Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Nowocześni z Urzędu 21 czerwiec 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Nowocześni z Urzędu 21 czerwiec 2007"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Nowocześni z Urzędu 21 czerwiec 2007
01/10/2004 Zarządzanie przez cele na przykład doświadczeń administracji publicznej w Wielkiej Brytanii Konferencja Nowocześni z Urzędu 21 czerwiec 2007

2 Nasze tematy na dzisiaj
01/10/2004 Nasze tematy na dzisiaj Co znaczy zarządzanie przez cele w publicznych organizacjach ? Co my rozumiemy przez ‘mierzalne cele’ Doświadczenie z Wielkiej Brytanii Przykłady

3 Co znaczy zarządzanie przez cele w publicznych organizacjach ?
01/10/2004 Co znaczy zarządzanie przez cele w publicznych organizacjach ? Cele w publicznych ( i prywatnych organizacjach) tworzone przez Publiczność ( klientów) Państwo ( najwyższa kadra kierownicza) Kierownictwo, prezydenci, radni ( menedżerowie) Pracownicy Czy wszyscy w publicznej organizacji to rozumieją i działają w odpowiedni sposób - przez komunikowanie i słuchanie wszystkich głosów?

4 Ale co to znaczy????? …Wizja? …Strategia? …Misja? ...Mierzalne cele?
Zarządzanie przez cele w nowoczesnej organizacji jest oczywiste i konieczne 01/10/2004 Ale co to znaczy????? …Wizja? …Strategia? …Misja? ...Mierzalne cele?

5 Co rozumiemy przy temacie ‘mierzalne cele’
01/10/2004 Co rozumiemy przy temacie ‘mierzalne cele’ Specificzne Mierzalne Uzgodnione Realne Terminowe

6 Tworzenie ‘organizacji która sprawnie zarządza przez mierzalne cele’
01/10/2004 Bez mierzalnych celów nie mamy podstawy do zarządzania nowoczesną organizacją Tworzenie WIZJI, STRATEGII, MIERZALNYCH CELÓW = ŁATWE Ale.... Tworzenie ‘organizacji która sprawnie zarządza przez mierzalne cele’ = TRUDNE!

7 Jak stworzyć organizację która zarządza przez cele?
01/10/2004 Jak stworzyć organizację która zarządza przez cele? SYSTEM/STANDARD .....model działania DIAGNOZA.....stan istniejący WDROŻENIE....wprowadzenie do każdej części organizacji AUDITOWANIE...czy system działa

8 System....Wielka Brytania stworzyła i wybrała Investors in People
01/10/2004 System....Wielka Brytania stworzyła i wybrała Investors in People Narzędzie biznesowe Wyznacza poziom dobrych praktyk w zakresie zarządzania i rozwoju ludzi w celu realizacji celów biznesowych Zbiór zasad pomagający poprawić wyniki organizacji oraz zwiększyć konkurencyjność Łatwy do zrozumienia – wykorzystuje potoczny język i podejście zdroworozsądkowe

9 Ogólne informacje o Investors in People
01/10/2004 Ogólne informacje o Investors in People Opiera się na 3 zasadach, 10 wskaźnikach, 39 wymaganych dowodach

10 Ogólne informacje o Investors in People
01/10/2004 Ogólne informacje o Investors in People Opracowany w 1990 Stworzony przez National Training Task Force we współpracy z wiodącymi firmami brytyjskimi oraz reprezentantami różnorodnych organizacji n.p. CBI, TUC, CIPD, SFEDI, CRE, EOC Zarządzany przez Investors in People UK, pozawydziałową organizację publiczną dofinansowywaną przez Departament do spraw Edukacji i Umiejętności (DfEE) Obecny w 33 krajach i wciąż zwiększa zasięg W Polsce zarządzany przez IIP Polska Sp. z o.o. Kto to jest IiP?

11 Ogólne informacje o Investors in People
01/10/2004 Ogólne informacje o Investors in People Department for Education and Skills Confederation of British Industry (CBI) Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Small Firms Enterprise Development Initiative (SFEDI) Trades Union Congress (TUC) Commission for Racial Equality (CRE) Equal Opportunities Commission (EOC) Disability Rights Commission (DRC) Tworzony przez:

12 Diagnoza….rząd Wielkiej Brytanii wiedział że trzeba wdrożyć IiP
01/10/2004 Diagnoza….rząd Wielkiej Brytanii wiedział że trzeba wdrożyć IiP Jako przykład... ….Labour Party (Partia Pracy) ....wdrożono do 10 Downing St ...Houses of Parliament …Ministerstwa …Urzędy i rozporządzenie dla każdej organizacji publicznej w Wielkiej Brytanii .....wdrażać standard Investors in People !

13 Wdrożenie i audytowanie się toczy do dzisiejszego dnia
01/10/2004 Wdrożenie i audytowanie się toczy do dzisiejszego dnia Ministerstwa Urzędy Służba zdrowia Szkolnictwo ......dzisiaj każdy urzędnik w Wielkiej Brytanii pracuje pod standardem zarządzania wyznaczony przez Investors in People

14 01/10/2004 Jakie wyniki dzisiaj? Rządowe instytucje (rada ministrów, ministerstwa itd.) 98% Samorządy /urzędy % Szkoły % Zawodowe szkoły % Wyższe uczelnie % Służba zdrowia % 97% ludzi zatrudnionych w Civil Service (służbie cywilnej) pracują w organizacjach uznanych jako Investor in People (zródło Cabinet Office and the Employers Organisation for Local Government 2005)

15 01/10/2004 Kluczowe korzyści 1 Jakość obsługi klientów,zródło PACEC rapport marzec 2006

16 01/10/2004 Kluczowe korzyści 2 Jakość zarządzania

17 Reforma Civil Service od 1999r (służba cywilna) w WB
01/10/2004 Reforma Civil Service od 1999r (służba cywilna) w WB Reforma składała się z ; Silniejszego przywództwa Sprawniejsze planowanie biznesowe Sprawniejsze zarządzanie Bardziej otwarta i różnorodna służba cywilna % urzędników służby cywilnej pracują w organizacjach uznanych jako Investor i People ,000 pracowników, 300,000 bespośrednio obsługują publiczność

18 Dlaczego organizacje wdrażają IiP?
01/10/2004 Dlaczego organizacje wdrażają IiP? Oczekiwane vs. rzeczywiste korzyści z wdrożenia IiP w organizacjach prywatnych i publicznych Faktycznie uzyskane korzyści Oczekiwane korzyści % prywatnych organizacji uznanych 10 20 30 40 50 Zewnętrzne korzyści Korzyści dla pracowników Korzyści ekonomiczne 60 % publicznych organizacji uznanych Źródło: Databuild „Investors in People Impact Assessment”, Sierpień 2004 Uwaga: Uznani za IiP – organizacje, które zakończyły proces certyfikacji IiP; Niezaangażowany – organizacje, które nie przeszły przez proces certyfikacji IiP

19 Dlaczego organizacje wdrażają IiP?
01/10/2004 Dlaczego organizacje wdrażają IiP? Oczekiwane korzyści z wdrożenia IiP 5 10 15 20 25 30 35 40 Obecność Sprzedaż Zyski Efektywność Jakość Zadowolenie klientów Żadnych Rotacja pracowników Zadowolenie pracowników Reputacja Koszty/efektywność Motywacja pracowników %organizacji z IiP Prywatne organizacje Publiczne organizacje Źródło: Databuild „Investors in People Impact Assessment”, Sierpień 2004

20 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People
01/10/2004 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People Najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia IiP 20 40 60 80 100 Przywództwo i zarządzanie Rekrutacja Oceny i rozmowy z pracownikami Inne Szkolenie i rozwój Decyzje dot. organizacji Cele organizacji % organizacji z IiP Źródło: Databuild „Investors in People Impact Assessment”, Sierpień 2004

21 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People
01/10/2004 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People Najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia IiP – sektor prywatny 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Udział w rynku Wyniki finansowe Zadowolenie klientów Efektywność Zadowolenie pracowników Polepszenie kluczowych mierników Źródło: Databuild „Investors in People Impact Assessment”, Sierpień 2004

22 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People
01/10/2004 Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu Investors in People Najczęściej wymieniane korzyści z wdrożenia IiP – sektor publiczny 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Zadowolenie klientów Porównanie z konkurencją Realizacja celów Zadowolenie pracowników Efektywność Polepszenie kluczowych mierników Źródło: Databuild „Investors in People Impact Assessment”, Sierpień 2004

23 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
01/10/2004 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Byłe Ministerstwo Rolnictwa ( Ministry of Agriculture)….było uważane jako starodawne, skostniałe. Pomimo wewnętrznej opozycji – był rządowy nakaz (DTI White Paper on Competitiveness 1998) „Investors in People pomógł przekształcić stare, skostniałe ministerstwo w nowoczesną, otwartą na świat i pełną życia organizację.” Sandra Casey IiP Strategy Manager Department of the Environment Food and Rural Affairs

24 Ministerstwo Obrony ( Wojsko, Marynarka, Lotnictwo), Służby Specjalne (MI5)
01/10/2004 99.7% służb uznanych w IiP do 2002r Sprawniejsze komunikacje Lepsze wprowadzenie do oddziałów Sprawne połączenie pomiędzy szkoleniem, rozwojem i celami oddziału

25 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań
01/10/2004 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań

26 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań
01/10/2004 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Wielkość – pracowników 32 wydziały Sektor – administracja lokalna Lokalizacja – Poznań; 5 delegatur Inne podstawowe informacje: zakres działania wyznaczany ustawowo zmiana zarządu co 4 lata w 2001 r. wdrażane: SZJ ISO 9001:2000 Standard Investors in People Organizacja

27 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań
01/10/2004 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Poniesienie jakości bezpośredniej obsługi mieszkańców Podniesienie dynamiki rozwoju miasta Szybka adaptacja do zmian zewnętrznych Zmiana sposobu zarządzania i kultury pracy Wyzwanie

28 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań
01/10/2004 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Inspiracją współpraca partnerska UMP z NCC (WB) IiP dopełnieniem systemu ISO i uzasadnieniem zmian w ZZL Zmiany oparte na półrocznych planach działań Działania uwzględniały każdy wskaźnik i odnosiły się do obszaru komunikacji, narzędzi i umiejętności Odniesienie stanu aktualnego do pożądanego Strategia

29 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań
01/10/2004 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Spójny system ZZL Poprawa jakości kierowania i relacji z pracownikami Wzrost świadomości celów na poziomie organizacji i indywidualnym Poprawa komunikacji wewnętrznej Wzrost umiejętności planowania i wyznaczania celów Rezultaty

30 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań
01/10/2004 Studium Przypadku – Urząd Miasta Poznań Niskie koszty wdrażania Standard przyjazny dla pracodawcy i pracownika Przeszkody: silna, biurokratyczna kultura utrwalone postawy zachowawcze Trudność - zachowanie jednolitości, stałości i powtarzalności zachowań ze względu na wielkość i różnorodność organizacji Komentarze

31 01/10/2004


Pobierz ppt "Konferencja Nowocześni z Urzędu 21 czerwiec 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google