Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Zarządzanie przez cele na przykład doświadczeń administracji publicznej w Wielkiej Brytanii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Zarządzanie przez cele na przykład doświadczeń administracji publicznej w Wielkiej Brytanii."— Zapis prezentacji:

1 1 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Zarządzanie przez cele na przykład doświadczeń administracji publicznej w Wielkiej Brytanii Konferencja Nowocześni z Urzędu 21 czerwiec 2007

2 2 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Nasze tematy na dzisiaj Co znaczy zarządzanie przez cele w publicznych organizacjach ? Co my rozumiemy przez mierzalne cele Doświadczenie z Wielkiej Brytanii Przykłady

3 3 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Co znaczy zarządzanie przez cele w publicznych organizacjach ? Cele w publicznych ( i prywatnych organizacjach) tworzone przez –Publiczność ( klientów) –Państwo ( najwyższa kadra kierownicza) –Kierownictwo, prezydenci, radni ( menedżerowie) –Pracownicy Czy wszyscy w publicznej organizacji to rozumieją i działają w odpowiedni sposób - przez komunikowanie i słuchanie wszystkich głosów?

4 4 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Zarządzanie przez cele w nowoczesnej organizacji jest oczywiste i konieczne Ale co to znaczy????? …Wizja? …Strategia? …Misja?...Mierzalne cele?

5 5 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Co rozumiemy przy temaciemierzalne cele Specificzne Mierzalne Uzgodnione Realne Terminowe

6 6 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Bez mierzalnych celów nie mamy podstawy do zarządzania nowoczesną organizacją Tworzenie WIZJI, STRATEGII, MIERZALNYCH CELÓW = ŁATWE Ale.... Tworzenie organizacji która sprawnie zarządza przez mierzalne cele = TRUDNE!

7 7 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Jak stworzyć organizację która zarządza przez cele? 1. SYSTEM/STANDARD.....model działania 2. DIAGNOZA.....stan istniejący 3. WDROŻENIE....wprowadzenie do każdej części organizacji 4. AUDITOWANIE...czy system działa

8 8 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 System....Wielka Brytania stworzyła i wybrała Investors in People 1. Narzędzie biznesowe 2. Wyznacza poziom dobrych praktyk w zakresie zarządzania i rozwoju ludzi w celu realizacji celów biznesowych 3. Zbiór zasad pomagający poprawić wyniki organizacji oraz zwiększyć konkurencyjność 4. Łatwy do zrozumienia – wykorzystuje potoczny język i podejście zdroworozsądkowe

9 9 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Ogólne informacje o Investors in People Opiera się na 3 zasadach, 10 wskaźnikach, 39 wymaganych dowodach

10 10 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Opracowany w 1990 Stworzony przez National Training Task Force we współpracy z wiodącymi firmami brytyjskimi oraz reprezentantami różnorodnych organizacji n.p. CBI, TUC, CIPD, SFEDI, CRE, EOC Zarządzany przez Investors in People UK, pozawydziałową organizację publiczną dofinansowywaną przez Departament do spraw Edukacji i Umiejętności (DfEE) Obecny w 33 krajach i wciąż zwiększa zasięg W Polsce zarządzany przez IIP Polska Sp. z o.o. Kto to jest IiP? Ogólne informacje o Investors in People

11 11 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Department for Education and Skills Confederation of British Industry (CBI) Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Small Firms Enterprise Development Initiative (SFEDI) Trades Union Congress (TUC) Commission for Racial Equality (CRE) Equal Opportunities Commission (EOC) Disability Rights Commission (DRC) Tworzony przez: Ogólne informacje o Investors in People

12 12 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Diagnoza….rząd Wielkiej Brytanii wiedział że trzeba wdrożyć IiP Jako przykład... ….Labour Party (Partia Pracy)....wdrożono do 10 Downing St...Houses of Parliament …Ministerstwa …Urzędy i rozporządzenie dla każdej organizacji publicznej w Wielkiej Brytanii..... wdrażać standard Investors in People !

13 13 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Wdrożenie i audytowanie się toczy do dzisiejszego dnia Ministerstwa Urzędy Służba zdrowia Szkolnictwo......dzisiaj każdy urzędnik w Wielkiej Brytanii pracuje pod standardem zarządzania wyznaczony przez Investors in People

14 14 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Jakie wyniki dzisiaj? Rządowe instytucje (rada ministrów, ministerstwa itd.) 98% Samorządy /urzędy 74% Szkoły 72% Zawodowe szkoły 66% Wyższe uczelnie 56% Służba zdrowia 50% 97% ludzi zatrudnionych w Civil Service (służbie cywilnej) pracują w organizacjach uznanych jako Investor in People ( zródło Cabinet Office and the Employers Organisation for Local Government 2005)

15 15 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Kluczowe korzyści 1 Jakość obsługi klientów, zródło PACEC rapport marzec 2006

16 16 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Kluczowe korzyści 2 Jakość zarządzania

17 17 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Reforma Civil Service od 1999r (służba cywilna) w WB Reforma składała się z ; 1. Silniejszego przywództwa 2. Sprawniejsze planowanie biznesowe 3. Sprawniejsze zarządzanie 4. Bardziej otwarta i różnorodna służba cywilna.....98% urzędników służby cywilnej pracują w organizacjach uznanych jako Investor i People.....500,000 pracowników, 300,000 bespośrednio obsługują publiczność

18 18 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Dlaczego organizacje wdrażają IiP? Oczekiwane vs. rzeczywiste korzyści z wdrożenia IiP w organizacjach prywatnych i publicznych Faktycznie uzyskane korzyściOczekiwane korzyści % prywatnych organizacji uznanych 01020304050 Zewnętrzne korzyści Korzyści dla pracowników Korzyści ekonomiczne 0204060 % publicznych organizacji uznanych Źródło: Databuild Investors in People Impact Assessment, Sierpień 2004 Uwaga: Uznani za IiP – organizacje, które zakończyły proces certyfikacji IiP; Niezaangażowany – organizacje, które nie przeszły przez proces certyfikacji IiP

19 19 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Dlaczego organizacje wdrażają IiP? 0510152025303540 Obecność Sprzedaż Zyski Efektywność Jakość Zadowolenie klientów Żadnych Rotacja pracowników Zadowolenie pracowników Reputacja Koszty/efektywność Motywacja pracowników %organizacji z IiP Prywatne organizacjePubliczne organizacje Źródło: Databuild Investors in People Impact Assessment, Sierpień 2004 Oczekiwane korzyści z wdrożenia IiP

20 20 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People 020406080100 Przywództwo i zarządzanie Rekrutacja Oceny i rozmowy z pracownikami Inne Szkolenie i rozwój Decyzje dot. organizacji Cele organizacji % organizacji z IiP Źródło: Databuild Investors in People Impact Assessment, Sierpień 2004 Najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia IiP

21 21 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People 00.20.40.60.81.0 Udział w rynku Wyniki finansowe Zadowolenie klientów Efektywność Zadowolenie pracowników Polepszenie kluczowych mierników Źródło: Databuild Investors in People Impact Assessment, Sierpień 2004 Najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia IiP – sektor prywatny

22 22 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People 00.20.40.60.81.01.2 Zadowolenie klientów Porównanie z konkurencją Realizacja celów Zadowolenie pracowników Efektywność Polepszenie kluczowych mierników Źródło: Databuild Investors in People Impact Assessment, Sierpień 2004 Najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia IiP – sektor publiczny

23 23 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Byłe Ministerstwo Rolnictwa ( Ministry of Agriculture)….było uważane jako starodawne, skostniałe. Pomimo wewnętrznej opozycji – był rządowy nakaz (DTI White Paper on Competitiveness 1998) Investors in People pomógł przekształcić stare, skostniałe ministerstwo w nowoczesną, otwartą na świat i pełną życia organizację. Sandra Casey IiP Strategy Manager Department of the Environment Food and Rural Affairs

24 24 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Ministerstwo Obrony ( Wojsko, Marynarka, Lotnictwo), Służby Specjalne (MI5 ) 99.7% służb uznanych w IiP do 2002r Sprawniejsze komunikacje Lepsze wprowadzenie do oddziałów Sprawne połączenie pomiędzy szkoleniem, rozwojem i celami oddziału

25 25 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań

26 26 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Wielkość – 1 300 pracowników 32 wydziały Sektor – administracja lokalna Lokalizacja – Poznań; 5 delegatur Inne podstawowe informacje: –zakres działania wyznaczany ustawowo –zmiana zarządu co 4 lata –w 2001 r. wdrażane: SZJ ISO 9001:2000 Standard Investors in People Organizacja

27 27 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Poniesienie jakości bezpośredniej obsługi mieszkańców Podniesienie dynamiki rozwoju miasta Szybka adaptacja do zmian zewnętrznych Zmiana sposobu zarządzania i kultury pracy Wyzwanie

28 28 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Inspiracją współpraca partnerska UMP z NCC (WB) IiP dopełnieniem systemu ISO i uzasadnieniem zmian w ZZL Zmiany oparte na półrocznych planach działań Działania uwzględniały każdy wskaźnik i odnosiły się do obszaru komunikacji, narzędzi i umiejętności Odniesienie stanu aktualnego do pożądanego Strategia

29 29 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Spójny system ZZL Poprawa jakości kierowania i relacji z pracownikami Wzrost świadomości celów na poziomie organizacji i indywidualnym Poprawa komunikacji wewnętrznej Wzrost umiejętności planowania i wyznaczania celów Rezultaty

30 30 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Niskie koszty wdrażania Standard przyjazny dla pracodawcy i pracownika Przeszkody: –silna, biurokratyczna kultura –utrwalone postawy zachowawcze Trudność - zachowanie jednolitości, stałości i powtarzalności zachowań ze względu na wielkość i różnorodność organizacji Komentarze

31 31 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27


Pobierz ppt "1 Copyright © 2005 IIP Polska Sp. z o.o. Poufne 2014-02-27 Zarządzanie przez cele na przykład doświadczeń administracji publicznej w Wielkiej Brytanii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google