Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKO-dom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKO-dom."— Zapis prezentacji:

1 EKO-dom

2 BIOGAZ ENERGIA SŁONECZNA
Autorki: Dorota Jakubowska Agnieszka Jamroziak

3 Biogaz Elektrociepłownia biogazowa, zamiast spalać węgiel w kotle energetycznym, tak jak w technologii wytwarzania energii w konwencjonalnej elektrociepłowni, wykorzystuje procesy biologiczne zachodzące w czasie fermentacji mokrej, jednofazowej.

4 Czy wiesz że… zawartość metanu wzrosła z poziomu 0,7 do 1,7 ppmv w ciągu minionych 200 lat szacuje się, że 1/3 emisji metanu do atmosfery pochodzi z rolnictwa zwierzęta przeżuwające i odchody zwierzęce są źródłem 20 % całkowitej emisji metanu współczynnik ocieplania klimatu metanu jest 21-krotnie wiekszy od współczynnika dwutlenku węgla, co oznacza, że uniknięcie 1 tony metanu jest w przybliżeniu równoważne uniknięciu emisji 21 ton dwutlenku węgla metan w około 18 % przyczynia się do efektu cieplarnianego

5 Zalety produkcji biogazu
niezależność wytwarzanej mocy ze względu na warunki atmosferyczne możliwość regulacji wytwarzanej mocy w zależności od aktualnego zapotrzebowania łatwe magazynowanie surowca możliwość wytwarzania paliwa silnikowego wysoka sprawność energetyczna możliwość współdziałania z krajową siecią gazu ziemnego

6 Wady biogazu wysokie nakłady inwestycyjne,
konieczność ciągłego dostępu do substratów, istnieje możliwość uciążliwości zapachowych, związanych z przyjęciem substratów - zazwyczaj ograniczają się jednak do najbliższego sąsiedztwa instalacji, niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudnia jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych,

7 Biogazownia – instalacja osuszania i odsiarczania biogazu

8

9 Skład biogazu % CH4 (metan) 50-75 CO2 25-50 N2 0-10 H2 0-1
H2S (kwas siarkowodorowy) 0-3 02 0-2

10

11 BIOGAZ BIOMASA BIOGAZ Aminokwasy Cukry Kwas octowy H2 , CO2 hydroliza
acetogeneza Kwas octowy H2 , CO2 BIOGAZ acidogeneza metanogeneza Alkohole

12 SYSTEM WIELOSTOPNIOWY
SUROWIEC BIOGAZ Zalety: Większa wydajność Mniejsze aparaty KOMPOST HYDROLIZA METANOGENEZA

13 Wydajność biogazu m3 CH4 / ha

14 Topinambur Topinambur – zwany jest słonecznikiem bulwiastym, gruszką ziemną, karczochem jerozolimskim i cytrusem północy. Został przywieziony z Ameryki Północnej przez Krzysztofa Kolumba. Pierwotnie roślinę ta uprawiali Indianie z plemienia Topinamboore

15 GAZ ZIEMNY KONTRA BIOGAZ
11,7 mld m3 zużycie 13 mld m3 Import 9,5 mld m3

16 Energia słoneczna

17 Perspektywy energii słonecznej
Za Odnawialna Czysta Przeciw Ekonomika Ograniczona wydajność

18

19 Energia słoneczna najbezpieczniejszym źródłem energii!
Paliwa naturalne, takie jak na przykład węgiel, czy ropa naftowa, przy takim samym użyciu wyczerpią się w następnym stuleciu. Elektrownie jądrowe, które mogłyby się wydawać dobrą alternatywą, są dość ryzykowne, jak pokazała katastrofa w Czarnobylu, Ukraina rok 1986. Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna wydaje się być najbezpieczniejszą i korzystną. Zastąpienie energii z paliw naturalnych energią słoneczną pozwala zmniejszyć emisję tlenków węgla od 0,56 do 1,1 kg na każdą kilowatogodzinę, a także, w zależności od jakości paliwa, również odpowiednie ilości tlenków siarki i azotu.

20 Energia słoneczna jest:
Najczystsza, Dostępna wszędzie, Darmowa, Dająca wykorzystać się w łatwy sposób przez każdego z nas. W ciągu ostatnich stuleci zużycie energii jest tak ogromne, że skutki tego możemy odczuć już dziś. Zmiany klimatu mogą być bardzo dotkliwe dla naszych potomków. Wykorzystując energię słoneczną możemy temu zaradzić. Jest ona bowiem czysta, ekologiczna, łatwo dostępna, a przede wszystkim za darmo.

21 KOLEKTOR SŁONECZNY

22 Sprawność kolektorów Ilość energii, która dociera do powierzchni ziemi w słoneczny letni dzień w godzinach południowych to 1000W/m2, czyli przyjmując powierzchnie kolektora 2 m2 otrzymujemy moc użyteczną ok. 2KWh, ale należy zaznaczyć, że jest to ilość, gdy kolektor oraz instalacja pracuje ze 100% sprawnością. Wiadomo, że nie jest to możliwe, ale dzięki najnowszej technologii dostępnej obecnie na rynku dzięki wysokiej warstwie absorbcyjnej tracimy tylko 5 % energii na skutek emisji promieniowania cieplnego. Warstwa ta zapewnia więc maksymalne uzyski energetyczne sięgające sprawności 95%.

23 Rozważmy przypadek, gdzie instalacja zawiera trzy kolektory słoneczne, wielkości 2,43m2, wraz z całym niezbędnym osprzętem. Jednostki, takie jak TUV i Solar Keymark, poświadczają, że z 1m2 absorbera rocznie uzyskujemy minimalnie 525kWh/rok Przypadek: 3 kolektory, każdy o powierzchni 2,46m2. Powierzchnia= 3 x 2,46m2=7,4m2 Energia= 7,4m2 x 525kWh= 3885kWh/rok Przy minimalnym uzysku dają nam rocznie 3885 kWh czystej energii.

24 Możemy zatem porównać energie solarną z konwencjonalną energią elektryczną:
3885KWh/rok = 3885 x 0,44PLN = 1710 PLN 1710zł to roczne oszczędności jakie wynikają z posiadania instalacji solarnej.

25 Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyć energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, ta może być wprost wykorzystana przez człowieka. Kolektory używane są do podgrzewania wody użytkowej. Wypromieniowana energia słoneczna przenika przez specjalne, dobrze przepuszczalne szkło i jest pochłaniana przez wysokowydajną warstwę rozdzielczą na podkładzie aluminiowym. Z powierzchni absorbcyjnej kolektora ciepło przedostaje się do rury miedzianej czy aluminiowej w kształcie litery "S", a z niej dalej, do cieczy, która przenosi ciepło rurami zbiorczymi do wyjścia kolektora. Wszystkie części funkcyjne kolektora są umieszczone pomiędzy zabezpieczającym hartowanym szkłem przykrywającym i wanną aluminiową wypełnioną dobrze izolującym materiałem.

26 BUDOWA KOLEKTORA SŁONECZNEGO

27 Oczyszczalnie ścieków
Autorki: Sonia Dolata Magdalena Kaźmierczak

28 Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieki dzieli się na:
ścieki bytowo-gospodarcze ścieki przemysłowe ścieki rolnicze wody opadowe wody podgrzane

29 Do najczęściej występujących organicznych składników ścieków zalicza się: białka, węglowodany, tłuszcze, oleje, żywice, barwniki, fenole, produkty naftowe, detergenty, pestycydy itp. Składnikami nieorganicznymi są zasady, kwasy nieorganiczne, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom) a także arsen, chlor, siarkowodór, jony siarczanowe, chlorkowe, azotanowe, fosforanowe, węglanowe, amonowe itd.

30 Oczyszczalnia ścieków
Zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych lub komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora itp. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się za pomocą sit, osadników, tłuszczowników. Chemiczne- przez koagulację, strącanie, neutralizację. Biologiczne- przez aktywizację procesów biologicznych prowadzących do utleniania lub mineralizacji substancji organicznych zawartych w ściekach.

31 Drenaż rozsączający

32 Zalety Wady • Często zalecane stosowanie bioprepartów
• W przypadku złoża należy je regularnie przepłukiwać aby nie zarastało • Wysoki koszt inwestycyjny • Odporność na zmiany ilości przepływających ścieków w ciągu doby, a nawet na bardzo długi całkowity brak ich dopływu (urlop) • Bardzo dobra skuteczność oczyszczania ścieków

33 Uwagi • Wymagana bardzo duża działka
• Wymagana bardzo dobra przepuszczalność gruntu (grunt piaszczysty) • Wymagany niski poziom wód gruntowych • Z uwagi na brak kontroli skuteczności oczyszczania technologia wycofywana w całej UE (całkowity zakaz np. w Niemczech) • Żywotność nitek drenażowych wynosi ok. 7 lat, po tym okresie należy je wymienić (ponowna instalacja)

34 Złoża biologiczne i osad czynny

35 Zalety Wady • Stosowanie biopreparatów • Ryzyko zatkania drenażu przez wysycenie pojemności sorpcyjnej gruntu, co prowadzi do nieefektywnego oczyszczania, przebicia ścieków, wtórnego zanieczyszczenia gruntu oraz potrzeby przeczyszczenia lub wymiany nitek drenażowych • duże zapotrzebowanie na powierzchnię • Niski koszt inwestycyjny • Nie wymaga zasilania energią elektryczną

36 Uwagi • Oczyszczalnia z osadem czynnym (napowietrzanie dyfuzorem, SBR) została przeniesiona z technologii używanej w miejskich oczyszczalniach do zastosowania przydomowego • Możliwość zainstalowania na działce każdej wielkości • niezależność lokalizacji od warunków gruntowo-lokalnych • Odporność na zmiany ilości przepływających ścieków w ciągu doby, a nawet na bardzo długi całkowity brak ich dopływu (urlop) • Bardzo dobra skuteczność oczyszczania ścieków • Często zalecane stosowanie bioprepartów

37

38 IzoLacja Autor: Patryk Gołąbek

39 FUNDAMENTY Materiały do termoizolacji fundamentów muszą być odporne na zawilgocenie, niepodatne na gnicie oraz pojawienie się grzybów i pleśni. Dobrze jeśli materiały mają małą ściśliwość i dość dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej do ocieplania fundamentów - podobnie jak do podłogi na gruncie - stosuje się styropian i polistyren ekstrudowany, nieco rzadziej keramzyt.

40 ŚCIANY Materiały: Do ocieplania ścian zewnętrznych używa się wełny mineralnej lub styropianu. Materiały te mają podobne właściwości termoizolacyjne i często wybór któregoś z nich zależy wyłącznie od preferencji inwestora. Należy jednak pamiętać, że niektóre technologie wykonywania ociepleń przewidują użycie wyłącznie wełny lub styropianu i wówczas pod żadnym pozorem nie można stosować ich zamiennie.

41 DACHY Do ocieplania połaci dachowych najchętniej stosuje się wełnę mineralną (szklaną lub kamienną). Jest ona dobrym izolatorem termicznym, a oprócz tego ma odpowiednio dużą sprężystość, by szczelnie wypełniać przestrzenie między drewnianymi elementami konstrukcji dachu. Do ocieplenia poddaszy najlepiej nadają się płyty z wełny mineralnej. Wełna mineralna jest niepalna, tak więc w razie pożaru chroni drewnianą konstrukcję dachu przed ogniem.

42 OKNA Izolacyjność termiczną okien określa współczynnik przenikania ciepła U. Im jest niższy, tym mniejsze straty ciepła. Aby mieć pewność, że okna będą skutecznie chronić dom przed zimnem, kupując okna, zwróćmy uwagę na to, czy współczynnik U był wyliczony dla całego okna, czy jedynie dla szyby. Obecnie na naszym rynku standardem są okna, których współczynnik U nie przekracza 1,5 W/(m2·K). Z badań Krajowej Agencji Poszanowania Energii wynika, że przez okna może uciekać od 15 do aż 35% ciepła. Dlatego jeśli chcemy zapewnić sobie komfort cieplny użytkowania domu przy niskich rachunkach za ogrzewanie, powinniśmy wybrać okna energooszczędne.

43 Jak produkować energię z wiatru?
Autor: Radosław Klawiński

44 © Marek Cios Wiatr to... ...jeden ze składników pogody ...ruch powietrza, wywołany jego nierównomiernym nagrzewaniem się Powstaje w wyniku naturalnej tendencji do wyrównywania ciśnień, których różnice spowodowane są różnicami temperatur. Temperatury różnią się zaś, ponieważ do różnych obszarów Ziemi dociera różna ilość promieniowania słonecznego.

45 Jak powstaje wiatr? do różnych obszarów Ziemi dociera różna ilość promieniowania słonecznego, jak wiemy, okolice równika nagrzewają się o wiele bardziej niż strefy okołobiegunowe, gdy lekkie, gorące powietrze z rejonu równika ucieka w górę, na jego miejsce napływają fale chłodnego powietrza znad biegunów, tak powstaje wiatr - ruch powietrza, spowodowany różnicami temperatur i ciśnień, a także działaniem związanej z obrotowym ruchem Ziemi siły Coriolisa

46 Rodzaje wiatrów Wyróżniamy:
wiatry globalne, do których zaliczane są stałe wiatry zachodnie i zwane też pasatami stałe wiatry wschodnie; wiatry lokalne, które mają największy wpływ na kształtowanie pogody na danym obszarze. Dobrze znanym nam wszystkim przykładem wiatru lokalnego jest występujący w Sudetach i w Karpatach wiatr halny.

47 Wykorzystanie energii wiatru dawniej
człowiek może wykorzystywać siłę wiatru do rozmaitych celów, najstarszy znany sposób jej wykorzystania to oczywiście żeglarstwo, jednak już od bardzo dawnych czasów energia wiatru służyła także do innych celów, np. starożytni Babilończycy używali jej do napędzania pompujących wodę wiatraków, które nawadniały pola i osuszały mokradła, z kolei Persowie już w VI w. mełli ziarno w wiatrowych młynach Courtesy of DOE/NREL

48 Wykorzystanie energii wiatru dziś
energia wiatru znalazła nowe zastosowanie wraz z odkryciem elektryczności, pod koniec XIX w. podjęto pierwsze próby wykorzystania energii wiatru do produkcji prądu, w 1960 r. na świecie działało już ponad milion siłowni wiatrowych, światowym liderem w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru jest Europa, w 2004 r. na nasz kontynent przypadało 73,6% światowej produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z energii wiatru Courtesy of DOE/NREL

49 Zastosowania energii wiatru
elektrownie wiatrowe wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, siłownie wiatrowe mogą być podłączone do krajowej sieci energetycznej lub też pracować na sieć wydzieloną i zaspokajać potrzeby energetyczne zakładu produkcyjnego, gospodarstwa rolnego lub domowego Courtesy of DOE/NREL Niektóre siłownie wiatrowe wykorzystują energię wiatru bezpośrednio do pompowania wody, napowietrzania zbiorników wodnych i innych celów.

50 Przydomowe Elektrownie Wiatrowe
Przydomowe elektrownie wiatrowe to wciąż nowość, mimo to, iż może je wybudować praktycznie każdy i cieszyć się bezpłatną energią z wiatru w skali mikro, na potrzeby domu jednorodzinnego. Przydomowe elektrownie wiatrowe są nie tylko tanie w montażu, ale i eksploatacji np. produkcja 1KW elektrycznej energii wiatrowej w przeliczeniu kosztuje 1gr., czyli średnia przydomowa elektrownia zwraca się w 100% maksymalnie po 3 latach użytkowania.

51 Elektrownie wiatrowe a środowisko
Energia wiatru jest odnawialnym źródłem energii. Nie znaczy to jednak, że jej wykorzystanie jest dla neutralne środowiska. Elektrownie wiatrowe: „zanieczyszczają wizualnie środowisko”, czyli po prostu szpecą krajobraz, emitują uciążliwy monotonny hałas, a także stanowią zagrożenie dla ptaków i nietoperzy.

52 Lokalizacja elektrowni wiatrowej
Projektując farmę wiatrową trzeba wziąć pod uwagę wiele rozmaitych czynników. Po pierwsze, na wybranym terenie muszą panować odpowiednie warunki wiatrowe. W Polsce za obszary pozwalające wykorzystywać energię wiatru uznaje się miejsca, w których średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 70 m n. p. g. (nad poziomem gleby) wynosi co najmniej 6 m/s. Courtesy of DOE/NREL

53 Podsumowanie Zainteresowanie energią wiatru, tak jak i innymi odnawialnymi źródłami energii wzrosło w następstwie kryzysu energetycznego z 1973 roku. Od tego czasu na całym świecie zainstalowano ponad turbin wiatrowych, a energetyka wiatrowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Wyczerpywanie się paliw kopalnych i zmiany klimatyczne, spowodowane ich spalaniem zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, zaś coraz doskonalsze technologie pozwalają minimalizować negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko.

54 Autorzy: Natalia Szlachta Dawid Cieluch
Energia geotermalna Autorzy: Natalia Szlachta Dawid Cieluch

55 Czym w ogóle jest energia geotermalna?
Jest to niewyczerpalna energia skumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne.

56 Źródła energii geotermalnej
Biorąc pod uwagę stan skupienia nośnika ciepła, a także wysokość temperatury, źródła energii geotermalnej dzielimy na następujące grupy: 1. Grunty i skały do głębokości 2500m, z których ciepło dla celów grzejnych z wykorzystaniem pomp ciepła pobierane jest przy pomocy specjalnych sond, zwanych sondami ciepła 2. Wody gruntowe jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych w zastosowaniu do celów grzejnych

57 Źródła energii geotermalnej
3. wody gorące i ciepłe, wydobywane przy pomocy wywierconych otworów eksploatacyjnych (w przypadku mineralizacji wody, wtłaczane są z powrotem do złoża po ich wykorzystaniu energetycznym) 4. para wodna, wydobywana przy pomocy otworów wiertniczych (eksploatacyjnych) znajdująca zastosowanie w elektrowniach geotermalnych do wytwarzania energii elektrycznej

58 Źródła energii geotermalnej
6. gorące skały, z których energia odbierana jest przez wodę cyrkulującą pod wysokim ciśnieniem przez system szczelin naturalnych lub wytworzonych sztucznie w kompleksach skalnych, na dużych głębokościach. Energia ta wykorzystywana jest w elektrowniach goetermalnych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do celów grzejnych. 5. wysady solne, z których energia odprowadzana jest przy pomocy solanki lub przy pomocy cieczy obojętnych wobec soli, głównie węglowodorów, np. izobutanu

59 Zasoby energii geotermalnej w Polsce
Możliwość wykorzystania energii wnętrza Ziemi istnieje na ponad 60% powierzchni naszego kraju. Wody geotermalne charakteryzują się temperaturami w granicach stopni Celsjusza, co czyni je przydatnymi raczej do pozyskiwania energii cieplnej niż elektrycznej. Według Polskiej Akademii Nauk, potencjał techniczny zasobów geotermalnych wynosi PJ.

60

61 Ciepłownie geotermalne w Polsce
Pomimo znacznego potencjału energetycznego wód geotermalnych w Polsce dopiero 10 lat temu rozpoczęła się ich techniczna eksploatacja jako ekologicznego źródła ciepła. Do początku lat 90. Wody termalne wykorzystywane były przede wszystkim w balneologii i rekreacji. Natomiast w latach zbudowano i uruchomiono w Polsce sześć instalacji ciepłowniczych bazujących na energii gorących wód podziemnych, a budowa kolejnych obiektów jest planowana w najbliższej przyszłości.

62

63 Krótko o sytuacji na świecie
Z zasobów energii geotermalnej korzysta obecnie prawie 80 krajów, z czego ponad 30 w samej Europie. Pierwsza siłownia wykorzystująca energię geotermalną do produkcji energii elektrycznej powstała we Włoszech w 1904 roku. Obecnie światowym potentatem w produkcji energii elektrycznej w oparciu o geotermalne zasoby energetyczne są Stany Zjednoczone. W wielu krajach także wykorzystuje się energię geotermalną do produkcji energi elektrycznej. Do tych krajów należy zaliczyć Filipiny, Włochy, Meksyk, Japonię, Nową Zelandię i Islandię.

64 Pompy ciepła – czym właściwie są?
POMPA CIEPŁA JEST NOWOCZESNYM URZĄDZENIEM GRZEWCZYM WYKORZYSTUJE ENERGIĘ CIEPLNĄ (NISKOTEMPERATUROWĄ), POCHODZĄCĄ ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PRZETWARZA JĄ I ODDAJE ENERGIĘ CIEPLNĄ (WYSOKOTEMPERATUROWĄ) DO GÓRNEGO ŹRÓDŁA, CZYLI UKŁADU GRZEWCZEGO - CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WYMIENNIKA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

65 Zasada działania URZĄDZENIE TRANSPORTUJE ENERGIĘ CIEPLNĄ Z OBIEGU DOLNEGO ŹRÓDŁA DO OBIEGU ŹRÓDŁA GÓRNEGO. CIEPŁO Z DOLNEGO ŹRÓDŁA PRZEKAZYWANE JEST DO PAROWNIKA, GDZIE DOCHODZI DO WRZENIA CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO. W PRZEBIEGU WYMIANY CIEPŁA MIĘDZY DOLNYM ŹRÓDŁEM, A PAROWNIKIEM POWSTAJE GAZ, KTÓRY ULEGA SPRĘŻENIU DO ODPOWIEDNIO WYSOKIEGO CIŚNIENIA POWODUJĄC JEGO SKROPLENIE.

66 Zasada działania (ciąg dalszy)
PODCZAS ZMIANY ZE STANU GAZOWEGO W CIEKŁY WYDZIELA SIĘ ZNACZNA ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRA POPRZEZ SKRAPLACZ ZOSTAJE PRZEKAZANA DO OBIEGU GRZEWCZEGO. NASTĘPNIE CIECZ PRZEPŁYWA PRZEZ ZAWÓR ROZPRĘŻNY, GDZIE NASTĘPUJE JEJ ROZPRĘŻENIE. W PAROWNIKU NASTĘPUJE PONOWNE ROZPOCZĘCIE PROCESU.

67 Schemat budowy

68 Projekt domu

69 Górne źródło ciepła Górne źródło ciepła jest najczęściej wykorzystywane jako źródło ciepłej wody do instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody. W instalacjach przemysłowych jest również wykorzystywane do procesów technologicznych wymagających ciepłej wody. W przypadku pomp ciepła temperatura medium górnego źródła nie przekracza 60 °C.

70 Dolne źródło ciepła Odnawialne (Naturalne) Powietrze atmosferyczne
Woda (powierzchniowa, gruntowa, głebinowa, termalna) Grunt Promieniowanie słoneczne Sztuczne (Energia odpadowa) Gaz (powietrze, spaliny) Ciecz (woda, ścieki)

71 Poziomy gruntowy wymiennik ciepła
Zalety: -zrównoważona temperatura gruntu w ciągu roku możliwość długiego magazynowania ciepła łatwość wykonania i niski koszt Wady: -potrzebna duża powierzchnia gruntu

72 Pionowy gruntowy wymiennik ciepła
Zalety: - zrównoważona temperatura gruntu w ciągu roku - możliwość długiego magazynowania ciepła -zajmuje małą powierzchnię gruntu Wady: koszt odwiertu

73 Podsumowanie Z wszystkich rodzajów nowych źródeł energii, energia geotermalna daje największe efekty ekonomiczne. Ze względu na rosnące wymogi w zakresie ochrony środowiska, efektywność ekonomiczna źródeł geotermalnych będzie wzrastać, nawet w przypadku spadku cen paliw kopalnych. Korzyści ekonomiczne przy eksploatacji systemu grzejnego opartego w całości lub częściowo na energii geotermalnej będą wyższe niż przy systemach konwencjonalnych, a okres amortyzacji krótszy

74 Podsumowanie Potencjalni odbiorcy energii geotermalnej o zapotrzebowaniu łącznym przekraczającym minimalną opłacalną wydajność systemu (Q ³ 63 x 103GJ/a) powinni być zlokalizowani możliwie blisko otworu (otworów) wydobywczego. Systemy geotermalne są efektywne w dużych instalacjach przy współczynniku wykorzystania mocy źródła powyżej 0,5. Jest to związane z dużymi nakładami na budowę i relatywnie niskimi kosztami eksploatacji. Ciepłownie geotermalne mogą pracować jako niezależne źródła ciepła lub jako systemy wspomagające istniejące miejskie systemy ciepłownicze zasilane przez konwencjonalne źródła ciepła.

75 Bibliografia „Wykorzystanie energii geotermalnej”, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki „Ciepłownie geotermalne w Polsce – stan obecny i planowany” , prof. dr hab. inż. Władysław Nowak, dr inż. Aleksander Stachel Materiały absolwentów oraz studentów starszych lat Politechniki Śląskiej

76 Procesy uzdatniania w systemach dostarczania wody pitnej
Podstawowe etapy uzdatniania wody pitnej obejmują Uzdatnianie fizyczne Uzdatnianie chemiczne

77 W przyrodzie w większości przypadków nie ma wody o takiej jakości, aby nadawała się do wszystkich zastosowań. Wymaga ona zatem wstępnego uzdatnienia. Uzdatnianie może przyjąć różne formy: od mechanicznego oczyszczenia, przez filtrację, dezynfekcję aż po zmiękczanie i demineralizację. Aby zatem zdecydować jakim procesom ma być poddana woda, należy wcześniej przyjąć kryteria przydatności dla konkretnego zastosowania.

78 UZDATNIANIE WODY Pojęcie to oznacza dostosowanie właściwości i składu wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Aby to osiągnąć, wodę należy poddać odpowiednim zabiegom takim jak: klarowanie, odbarwianie, odżelazianie, odmanganianie, dezodoryzacja, dezynfekcja, odgazowanie, zmiękczanie, odkrzemianie, odsalanie, demineralizacja, stabilizacja, dezaktywacja i fluorowanie

79 Wody tradycyjny schemat uzdatniania Cedzenie ; Korekta pH ; Wstępne utlenianie Koagulacja - flokulacja ; Sedymentacja – proces opadania np. ciał stałych w wyniku działania sil grawitacji Filtracja grawitacyjna na piasku ; Dezynfekcja ; Oczyszczanie na granulowanym aktywnym węglu (GAC) Dezynfekcja końcowa

80 Uzdatnianie fizyczne w znacznej mierze realizowane jest przez urządzenia i instalacje wykorzystywane do “SEPARACJI” która obejmuje następujące etapy CEDZENIE (USUWANIE ZA POMOCĄ KRAT) SEDYMENTACJA FILTRACJA ADSORBCJA CEDZENIE stosuje się w celu usunięcia grubych zawiesin, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia instalacji takich, jak np. pompy.

81 FILTRACJA ADSORBCJA rodzaje filtracji :
Wykorzystywana do uzdatniana wody po sedymentacji rodzaje filtracji : Wolna lub grawitacyjna, ze złożem z piasku kwarcowego Szybka, ciśnieniowa, ze złożem z piasku kwarcowego; ADSORBCJA Stosowana jest w celu usunięcia produktów ubocznych utleniania (trihalometany (THM) i/lub chlorany/chloryny ) poprzez filtrację na granulowanym aktywnym węglu (GAC) najczęściej stosowane są dwa rodzaje instalacji Filtracja grawitacyjna w systemie ze złożem mieszanym ( piasek kwarcowy + GAC ) Filtracja szybka ciśnieniowa na GAC

82 Uzdatnianie chemiczne
Korekta pH Utlenianie Wstępne utlenianie Dezynfekcja Koagulacja /flokulacja Korekta pH Może być konieczna w celu : Osiągnięcia limitów przewidzianych przez obowiązujące normy. Uniknięcia przekroczenia limitów przewidzianych przez obowiązujące normy dla innych parametrów (np. Al) .

83 Oczyszczanie ścieków (gdy brak zbiorczej kanalizacji)
Oczyszczalnie przydomowe i lokalne, Osadniki, Osadniki Drenaż, Filtry piaskowe, Oczyszczalnie gruntowo – roślinne Stawy ściekowe stabilizacyjne ładunkiem zanieczyszczeń Oczyszczalnie z osadem czynnym.

84 Przydomowa oczyszczalnia ścieków

85 Produkty końcowe po oczyszczaniu ścieków
1. Woda z której usunięto większość ciał stałych tworzących zawiesinę, rozpuszczoną materię organiczną oraz składniki pokarmowe, po oczyszczeniu woda może zostać zrzucona do do zbiornika wodnego. -należy przeprowadzić chlorowanie wody w celu eliminacji organizmów toksycznych dla fauny i flory wodnej, dla ludzi i zwierząt. 2. Osad ściekowy – szlam zawierający materiał biologiczny, materię organiczną, nieorganiczne ciała stałe, musi być dalej oczyszczany.

86 Zużycie wody i jej oszczędzanie
Wciągu ostatnich 30 lat zużycie wody niepomiernie wzrosło. Przyczyn tego wzrostu jest wiele, wśród nich na przykład wzrastająca liczba pralek i zmywarek, myjnie samochodowe, popularyzacja urządzeń nawadniających przydomowe ogródki i upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet. Jedna trzecia wody wykorzystywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym w krajach zachodnich spływa właśnie przez muszlę klozetową.

87 Jakość Polskiej wody Jeśli w W 2004 r. na 131 pomiarów jakości wód, w 106 przypadkach okazało się że parametry nie zostały dotrzymane, możemy śmiało mówić o niskiej jakości zasobów wody Stan czystości polskich rzek nadal można określić jako bardzo zły. Można przytoczyć następujące dane: I klasa czystości – 7% II klasa czystości – 34% III klasa czystości – 40% Pozaklasowe – 20% Wody podziemne W 2004 roku , zasoby te wyniosły 16,5 km3. Jakość tych wód ulega poprawie i można ocenić, że jest dobra. Oto parametry wód gruntowych klasa I 7,5% klasa II 24,1% klasa III 29% klasa IV 31% klasa V 8,4% Wody głębinowe klasa I 3% klasa II 11,5% klasa III 44% klasa IV 32,5% klasa V 6%

88 Dziękujmy za uwagę 


Pobierz ppt "EKO-dom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google