Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008. TROCAL 88+ W dobie wciąż rosnących cen surowców energetycznych UniaEuropejska poświęca coraz więcej uwagi problemom efektywnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008. TROCAL 88+ W dobie wciąż rosnących cen surowców energetycznych UniaEuropejska poświęca coraz więcej uwagi problemom efektywnego."— Zapis prezentacji:

1 TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008

2 TROCAL 88+ W dobie wciąż rosnących cen surowców energetycznych UniaEuropejska poświęca coraz więcej uwagi problemom efektywnego wykorzystania i oszczędności energii. Jedna z dyrektyw unijnych,dyrektywa 2002/91/EC, narzuca państwom członkowskim wprowadzenie przepisów prawnych mających służyć klasyfikacji i certyfikacji energetycznej budynków.

3 TROCAL 88+ Dyrektywa ta określa: Ogólne ramy dotyczące metodologii obliczeń zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków, Zasady w zakresie zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków, Zasady w zakresie zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji, Wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej budynków, Wymagania w zakresie kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat.

4 TROCAL 88+ W Polsce dyrektywę, o której mowa wprowadza nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 roku, która stwierdza, że: dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona w formie świadectwa jego charakterystyka energetyczna (PASZPORT ENERGETYCZNY), określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

5 TROCAL 88+ Dyrektywa wprowadza sześć klas energetycznych od A do F, gdzie klasa A1 jest klasą najwyższą. Podczas oceny energetycznej budynku będą brane pod uwagę: właściwości cieplne oraz szczelność przegród w budynku, właściwości energetyczne instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, oświetleniowych, wodociągowych wody ciepłej, także usytuowanie budynku i warunki wykorzystania nasłonecznienia. Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju KLASARODZAJ BUDYNKU WSKAŹNIK E [kWh/m 2 rok] Aniskoenergetyczny20 do 45 Benergooszczędny45 do 80 Cśrednioenergooszczędny80 do 100 Dśrednioenergochłonny100 do 150 Eenergochłonny150 do 250 Fbardzo energochłonnyponad 250

6 TROCAL 88+

7 Kto będzie mógł wystawić taki paszport / świadectwo energetyczne? Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta - według proponowanych rozwiązań legislacyjnych - przez licencjonowanego audytora energetycznego, ważnym 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel.

8 TROCAL 88+ Ocena energetyczna poszczególnych budynków czy mieszkań skłoni użytkowników do działań energooszczędnych. Z tego zaś wyniknie znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy. Obiekty charakteryzujące się niskim zapotrzebowaniem energetycznym będą atrakcyjniejsze, tym samym będą mogły uzyskać wyższą cenę na rynku nieruchomości.

9 TROCAL 88+ Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o: najwyższym komforcie cieplnym ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną max15 kWh/m2/rok), czyli mniej niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 na rok.

10 TROCAL 88+ Dla przykładu zużycie energii dla mieszkania o powierzchni 100 m2, w zależności od standardu i okresu w jakim zostało wybudowane wynosi: w starym budownictwie ok. 220 kWh/(m2a), czyli 2200 litrów oleju opałowego lub gazu GZ50. w tradycyjnym o lepszym standardzie cieplnym ok. 120 kWh/(m2a), czyli 1200 litrów oleju opałowego na rok. w budynku energooszczędnym ok. 70 kWh/(m2a), czyli 700 litrów oleju opałowego na rok. w 5-litrowym budynku zużywa się ok. 500 l w ciągu roku. w 3-litrowym budynku zużywa się ok. 300 litrów oleju opałowego na rok! w budynku pasywnym nie więcej niż 150 litrów oleju opałowego lub 150 m3 gazu na rok!

11 TROCAL 88+ Budownictwo pasywne a energooszczędne i tradycyjne Budownictwo energooszczędne jest inteligentną technologią budownictwa, umożliwiającą uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i budowę budynku o niskim zużyciu energii, a za tym o niskich kosztach eksploatacji. Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną osiąga się poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i odpowiednich okien ciepłochronnych oraz unikanie mostków termicznych i zachowanie szczelności budynku.

12 TROCAL 88+ Jak wiadomo najlepszą klasę energetyczną A1 będą posiadały tzw. domy pasywne, w których zapotrzebowanie na energię nie będzie przekraczać 15kWh/m2/rok. W domach tych ważnym składnikiem są bardzo wysokiej jakości okna, które muszą charakteryzować się wyjątkowo niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Firma Profine wychodzi naprzeciw nowym wymaganiom i wprowadza na rynek nowoczesny system okienny TROCAL 88+

13 TROCAL 88+ Das Maß aller Dinge Dlaczego 88+ Wymiar nie jest wartością samą w sobie Ale w przypadku Trocal 88+, nowej generacji profili do okien PVC może on być warunkiem niezwykłego wzrostu jakości i parametrów TROCAL 88+

14 Nakład: Wzrost nakładu produkcji na bazie systemu 60 mm (= indeks 100) Korzyści: Poprawa fizycznych właściwości okna w zależności od szerokości profili okiennych na przykładzie izolacji cieplnej Nakład Korzyści Optymalne właściwości fizyczne, przy uwzględnieniu opłacalności, osiągają swoją granicę przy szerokości profilu 88 mm

15 1. Głębokość zabudowy 88 mm 2. 6-cio komorowy system 3. System z uszczelnieniem wewnętrznym 4. System w klasie B (CSTB) 5. Design TROCAL classic 6. Sposób wykończenia: PVC białe, DecoStyle, AluClip lub AluFusion 7. Podobne elementy: Profile + dodatki Racjonalność i kompatybilność (funkcja klipsów, uszczelka, stal) 8. Najlepszy współczynnik przenikania ciepła (Uf = 1,0 W/(m2K) dzięki optymalnej przyldze skrzydła i potrójnemu uszczelnieniu 9. System przystosowany do domów pasywnych 10. Nowa koncepcja uszczelek TROCAL 88+ aspekty techniczne

16 11. Zakres oszklenia 24 -46/54 mm 12. Optymalna odległość przylgi wewnętrznej (4,5 mm) 13. Połączenie gwintowe okucia bez wzmocnienia stalowego 14. Symetryczna stopka klipsowa 15. Różnorodne profile dodatkowe z nowoczesną funkcją kipsów i dodatkową izolacją cieplną w obszarze klipsów 16. Wąska szerokość widoczna (111 mm) 17. Ułatwiony montaż dzięki komorze na dyble TROCAL 88+

17 Przekrój przez profil Trocal 88+ MD TROCAL 88+

18 System uszczelek w trzech płaszczyznach funkcyjnych : 1. W obszarze szyby 2. W obszarze przylg i okuć 3. W obszarze klipsów nowoczena technologia uszczelek PCE : 1. Koekstrudowane uszczelki środkowe 2. Koekstrudowane uszczelki przylgowe i przyszybowe 3. Koekstrudowane uszczelki wargowe 4. Koekstrudowane uszczelki komorowe 3 2 1

19 Płaszczyzna funkcyjna 1 – w obszarze szyby system uszczelek przyszybowych z nową uszczelką podszybową optymalna izolacja cieplna w obszarze krytycznym zakres oszklenia 24-46/54 mm dla nowoczesnych szkleń funkcyjnych przekonstruowana komora przednia, w celu optymalnego oprowadzania pary wodnej ewent. wietrzenia TROCAL 88+

20 Płaszczyzna funkcyjna 2 – w obszarze przylg i okuć system uszczelek środkowych z nową technologią komory dodatkowej w uszczelkach współekstrudowane uszczelki gwarantują większą pewność pod względem szczelności i długotrwałości użytkowania wysoka szczelność systemu dzięki dużej komorze odwodnieniowej przed uszczelką środkową TROCAL 88+

21 Płaszczyzna funkcyjna 3 – w obszarze klipsów system uszczelek środkowych z wyekstrudowaną uszczelką komorową nowe rozwiązanie funkcji zatrzasków gwarantujące optymalne ich wykorzystanie i szczelność połączeń. symetryczne rozłożenie klipsów; profile dodatkowe mogą być osadzone zmiennie wewnątrz lub na zewnątrz dodatkowe udoskonalenia w zakresie odwodnienia (kapinosy) TROCAL 88+

22 TROCAL 88+, przekrój przez ramę

23 TROCAL 88+, przekrój przez stulp

24 TROCAL 88+, przekrój przez słupek

25 TROCAL 88+ przegląd profili

26 TROCAL 88+ Trocal 88+ oferuje już w podstawowym wariancie – ze wzmocnieniem stalowym w ościeżnicy i skrzydle – współczynnik przenikania ciepła Uf na poziomie 1,0 W/(m2K)

27 TROCAL 88+ Dzięki zastosowaniu dodatkowych technologii izolacyjnych można obniżyć wartość współczynnika Uf aż do 0,8 W/(m2K), a więc do wartości, która spełnia wymogi stawiane domom pasywnym. Ta innowacyjność polega na wypełnieniu komór wewnątrz profili rdzeniami wysokoizolacyjnymi.

28 TROCAL 88+ Uf = 1,0 W/(m2K) OKNO ENERGOOSZCZĘDNE Uf = 0,8 W/(m2K) OKNO PASYWNE

29 TROCAL 88+ Porównanie wartości współczynnika Uf

30 TROCAL 88+ Sztywność okna w tym pozbawionym stali wariancie zapewniona jest przez zastosowanie odpowiedniej technologii klejenia. Kluczowe połączenie odmiennych materiałów, tj. szyby i tworzywa PVC, zapewnione jest przez sprawdzony, długotrwały, dwukomponentowy silikon, który w pełni przejmuje oddziaływanie wszystkich sił.

31 TROCAL 88+ 5 rodzajów wkładek termoizolacyjnych

32 TROCAL 88+ - przekrój przez słupek i stulp

33 TROCAL 88+ - pompa dozująca klej Urządzenie do wklejania szyb do profili Trocal 88+

34 TROCAL 88+ Dysze dozujące klej, prototyp wynaleziony przez Profine i DowCorning

35 TROCAL 88+ Wklejanie szyb w systemie TROCAL 88+

36 TROCAL 88+ maksymalne dopuszczalne wymiary Skrzydło 82 06 00 Wzmocnienie 82 06 08 Bez wzmocnienia

37 TROCAL 88+ przykład montaży okna energooszczędnego

38 TROCAL 88+ przykład montażu okna pasywnego

39 TROCAL 88+ TROCAL 88+ Wyniki badań

40 Certyfikat Passivhaus PHI-Darmstadt

41 TROCAL 88+ Dziękują za uwagę Profine Polska Sp. z o.o. Ul. Strachowicka 40 54-512 Wrocław


Pobierz ppt "TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008. TROCAL 88+ W dobie wciąż rosnących cen surowców energetycznych UniaEuropejska poświęca coraz więcej uwagi problemom efektywnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google