kwietnia 2013 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jerzy Bański 1 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google