Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie interfejsu użytkownika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie interfejsu użytkownika"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie interfejsu użytkownika
Zasady i sposoby oprac. Karolina Muszyńska Na podst. Sommerville I., Inżynieria oprogramowania, WNT, 2003

2 Lista zagadnień Uniwersalne zasady projektowania interfejsu użytkownika; Pięć sposobów interakcji z systemem informatycznym; Sposoby przetwarzania informacji i poprawność prezentacji graficznej; Podstawowe zasady projektowania wbudowanej w system pomocy dla użytkownika; Atrybuty użyteczności i proste podejścia do oceny interfejsu systemu.

3 Interfejs użytkownika
Dobry projekt interfejsu użytkownika jest niezbędnym warunkiem dobrego systemu Interfejs trudny w użyciu w najlepszym wypadku doprowadzi do wielu pomyłek użytkowników a w najgorszym wypadku użytkownicy po prostu odmówią używania systemu niezależnie od jego funkcjonalności. Jeśli informacja jest przedstawiona w sposób zagmatwany i mylący, użytkownicy będą źle interpretować polecenia systemu i mogą wykonać ciągi poleceń, które uszkodzą dane lub doprowadzą do awarii systemu.

4 Graficzny interfejs użytkownika
Obecnie niemal wszyscy użytkownicy komputerów mają komputer osobisty, który oferuje interfejs graficzny użytkownika (GUI) obsługujący kolorowy ekran o dużej rozdzielczości i interakcje za pomocą myszy i klawiatury.

5 Właściwości interfejsu graficznego użytkownika
Właściwości Opis Okna Wiele okien umożliwia jednoczesne wyświetlanie różnych informacji na ekranie użytkownika. Ikony Ikony reprezentują różne rodzaje informacji. W niektórych systemach odpowiadają plikom, a w innych – procesom. Menu Polecenie wybiera się z menu, a nie wpisuje w postaci instrukcji języka poleceń. Wskazywanie Urządzenia do wskazywania, takie jak mysz, służą do wyboru z menu i wskazywania potrzebnych elementów w oknie. Grafika Elementy graficzne można połączyć z tekstowymi na tym samym ekranie

6 Zalety GUI Są dość łatwe do nauczenia się i do użytkowania. Użytkownicy bez doświadczeń z komputerami mogą nauczyć się używania interfejsu w ciągu krótkiego szkolenia. Użytkownik ma kilka ekranów (okien) do interakcji z systemem. Można przejść od jednego zadania do innego bez utraty oglądu informacji przygotowanej w trakcie pierwszego zadania. Szybka interakcja za pomocą pełnego ekranu daje dostęp do każdego miejsca na ekranie.

7 Proces projektowania interfejsu użytkownika
Opracuj papierowy prototyp systemu Zanalizuj i rozpoznaj czynności użytkownika Oceń projekt z użytkownikami Zbuduj dynamiczny prototyp systemu Projekt prototypu Oceń prototyp z użytkownikami Zaimplementuj docelowy interfejs użytkownika Wykonywalny prototyp

8 Zasady projektowania interfejsu użytkownika
Projektanci interfejsu użytkownika muszą brać pod uwagę psychiczne i umysłowe zdolności osób używających oprogramowanie. Ludzie mają ograniczoną pamięć krótką i robią błędy zwłaszcza wówczas, gdy muszą obsłużyć dużą ilość informacji lub są pod presją.

9 Zasady projektowania interfejsu użytkownika
Zasada Opis Zbliżenie do Interfejs powinien posługiwać się pojęciami i kategoriami wziętymi z użytkownika doświadczeń osób, które najczęściej będą korzystać z systemu. Minimum Użytkownicy nie powinni być zaskakiwani zachowaniem systemu. niespodzianek Możliwość Interfejs powinien obejmować mechanizmy, które umożliwiają wycofania użytkownikom wycofanie się z błędów. Spójność Interfejs powinien być spójny, tzn. tam, gdzie to jest możliwe, podobne operacje powinny być wykonywane w ten sam sposób. Porady dla Interfejs powinien przekazywać znaczące informacje zwrotne, gdy użytkownika dochodzi do błędów. Powinien też oferować pomoc, której treść zależy od kontekstu. Rozróżnianie Interfejs powinien oferować udogodnienia do interakcji dostosowane użytkowników do różnych rodzajów użytkowników systemu.

10 Omówienie zasad Z zasady zbliżenia do użytkownika wynika, że użytkownicy nie powinni być zmuszani do adaptowania się do interfejsu, gdyż tak łatwiej jest go zaimplementować. Interfejs powinien posługiwać się kategoriami znanymi użytkownikowi, a obiekty przetwarzane przez system powinny być bezpośrednio związane ze środowiskiem użytkownika. Zasada minimum niespodzianek jest ważna, ponieważ użytkownicy irytują się, gdy system działa w nieoczekiwany sposób. Zasada możliwości wycofywania jest istotna, ponieważ użytkownicy nie uchronią się przed błędami przy korzystaniu z systemu. Projektant interfejsu powinien minimalizować wystąpienia błędów.

11 Omówienie zasad Zasada spójności interfejsu użytkownika oznacza, że polecenia systemu i menu powinny mieć ten sam format. Parametry poleceń powinny być zawsze przekazywane w ten sam sposób. Spójne interfejsy zmniejszają czas nauki. Spójność interfejsu w ramach grupy podsystemów jest równie istotna. Jeśli jest to możliwe, w różnych podsystemach polecenia o podobnym znaczeniu powinny być wyrażane w ten sam sposób. Błędy często wynikają z przypisania tym samym kombinacjom klawiszy, takim jak „ctrl-b”, różnych znaczeń w innych podsystemach. Ten poziom spójności nosi nazwę spójności niskiego poziomu. Projektanci interfejsów zawsze powinni starać się go osiągnąć. Czasem jest również potrzebna spójność wyższego poziomu. Może zajść konieczność zapewnienia tych samych operacji (drukowania, kopiowania itd.) na wszystkich rodzajach bytów systemowych.

12 Interakcja z użytkownikiem
Projektant interfejsu użytkownika ma do czynienia z dwoma zasadniczymi zagadnieniami: Jak systemowi komputerowemu dostarczyć informacje od użytkownika? Jak przedstawić użytkownikowi informacje od systemu komputerowego? Spójny interfejs użytkownika musi integrować interakcję użytkownika i prezentację informacji.

13 Rodzaje interakcji Działanie bezpośrednie Wybór z menu
Wypełnianie formularza Język poleceń Język naturalny

14 Zalety i wady różnych sposobów interakcji
Sposób interakcji Główne zalety Główne wady Przykład zastosowań Bezpośrednie działanie Szybka i intuicyjna interakcja Łatwe do nauczenia Może być trudna do implementacji Odpowiednie tylko wówczas, gdy istnieje graficzne wyobrażenie czynności i obiektów Gry wideo Systemy CAD Wybór z menu Umożliwia uniknięcie błędów użytkownika Wymaga mało pisania Zbyt powolny dla doświadczonych użytkowników Może być skomplikowany gdy opcji menu jest dużo Większość systemów ogólnego zastosowania Wypełnianie formularza Proste wprowadzenie danych Zajmuje duży obszar ekranu Zarządzanie magazynem Przetwarzanie kredytów dla ludności Język poleceń Solidny i elastyczny Trudny do nauczenia Małe możliwości obsługi błędów Systemy operacyjne Systemy wydobywania informacji bibliotecznych Język naturalny Dostępny dla przypadkowych użytkowników Łatwy do rozszerzenia Wymaga więcej pisania Systemy rozpoznające język naturalny są zawodne Systemy rozkładów jazdy Systemy określania informacji WWW

15 Informacje statyczne i dynamiczne
Informacja, która nie zmienia się w trakcie sesji, może być przedstawiona zarówno graficznie, jak i tekstowo. Prezentacja tekstowa zajmuje mniejszy obszar ekranu, ale nie może być czytana „na pierwszy rzut oka”. Informacja, która się nie zmienia, powinna być odróżniona od informacji dynamicznej za pomocą innego stylu wyświetlania. Wszystkie statyczne informacje mogą być wyświetlane na przykład za pomocą jednej czcionki lub uwydatnione za pomocą ustalonego koloru. Mogą być też zawsze skojarzone z tą samą ikoną.

16 Sposoby prezentacji informacji
Czy użytkownik potrzebuje dokładnej informacji, czy tylko związków między różnymi wartościami danych? Jak szybko zmienia się ta informacja? Czy użytkownik musi natychmiast widzieć te zmiany? Czy użytkownik musi wykonywać pewne działania w odpowiedzi na zmianę informacji? Czy użytkownik ma oddziaływać na wyświetlaną informację przez interfejs bezpośredniego działania? Czy wyświetlana informacja jest tekstowa, czy numeryczna? Czy wartości względne są ważne?

17 Różne prezentacje informacji
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 4000 3000 2000 1000 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

18 Tekst czy grafika? Prezentacja tekstowa zajmuje mniej miejsca niż graficzna. Dynamicznie zmieniające się informacje numeryczne najlepiej uwidacznia się za pomocą prezentacji graficznej. Ustawicznie zmieniające się wyświetlacze cyfrowe są mylące, ponieważ szybkie przyswajanie dokładnych informacji jest trudne. Ciągłe wyświetlacze analogowe umożliwiają zaobserwowanie wartości względnych. Gdy przedstawia się dokładną informację alfanumeryczną, grafika może służyć do wydobycia danych ukrytych w tle. Graficzne uwydatnianie może również służyć do zwrócenia uwagi użytkownika na zmiany we fragmentach obrazu.

19 Metody prezentacji dynamicznie zmieniającej się informacji numerycznej
1 3 4 2 1 2 Zegar ze wskazówką Diagram kołowy Termometr Pasek poziomy

20 Graficzne wyświetlanie danych pokazujące wartości względne
Ciśnienie Temperatura 1 2 3 4 2 5 5 7 5 1

21 Tekstowe uwydatnianie informacji alfanumerycznej
! Wybrana przez Ciebie nazwa pliku jest już używana. Wybierz inną. raport_miesięczny.pdf OK Anuluj

22 Przykłady prezentacji graficznych
Informacje meteorologiczne zebrane z kilku źródeł przedstawione na mapie pogody za pomocą izobar i frontów atmosferycznych. Stan sieci telefonicznej przedstawiony graficznie jako zbiór połączonych węzłów na tablicy w centrum sterowania siecią. Model cząsteczki uwidoczniony i zmieniany w trzech wymiarach za pomocą systemu rzeczywistości wirtualnej. Zbiór witryn WWW wyświetlony w postaci drzewa.

23 Kolor w projekcie interfejsu
Za pomocą kolorów można ulepszyć interfejs, pomagając użytkownikom w zrozumieniu i panowaniu nad złożonością. Łatwo jest jednak nadużyć barw i stworzyć interfejsy użytkownika nieatrakcyjne graficznie i powodujące błędy. Projektanci interfejsu powinni przyjąć ogólną zasadę, że kolory należy stosować ostrożnie.

24 Jak należy korzystać z kolorów w interfejsach użytkownika?
Ogranicz liczbę stosowanych kolorów i używaj ich ostrożnie. Zmiany kolorów używaj do oznaczenia zmiany stanu systemu. Skorzystaj z kodu kolorów, który pomoże użytkownikowi w realizacji zadań. Korzystaj z kodu kolorów spójnie i rozsądnie. Uważaj na związki między kolorami.

25 Pomoc dla użytkownika Komunikaty generowane przez system w odpowiedzi na działania użytkownika. System pomocy natychmiastowej. Dokumentacja dostępna w systemie.

26 Komunikaty o błędach Pierwsze wrażenie użytkownika w kontaktach z systemem zależy od komunikatów o błędach systemowych. Niedoświadczeni użytkownicy rozpoczynający pracę popełniają błędy i natychmiast muszą zrozumieć treść komunikatu o błędzie. Projektując komunikaty o błędach należy przewidzieć doświadczenie i przeszłość użytkowników.

27 Zagadnienia projektowe związane z redakcją komunikatów
Zagadnienie Opis Kontekst System wspomagania użytkownika powinien brać pod uwagę aktualne działania użytkownika i dostosować swoje komunikaty do bieżącego kontekstu. Doświadczenie W miarę zapoznawania się użytkownika z systemem, może on irytować się zbyt długimi „znaczącymi” komunikatami. Początkujący użytkownicy mają jednak trudności ze zrozumieniem krótkich i zwięzłych określeń problemów. System wspomagania użytkownika powinien więc móc wyświetlać oba rodzaje komunikatów, zależnie od stopnia świadomości użytkownika. Umiejętności Komunikaty powinny być dostosowane do umiejętności użytkownika oraz jego doświadczenia. Komunikaty dla różnych grup użytkowników można wyrazić na różne sposoby zależnie od znanej im terminologii. Styl Komunikaty powinny być pozytywne, a nie negatywne. Nigdy nie powinny być złośliwe ani żartobliwe. Kultura O ile możliwe, projektant komunikatów powinien znać kulturę kraju, w którym system będzie sprzedawany. Między Europą, Azją i Ameryką występują rozmaite różnice kulturowe. Komunikat właściwy w jednym kraju może być nie do zaakceptowania w innym.

28 Ekran do wprowadzania nazwiska pacjenta przez pielęgniarkę
Wpisz nazwisko i imię pacjenta i naciśnij OK Kowalski Jan OK Anuluj

29 Komunikaty o błędach napisane w kategoriach systemu i użytkownika
Komunikat o błędzie Komunikat o błędzie zapisany zapisany w kategoriach systemu w kategoriach użytkownika ? Błąd nr 27 Wprowadzono niewłaściwy Identyfikator pacjenta OK Anuluj Pacjenci Pomoc Powtórz Pacjent Kowalski Jan nie jest zarejestrowany Naciśnij przycisk Pacjenci, aby zobaczyć listę zarejestrowanych pacjentów. Naciśnij przycisk Powtórz, aby ponownie wprowadzić nazwisko pacjenta Naciśnij przycisk Pomoc, aby otrzymać więcej informacji

30 Teksty systemu pomocy Powinny być przygotowane z udziałem specjalistów w dziedzinie zastosowania. Temat pomocy nie powinien być prostym odwzorowaniem podręcznika użytkownika, ponieważ ludzie inaczej czytają ekran niż kartki papieru. Tekst, jego układ i style powinny być starannie oznakowane, aby można je było czytać w dość małym oknie.

31 Systemy pomocy Można implementować jako zbiór powiązanych witryn WWW lub za pomocą uniwersalnego systemu hipertekstowego, zintegrowanego z programami użytkowymi. Hierarchię można łatwo przeglądać, wybierając części komunikatu oznaczone jako odsyłacze. Zaletą systemu WWW jest łatwość implementacji i brak wymagania specjalnego oprogramowania. Systemy pomocy powinny mieć kilka różnych punktów wejściowych (wejście z programu, z systemu komunikatów o błędach)

32 Dokumentacja użytkownika
Dokumentacja użytkownika nie jest ściśle częścią projektu interfejsu użytkownika. Dobrą praktyką jest jednak projektowanie pomocy natychmiastowej w połączeniu z dokumentacją papierową. Podręczniki systemu powinny obejmować bardziej szczegółowe informacje niż system pomocy. Należy je zaprojektować tak, aby mogły z nich korzystać różne klasy użytkowników systemu.

33 Rodzaje dokumentacji wspomagającej użytkownika
Recenzenci systemu Administratorzy Początkujący użytkownicy Doświadczeni Opis usług Jak zainstalować system ? Początki pracy Opis udogodnień Działanie i pielęgnacja funkcjonalny Podręcznik instalatora Przewodnik podstawowy administratora

34 Typy dokumentów Opis funkcjonalny – bardzo krótki opis usług oferowanych przez system. Podręcznik instalatora – szczegółowe informacje o instalacji systemu. Przewodnik podstawowy – nieformalne wprowadzenie do systemu, w którym należy przedstawić jego „normalne” użycie. Podręcznik – opis udogodnień systemu oraz ich wykorzystywania. Podręcznik administratora – opis zagadnień pielęgnacyjnych dla systemu (dostarczany w wypadku niektórych rodzajów systemu).

35 Ocena interfejsu Ocena interfejsu to proces szacowania użyteczności interfejsu i sprawdzenia, czy spełnia on wymagania użytkownika. Powinna więc być częścią normalnego procesu weryfikacji i zatwierdzania systemów. Najlepiej jest, aby oceny dokonywano względem specyfikacji użyteczności ustalającej atrybuty użyteczności.

36 Atrybuty użyteczności
Atrybut Opis Łatwość Po jakim czasie nowy użytkownik efektywnie korzysta z systemu? nauczenia Szybkość W jakim stopniu sprawność systemu odpowiada praktyce pracy działania użytkowników? Solidność Jak system znosi błędy użytkownika? Zdolność do Jak dobrze system radzi sobie z wycofywaniem wyników błędów wycofania użytkowników? Zdolność Jak bardzo system jest związany z jednym modelem pracy? do adaptacji

37 Sposoby oceny interfejsu użytkownika
Kwestionariusze z pytaniami o to, co o interfejsie myślą jego użytkownicy. Obserwowanie użytkowników przy pracy z systemem i „głośne myślenie” o tym, jak próbują korzystać z systemu w celu realizacji pewnego zadania. Krótkie filmy z typowym użyciem systemu. Umieszczanie w oprogramowaniu kodu, który służy do gromadzenia informacji o najczęściej używanych udogodnieniach systemu i najczęściej występujących błędach.

38 Podsumowanie Proces projektowania interfejsu użytkownika powinien koncentrować się na użytkowniku. Interfejs powinien porozumiewać się z użytkownikiem za pomocą ich pojęć. Powinien być logiczny i spójny. Powinien zawierać udogodnienia pomagające użytkownikom w pracy z systemem i w wycofywaniu się z pomyłek. Sposoby interakcji z systemem to m. in. bezpośrednie działanie, wybór z menu, wypełnianie formularza, języki poleceń i język naturalny. Informacje należy wyświetlać graficznie, gdy chce się przedstawić trendy i wartości przybliżone. Wyświetlacze cyfrowe powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy jest wymagana precyzja. W interfejsie użytkownika kolorów należy używać oszczędnie i spójnie. Projektanci powinni brać pod uwagę, że znacząca liczba osób to daltoniści.

39 Podsumowanie Systemy pomocy powinny oferować dwa rodzaje pomocy: pomoc kiedy użytkownik ma problem z systemem oraz pomoc, która dostarczy mu informacji na wybrany temat. Komunikaty o błędach nie powinny sugerować, że użytkownik jest winny. Powinny za to sugerować, jak naprawić błąd i zawierać odsyłacz do systemu pomocy. Dokumentacja użytkownika powinna obejmować przewodniki dla początkujących i podręczniki. Należy dostarczyć oddzielenie dokumenty dla administratora. Specyfikacja systemu powinna zawierać (tam gdzie to jest możliwe) ilościowe wartości atrybutów użyteczności. Proces oceny powinien polegać na weryfikacji systemu względem tych wymagań.


Pobierz ppt "Projektowanie interfejsu użytkownika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google