Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008."— Zapis prezentacji:

1 TROCAL 88+ Wrocław,

2 TROCAL 88+ W dobie wciąż rosnących cen surowców energetycznych UniaEuropejska poświęca coraz więcej uwagi problemom efektywnego wykorzystania i oszczędności energii. Jedna z dyrektyw unijnych,dyrektywa 2002/91/EC, narzuca państwom członkowskim wprowadzenie przepisów prawnych mających służyć klasyfikacji i certyfikacji energetycznej budynków.

3 TROCAL 88+ Dyrektywa ta określa:
Ogólne ramy dotyczące metodologii obliczeń zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków, Zasady w zakresie zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków, Zasady w zakresie zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji, Wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej budynków, Wymagania w zakresie kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat.

4 TROCAL 88+ W Polsce dyrektywę, o której mowa wprowadza nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 roku, która stwierdza, że: dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona w formie świadectwa jego charakterystyka energetyczna (PASZPORT ENERGETYCZNY), określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

5 TROCAL 88+ Dyrektywa wprowadza sześć klas energetycznych od A do F, gdzie klasa A1 jest klasą najwyższą. Podczas oceny energetycznej budynku będą brane pod uwagę: właściwości cieplne oraz szczelność przegród w budynku, właściwości energetyczne instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, oświetleniowych, wodociągowych wody ciepłej, także usytuowanie budynku i warunki wykorzystania nasłonecznienia. Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju KLASA RODZAJ BUDYNKU WSKAŹNIK E [kWh/m2 rok] A niskoenergetyczny 20 do 45 B energooszczędny 45 do 80 C średnioenergooszczędny 80 do 100 D średnioenergochłonny 100 do 150 E energochłonny 150 do 250 F bardzo energochłonny ponad 250

6 TROCAL 88+

7 TROCAL 88+ Kto będzie mógł wystawić taki paszport / świadectwo energetyczne? Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta - według proponowanych rozwiązań legislacyjnych - przez licencjonowanego audytora energetycznego, ważnym 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel.

8 TROCAL 88+ Ocena energetyczna poszczególnych budynków czy mieszkań skłoni użytkowników do działań energooszczędnych. Z tego zaś wyniknie znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy. Obiekty charakteryzujące się niskim zapotrzebowaniem energetycznym będą atrakcyjniejsze, tym samym będą mogły uzyskać wyższą cenę na rynku nieruchomości.

9 TROCAL 88+ Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o: najwyższym komforcie cieplnym ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną max15 kWh/m2/rok), czyli mniej niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 na rok.

10 TROCAL 88+ Dla przykładu zużycie energii dla mieszkania o powierzchni 100 m2, w zależności od standardu i okresu w jakim zostało wybudowane wynosi: w starym budownictwie ok. 220 kWh/(m2•a), czyli 2200 litrów oleju opałowego lub gazu GZ50. w tradycyjnym o lepszym standardzie cieplnym ok. 120 kWh/(m2•a), czyli 1200 litrów oleju opałowego na rok. w budynku energooszczędnym ok. 70 kWh/(m2•a), czyli 700 litrów oleju opałowego na rok. w 5-litrowym budynku zużywa się ok. 500 l w ciągu roku. w 3-litrowym budynku zużywa się ok. 300 litrów oleju opałowego na rok! w budynku pasywnym nie więcej niż 150 litrów oleju opałowego lub 150 m3 gazu na rok!

11 TROCAL 88+ Budownictwo pasywne a energooszczędne i tradycyjne
Budownictwo energooszczędne jest inteligentną technologią budownictwa, umożliwiającą uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i budowę budynku o niskim zużyciu energii, a za tym o niskich kosztach eksploatacji. Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną osiąga się poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i odpowiednich okien ciepłochronnych oraz unikanie mostków termicznych i zachowanie szczelności budynku.

12 TROCAL 88+ Jak wiadomo najlepszą klasę energetyczną A1 będą posiadały tzw. domy pasywne, w których zapotrzebowanie na energię nie będzie przekraczać 15kWh/m2/rok. W domach tych ważnym składnikiem są bardzo wysokiej jakości okna, które muszą charakteryzować się wyjątkowo niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Firma Profine wychodzi naprzeciw nowym wymaganiom i wprowadza na rynek nowoczesny system okienny TROCAL 88+

13 TROCAL 88+ Das Maß aller Dinge
Dlaczego 88+ Wymiar nie jest wartością samą w sobie Ale w przypadku Trocal 88+, nowej generacji profili do okien PVC może on być warunkiem niezwykłego wzrostu jakości i parametrów TROCAL 88+ Das Maß aller Dinge

14 TROCAL 88+ Optymalne właściwości fizyczne, przy uwzględnieniu opłacalności, osiągają swoją granicę przy szerokości profilu 88 mm Nakład: Wzrost nakładu produkcji na bazie systemu 60 mm (= indeks 100) Korzyści: Poprawa fizycznych właściwości okna w zależności od szerokości profili okiennych na przykładzie izolacji cieplnej Korzyści Nakład

15 TROCAL 88+ aspekty techniczne
Głębokość zabudowy 88 mm 6-cio komorowy system System z uszczelnieniem wewnętrznym System w klasie B (CSTB) Design TROCAL classic Sposób wykończenia: PVC białe, DecoStyle, AluClip lub AluFusion Podobne elementy: Profile + dodatki „Racjonalność i kompatybilność“ (funkcja klipsów, uszczelka, stal) Najlepszy współczynnik przenikania ciepła (Uf = 1,0 W/(m2K) dzięki optymalnej przyldze skrzydła i potrójnemu uszczelnieniu System przystosowany do domów pasywnych Nowa koncepcja uszczelek

16 TROCAL 88+ Wąska szerokość widoczna (111 mm)
Zakres oszklenia /54 mm Optymalna odległość przylgi wewnętrznej (4,5 mm) Połączenie gwintowe okucia bez wzmocnienia stalowego Symetryczna stopka klipsowa Różnorodne profile dodatkowe z nowoczesną funkcją kipsów i dodatkową izolacją cieplną w obszarze klipsów Wąska szerokość widoczna (111 mm) Ułatwiony montaż dzięki komorze na dyble

17 TROCAL 88+ Przekrój przez profil Trocal 88+ MD

18 1 2 3 TROCAL 88+ System uszczelek w trzech płaszczyznach funkcyjnych :
W obszarze szyby W obszarze przylg i okuć W obszarze klipsów nowoczena technologia uszczelek PCE : Koekstrudowane uszczelki środkowe Koekstrudowane uszczelki przylgowe i przyszybowe Koekstrudowane uszczelki wargowe Koekstrudowane uszczelki komorowe 1 2 3

19 Płaszczyzna funkcyjna 1 – w obszarze szyby
TROCAL 88+ Płaszczyzna funkcyjna 1 – w obszarze szyby system uszczelek przyszybowych z nową uszczelką podszybową optymalna izolacja cieplna w obszarze krytycznym zakres oszklenia 24-46/54 mm dla nowoczesnych szkleń funkcyjnych przekonstruowana komora przednia, w celu optymalnego oprowadzania pary wodnej ewent. wietrzenia

20 Płaszczyzna funkcyjna 2 – w obszarze przylg i okuć
TROCAL 88+ Płaszczyzna funkcyjna 2 – w obszarze przylg i okuć system uszczelek środkowych z nową technologią komory dodatkowej w uszczelkach współekstrudowane uszczelki gwarantują większą pewność pod względem szczelności i długotrwałości użytkowania wysoka szczelność systemu dzięki dużej komorze odwodnieniowej przed uszczelką środkową

21 Płaszczyzna funkcyjna 3
TROCAL 88+ Płaszczyzna funkcyjna 3 – w obszarze klipsów system uszczelek środkowych z wyekstrudowaną uszczelką komorową nowe rozwiązanie funkcji zatrzasków gwarantujące optymalne ich wykorzystanie i szczelność połączeń. symetryczne rozłożenie klipsów; profile dodatkowe mogą być osadzone zmiennie wewnątrz lub na zewnątrz dodatkowe udoskonalenia w zakresie odwodnienia (kapinosy)

22 TROCAL 88+, przekrój przez ramę

23 TROCAL 88+, przekrój przez stulp

24 TROCAL 88+, przekrój przez słupek

25 TROCAL 88+ przegląd profili

26 TROCAL 88+ „Trocal 88+” oferuje już w podstawowym wariancie – ze wzmocnieniem stalowym w ościeżnicy i skrzydle – współczynnik przenikania ciepła Uf na poziomie 1,0 W/(m2K)

27 TROCAL 88+ Dzięki zastosowaniu dodatkowych technologii izolacyjnych można obniżyć wartość współczynnika Uf aż do 0,8 W/(m2K), a więc do wartości, która spełnia wymogi stawiane domom pasywnym. Ta innowacyjność polega na wypełnieniu komór wewnątrz profili rdzeniami wysokoizolacyjnymi.

28 TROCAL 88+ TROCAL 88+ Uf = 0,8 W/(m2K) Uf = 1,0 W/(m2K) OKNO PASYWNE
OKNO ENERGOOSZCZĘDNE Uf = 0,8 W/(m2K) OKNO PASYWNE

29 TROCAL 88+ Porównanie wartości współczynnika Uf

30 TROCAL 88+ Sztywność okna w tym pozbawionym stali wariancie zapewniona jest przez zastosowanie odpowiedniej technologii klejenia. Kluczowe połączenie odmiennych materiałów, tj. szyby i tworzywa PVC, zapewnione jest przez sprawdzony, długotrwały, dwukomponentowy silikon, który w pełni przejmuje oddziaływanie wszystkich sił.

31 TROCAL 88+ 5 rodzajów wkładek termoizolacyjnych

32 TROCAL 88+ - przekrój przez słupek i stulp

33 TROCAL 88+ - pompa dozująca klej
Urządzenie do wklejania szyb do profili Trocal 88+

34 TROCAL 88+ Dysze dozujące klej, prototyp wynaleziony przez Profine i DowCorning

35 Wklejanie szyb w systemie TROCAL 88+

36 TROCAL 88+ maksymalne dopuszczalne wymiary
Skrzydło Skrzydło Bez wzmocnienia Wzmocnienie

37 TROCAL 88+ przykład montaży okna energooszczędnego

38 TROCAL 88+ przykład montażu okna pasywnego

39 TROCAL 88+ Wyniki badań

40 Certyfikat Passivhaus PHI-Darmstadt
40

41 Dziękują za uwagę Profine Polska Sp. z o.o. Ul. Strachowicka 40
TROCAL 88+ Dziękują za uwagę Profine Polska Sp. z o.o. Ul. Strachowicka 40 Wrocław


Pobierz ppt "TROCAL 88+ Wrocław, 20.11.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google