Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Europie spada zapotrzebowanie na gaz ziemny Gaz rosyjski jest drogi (notowania z lutego 2010, ceny światowe 190-200 $ za m 3 a gaz rosyjski 270$ za.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Europie spada zapotrzebowanie na gaz ziemny Gaz rosyjski jest drogi (notowania z lutego 2010, ceny światowe 190-200 $ za m 3 a gaz rosyjski 270$ za."— Zapis prezentacji:

1

2

3 W Europie spada zapotrzebowanie na gaz ziemny Gaz rosyjski jest drogi (notowania z lutego 2010, ceny światowe 190-200 $ za m 3 a gaz rosyjski 270$ za m 3 ) W 2009 roku Gazprom notuje 11 procentowy spadek eksportu do Europy Europejskie koncerny energetyczne żądają i uzyskują obniżki cen gazu

4 Należności Gazprom Export wobec EuRoPol GAZ – ok. 360 mln USD Należności RosUkrEnergo wobec PGNiG – 60 mln USD

5 Kontrakt do 2022 rokuKontrakt do 2037 roku propozycja strony polskiej na wniosek Premiera Waldemara Pawlaka

6 Konsekwencją zaproponowanego przez Premiera Waldemara Pawlaka wydłużenia obowiązywania kontraktu jamalskiego do 2037 r., jest umocnienie monopolu Gazpromu w Polsce, zmniejszenie szans na stworzenie konkurencyjnego rynku gazu w kraju, oraz wzrost cen gazu ziemnego dla Polaków. Kontrakty dotyczące surowców energetycznych na świecie podpisywane są przez zarządy spółek (szczebel biznesowy) i to one decydują ile gazu i na jak długo chcą kontraktować. Zwłaszcza jeżeli są to spółki notowane na giełdzie. E.ON wynegocjował z Gazpromem korzystniejszą formułę cenową bez udziału kanclerz Merkel i bez podpisywania porozumień międzyrządowych Niemcy- Rosja!

7 Wbrew twierdzeniom Premiera Waldemara Pawlaka i Prezesa PGNiG Michała Szubskiego, negocjacje utrwaliły monopol Gazpromu w dostawach na polski rynek gazu ziemnego. Gazprom powiększy swoje roczne dochody i przedłuży korzystny dla siebie układ monopolistyczny o dodatkowe 15 lat, na czym zarobi kosztem polskiej gospodarki miliardy USD!

8 W kontraktach gazowych nie ma upustów. Cena wynika wprost z formuły cenowej (wzoru matematycznego), którą strony negocjują. Od 2006 roku formuła cenowa została zmieniona na niekorzyść strony polskiej. Zmiana ta była wymuszona przez Gazprom i była warunkiem podpisania kontraktu ze spółką wskazaną przez Gazprom - RosUkrEnergo. Negocjacje toczyły się przy jednym stole i z tymi samymi ludźmi, reprezentującymi Gazprom i RUE, w Moskwie. W 2006 roku Gazprom mógł skutecznie szantażować Polskę w wyniku obniżenia wolumenu dostaw gazu do Polski w 2003 r. (tzw. negocjacje Marka Pola przy akceptacji koalicyjnego PSL) oraz zaniechania przez rząd SLD-UP-PSL projektu Baltic Pipe którym od 2004 r. miało być przesyłane ok. 3 mld m. sześc. gazu do Polski. Zarówno rząd, jak i PGNiG twierdzą, że negocjacje to duży sukces. Tymczasem: Nie została zmieniona niekorzystna formuła cenowa z 2006r. Zarząd PGNiG zakontraktował więcej gazu i pozostawił niekorzystną formułę cenową! Mechanizm obniżający cenę dotyczy tylko niewielkich ilości gazu z ponad 85% wielkości zakontraktowanej i tylko przez 5 lat począwszy od roku 2010.

9 Mechanizm obniżający cenę dotyczy 15% gazu zakontraktowanego i tylko przez 5 lat. Przy zakontraktowanych 10,25 mld m 3 rocznie, daje to ok. 1,5 mld m 3 rocznie, czyli upust może objąć maksymalnie ok. 7,5 mld m 3 przez 5 lat. Dodatkowo upust będzie miał zastosowanie tylko do gazu zakupionego ponad wielkość 8,7 mld m 3. Aby kupić gaz tańszy trzeba najpierw kupić rocznie 8,7 mld m 3 gazu droższego. Tymczasem ilość zakontraktowanego gazu w przedłużonym na wniosek Premiera Waldemara Pawlaka kontrakcie stulecia wynosi od 2010 do 2037 r. ok. 285 mld m 3 ! Oznacza to, że potencjalnie niższą cenę za gaz Zarząd PGNiG może uzyskać na 2,5 % całych dostaw!! Za pozostałe dostawy będziemy płacić do 2037 roku cenę na niekorzystnych od 2006 r. warunkach!

10 Spółka Gazpromu - RosUkrEnergo zerwała kontrakt z PGNiG obowiązujący do końca 2009 roku na dostawę 2,3 mld m 3 gazu rocznie. Zarząd PGNiG mógł wystąpić z roszczeniami wobec RUE (lub wobec Gazpromu, ponieważ RUE jest kontrolowane przez Gazprom). Roszczenia wynosiły ok. 60 mln USD. Zarząd PGNiG w osobach: Michał Szubski – prezes, Mirosław Dobrut, Radosław Dudziński, Sławomir Hinc, Mirosław Szkałuba i Waldemar Wójcik wedle ujawnionej wiedzy, zrezygnował z tych roszczeń nie uzyskując nic w zamian.

11 PGNiG jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlega giełdowym regułom transparentności oraz działania na korzyść swoich akcjonariuszy, w tym również Skarbu Państwa. Działania Zarządu PGNiG w świetle Kodeksu Spółek Handlowych mogą być działaniami na szkodę spółki i jej akcjonariuszy. Dzieje się to za przyzwoleniem Ministra Skarbu Państwa i przy dużym udziale Premiera Waldemara Pawlaka.

12 EuRoPol GAZ posiada roszczenia finansowe wobec Gazpromu - niezapłacona przez Gazprom należna suma za tranzyt gazu przez Polskę do Niemiec w latach 2006- 2009. Roszczenia z tego tytułu wyniosły wg różnych szacunków od 180 do 360 mln USD. Orzeczenie sądu arbitrażowego w Moskwie z 2009 r. przyznało spółce PGNiG rację w sporze i nakazało Gazpromowi zapłatę należności za 2006 rok. Zgodnie z logiką tego orzeczenia Zarząd EuRoPol Gaz zasadnie i skutecznie mógł się domagać wyrównania również za następne lata. To są dziesiątki mln USD! Za brak zgody na przyjęcie niekorzystnych dla spółki warunków wynegocjowanych przez Premiera Waldemara Pawlaka Zarząd PGNiG w styczniu 2010 r. zawiesił, przy poparciu Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, dotychczasowych członków Zarządu EuRoPol Gaz. Nowy Zarząd EuRoPol Gaz w osobach: Prezes Michał Szubski, Mirosław Dobrut oraz Aleksander Miedwiediew zrzekł się roszczeń finansowych wobec spółki Gazprom Eksport, której prezesem jest Aleksander Miedwiediew!

13 Zarząd PGNiG zawiesił swoich dotychczasowych przedstawicieli w spółce EuRoPol Gaz za działanie na korzyść spółki! Michał Szubski, Mirosław Dobrut i Aleksander Miedwiediew już jako nowy Zarząd EuRoPol GAZ zrzekli się w imieniu tej spółki roszczeń wobec Gazprom Eksportu. Stało się to przy poparciu Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada i przy dużym udziale Premiera Waldemara Pawlaka.

14 Sytuacja dotychczasowa:Po negocjacjach: Zgodnie z polskim i zarazem unijnym prawem, Zarząd EuRoPol GAZ składa wniosek taryfowy, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ten wniosek winien zatwierdzić, ew. odesłać do uzupełnienia. Jednym ze składników taryfy jest stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyrażona w %. np. 6-8%. Gazprom nie respektował zatwierdzonej przez prezesa URE taryfy przesyłowej. W wyniku wnoszenia przez Gazprom niższych opłat przesyłowych powstały roszczenia EuRoPol GAZu wobec Gazpromu. Bezpośrednią korzyścią dla budżetu państwa z tytułu tranzytu gazu do Niemiec jest podatek od zysków firmy EuRoPol Gaz. Premier Waldemar Pawlak doprowadził do obniżenia stopy zwrotu z kapitału EuRoPol GAZu do ok. 2%. Nowy Zarząd EuRoPol GAZ w składzie Michał Szubski, Aleksander Miedwiediew zrzekł się należnych spółce wpływów od Gazpromu z tytułu opłat za przesył gazu ziemnego. Strona polska wpisuje do umowy międzyrządowej (!) zysk EuRoPolGazu na poziomie 21 mln złotych i wydłuża tę patologiczną sytuację do 2045 roku - tymczasem dla przykładu zysk w roku 2005 wyniósł 160 mln złotych. W efekcie podatek dla budżetu państwa z tytułu zysków EuRoPol GAZu spadnie wielokrotnie. Kosztem budżetu państwa polskiego, skorzysta na tym rosyjski Gazprom.

15 Michał Szubski i Mirosław Dobrut jako nowy Zarząd EuRoPol GAZ przy poparciu Zarządu PGNiG i Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada i z dużym udziałem Premiera Waldemara Pawlaka: zrezygnował w momencie bardzo napiętej sytuacji budżetowej z wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków z EuRoPol Gazu (zmniejszając je wielokrotnie), a bezpośrednie korzyści ma z tego Gazprom.

16 Reprezentacja krzyżowa – spółkę reprezentuje jeden członek zarządu ze strony polskiej i jeden ze strony rosyjskiej. Zasada jednomyślności, czyli rezygnacja z decydującego głosu prezesa. Spółkę może reprezentować 2 członków zarządu wskazywanych przez stronę polską. W sytuacji równej ilości głosów, decydujący jest głos prezesa (wskazywanego przez stronę polską).

17 KLĘSKA RZĄDU TUSKA DZIĘKI PREMIEROWI WALDEMAROWI PAWLAKOWI, MINISTROWI SKARBU PAŃSTWA ALEKSANDROWI GRADOWI ORAZ ZARZĄDOWI PGNIG KOSZTUJE POLAKÓW: miliony USD z tytułu przedłużenia o 15 lat kontraktu jamalskiego i zakupu większej ilości gazu w cenie wyliczanej w niekorzystnej formule z 2006 r. miliony USD tytułem odbioru dodatkowych ilości drogiego rosyjskiego gazu nawet po uruchomieniu w 2014 r. gazoportu w Świnoujściu utratę przez EuRoPol GAZ milionów USD za tranzyt gazu w latach 2006-2009 utratę przez PGNiG milionów USD tytułem odszkodowania za zerwany przez spółkę Gazpromu kontrakt w 2009 r. obniżenie dochodów budżetowych na skutek zmniejszenia zysku spółki EuRoPol GAZ

18


Pobierz ppt "W Europie spada zapotrzebowanie na gaz ziemny Gaz rosyjski jest drogi (notowania z lutego 2010, ceny światowe 190-200 $ za m 3 a gaz rosyjski 270$ za."

Podobne prezentacje


Reklamy Google