Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Podatków Adamska Monika kl.1g. MYTO Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Podatków Adamska Monika kl.1g. MYTO Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek."— Zapis prezentacji:

1 Historia Podatków Adamska Monika kl.1g

2 MYTO Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny, lub też przez prywatnego właściciela obiektu. drogą autostradąmostemtunelempodatekdrogą autostradąmostemtunelempodatek Początkowo, w średniowieczu, opłata ta pobierana była za przewożone towary w specjalnie do tego celu ustawianych na szlakach handlowych komorach celnych. Na przełomie XIV-XV w. myto oddzielono od cła i wówczas myto przybrało postać opłaty za usługę, przeprawę, przejazd czy przewóz. XIVXVcła usługęprzeprawęprzewózXIVXVcła usługęprzeprawęprzewóz

3 Dziesięcina Dziesięcina - podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwiepodatekjudaizmiechrześcijaństwie To obowiązkowe, dzisiaj już nie istniejące, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa.

4 Świętopietrze Polska nazwa daniny na rzecz papiestwa (tzw. denar świętego Piotra) płaconej przez średniowieczne europejskie państwa chrześcijańskie.daninypapiestwa średniowieczne chrześcijańskie opłata na rzecz papiestwa, składana przez kraje uznające jego zwierzchnictwo lenne (m.in.: Anglię, Danię, Norwegię, Szwecję).

5 Podymne Podymne, stała danina (podatek) pobierana od każdego domu mieszkalnego. Podymne zastąpiło poradlne i wprowadzone zostało w 1629 r. Płacone było przez mieszczan, chłopów i szlachtę. Jej wysokość zależna była od wielkości budynku, jak i miasta. Od 1775 r. pobierano podymne od każdego komina na dachu. Zlikwidowane zostało wraz z upadkiem Rzeczypospolitej.daninapodatekporadlne1629 mieszczanchłopówszlachtę1775Rzeczypospolitej

6 Inne podatki: Cło - opłata pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę (powszechnie stosuje się cla importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).eksporttranzyt Podatek leśny - jest to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego.podatek bezpośrednipodatku rolnego Poradlne, podatek poradlny - w dawnej Polsce danina prawa książęcego zależna od rozmiarów ziemi uprawnej, od XIV wieku łanowe, w 1629 zastąpiona przez podymne.daninaprawa książęcegoXIV wiekułanowe1629podymne Stały podatek od dóbr ziemskich wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego, w wysokości 12 groszy w dobrach rycerskich oraz 24 groszy w dobrach klasztornych.Kazimierza Wielkiego

7 KONIEC Dziękuje za obejrzenie tej prezentacji. :D Dziękuje za obejrzenie tej prezentacji. :D


Pobierz ppt "Historia Podatków Adamska Monika kl.1g. MYTO Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google