Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?... A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?... A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania."— Zapis prezentacji:

1 A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?... A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą... nazywają astronomią... Mikołaj Kopernik

2 PIOTR OCHOWIAK

3 Nasza Galaktyka z zaznaczonym położeniem Układu Słonecznego

4 Układ Słoneczny

5 Sfera niebieska (firmament) - abstrakcyjna sfera o dużym promieniu otaczająca obserwatora stojącego na Ziemi, utożsamiana z widzianym przez niego niebem. Dawniej wierzono, że sfera niebieska jest rzeczywistą kopułą, dziś wiadomo, że jest to tylko złudzenie, a sformułowanie to jest używane jedynie w zwrotach językowych, jak np.:sferaZieminiebem widoczny na sferze niebieskiej = widoczny na niebie ruch na sferze niebieskiej = zmiana kąta pod jakim coś widzimy

6 Zenit – w astronomii punkt na niebie dokładnie ponad pozycją obserwatora. Jest jednym z dwóch miejsc przecięcia lokalnej osi pionu sferą niebieską. Drugim punktem przecięcia, przeciwległym do zenitu, czyli znajdującym się pod obserwatorem jest nadirastronomiiniebienadir

7 Horyzont - koło powstałe z przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczające granicę pomiędzy przestrzenią widoczną dla obserwacji i zasłoniętą przez Ziemię. Jeżeli poprowadzimy oś biegnącą przez obserwatora i środek Ziemi, to horyzontem będzie płaszczyzna prostopadła do tej osi. Może ona być wyprowadzona z r ó żnych miejsc:sfery niebieskiejZiemię horyzont astronomiczny, inaczej m ó wiąc horyzont rzeczywisty - płaszczyzna wyprowadzona ze środka Ziemi horyzont obserwatora - płaszczyzna wyprowadzona na wysokości oka obserwatora horyzont pozorny - płaszczyzna wyprowadzona z powierzchni Ziemi traktowanej jak gładka kula

8 Nadir (arab. nathir -- przeciwieństwo) - punkt na sferze niebieskiej położony dokładnie naprzeciwko zenitu. Znajduje się prostopadle pod horyzontem i jest najniżej położonym punktem sfery niebieskiej. Geometrycznie, jest to jeden z dwóch punktów na sferze niebieskiej, przeciętych przez lokalną oś pionu.arab. sferze niebieskiej zenituhoryzontemsfery niebieskiej pionu


Pobierz ppt "A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?... A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google