Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Podatków Adamska Monika kl.1g.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Podatków Adamska Monika kl.1g."— Zapis prezentacji:

1 Historia Podatków Adamska Monika kl.1g

2 MYTO Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny, lub też przez prywatnego właściciela obiektu. Początkowo, w średniowieczu, opłata ta pobierana była za przewożone towary w specjalnie do tego celu ustawianych na szlakach handlowych komorach celnych. Na przełomie XIV-XV w. myto oddzielono od cła i wówczas myto przybrało postać opłaty za usługę, przeprawę, przejazd czy przewóz.

3 Dziesięcina Dziesięcina - podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie To obowiązkowe, dzisiaj już nie istniejące, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa.

4 Świętopietrze Polska nazwa daniny na rzecz papiestwa (tzw. denar świętego Piotra) płaconej przez średniowieczne europejskie państwa chrześcijańskie. opłata na rzecz papiestwa, składana przez kraje uznające jego zwierzchnictwo lenne (m.in.: Anglię, Danię, Norwegię, Szwecję).

5 Podymne Podymne, stała danina (podatek) pobierana od każdego domu mieszkalnego. Podymne zastąpiło poradlne i wprowadzone zostało w 1629 r. Płacone było przez mieszczan, chłopów i szlachtę. Jej wysokość zależna była od wielkości budynku, jak i miasta. Od 1775 r. pobierano podymne od każdego komina na dachu. Zlikwidowane zostało wraz z upadkiem Rzeczypospolitej.

6 Inne podatki: Cło - opłata pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę (powszechnie stosuje się cla importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt). Podatek leśny - jest to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego. Poradlne, podatek poradlny - w dawnej Polsce danina prawa książęcego zależna od rozmiarów ziemi uprawnej, od XIV wieku łanowe, w 1629 zastąpiona przez podymne. Stały podatek od dóbr ziemskich wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego, w wysokości 12 groszy w dobrach rycerskich oraz 24 groszy w dobrach klasztornych.

7 Dziękuje za obejrzenie tej prezentacji. :D
KONIEC Dziękuje za obejrzenie tej prezentacji. :D


Pobierz ppt "Historia Podatków Adamska Monika kl.1g."

Podobne prezentacje


Reklamy Google