Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na czym polega strategia błękitnego oceanu? mgr Łukasz Florczak Zakład Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na czym polega strategia błękitnego oceanu? mgr Łukasz Florczak Zakład Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem."— Zapis prezentacji:

1 Na czym polega strategia błękitnego oceanu? mgr Łukasz Florczak Zakład Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: lukasz.florczak@uni.lodz.pl mgr Łukasz Florczak Zakład Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: lukasz.florczak@uni.lodz.pl

2 Czy można określić świat biznesu za pomocą metafory oceanu? Strategia czerwonego oceanuStrategia błękitnego oceanu Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej Tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej Zwalczanie konkurencjiKonkurencja przestaje być istotna Wykorzystanie istniejącego popytuTworzenie i przechwytywanie nowego popytu Konieczność znajdowania kompromisu między wartością a kosztem Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej strategicznym wyborem między wyjątkowością a niskimi kosztami Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich kosztów

3 Co jest istotą strategii błękitnego oceanu? Innowacja wartości jest tworzona w obsza- rze, w którym działania firmy korzystnie wpływają zarówno na strukturę kosztów, jak i na wartość oferowaną nabywcom. Oszczędności kosztowe są czynione przez eliminację i ograniczanie tych czynników, ze względu na które nasila się konkurencja w branży. Wartość dla nabywcy jest podnoszona poprzez wnoszenie i tworzenie elementów, których branża wcześniej nie oferowała. Z upływem czasu następuje dalsza redukcja kosztów dzięki efektowi ekonomii skali osiąganemu w miarę jak rośnie skala wolumenu sprzedaży tego, co generuje najwyższą wartość. Wartość dla nabywcy Koszty Innowacja wartości

4 Czym jest kanwa strategii? KANWA STRATEGII Wykres, który pozwala na jasne uchwycenie tradycyjnych czynników wpływających na konkurencję w branży oraz nowych czynników, prowadzących do stworzenia nowej przestrzeni rynkowej W co inwestuje konkurencja? Jakie są najważniejsze czynniki konkurencji w branży? Co otrzymują klienci w ramach konkurencyjnej oferty na rynku? Jakie działania podjąć, aby zmienić logikę funkcjono- wania w branży?

5 Napięcie i niebezpie- czeństwo Pokazy ze zwierzętami Cena Kanwa strategii Cirque du Soleil Niski Krzywa wartości Ringling Bros. and Barnum & Bailey Zróżnico- wanie spektakli Muzyka i taniec artystyczny Wysoki Krzywa wartości Cirque du Soleil Wyrafino- wana widownia Motyw przewodni Wyjątkowe miejsce Zabawa i humor Areny z wie- loma równo- czesnymi występami Sprzedaż towarzysząca (np. napoje) Gwiazdy cyrkowe Zakres czynników konkurencji i inwestowania w branży Poziom oferty kierowanej do nabywców Mniejsze cyrki regionalne

6 Jakie działania można podjąć, aby zmienić sposób funkcjonowania w branży? Nowa krzywa wartości ZREDUKUJ Które z czynników można zredukować znacznie poniżej standardów branży? ZREDUKUJ Które z czynników można zredukować znacznie poniżej standardów branży? WZMOCNIJ Które z czynników należy wzmocnić znacznie powyżej standardów branży? WZMOCNIJ Które z czynników należy wzmocnić znacznie powyżej standardów branży? WYELIMINUJ Które z czynników uważanych w branży za pewnik można wyeliminować? WYELIMINUJ Które z czynników uważanych w branży za pewnik można wyeliminować? STWÓRZ Jakie czynniki nigdy dotychczas nie ofero- wane przez branżę należy stworzyć? STWÓRZ Jakie czynniki nigdy dotychczas nie ofero- wane przez branżę należy stworzyć? Jak korzystnie w sto- sunku do konkurencji zmienić własną stru- kturę kosztów? Jak zwiększyć war- tość dla nabywcy i jak stworzyć nowy popyt?

7 Działania podjęte przez Cirque du Soleil ZREDUKUJ Elementy rozrywkowe i humorystyczne Napięcie i niebezpieczeństwo ZREDUKUJ Elementy rozrywkowe i humorystyczne Napięcie i niebezpieczeństwo WZMOCNIJ Wyjątkowe miejsce WZMOCNIJ Wyjątkowe miejsce WYELIMINUJ Występy gwiazd Pokazy ze zwierzętami Towarzysząca sprzedaż butikowa Równoczesne pokazy na kilku arenach WYELIMINUJ Występy gwiazd Pokazy ze zwierzętami Towarzysząca sprzedaż butikowa Równoczesne pokazy na kilku arenach STWÓRZ Motywy przewodnie Wyrafinowaną atmosferę Zróżnicowanie spektakli Muzykę i taniec artystyczny STWÓRZ Motywy przewodnie Wyrafinowaną atmosferę Zróżnicowanie spektakli Muzykę i taniec artystyczny NOWA KRZYWA WARTOŚCI CIRQUE DU SOLEIL

8 Chcesz wiedzieć więcej? Autor: W. Chan Kim, R. Mauborgne Tytuł: Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna Wydawnictwo: MT Biznes, Warszawa 2005


Pobierz ppt "Na czym polega strategia błękitnego oceanu? mgr Łukasz Florczak Zakład Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google