Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Cash processing – sytuacja bieżąca i kierunki rozwoju”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Cash processing – sytuacja bieżąca i kierunki rozwoju”"— Zapis prezentacji:

1

2 „Cash processing – sytuacja bieżąca i kierunki rozwoju”
Mirosław Sędłak Prezes Zarządu Impel Cash Handling Sp. z o.o.

3 Cash processing - definicje
Cash processing – zespół czynności związanych z obsługą i obróbką wartości na którą składają się czynności: liczenia, sortowania, pakowania, kontroli jakości, sprawdzenia pochodzenia banknotów i bilonu, magazynowania, komisjonowania, sporządzania raportów i zestawień z przeprowadzonych operacji zgodnych z oczekiwaniami klientów. Cash handling – zespół czynności złożonych z cash processing’u wraz z logistyką wartości pieniężnych (transportowanie wartości).

4 Normy prawne Podstawowe polskie regulacje prawne:
Ustawa - Prawo Bankowe, Rozporządzenie Prezesa NBP, Ustawa o ochronie osób i mienia. Unijne regulacje prawne: Nowa Umowa Kapitałowa - Bazylea II.

5 Outsourcing cash processing’u
Outsourcing usług cash processingu zgodnie z art. 6a – 6d Ustawy Prawo Bankowe wymaga: Bank musi zawiadomić Nadzorcę co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej. Nadzorca ma prawo wykonywania efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynności. Bank oraz outsourcer musi posiadać wiarygodne plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności. Czynności realizowane przez outsourcer’a na rzecz Banku nie mogą wpływać niekorzystnie na prowadzoną przez Bank działalność, na skuteczność kontroli zewnętrznej Banku oraz na ochronę tajemnicy bankowej.

6 Odbiorcy usługi Usługi cash processingu skierowane są głównie do podmiotów z sektora bankowego sektora handlu i usług, jak również do Klientów detalicznych. Do najważniejszych odbiorców usług należą: banki, inne podmioty pośredniczące w operacjach finansowych, firmy zarządzające samoobsługowymi urządzeniami kasjerskimi (ATM), sieci handlowe, stacje paliwowe, urzędy miejskie, gminne, kasyna, mniejsze podmioty handlowe i usługowe (tzw. small business).

7 Dostawcy usługi Wysoki próg wejścia – duża kapitałochłonność - istotnym ograniczeniem w liczbie operujących wykonawców w tym obszarze. Należą do nich: Asekuracja Sp. z o.o. Brink’s C.L. Polska Sp. z o.o. Group4Securicor Sp. z o.o. Impel Cash Handling Sp. z o.o. Konsalnet S.A. MCG Sp. z o.o.

8 Podstawowe standardy Dostawca musi spełniać następujące wymogi:
Szczelna polisa ubezpieczeniowa. Certyfikowane specjalistyczne powierzchnie. Nowoczesny park maszynowy. Zintegrowany system bezpieczeństwa: CCTV, ACC, SSWiN. Wykwalifikowane zasoby ludzkie. Specjalistyczna flota samochodowa. Dedykowany obsłudze gotówkowej system informatyczny.

9 M&A usług cash processingu
Poza wydzielaniem usług cash processingu poza struktury bankowe coraz częściej spotykane są transakcje przejęcia, połączenia lub nabycia udziałów bezpośrednio w strukturach outsoucer’ów. Najlepszym tego dowodem są transakcje : BDH Serwis przez Impel Security Polska, Bankowy Dom Faktor przez Impel Security Polska, Asco CiT przez Solid Security, Patron Service przez Solid Security, PWPW przez Konsalnet, Asekuracja przez Impel Security Polska.

10 M&A usług cash processingu
Globalnie Ocenia się, że w skali kraju rynek dostawców zostanie podzielony na 3-4 graczy. Lokalnie Kolejne przejęcia będą następować w obszarze mniejszych lokalnych dostawców usług konwojowych.

11 Dojrzałość rynku Usługi cash processingu znajdują się w chwili obecnej we wczesnej fazie rozwoju. Poza PKO BP S.A., BGŻ S.A. a także sektorem bankowości spółdzielczej wszystkie największe instytucje finansowe korzystają w różnym zakresie z usług outsourcer’ów. Różny poziom zaawansowania outsourcingu: pełny, niepełny (gotówka kliencka, kasjerska, outsourcing CiT, ATM, księgowania).

12 Zakres świadczonych usług
Przeliczanie nadwyżek gotówkowych z placówek banku. Przygotowywanie zasiłków gotówkowych. Obsługa wpłat zamkniętych klientów banku (wrzutnie nocne) i przygotowanie zasiłków. Przechowywanie wartości. Obsługa zasileń i odprowadzeń z /do NBP i innych banków. Generowanie szczegółowych zestawień i raportów. Generowanie danych pod księgowania. Dokonywanie bezpośrednich księgowań. Obsługa samoobsługowych urządzeń bankowych. Transportowanie wartości.

13 Specyficzny klient masowy - retail
Wysokie wymagania (standardy, terminowość usługi, niskie ceny)

14 Trendy rynkowe – sektor bankowy
Wzrost wolumenu gotówki od 4 do 12% w skali roku. Dynamiczny rozwój sektora – wzrost poziomu ubankowienia. Statystycznie około 3-4 razy mniej niż w krajach EU placówek bankowych przypadających na mieszkańca. Statystycznie około 3 razy mniej bankomatów niż w krajach EU. Ilość kart ponad 20 MLN. MasterCard International - aż za 79 % wszystkich zakupów w Europie płaci się gotówką. VISA Europe - w Polsce udział transakcji kart płatniczych w wydatkach konsumpcyjnych wynosi zaledwie 4%. Pieniędzmi wypłaconymi w bankomatach płacimy za 20% wszystkich zakupów.

15 Trendy rynkowe – sektor bankowy
Dynamiczny rozwój sieci ATM. Obecnie jest ponad 9400 bankomatów. Wg. standardów europejskich powinno być około urządzeń.

16 Trendy rynkowe – sektor detaliczny
Stale rosnąca ilość punktów handlowych, marketów, hipermarketów a także tzw. small businessu. Potencjalne pojawienie się na naszym rynku kolejnych międzynarodowych sieci handlowych takich jak np. Walmart. Konsolidacja rynku.

17 Kierunki rozwoju Poniżej przedstawiamy przykładowe kierunki rozwoju sektora cash processingu: Przekazywanie przez Banki ATM zewnętrznym operatorom. Wejście do strefy EURO. SEPA. Wdrażanie nowoczesnych technologii (Systemy IT dla CP i CiT, zintegrowane z systemem IT wysokowydajne maszyny liczące, ADS/ADS Transfer, kody kreskowe, biometria). Płatności masowe. Transporty lotnicze. Bezpośrednie księgowania na rachunkach klientów. Bezpośredni dostęp do gotówki w NBP.

18 Dywersyfikacja ryzyka
Wymogi Nowej Umowy Kapitałowej – szacowane ryzyk operacyjnych. Zalecenia Organu Nadzorczego – outsourcing do co najmniej dwóch oferentów (stand-by). Plany awaryjne zachowania ciągłości działania.

19 Napotykane utrudnienia
Migracja zasobów ludzkich. Presja na wzrost wynagrodzeń. Wzrost kosztów komponentów usługi. Pauperyzacja rynkowych stawek za usługi. Wzrost koszty ubezpieczenia. Potencjalny wzrost poziomu przestępczości.

20 Standaryzacja usług Konieczność podjęcia debaty mającej na celu opracowanie standardów usług cash processingu oraz transportowania wartości. Standardy dotycząca m.in.: Form pakowania wartości Zasad pakowania wartości Raportowania Standardów transportu wartości (harmonogram).

21 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "„Cash processing – sytuacja bieżąca i kierunki rozwoju”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google