Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

2 ZADANIE SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:
OPIS PROBLEMU SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA (NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ TEMATU ZADANIA) DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PROJEKTU (ZAŁĄCZNIKI)

3 OPIS PROBLEMU Z OPISU NALEŻY WYŁOWIĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWIĄZNIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ PRZEBIEGU WYTWARZANIA ZESPOŁU. NA PODSTAWIE TYCH DWÓCH INFORMACJI NALEŻY NAPISAĆ TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ. Przykład opisu problemu: (…) Przedstaw propozycję rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu pryzmatycznego przenoszącego napęd z wału na koło zębate. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wytworzeniem zespołu przekładni zębatej w zakładzie mechanicznym. (…) Przykład tytułu pracy egzaminacyjnej: „Propozycja rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu pryzmatycznego oraz projekt realizacji prac związanych z wytworzeniem zespołu przekładni zębatej w zakładzie mechanicznym.”

4 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA
Zaproponować rozwiązanie konstrukcyjne dla zadanego elementu maszyny wraz z obliczeniami prowadzącymi do ustalenia jego parametrów (np. wymiarów), dobór materiałów konstrukcyjnych na podstawie załączników oraz uzupełnić rysunki (brakujące wymiary) Wykonać wykaz maszyn (obrabiarek), urządzeń (uchwyty obróbkowe) i narzędzi potrzebnych do wykonania całego zespołu. Wykonać wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych do kontroli wielkości parametrów w procesie wytwarzania danego zespołu (np. suwmiarka, mikrometr zewnętrzny i wewnętrzny, czujnik zegarowy itp.) Opracować w formie schematu blokowego procesy technologiczne elementów zespołu. Opracować w formie schematu blokowego proces technologiczny montażu całego zespołu. Opracować harmonogram prac związanych z wytworzeniem zespołu.

5 PRZYKŁADOWE KRYTERIA OCENIANIA
Tytuł pracy egzaminacyjnej 2% Założenia wstępne 7% - dobór elementu z tablic - dobór materiału elementu - napisanie wzoru - opis elementów wzoru • Rozwiązanie konstrukcyjne - obliczenia elementu 6% - uzupełnienie dokumentacji 4% • Wykaz maszyn urządzeń i narzędzi 28% • Wykaz urządzeń i narzędzi pomiarowych 11% • Procesy technologiczne elementów zespołu 18% • Przebieg montażu zespołu 10% • Harmonogram prac % • Praca jako całość 4% Razem 100%

6 Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut
Aby zdać egzamin praktyczny trzeba zdobyć minimum 75 punktów procentowych Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut

7 PROCES TECHNOLOGICZNY WAŁKA STOPNIOWANEGO BEZ OBRÓBKI CIEPLNEJ (PRODUKCJA MAŁOSERYJNA)
PRZECINANIE MATERIAŁU PROSTOWANIE NAKIEŁKOWANIE TOCZENIE ZGRUBNE TOCZENIE KSZTAŁTUJĄCE TOCZENIE POWIERZCHNI STOŻKOWYCH I KSZTAŁTOWYCH FREZOWANIE ROWKÓW WPUSTOWYCH WYKONANIE WIELOWYPUSTÓW WYKONANIE GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONANIE OTWORÓW POPRZECZNYCH OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA OBRÓBKA BARDZO DOKŁADNA KONTROLA OSTATECZNA WYKONANIE OTWORU OSIOWEGO

8 PROCES TECHNOLOGICZNY WAŁKA STOPNIOWANEGO Z OBRÓBKĄ CIEPLNĄ
PRZECINANIE MATERIAŁU PROSTOWANIE NAKIEŁKOWANIE TOCZENIE ZGRUBNE TOCZENIE KSZTAŁTUJĄCE POWIERZCHNI PODLEGAJĄCYCH HARTOWANIU NAWĘGLANIE TOCZENIE KSZTAŁTUJĄCE POZOSTAŁYCH POWIERZCHNI HARTOWANIE POPRAWIENIE NAKIEŁKÓW OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA OBRÓBKA BARDZO DOKŁADNA KONTROLA OSTATECZNA

9 PROCES TECHNOLOGICZNY TULEI PRODUKOWANEJ JEDNOSTKOWO (PRZYKŁAD KSIĄŻKOWY)
TOCZENIE NA GOTOWO POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ, WYKONANIE NA GOTOWO OTWORU I ODCIĘCIE TOCZENIE KSZTAŁTUJĄCE POWIERZCHNI CZOŁOWEJ Z DRUGIEJ STRONY KONTROLA OSTATECZNA

10 PROCES TECHNOLOGICZNY TULEI PRODUKOWANEJ JEDNOSTKOWO (PRZYKŁAD Z ZADANIA PRAKTYCZNEGO)
PRZECINANIE MATERIAŁU TOCZENIE ZGRUBNE I WYKAŃCZAJĄCE OTWORU TULEI TOCZENIE ZGRUBNE I WYKAŃCZAJĄCE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH TULEI KONTROLA OSTATECZNA

11 PROCES TECHNOLOGICZNY CZĘŚCI TYPU TARCZA W PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ
Gdy stosunek długości L do średnicy D części jest znacznie mniejszy od jedności to taką część nazywamy tarczą. TOCZENIE NA GOTOWO POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ, POWIERZCHNI CZOŁOWYCH I WYKONANIE NA GOTOWO OTWORU TOCZENIE W DRUGIM ZAMOCOWANIU POWIERZCHNI CZOŁOWYCH Z DRUGIEJ STRONY WYKONANIE OPERACJI DRUGORZĘDNYCH WYWAŻANIE STATYCZNE KONTROLA OSTATECZNA

12 PROCES TECHNOLOGICZNY DLA KORPUSU JEDNOLITEGO
TRASOWANIE OBRÓBKA ZGRUBNA I KSZTAŁTUJĄCA PŁASZCZYZNY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ OBRÓBKOWĄ OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA PŁASZCZYZNY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ OBRÓBKOWĄ WYTACZANIE GŁÓWNYCH OTWORÓW Z BAZOWANIEM KORPUSU NA OBROBIONEJ PODSTAWIE OBRÓBKOWEJ OBRÓBKA POWIERZCHNI I NADLEWÓW DRUGORZĘDNYCH WIERCENIE I GWINTOWANIE MAŁYCH OTWORÓW KONTROLA OSTATECZNA

13 PROCES TECHNOLOGICZNY KOŁA ZĘBATEGO BEZ OBRÓBKI CIEPLNEJ W PRODUKCJI MAŁOSERYJNEJ
CIĘCIE MATERIAŁU PRĘTOWEGO WYTOCZENIE OTWORU ZGRUBNIE I KSZTAŁTUJĄCO TOCZENIE ZGRUBNE I WYKAŃCZAJĄCE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH PRZECIĄGANIE WIELOWYPUSTU LUB DŁUTOWANIE ROWKA WPUSTOWEGO NACIĘCIE ZĘBÓW OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA ZĘBÓW (NP. SZLIFOWANIE) KONTROLA OSTATECZNA

14 WYKAZ MASZYN URZĄDZEŃ I NARZĘDZI DO WYTWARZANIA DANEGO ZESPOŁU
WYKAZ MASZYN (OBRABIAREK): PIŁA RAMOWA TOKARKA KŁOWA FREZARKA PIONOWA, POZIOMA, UNIWERSALNA DŁUTOWNICA FREZARKA OBWIEDNIOWA DO KÓŁ ZĘBATYCH SZLIFIERKA DO WAŁKÓW SZLIFIERKA DO KÓŁ ZĘBATYCH WIERTARKA STOŁOWA

15 WYKAZ URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA DANEGO ZESPOŁU
URZĄDZENIA (UCHWYTY, PRZYRZĄDY I TRZPIENIE): IMADŁO MASZYNOWE UCHWYT TOKARSKI SAMOCENTRUJĄCY ZABIERAK PRZYRZĄD FREZARSKI LUB UCHWYT FREZARSKI PRZYRZĄD SZLIFIERSKI PODZIELNICA TRZPIEŃ FREZARSKI TRZPIEŃ SZLIFIERSKI KŁY STAŁE KŁY OBROTOWE PRYZMY UCHWYT WIERTARSKI

16 WYKAZ NARZĘDZI DO WYTWARZANIA DANEGO ZESPOŁU
NARZĘDZIA: BRZESZCZOT DO PIŁY RAMOWEJ NOŻE TOKARSKIE NAWIERTAK WIERTŁA FREZ DO ROWKÓW WPUSTOWYCH LUB FREZ PALCOWY FREZ ŚLIMAKOWY DO KÓŁ ZĘBATYCH NÓŻ DŁUTOWNICZY PRZECINAK ŚCIERNICA TARCZOWA PŁASKA ŚCIERNICA TALERZOWA KĄTOWA

17 WYKAZ NARZĘDZI KONTROLNO - POMIAROWYCH
URZĄDZENIE LUB PRZYRZĄD DO KONTROLI BICIA OSIOWEGO WAŁKÓW URZĄDZENIE LUB PRZYRZĄD DO KONTROLI PODZIAŁKI UZEBIENIA URZĄDZENIE LUB PRZYRZĄD DO KONTROLI ZARYSU UZĘBIENIA PRZYMIAR KRESKOWY SUWMIARKA MIKROMETR ZEWNĘTRZNY MIKROMETR WEWNĘTRZNY LUB SREDNICÓWKA MIKROMETRYCZNA SUWMIARKA MODUŁOWA LUB MIKROMETR TALERZYKOWY CZUJNIK ZEGAROWY WZORCE CHROPOWATOŚCI TWARDOŚCIOMIERZ ROCKWELL’A

18 PRZEBIEG MONTAŻU ZESPOŁU
WAŁEK WPUST WCISNĄĆ W ROWEK KOŁO ZEBATE OSADZIĆ NA WALE I WPUŚCIE TULEJA WCISNĄĆ NA WAŁ ŁOŻYSKA WCISNĄĆ NA WAŁ KONTROLA OSTATECZNA GOTOWY ZESPÓŁ

19 HARMONOGRAM PRAC PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ PRZYGOTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ZAPEWNIENIE TRANSPORTU WEWNETRZNEGO ZAPEWNINIE WARUNKÓW BHP W PROCESIE WYTWARZANIA ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE WYTWARZANIA PROCES WYTWARZANIA ELEMENTÓW ZESPOŁU MONTAŻ ZESPOŁU KOŃCOWA KONTROLA JAKOŚCI KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE ELEMENTÓW ZESPOŁU


Pobierz ppt "BUDOWA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google