Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele ogólne: edycja obiektów w AutoCADzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele ogólne: edycja obiektów w AutoCADzie"— Zapis prezentacji:

1 Cele ogólne: edycja obiektów w AutoCADzie
MODYFIKACJA RYSUNKU W AUTOCADzie Edycja obiektów: polecenia: 1. USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT 2. LUSTRO, ODSUŃ, SZYK Cele ogólne: edycja obiektów w AutoCADzie

2 Cele operacyjne - szczegółowe cele kształcenia
Po zajęciach uczeń powinien umieć: wybierać obiekty rysunku do edycji, usuwać narysowane obiekty, kopiować, przesuwać, obracać, edytować przy pomocy polecania LUSTRO, odsuwać, tworzyć szyk

3 Ogniwo 1 Uświadomienie celów kształcenia
Polecenia modyfikacji i edycji obiektów są niezbędne przy pracy w AutoCAD. Niezbędna jest znajomość wyboru elementów do edycji oraz poleceń: USUŃ _ERASE - usuwa narysowane obiekty KOPIUJ _COPY - kopiuje PRZESUŃ _MOVE – przesuwa OBRÓT _ROTATE - obraca LUSTRO _MIRROR – odbicie lustrzane względem dowolnej osi ODSUŃ _OFFSET – kopiowane równoległe (przesunięcie) SZYK _ARRAY – tablica prostokątna lub biegunowa wybranego obiektu

4 Cele kształcenia – motywacja
Przykłady zastosowań poleceń modyfikacji rysunku Usunięcie – pewnych zbędnych elementów Kopiowanie – np. znaku na mapie wiele razy (latarnia, drzewo, napis, punkt geodezyjny…) Przesunięcie – np. napisu bo jest na linii Obrót np.. napisu np. równolegle do linii Lustro – np. rysujemy tylko połowę i druga jako lustro pierwszej części Odsunięcie – obiekt równoległy typu ramka w ramce, koło w kole Szyk – np. las drzew. Rysujemy jedno i tworzymy szyk - tablicę

5 Ogniwo 2. Poznawanie nowych faktów
Niezbędna jest znajomość wyboru elementów do edycji: bezpośredni, okno, przecięcie, ramka, poprzednie, ostatni, pojedynczy, auto. Przełączniki: Dodaj, Usuń. Zastosowanie klawisza Shift – wybrany usuwany z listy Polecenia: USUŃ _ERASE - usuwa narysowane obiekty KOPIUJ _COPY - kopiuje PRZESUŃ _MOVE – przesuwa OBRÓT _ROTATE - obraca LUSTRO _MIRROR – odbicie lustrzane względem dowolnej osi ODSUŃ _OFFSET – kopiowane równoległe (przesunięcie) SZYK _ARRAY – tablica prostokątna lub biegunowa wybranego obiektu

6 Wybór obiektów do modyfikacji
Ogniwo 3. Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości i systematyzowane wiedzy Wybór obiektów do modyfikacji Wybór Bezpośredni (punkt), Okno, Przecięcie, Poprzednie (z ostatniej komendy), Wszystkie Ostatni (jeden ostatni), Ramka (Okno lub PRZEC), Wielobok, Płot, Okrąg Auto (1 obiekt lub, jeśli nie wskazano to róg Ramki), Pojedynczy (Single) – tylko jeden obiekt i wykonywane polecenia (bez Enter) Przełączniki: Dodaj – dodawanie obiektów do zbioru wskazań i Usuń – usuwanie. Wybór z klawiszem Shift – wybrany – usuwany z listy wybranych.

7 Wybieranie elementów Przed zmodyfikowaniem elementów można utworzyć zbiór wskazań, który składa się z jednego lub więcej elementów. Do utworzenia zbioru wskazań użyj dowolnej z następujących metod: Najpierw wybierz polecenie lub narzędzie, a następnie wybierz elementy. Najpierw wybierz elementy, a następnie wybierz polecenie lub narzędzie (większość elementów). Wybierz elementy przez wskazanie, a następnie użyj uchwytów do ich zmodyfikowania.

8 Metody wyboru elementów
Wybierz wszystkie elementy Wybiera wszystkie elementy w aktualnym rysunku. Dodaj do zbioru Dodaje jeden lub więcej elementów do zbioru wskazań. Odejmij od zbioru Usuwa jeden lub więcej elementów ze zbioru wskazań. Poprzednie wskazanie Wybiera elementy włączone do poprzedniego zbioru wskazań. Ostatni element w rysunku Wybiera ostatni element dodany do rysunku. Okno wewnętrzne Wybiera elementy zawarte całkowicie w prostokątnym oknie wyboru. Okno przecinające Wybiera elementy zawarte całkowicie lub przecinające granice prostokątnego okna wyboru. Okno zewnętrzne Wybiera elementy będące całkowicie poza prostokątnym oknem wyboru. Wielobok wewnętrzny Wybiera elementy zawarte całkowicie w wielobocznym oknie wyboru. Wielobok przecinający Wybiera elementy zawarte całkowicie lub przecinające granice wielobocznego okna wyboru. Wielobok zewnętrzny Wybiera elementy będące całkowicie poza wielobocznym oknem wyboru. Okrąg wewnętrzny Wybiera elementy zawarte całkowicie w okrągłym oknie wyboru. Okrąg przecinający Wybiera elementy zawarte całkowicie lub przecinające granice okrągłego okna wyboru. Okrąg zewnętrzny Wybiera elementy będące całkowicie poza okrągłym oknem wyboru. Punkt Wybiera wszystkie zamknięte elementy, które otaczają wybrany punkt. Płot Wybiera elementy przecinające linię lub segmenty linii.

9 Inne metody wyboru Oprócz tych metod, można wybrać elementy, które odpowiadają określonemu zbiorowi cech na przykład, wszystkie elementy na określonej warstwie lub narysowane określonym kolorem. Niektórych metod wyboru można używać automatycznie, bez wyświetlania okna zgłoszeń. Na przykład, wystarczy po prostu kliknąć w celu wyboru elementów lub użyć okna wewnętrznego lub okna przecinającego przez określenie przeciwległych narożników prostokątnego okna wyboru. Kierunek wskazywania punktów prostokąta (lewo-prawo lub prawo-lewo) określa typ tworzonego okna.

10 Sposób utworzenia Okna wewnętrznego

11 Sposób utworzenia Okna przecinającego

12 Sposób wyboru elementów przy użyciu Wieloboku wewnętrznego

13

14 Polecenie Wybierz _SELECT
Klawiatura: WYBIERZ _SELECT Grupuje elementy w zbiór wskazań do użytku w następnych poleceniach. Wybierz elementy do włączenia do zbioru: Wybierz elementy, które chcesz włączyć do zbioru wskazań. W tym celu możesz użyć dowolnej z metod wyboru. Po wybraniu żądanych elementów, naciśnij Enter. WSKAZÓWKA Elementy, które były wybrane poprzednio są umieszczane w poprzednim zbiorze wskazań. Podczas wykonywania wielu poleceń programu (takich jak Usuń lub Zmień), można wybrać Poprzedni zbiór wskazań.

15 Wybór najpierw elementów
Elementy można wybrać jako pierwsze, a następnie można wybrać sposób ich modyfikacji. Podczas wybierania każdego z elementów, są one wyróżniane małymi kwadracikami zwanymi uchwytami, które pojawiają się w strategicznych punktach elementu. Położenia uchwytów są zależne od typu wybranego elementu. Na przykład, uchwyty występują w punktach końcowych i w punkcie symetrii linii, w punktach kwadrantowych i w punkcie środkowym okręgu i w punktach końcowych, punkcie symetrii i w środku łuku.

16 Uchwyty - przykłady

17 Polecenie: Usuń _ERASE
Pasek narzędzi: > Usuń ; Menu: Zmiana > Usuń; Klawiatura: USUŃ, _ERASE; Klawisz [Del] Usuwa wybrane elementy z rysunku. Napisz USUŃ. wybierz elementy do usunięcia: Wskaż elementy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij Enter. Usunięte elementy są wymazywane z bazy danych rysunku. W przypadku pomyłkowego usunięcia elementu, bezpośrednio po użyciu polecenia Usuń można użyć polecenia Przywróć, Oddaj, _OOPS, skrót: CTRL Z które pozwoli na jego przywrócenie. Aby przywrócić elementy usunięte kilka poleceń wstecz, należy użyć polecenia Cofaj.

18 KOPIOWANIE OBIEKTÓW: KOPIUJ _COPY
Polecenie KOPIUJ pozwala na kopiowanie jednego lub wielu obiektów w inne miejsce rysunku. Wprowadzenie polecenia: ZMIANA  KOPIUJ z paska narzędzi KOPIUJ; Klawiatura: KOPIUJ, _COPY Elementy wybrane do kopiowania nie są przesuwane ze swojego oryginalnego położenia. Kopiowane elementy zachowują wszystkie atrybuty (takie jak rodzaj linii, kolor i warstwa) elementów oryginalnych.

19 Kopiowanie przy podanym wektorze przesunięcia
Wersja 1 wskazujemy element do kopiowania, podajemy przyrosty Dx,Dy (wektor przesunięcia) przy pytaniu o punkt bazowy a następnie <Enter> zamiast punktu docelowego Wersja 2 wskazujemy element do kopiowania, dowolny punkt na ekranie jako bazowy i przesunięcie względne

20 Kopiowanie przy podanym przesunięciu: DX. DY
: Kopiuj Wybierz elementy do skopiowania: Wskazujemy elementy Wybierz elementy do skopiowania: <Enter> - koniec wskazywania Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: DX,DY Punkt przemieszczenia: <Enter> - zamiast punktu docelowego

21

22

23 Sposób kopiowania elementów poprzez wybór punktu bazowego i docelowego (punkt wskazany lub podane współrzędne X,Y)

24 Kopiowanie wielokrotne – opcja W, punkt bazowy i punkty docelowe

25 Kopiowanie wielokrotne – przykład z okręgiem

26 Kopiowanie do schowka, kopiowanie miedzy rysunkami
Można kopiować obiekty do schowka i później wklejać wielokrotnie. Można kopiować obiekty miedzy rysunkami – ułożyć odpowiednio rysunki – poziomo, pionowo, kaskada.

27 Polecenie PRZESUŃ _MOVE
Pozwala przesuwać obiekty na rysunku Wprowadzenie jak zwykle z paska narzędzi, menu górnego – Zmiana – Przesuń lub z linii poleceń: PRZESUŃ / _MOVE Następnie wybieramy obiekty do przesunięcia i wpisujemy przesunięcie DX,DY lub wskazujemy punkt zaczepienia (bazowy) i punkt docelowy. Działanie analogiczne jak przy kopiuj, z tym, że obiekt źródłowy znika

28 Polecenie OBRÓT _ROTATE

29 Polecenie LUSTRO _MIRROR – symetria osiowa obiektów względem dowolnej osi

30

31 Lustro – zmienna MIRRREXT
Standardowo napisy podlegają symetrii jak inne obiekty (lustrzane odbicie oryginału). Czasem to nie jest wskazane. Aby tego uniknąć należy ustawić zmienną MIRRTEXT na 0 (domyślnie wynosi 1) Wersja górna – MIRRTEXT =1; dolna – MIRRTEXT =0

32 ODSUŃ _OFFSET Polecenie umożliwia skopiowanie obiektu tak, że powstała kopia jest równoległa do tego obiektu. Kopiować równolegle można: łuki, okręgi, linie, poliginie Są 2 opcje: 1) podaje się odległość odsunięcia; 2) podaje się punkt, przez który kopia równoległa przechodzi

33

34 SZYK _ARRAY Polecenie SZYK _ARRAY
Polecenie umożliwia wierne kopiowanie obiektów. Kopie tworzą tablicę prostokątną lub biegunową

35

36 Szyk kołowy – elementy obracane i nie obracane

37 Ogniwo 5. Przechodzenie od teorii do praktyki
Pokaz z instruktażem i wykonywanie zadań Pliki zadań w PDF AC_zad7_skroc1.pdf Wykaz plików Pliki spakowane Formatka czysta A4 pion. wzór A4PnWz.dwg Wybór obiektów wybor.dwg Wymaż - dane eraseD.dwg Kopiuj kopiuj.dwg Kopiuj, rotacja - dane coprotD.dwg Kopiuj, rotacja - wynik copyrot.dwg Lustro, odsuń, szyk mirofArd.dwg

38 Ogniwo 6. Utrwalanie wiadomości i umiejętności
Samodzielne wykonywanie zadań Wykaz plików Pliki spakowane Formatka czysta A4 pion. wzór A4PnWz.dwg Wybór obiektów wybor.dwg Wymaż - dane eraseD.dwg Kopiuj kopiuj.dwg Kopiuj, rotacja - dane coprotD.dwg Kopiuj, rotacja - wynik copyrot.dwg Lustro, odsuń, szyk mirofArd.dwg Dodatkowo: założyć nowy rysunek A4 (210x297), narysować ramkę na obrzeżu przy pomocy polilinii, poleceniem odsuń przesunąć do środka o 5 mm – obramowanie tabliczki do rysowania. Narysować pozostałe elementy tabliczki i opisać wg wzorca Załącznik - tabl_dane.pdf

39 Ogniwo 7. Sprawdzanie osiągnięć
Pytania (polecenia po polsku i angielsku): Opcje wyboru obiektów do modyfikacji, przełączniki, Shift Polecenie wymaż, oddaj Kopiowanie: o podany wektor (2 opcje), do punktu docelowego, wielokrotne, kopiowanie z opcją schowka, miedzy rysunkami Przesuwanie _MOVE – o dany wektor, do podanego punktu Obrót – o dany kąt, w odniesieniu do kąta bazowego (odniesienia) Lustro – opcje polecenia (zachowanie oryginału), zmienna Mirrtext Szyk – prostokątny, kołowy – opcje Opracować sprawozdanie w ramach zadania domowego

40 Dziękuję za uwagę! Film


Pobierz ppt "Cele ogólne: edycja obiektów w AutoCADzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google