Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NORD/LB Bank Polska S.A. Wzrost po III kwartałach Warszawa, 19 października 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NORD/LB Bank Polska S.A. Wzrost po III kwartałach Warszawa, 19 października 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 NORD/LB Bank Polska S.A. Wzrost po III kwartałach Warszawa, 19 października 2005 r.

2 Wyniki Banku po III kwartałach 2005 r.

3 Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe na koniec września 2005 (w mln zł). Opis30.09.2005.30.09.2004.Zmiana w % Zysk netto12,166,89+76% Suma bilansowa1.739,99997,32+74% Wynik z tytułu odsetek22,3918,22+28% Wynik z tytułu prowizji6,163,87+59% Wynik z pozycji wymiany4,461,68+164% Wynik z działalności bankowej 33,4523,70+41% Bank ma dobrą dynamikę wzrostu: zysk netto po 9 miesiącach jest prawie o połowę wyższy niż całym ubiegłym roku, a w okresach porównawczych wzrósł o 76% Coraz większa część wyniku banku generowana jest z pozycji wymiany Suma bilansowa wzrosła o niemal 3/4 Znacząco rośnie wynik z działalności bankowej

4 Skąd takie wyniki? Dobre wyniki finansowe to efekt m.in. rosnącej sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw – w pierwszych trzech kwartałach Bank udzielił 123 kredytów na łączną kwotę 2,15 mld zł. Należności od sektora niefinansowego (kredyty) w mln zł

5 Skąd takie wyniki – c.d. Rośnie też kwota depozytów – w pierwszych trzech kwartałach Bank pozyskał od sektora niefinansowego przeszło 370 mln zł. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (depozyty) w mln zł

6 Skąd takie wyniki – c.d. Coraz większą rolę w kształtowaniu wyników Banku odgrywa Departament Skarbu (Treasury). Wynik z pozycji wymiany w mln zł

7 Wskaźniki Podstawowe wskaźniki efektywności (w %). Opis30.09.2005.31.12.2004. ROE (zwrot z kapitału)8,5%4% C/I (współczynnik kosztów do dochodów) 59,6%63,5% Współczynniki efektywnościowe ulegają poprawie, aczkolwiek mogą ulec przejściowemu obniżeniu - ze względu na ponoszone przez Bank nakłady inwestycyjne ROE docelowo ma osiągnąć poziom 15%

8 Najbliższe plany i zamierzenia

9 Dalszy wzrost organiczny Dalszy, stały wzrost zysku, sumy bilansowej i wskaźników efektywności Wzrost sprzedaży i liczby klientów korporacyjnych Dalszy wzrost akcji kredytowej i kwoty depozytów Dalszy wzrost wyników z działalności treasury Nowe produkty (m.in. finansowanie należności, płatności masowe) Stały rozwój NORD/LB NET Rozwój współpracy z klientami sieciowymi z krajów bałtyckich (German & Nordic Desk) Wzrost zatrudnienia - dalszy rozwój zespołu specjalistów bankowych

10 Nowa grupa bankowa NORD/LB Bank Polska będzie polskim ramieniem nowej grupy bankowej, utworzonej przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank oraz największy bank norweski DnB NOR. Nowy bank będzie działał Polsce, na Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii i Danii. NORD/LB Bank Polska pozostanie bankiem korporacyjnym, choć w dłuższej perspektywie nie jest wykluczone wejście w inne segmenty.

11 Dziękujemy za uwagę. Prosimy o pytania.


Pobierz ppt "NORD/LB Bank Polska S.A. Wzrost po III kwartałach Warszawa, 19 października 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google