Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZTUKA WSPÓŁCZESNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZTUKA WSPÓŁCZESNA."— Zapis prezentacji:

1 SZTUKA WSPÓŁCZESNA

2 Pop-art, popart (z ang. popular art = sztuka popularna) - prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej wywodzący się z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jego początki sięgają londyńskiej grupy Independent Group. Lansowali oni nowy kierunek w sztuce, bliski dadaizmowi.

3 Charakteryzował go eklektyzm, mieszanie różnych gatunków sztuki, tworzenie kompozycji z przedmiotów codziennego użytku, przesiąknięcie wielkomiejskim charakterem. Styl wyróżnia się nieograniczoną swobodą twórczą, dążącą do zobrazowania cywilizacji wielkomiejskiej i jej kultury masowej. Związek sztuki ze współczesnym życiem codziennym ludzi i przedmiotów.

4 Opisując pop-art należy pamiętać o jego dwutorowości - europejskiej, przede wszystkim angielskiej historii, oraz - chyba bardziej znanej - amerykańskiej. W Ameryce pop-art zaczął rozkwitać na początku lat 60. XX wieku, kiedy w Anglii właściwie wygasał. Cechy amerykańskiego pop-artu - obok wspomnianych wcześniej - to szczególnie widoczna gigantyczność formatów, używanie jaskrawych lub mdłych kolorytów, wirtuozeria rysunku, a przede wszystkim wyraźny zwrot ku figuracji.

5 Twórcy akceptowali istnienie ikon kultury masowej, masowa produkcje przedmiotów i tym znakom życia współczesnego starali się nadać status artystyczny.

6 Andy Warhol (ur. 6 sierpnia 1928 r. w Pittsburghu, Pensylwania, USA, zm. 22 lutego 1987 w Nowym Jorku, USA) – wszechstronny artysta, najbardziej znany przedstawiciel pop-artu.

7 Popiersie Andy'ego Warhola autorstwa Sławomira Micka w Alei Sław na Skwerze Harcerskim w Kielcach

8 Andy Warhol, Puszka zupy firmy Campbell, 1966

9 Andy Warhol, Pudełko płatków kukurydzianych firmy Kellogg, 1964

10 Andy Warhol, Wielka Coca-Cola, 1962

11 Andy Warhol, Zupa firmy Campbell, 1975

12 Andy Warhol, 15 banknotów dolarowych, 1962

13 Andy Warhol, Puszki Schlitz, 1961

14 Op-art (z języka angielskiego optical art - „sztuka optyczna, sztuka wizualna”), kierunek abstrakcyjnej plastyki współczesnej czerpiącej środki wyrazu z psychologii widzenia. Znaczący nurt lat 60. Symulowała na obrazach pozorny ruch. Iluzja ruchu i złudzenie optyczne na obrazie

15 Op-art polega na wywoływaniu efektów dynamiki i przestrzenności przez tworzenie kompozycji uproszczonych kolorystycznie o strukturze zrytmizowanej. Odmiana abstrakcji geometrycznych polegająca na wywołaniu odpowiednich efektów optycznych (pozornego ruchu) w dwu lub trójwymiarowych kompozycjach bądź na skutek wzajemnego oddziaływania kolorów, zmiany położenia lub wielkości jednej lub kilku powtarzanych w tych samych odstępach form (kwadratów, rombów, kół, pasów).

16 Victor Vasarely

17

18

19

20 Victor Vasarely ( ) Węgry – Francja Anconcagua, 1948 tempera, płyta pilśniowa;130 x 91Dar artysty, 1959

21 Landart sztuka ziemi, to plastyczna ingerencja w świat natury i w bezpośrednie otoczenie człowieka. Ingerencja estetyczna i najczęściej tymczasowa, efemeryczna. Po tego rodzaju twórczości pozostają najczęściej jedynie zdjęcia, traktowane jak dokumentacja. I to, co zdaniem land artystów najważniejsze - ślad w pamięci widzów, czy raczej uczestników. Ślad, który przypomina, że na każdą rzeczywistość można, przynajmniej od czasu do czasu, spojrzeć inaczej.

22 W latach 70. i 80. zaznaczył swoje miejsce w sztuce ze względu na rozmiary, ale też przez to, że postulował zgodność sztuki z naturą. Rzeźbiarze tworzyli z naturalnych materiałów w naturalnych plenerach kompozycje monumentalne.

23

24

25

26

27 Jarek Kozakiewicz, to z wykształcenia rzeźbiarz, ale z serca architekt krajobrazu. Projektuje na pograniczu rzeźby, architektury i architektury krajobrazu. Wśród jego prac są m.in. Centrum Kultury "Brok" budowane na ruinach barokowego pałacu; utworzone z mas ziemi olbrzymie ucho czyli Projekt Mars i ... Park Pojednania Narodów "Ogrody Europy" w Oświęcimiu.

28 Krajobrazy (Landscapes, ) Krajobrazy to projekt przedstawiający architektoniczny model naszego systemu planetarnego. Mapa Układu Słonecznego jest transponowana na Mapę Europy (w skali 1: dla orbit i 1: dla planet). Każda z planet to jeden otwór w ludzkim ciele.  

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Jeden z tych pozornie tylko ideowych projektów - Projekt Mars (czyli lewe ucho) jest obecnie realizowany koło miasteczka Boxberg na Łużycach, na rekultywowanych, poprzemysłowych terenach. W środku ucha stanie amfiteatr.

39 A to już rzeźba przeniesiona na rzeczywisty podkład geodezyjny.

40

41

42 Kolejne projekty to Park Heksagonalny (Heksagonal Park, 2003) - rekultywacja terenów pokopalnianych w Uhyst (Niemcy) i próba wykorzystania wysokich kominów jako podstawę parku - platformy widokowej (Boxberg).

43

44 Wieża Miłości. (Love Tower, 2004) pomysł na tereny zieleni w wielkich miastach, gdzie każdy metr ziemi jest przeznaczany na inwestycje. Dwie wieże spotykają się w pocałunku, a zielone rampy łąk podążają w ich wnętrzu w górę.

45

46

47

48

49 . Most Duchów, rzeźbiarska forma wstęgi łącząca oba brzegi rzeki...

50 Wieże Tlenowe. (Oxygen Towers, 2005)
Wieże Tlenowe. (Oxygen Towers, 2005). Podobny w przekazie, choć różny formalnie park. Gigantyczne drzewo - płuco zamknięte w budynku, w którym można spacerować pośród zielonych konarów.

51

52 Richard Long Jego Nasypy tworzone w Brytanii do końca lat 60 tych trwały często tylko tak długo, żeby je sfotografować.

53

54

55

56 Jacques Simon staje się klasyczną malarką ziemi, dla której rośliny są farbami. Malarstwem w skali krajobrazu, widzianym jak rysunki z Nasca tylko z lotu ptaka. Prace z lat 90tych

57

58

59

60 Hiperrealizm, superrealizm lub fotorealizm
kierunek w malarstwie XX wieku, którego celem jest przedstawianie rzeczywistości z jak największą precyzją. Nurt ten zrodził się około ł965 roku w Stanach Zjednoczonych. Malarze fotorealistyczni, korzystając z założeń pop-artu, gloryfikują nie przekłamaną rzeczywistość.

61 Tematami malarskimi stają się wystawy sklepowe, samochody lub ich fragmenty, zdjęcia paszportowe itp. Posługiwał się fotografią jako rodzajem wygodnego i „błyskawicznego szkicownika”. Hiperrealizm przyjmuje (rejestruje) całe bogactwo szczegółów z dobrodziejstwem inwentarza, lecz pojawiająca się w nim symbolika, jest tylko zapisem symbolicznego znaczenia zarejestrowanych motywów.

62 Katarzyna Kozyra Po studiach zaprzestała uprawiania rzeźby na rzecz fotografii, wideo, wideo-instalacji, performances. W 1997 roku została wyróżniona PASZPORTEM POLITYKI jako najbardziej obiecująca polska artystka. Reprezentując Polskę na 47. Biennale w Wenecji w 1999 roku otrzymała honorowe wyróżnienie. Obecnie mieszka w Berlinie i Warszawie

63 Chłopcy

64 Łaźnia

65 Olimpia

66 Piramida zwierząt

67 Więzy krwi

68 Święto wiosny

69 twarze

70

71

72

73

74 Happening Forma paraartystyczna, która narodziła się na początku lat 50. Ulansował się na pograniczu plastyki, sztuk widowiskowych i muzyki. Twórca kompozytor amerykański John Cage ( ) Idea: zbliżenie sztuki do życia

75 Rodzaj widowiska, w którym publiczność bierze czynny udział.
Działania happeningowe oparte są na przypadku i improwizacji. Autorem pierwszych polskich happeningów był Tadeusz Kantor.

76 Tadeusz Kantor


Pobierz ppt "SZTUKA WSPÓŁCZESNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google