Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat: Opracowała mgr inż. Małgorzata Stańczyk-Piasecka Warszawa, styczeń 2002 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat: Opracowała mgr inż. Małgorzata Stańczyk-Piasecka Warszawa, styczeń 2002 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat: Opracowała mgr inż. Małgorzata Stańczyk-Piasecka Warszawa, styczeń 2002 r.

3 utrwalenie poznanych cech podzielności liczb, wykorzystanie wiadomości do rozwiązywania zadań, przygotowanie do sprawdzianu. utrwalenie poznanych cech podzielności liczb, wykorzystanie wiadomości do rozwiązywania zadań, przygotowanie do sprawdzianu. Cele lekcji:

4 Przez 2 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfry: 0, 2, 4, 6 lub 8 TNTNT Zadanie 1 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 2 ? Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie. ? 382465436752294514980

5 Przez 5 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfry 0 lub 5 + - + +- Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5 ? Pod każdą liczbą wpisz znak + jeśli tak, lub – jeśli nie. 32854673250036754872 Zadanie 2 ?

6 0 1 0 11 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 10 ? Pod każdą liczbą wpisz cyfrę 1 jeśli tak, lub 0 jeśli nie. 678528403821480010 Zadanie 3 ? Przez 10 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfrę 0

7 XX 672345597819514879 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 3 ? Pod każdą liczbą wpisz znak X jeśli tak, lub zostaw puste miejsce jeśli nie. Zadanie 4 ? Przez 3 dzielą się liczby, których suma cyfr dzieli się przez 3

8 Wpisz tak obok liczb, które dzielą się przez 9. 387.......... 12492.......... 45091.......... 79551.......... Zadanie 5 Przez 9 dzielą się liczby, których suma cyfr dzieli się przez 9 tak

9 Wpisz tak obok tych liczb, które dzielą się przez 4. 6324.......... 4916.......... 3890.......... 3561.......... 64500.......... 2836.......... Zadanie 6 Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli liczba utworzona z jej cyfry dziesiątek i jedności dzieli się przez 4

10 Podkreśl czerwoną linią liczby podzielne przez 100. 7890 5321 45600 698000 14001 10 Zadanie 7 Liczba jest podzielna przez 100 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry są zerami

11 Postaw znak X obok liczby podzielnej przez 25. 4875 2825 5830 3450 2894 6000 Zadanie 8 X X X X Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 25, 50, 75 lub są to dwa zera

12 W prostokąt obok każdej liczby wpisz taką cyfrę, aby nowo powstała liczba była podzielna przez 5 i 3. Zadanie 9 3456 1381 72420 0 5

13 20 4 Do każdej liczby dopisz taką cyfrę, aby nowo powstała liczba była podzielna przez 2 i 9. 4912 9212 7587 Zadanie 10

14 Otocz czerwonym okręgiem liczby, które są wielokrotnościami 6 (sześciu). 36 23 48 54 15 60 6670 Zadanie 11

15 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Wypisz wszystkie dzielniki liczby 24. Zadanie 12

16 24 Z podanych liczb wybierz tą, która jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 12 i 8, a następnie wpisz ją do trójkąta. Zadanie 13 8, 12, 16, 24, 32, 40, 48

17 Z podanych liczb wybierz tą, która jest największym wspólnym dzielnikiem liczb 18 i 30 i wpisz ją do koła. Zadanie 14 8, 12, 6, 24, 4, 40, 9 6

18 1, 5, 7 Pewna liczba dzieli się przez 35, wypisz jeszcze inne dzielniki tej liczby. Zadanie 15

19 Nie wykonując dodawania oceń, wpisując tak lub nie czy suma: 27 + 36 + 45 + 72 jest podzielna przez 9 5 + 40 + 55 + 60 jest podzielna przez 5 21 + 24 + 37 + 60 jest podzielna przez 3 Zadanie 16 tak nie Suma jest podzielna przez daną liczbę, jeżeli każdy składnik tej sumy jest przez nią podzielny

20 Nie wykonując obliczeń, oceń czy iloczyn 12 27 40 jest podzielny przez: 2 3 5 7 18 45 72 Właściwą liczbę podkreśl kolorem czerwonym. Zadanie 17 Iloczyn jest podzielny przez daną liczbę, jeżeli przynajmniej jeden czynnik iloczynu jest przez nią podzielny

21 W puste miejsce wpisz najmniejszą możliwą liczbę, aby iloczyn był podzielny przez 18. 24 38 5 Zadanie 18 18

22 Jaką najmniejszą liczbę dwucyfrową musisz wpisać w puste miejsce aby suma była podzielna przez 7 ? 28 + 35 + + 63 Zadanie 19 14

23 Nie obliczając wartości iloczynu 14 15 16 wpisz do tabeli te liczby jednocyfrowe, przez które ten iloczyn nie jest podzielny. Zadanie 20 09

24 Do tabeli wyników za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie wpisz sobie 1 punkt, za źle rozwiązane 0 punktów i oblicz ile punktów posiadasz. Podsumowanie Punkty 10987654321 Numer zadania Punkty 20191817161514131211 Numer zadania Suma punktów =

25 Jeżeli uzyskałeś: 18-20 punktów jesteś bardzo dobrze przygotowany do pracy klasowej; 15 - 17 punktów jesteś dobrze przygotowany; 12-14 punktów musisz jeszcze poćwiczyć; mniej niż 12 punktów powinieneś solidnie wziąć się do pracy.

26 Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia!!!! Na następnych zajęciach odbędzie się sprawdzian z dzisiejszych zagadnień.


Pobierz ppt "Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat: Opracowała mgr inż. Małgorzata Stańczyk-Piasecka Warszawa, styczeń 2002 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google