Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Prof. dr hab. Jerzy Bański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Prof. dr hab. Jerzy Bański."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
Prof. dr hab. Jerzy Bański

2 Co to jest infrastruktura okołoturystyczna?
O czym będę mówił? Co to jest infrastruktura okołoturystyczna? Wybrane zagadnienia diagnozy stanu Rola infrastruktury okołoturystycznej na wsi? Teoria a praktyka Prof. dr hab. Jerzy Bański 2 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 2

3 Co to jest infrastruktura okołoturystyczna?
Na infrastrukturę turystyczną składają się : baza noclegowa: hotele, pensjonaty, pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, domki wczasowe, kempingi, itp.. baza gastronomiczna: restauracje, bary, pijalnie, puby, itd. baza transportowa: środki transportu, szlaki turystyczne (piesze, narciarskie, konne, rowerowe), Turystyczna baza uzupełniająca (A. Pawlikowska-Piechotka, 2009): Urządzenia turystyczne i rekreacyjne: hale sportowe, korty tenisowe, pływalnie, kąpieliska, pola golfowe, + parki tematyczne, szlaki tematyczne – utworzone przede wszystkim dla turystów, ale korzystają z nich też stali mieszkańcy Instytucje i urzadzenia paraturystyczne: obiekty kultury (galerie, wystawy, kina, teatry, itd.), sieć handlowa i usługowa – zaspokajają potrzeby stałych mieszkańców, ale korzystają z nich turyści + Elementy infrastruktury: parkingi z zapleczem przy obiektach turystycznych, obiekty socjalno-usługowe, drogi dojazdowe do atrakcji i obiektów turystycznych Prof. dr hab. Jerzy Bański 3 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 3

4 Co to jest infrastruktura okołoturystyczna?
Woj. śląskie, RPO, Priorytet 3, Turystyka, 3.2  Infrastruktura okołoturystyczna  Typ realizowanych projektów: Budowa przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki. Budowa przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych. Budowa przebudowa i remont bazy okołoturystycznej. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Projekty dotyczące infrastruktury okołoturystycznej: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie Adaptacja obiektów położonych przy ul Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIVw. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn Budowa ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną i rekreacyjną w Węgierskiej Górce Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, Etap I Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy amfiteatrze w Istebnej Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach. Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku Prof. dr hab. Jerzy Bański 4 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 4

5 Co to jest infrastruktura okołoturystyczna?
Fragment z forum dyskusyjnego: Mam prośbę o wyjaśnienie terminów + podanie przykładów tajemniczego terminu "okołoturystyczny": - baza okołoturystyczna - infrastruktura okołoturystyczna - obiekty infrastruktury okołoturystycznej - infrastruktury aktywnych form turystyki nie wiem z jakiego województwa jesteś, ale np. u mnie w małopolsce podobne terminy były wytłumaczone (podane definicje) w kartach opisu działań a najlepiej gdybyś się zwrócił z prośbą o interpretację do urzędu marszałkowskiego, bo to on będzie oceniał wnioski i on musi wiedzieć jak to interpretować - bo odnoszę dziwne wrażenie, że różne województwa mogą różnie interpretować Infrastruktura okołoturystyczna zaspokaja potrzeby stałych mieszkańców i turystów i jest bezpośrednio związana z miejscem (obiektem) turystycznym Prof. dr hab. Jerzy Bański 5 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 5

6 Co to jest infrastruktura okołoturystyczna?
Infrastruktura okołoturystyczna służy rozwojowi usług turystycznych, w tym stymuluje do rozszerzania oferty produktów turystycznych adaptacja zabytkowego szybu na restauracje, uruchomienie działalności hotelowo-gastronomicznej w zabytkowym budynku LOK, budowa hotelu wraz z wyposażeniem, adaptacja zabytkowej kamienicy na starówce w celu uruchomienia domu gościnnego, stworzenie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, uruchomienie górskiego schroniska turystycznego z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, uruchomienie restauracji na wodzie Wniosek 1: Należy zdefiniować pojęcie „infrastruktura okołoturystyczna” i jasno wskazać jakie instytucje, obiekty i urządzenia ją tworzą Prof. dr hab. Jerzy Bański 6 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 6

7 Liczba turystów zagranicznych 2010 Liczba turystów zagranicznych 2011
Rynek globalny turystyki Kraj Liczba turystów zagranicznych 2010 Liczba turystów zagranicznych 2011 Francja 77,1 79,5 USA 59,8 62,3 Chiny 55,7 57,6 Hiszpania 52,7 56,7 Włochy 43,6 46,1 …………. Czechy 8,6 8,8 Węgry 9,5 10,3 Polska 12,5 13,4 Ukraina 21,2 21,4 Według szacunków Instytutu Turystyki w 2012 Polskę odwiedziło 14,8 turystów (16-18 miejsce na świecie) Zaznacza się wyraźna sezonowość turystyki Prof. dr hab. Jerzy Bański 7 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 7

8 Na wieś przyjeżdża rocznie: ok. 3,6-4,3 mln turystów polskich
Turystyka wiejska Na wieś przyjeżdża rocznie: ok. 3,6-4,3 mln turystów polskich ok. 350 tys. turystów zagranicznych Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych, 2007 Źródło: Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, 2010 Prof. dr hab. Jerzy Bański Syntetyczny wskaźnik walorów przyrodniczo-kulturowych 8 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 8

9 Sieć handlowa (sklepy, bazary, itp.)
Elementy infrastruktury okołoturystycznej na wsi Kąpieliska Pływalnie Pola golfowe Ujeżdżalnie Boiska sportowe Muzea Skanseny Galerie Teatry i kina Sieć handlowa (sklepy, bazary, itp.) Obiekty socjalno-usługowe (poczta, salony kosmetyczne, ochrona zdrowia, WC, inne) Parkingi i drogi dojazdowe Parki i wsie tematyczne Parki sportowo-rekreacyjne Prof. dr hab. Jerzy Bański 9 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 9

10 Parki sportowo-rekreacyjne
Cechy infrastruktury okołoturystycznej Długość sezonu Istotność lokalizacji Kąpieliska 2-3 miesiące Woda Pola golfowe 5-6 miesięcy Użytki zielone Ujeżdżalnie Cały rok Punktowo wszędzie Skanseny Punktowo Parki tematyczne 7-8 miesięcy Punktowo ale uzależnione Parki sportowo-rekreacyjne Prof. dr hab. Jerzy Bański 10 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 10

11 Sezon turystyczny Hipoteza: Infrastruktura okołoturystyczna może wydłużać (rozszerzać) sezon turystyczny Udział Polaków uczestniczących w krajowych wyjazdach turystycznych trwających ponad 4 dni Udział Polaków uczestniczących w krajowych wyjazdach turystycznych trwających 2-4 dni Wniosek 2: Infrastruktura okołoturystyczna nie spowoduje istotnego rozszerzenia sezonu turystycznego, bo jest przeznaczona głównie dla turysty uczestniczącego w wyjeździe krótkookresowym. Tylko jej wybrane elementy mogą stymulować do wydłużenia sezonu. Prof. dr hab. Jerzy Bański 11 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 11

12 Sezon turystyczny na wsi
Wydłużenie sezonu turystycznego jest szczególnie istotne na obszarach wiejskich położonych w górach i na pojezierzach Przeciętne wykorzystanie łóżek w gospodarstwach agroturystycznych wg sezonów (%) Źródło: badania własne Wniosek 3: Należy wskazać obszary, gdzie znaczenie infrastruktury okołoturystycznej może być największe Prof. dr hab. Jerzy Bański 12 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 12

13 Gospodarstwa wg udziału gości z wybranych ośrodków miejskich
Dostępność Gospodarstwa wg udziału gości z wybranych ośrodków miejskich Wniosek 4: Infrastruktura okołoturystyczna może odegrać największą rolę na obszarach wiejskich dobrze skomunikowanych z dużymi aglomeracjami Prof. dr hab. Jerzy Bański 13 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 13

14 Gdzie inwestować w infrastrukturę okołoturystyczną?
Hipoteza: Inwestycje w infrastrukturę okołoturystyczną przyniosą najlepsze rezultaty na obszarach już zainwestowanych turystycznie Inwestycje na obszarach wiejskich „bez tradycji” poprawią walory przestrzenne, ale ich wykorzystanie będzie miało charakter lokalny. Wyjątek mogą stanowić „przedsięwzięcia tematyczne”, które są dobrym sposobem na pobudzenie rozwoju obszarów zaniedbanych. Wniosek 5: Należy monitorować dystrybucję przestrzenną inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną Prof. dr hab. Jerzy Bański 14 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 14

15 Jaka infrastruktura? Hipoteza: Wiejskie obszary turystyczne są słabo wyposażone i wymagają różnorodnych inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną Prof. dr hab. Jerzy Bański Wybrane elementy dodatkowego wyposażenia gospodarstw agroturystycznych wg regionów badań 15 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 15

16 Mała oferta w zakresie atrakcji turystycznych;
Ocena wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę? Mała oferta w zakresie atrakcji turystycznych; Niskie standardy techniczne i sanitarne obiektów; Niska oferta i wyposażenie tras rowerowych oraz innych elementów turystyki kwalifikowanej; Niedostateczna informacja turystyczna i promocja; Nieład przestrzenny; Prof. dr hab. Jerzy Bański 16 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 16

17 Jaka infrastruktura? 17 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej ….
Prof. dr hab. Jerzy Bański 17 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 17

18 Jaka infrastruktura? 18 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej ….
Prof. dr hab. Jerzy Bański 18 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 18

19 Jaka infrastruktura? 19 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej ….
Prof. dr hab. Jerzy Bański 19 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 19

20 Jaka infrastruktura? Przykłady koncentracji wsi tematycznych Prof. dr hab. Jerzy Bański Wniosek 6: Wieś tematyczna jest interesującą ideą kształtowania wielofunkcyjności 20 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 20

21 Wsie tematyczne 21 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 21
Województwo opolskie Kuniów w gminie Kluczbork – wieś agroturystyczna – rowerowy szlak drewnianych kościołów, przejazdy drezyną Kujakowice Górne w gminie Kluczbork - wieś Kołoczem stojąca, regionalny wypiek, który został wpisany na listę produktów regionalnych UE Maciejów w gminie Kluczbork - wieś miodem płynąca, znajduje się w niej Pasieka Jana Dzierżonia, działalność skupiona wokół pszczelarstwa Pawłowice w Gminie Gorzów Śląski - 'Zielone Pawłowice to kwitnące Opolskie' - wieś kwitnących przydomowych ogrodów, Województwo kujawsko-pomorskie Adamkowo – Ptasia Wioska - położona na skraju Krajny i Borów Tucholskich. Oferuje przydrożne Muzeum Ptaka (rzeźby ludowe i abstrakcyjne), Jania Góra - Wioska Chlebowa Krzywogoniec - Wioska Grzybowa Piła-Młyn - Wioska Górnicza (wydobywano tu węgiel brunatny Wielki Mędromierz - Wioska Miodowa Wylatowo – tematyka związana z zagadnieniami dotyczącymi UFO (kosmici, kręgi w zbożu) Żalno - Wioska Kwiatowa Województwo łódzkie Stara Wieś - Wioska Karate "Dojo – Stara Wieś" Domaniew - Wioska Artystyczna fundacjaprym.pl Województwo świętokrzyskie Bałtów – główną atrakcją Bałtowa jest park dinozaurów oraz szlaki tematyczne. Województwo podlaskie Ruda – gmina Krypno – Wioska Chleba z Przygodą Krypno – Przysiółek Pacowa Chata Góra – gmina Krypno – Rybia Góra Czarna Wieś Kościelna – gmina Czarna Białostocka – Wieś Ducha Puszczy Obrubniki – gmina Dobrzyniewo Duże – Kraina Słowian Janowszczyzna koło Sokółki – wieś z tradycjami Dzięciołówka koło Korycina – Wioska Tematyczna Truskawkowa Województwo pomorskie Karwno - powiat bytowski - Wioska Fantazji Województwo podkarpackie Kuńkowce - powiat przemyski - Żyjąca Wioska Fantasy Województwo warmińsko-mazurskie[ Suchacz - powiat elbląski - Wioska Kaperska Pogrodzie - powiat elbląski - Wioska Dzieci Kadyny - powiat elbląski – Wioska Cesarska Województwo zachodniopomorskie Dąbrowa – Wioska Zdrowego Życia Iwięcino – Wioska Końca Świata Paproty – Wioska Labiryntów i Źródeł Podgórki – Wioska Baśni i Zabawy – tematyka związana z bajkami i rowerami Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbitów – działalność związana z twórczością Tolkiena Prof. dr hab. Jerzy Bański 21 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 21

22 Tradycje upraw, hodowli i przetwórstwa żywności
Kategorie wsi tematycznych Tradycje upraw, hodowli i przetwórstwa żywności (wieś truskawkowa, wieś produkcji chleba, wieś wina, itp.) Tradycyjne rzemiosła i zajęcia (wieś kowalska, wieś wikliny, wieś garncarska, itp.) Tradycje artystyczne (wioska malarska, wieś muzyczna) Historia lub legenda (wieś czarownic, wieś kamiennych kręgów, wieś Celtów) Przyroda i krajobraz (wieś arena żywiołów, wieś harmonii życia, wieś ekologiczna, wieś bociana) Prof. dr hab. Jerzy Bański 22 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 22

23 Austria – Program „wioski tematyczne motorem rozwoju” - 46 wiosek.
Wsie tematyczne - przykład Austria – Program „wioski tematyczne motorem rozwoju” wiosek. Wioski tematyczne łatwiej się przyjmują w regionach słabszych gospodarczo. Korea - program wiosek tematycznych łączony jest z programem wiosek edukacyjnych i programem szkolenia liderów wiejskich. Buremi, wieś pod Seulem, zarobiła 500 tys. dol. podejmując 21 tysięcy turystów w 2007 r. Program zakłada tworzenie: infrastruktury informatycznej na wsi, tematycznych wiosek rolniczych (zorientowanych na rolnictwo ekologiczne), tematycznych wiosek rybackich, tematycznych wiosek rolniczych (zorientowanych na tradycyjną kulturę rolną oraz dziedzictwo kulturowe i wiedzę wsi), tematycznych wiosek górskich. Prof. dr hab. Jerzy Bański 23 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 23

24 Parki tematyczne Wsie tematyczne Szlaki tematyczne Ujazd Trojanów
Perspektywa Parki tematyczne Wsie tematyczne Szlaki tematyczne Ujazd Trojanów Prof. dr hab. Jerzy Bański Bliziny 24 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 24

25 Podlaski Szlak Bociani
Przykłady Szlaki tematyczne Podlaski Szlak Bociani Wielkopolski Szlak Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Szlaki Architektury Drewnianej Szlaki Tradycyjnego Rzemiosła Szlaki Garncarskie Szlaki Owocowe itp.. Prof. dr hab. Jerzy Bański 25 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 25

26 Kształtowanie atrakcyjnej oferty Aktywizacja społeczności lokalnej
Elementy wizji Wykorzystanie różnorodności oraz specyfiki przyrodniczej i kulturowej regionów Kształtowanie atrakcyjnej oferty Aktywizacja społeczności lokalnej Prof. dr hab. Jerzy Bański 26 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 26

27 Wnioski Wniosek 1: Należy zdefiniować pojęcie „infrastruktura okołoturystyczna” i jasno wskazać jakie instytucje, obiekty i urządzenia ją tworzą Wniosek 2: Infrastruktura okołoturystyczna nie spowoduje istotnego rozszerzenia sezonu turystycznego, bo jest przeznaczona głównie dla turysty uczestniczącego w wyjeździe krótkookresowym. Tylko jej wybrane elementy mogą stymulować do wydłużenia sezonu. Wniosek 3: Należy wskazać obszary, gdzie znaczenie infrastruktury okołoturystycznej może być największe Wniosek 4: Infrastruktura okołoturystyczna może odegrać największą rolę na obszarach wiejskich dobrze skomunikowanych z dużymi aglomeracjami Wniosek 5: Należy monitorować dystrybucję przestrzenną inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną Wniosek 6: Wieś tematyczna jest interesującą ideą kształtowania wielofunkcyjności Prof. dr hab. Jerzy Bański 27 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 27

28 Dziękuje za uwagę Turyści krajowi 28
Prof. dr hab. Jerzy Bański 28 Kielce, 5 kwietnia 2013 Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej …. 28


Pobierz ppt "Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Prof. dr hab. Jerzy Bański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google