Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kancelaryjny System Podatkowy 2 Michał Koziara

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kancelaryjny System Podatkowy 2 Michał Koziara"— Zapis prezentacji:

1 Kancelaryjny System Podatkowy www.ksp.com.pl

2 2 Michał Koziara biuro@3soft.pl www.3soft.pl biuro@logotech.com.pl www.logotech.com.pl

3 www.ksp.com.pl 3 Plan prezentacji 1.Kancelaryjny System Podatkowy 2.KSP Zarządzanie kancelarią 3.KSP Księgowość 4.System KSP - wybrane zagadnienia 5.Informacje dodatkowe, dyskusja

4 www.ksp.com.pl 4 Kancelaryjny System Podatkowy (KSP) co to jest ? System informatyczny wspierający pracę kancelarii podatkowych we wszystkich dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem klienta Wizja pracy nowoczesnej i dobrze zarządzanej kancelarii podatkowej

5 www.ksp.com.pl 5 Dla kogo przeznaczony jest system KSP ? Kancelarie doradców podatkowych Biura rachunkowe Księgowi... Małe i duże kancelarie

6 www.ksp.com.pl 6 Kancelaryjny System Podatkowy (KSP) pakiety KSP Zarządzanie kancelarią KSP Księgowość KSP Administracja

7 www.ksp.com.pl 7 KSP schemat

8 www.ksp.com.pl 8 KSP Księgowość Dokumenty dedykowane Księgi handlowe Książka przychodów i rozchodów Podatek dochodowy VAT Zarządzanie majątkiem trwałym Kadry - płace Pojazdy Rozrachunki Deklaracje podatkowe

9 www.ksp.com.pl 9 KSP Zarządzanie kancelarią CRM – Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie dokumentami Terminarz

10 www.ksp.com.pl 10 KSP Administracja Fakturowanie Struktura firmy Administracja

11 www.ksp.com.pl 11 Korzyści Kompleksowa informatyzacja kancelarii Wsparcie we wszystkich dziedzinach codziennej pracy Profesjonalna obsługa klienta Procedury (ISO) Standaryzacja (ISO) –obsługa klienta –tworzone dokumenty Efektywne zarządzanie kancelarią

12 www.ksp.com.pl 12 Korzyści c.d. Kontrola kompetencji Usprawnienie pracy kancelarii Bezpieczeństwo –danych – dostęp osób niepowołanych, awarie –poufność – bezpieczeństwo wewnętrzne Duża funkcjonalność Nowoczesne technologie informatyczne Praca sieciowa

13 www.ksp.com.pl 13 Cechy systemu KSP System zintegrowany System modułowy Sprawne wprowadzanie danych –obsługa za pomocą klawiatury oraz myszy –klonowanie dokumentów –intuicyjny i spójny interfejs –pola wymagane i nie wymagane –słowniki Różne modele pracy Kancelaria bez papierów

14 www.ksp.com.pl 14 Cechy systemu KSP c.d. Efektywny dostęp do informacji –sortowanie i zaznaczanie –filtrowanie –wyszukiwanie –eksportowanie –drukowanie –tabelaryczne i graficzne prezentowanie wyników Wsparcie rozbudowanej struktury pionowej Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Praca w sieci komputerowej i rozproszona

15 www.ksp.com.pl 15 Jak rozwiązać moje problemy ? Nie pamiętam u którego klienta wystąpił problem amortyzacji środka trwałego ? Którzy klienci są naprawdę dochodowi ? Tylko pracownik księgujący firmę Salon ALFA jest wstanie udzielić informacji klientowi Nie wykonano opracowania w wyznaczonym czasie dla klienta. Żaden pracownik nie poczuwa się do winy. Kiedyś robiłem już podobny dokument w Wordzie. Gdzie on jest ? W jakim katalogu ? Na którym komputerze ?

16 www.ksp.com.pl 16 Jak rozwiązać moje problemy ? c.d. Agnieszko, przecież zleciłem Ci to zadanie. Jak to nie ? Szefie, zapisałam uwagi na karteczce ale chyba ktoś tu robił porządek na biurku. Klient chce by przez niego i u niego w firmie wprowadzone dokumenty dekretował mój pracownik. Nie wiem jak to zorganizować.... Rozwiązanie... KSP !

17 KSP Zarządzanie kancelarią www.ksp.com.pl

18 18 KSP Zarządzanie kancelarią schemat

19 KSP Zarządzanie kancelarią KSPZarządzanie dokumentami www.ksp.com.pl

20 20 KSPZarządzanie dokumentami

21 www.ksp.com.pl 21 KSPZarządzanie dokumentami cechy Wsparcie procesu tworzenia i modyfikowania dokumentów elektronicznych Szablony dokumentów Współużytkowanie Wersjonowanie Kontrola dostępu Określanie poufności Dowolne dane

22 www.ksp.com.pl 22 KSPZarządzanie dokumentami cechy c.d. Dowolna struktura kartotek Dokument w wielu kartotekach jednocześnie Zaawansowane wyszukiwanie oraz filtrowanie Zaawansowane dokumenty Skróty do dokumentów Integracja z systemem KSPCRM

23 www.ksp.com.pl 23 KSPZarządzanie dokumentami korzyści Uporządkowanie dokumentów Organizacja pracy z dokumentami Centralne miejsce składowania dokumentów Standaryzacja dokumentów Bezpieczeństwo Wsparcie obsługi klienta Uproszczenie procesu archiwizacji dokumentów

24 www.ksp.com.pl 24 KSPZarządzanie dokumentami przykłady

25 KSP Zarządzanie kancelarią KSPCRM www.ksp.com.pl

26 26 KSPCRM Zarządzanie relacjami z klientami

27 www.ksp.com.pl 27 KSPCRM cechy Uwzględnienie specyfiki działalności doradców podatkowych, biur rachunkowych,... CRM operacyjny (front-office CRM) CRM analityczny (back-office CRM) Integracja z KSP Księgowość Integracja z KSP DOS Zarządzanie informacją a nie danymi Analiza klientów prowadzonych ale też potencjalnych i utraconych Automatyczny import poczty elektronicznej

28 www.ksp.com.pl 28 KSPCRM korzyści Poprawa jakości obsługi klienta Ułatwienie podejmowania decyzji Dostęp do pełnej i aktualnej informacji

29 www.ksp.com.pl 29 KSPCRM przykłady

30 KSP Zarządzanie kancelarią KSPTerminarz www.ksp.com.pl

31 31 KSPTerminarz Organizacja pracy kancelarii

32 www.ksp.com.pl 32 KSPTerminarz cechy Przydzielanie zadań Zgłaszanie problemów Procedury Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej kancelarii Automatyczne powiadomienia Automatyczne przypomnienia i komunikaty Poufność Zadania cykliczne Terminarz Integracja z KSPCRM Integracja z KSP Księgowość

33 www.ksp.com.pl 33 KSPTerminarz korzyści Ułatwienie pracy pracownikom różnych szczebli Formalizacja wykonywanych czynności Kontrola kompetencji Kontrola wykonanych i niewykonanych czynności Wzrost wydajności i poprawa komfortu pracy Poprawienie jakości obsługi klienta

34 www.ksp.com.pl 34 KSPTerminarz przykłady

35 www.ksp.com.pl 35 KSP Zarządzanie kancelarią siła integracji

36 www.ksp.com.pl 36 KSP Zarządzanie kancelarią siła integracji c.d.

37 www.ksp.com.pl 37 KSP Zarządzanie kancelarią siła integracji c.d.

38 KSP Księgowość www.ksp.com.pl

39 39 KSP Księgowość schemat

40 www.ksp.com.pl 40 Rola modułu KSPDokumenty dedykowane

41 www.ksp.com.pl 41 Rola modułu KSPDokumenty dedykowane c.d. Różne modele pracy –wprowadzenie dok. - księgowanie (2 osoby) –wprowadzenie dok. - księgowanie (1 osoba) –wprowadzenie dok. i księgowanie (1 osoba) –dokument księgowany bezpośrednio w module księgowym Schematy księgowania Import danych Praca rozproszona Praca offline Dokumenty elektroniczne – niedaleka przyszłość ?

42 www.ksp.com.pl 42 Dokumenty źródłowe a dokumenty w systemie KSP

43 www.ksp.com.pl 43 Dokumenty źródłowe a dokumenty w systemie KSP c.d. Każdy zapis w systemie jest dokumentem Centralna baza dokumentów (DOK) –wyszukiwanie dokumentów –powiązania –historia (kto, kiedy, jaka akcja) –unikalny numer systemowy (kody kreskowe) –załączniki i skany –wiązanie dokumentów z obiektami KSPTerminarz –zatwierdzanie dokumentów Operacje na dokumentach Jeden dokument źródłowy - wiele dokumentów KSP

44 www.ksp.com.pl 44 Integracja dokumentów z systemem KSPTerminarz

45 www.ksp.com.pl 45 Integracja dokumentów z systemem KSPTerminarz c.d.

46 www.ksp.com.pl 46 Obliczenia, deklaracje podatkowe Obliczenia/deklaracje Wieloetapowe Zatwierdzanie Obliczenia dla dokumentów zatwierdzonych lub wszystkich Podgląd dokumentów wchodzących w skład obliczeń/deklaracji Korekty obliczeń/deklaracji Automatyczne generowanie korekt Podgląd powodów korekty

47 www.ksp.com.pl 47 Zamykanie okresów rozliczeniowych Możliwość otwarcia zamkniętych okresów Formalne zamknięcie okresów – Księgi handlowe Kontrola zamkniętych okresów podczas wprowadzania danych Kontrola dokumentów nie zatwierdzonych Kontrola dokumentów dedykowanych

48 www.ksp.com.pl 48 Szablony księgowań

49 www.ksp.com.pl 49 Kontrola poprawności na poziomie dokumentu Informacje Ostrzeżenia Błędy – kontrola na poziomie zamykania okresów rozliczeniowych

50 www.ksp.com.pl 50 KSP Księgowość pozostałe Praca z konkretną firmą Dane wprowadzane na oddział Możliwość rozpoczęcia pracy w systemie w trakcie roku Płynne przejście między jednym a kolejnymi latami obrachunkowymi Wersjonowanie

51 System KSP www.ksp.com.pl

52 52 System KSP wybrane zagadnienia Wprowadzenie dokumentu Księgowanie dokumentu Deklaracja, obliczanie korekty deklaracji Wyszukanie i obsługa klienta Przydzielenie zadania do wykonania Powiadomienia Tworzenie nowego dokumentu Analiza klientów Statystyki

53 www.ksp.com.pl 53 Zarządzanie modułami

54 www.ksp.com.pl 54 Lista dokumentów dedykowanych

55 www.ksp.com.pl 55 Wprowadzanie dokumentu

56 www.ksp.com.pl 56 Księgowanie dokumentu VAT

57 www.ksp.com.pl 57 Księgowanie dokumentu skany, załączniki

58 www.ksp.com.pl 58 Powiązania dokumentów

59 www.ksp.com.pl 59 Historia dokumentów

60 www.ksp.com.pl 60 Deklaracja VAT – 7

61 www.ksp.com.pl 61 Lista deklaracji

62 www.ksp.com.pl 62 Dokumenty deklaracji

63 www.ksp.com.pl 63 Korekta deklaracji VAT – 7 przykład

64 www.ksp.com.pl 64 Korekta deklaracji VAT - 7

65 www.ksp.com.pl 65 Szybki dostęp do wybranych funkcji wyszukanie klienta

66 www.ksp.com.pl 66 Wyszukanie klienta

67 www.ksp.com.pl 67 Obsługa klienta

68 www.ksp.com.pl 68 Obsługa klienta c.d.

69 www.ksp.com.pl 69 Przydzielenie zadania związanego z klientem

70 www.ksp.com.pl 70 Dokumenty dedykowane kontynuacja księgowania

71 www.ksp.com.pl 71 Księgi handlowe Zapisy na kontach

72 www.ksp.com.pl 72 Powiadomienie o nowym zadaniu do wykonania

73 www.ksp.com.pl 73 KSPTerminarz

74 www.ksp.com.pl 74 Lista problemów

75 www.ksp.com.pl 75 KSPZarządzanie dokumentami

76 www.ksp.com.pl 76 Lista dokumentów w ramach kartotek

77 www.ksp.com.pl 77 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie szablonu

78 www.ksp.com.pl 78 Tworzenie dokumentu za pomocą zewnętrznej aplikacji

79 www.ksp.com.pl 79 Analiza klientów

80 www.ksp.com.pl 80 Przydzielenie wybranych klientów do odpowiedniej grupy

81 www.ksp.com.pl 81 Analiza zadań

82 www.ksp.com.pl 82 Analiza zadań w innym ujęciu

83 www.ksp.com.pl 83 Statystyki Analiza klientów

84 www.ksp.com.pl 84 Statystyki Lista dokumentów i akcji

85 Informacje dodatkowe www.ksp.com.pl

86 86 Informacje dodatkowe lista Rozwój systemu KSP Etapy wdrożenia Licencjonowanie Wymagania sprzętowe Dyskusja

87 www.ksp.com.pl 87 Rozwój systemu KSP Publikowanie danych za pośrednictwem sieci Internet Pełna praca rozproszona Automatyczne pobieranie słowników za pośrednictwem sieci Internet ePodatki Kreator wydruków Raporty w językach obcych KSPKadry – płace KSPCzas pracy KSPFakturowanie Jesteśmy otwarci na sugestie...

88 www.ksp.com.pl 88 Etapy wdrożenia Analiza przedwdrożeniowa (biznesowa) Wybór modułów w ramach systemu Personalizacja systemu Szkolenia Import danych z zewnętrznych systemów Integracja z zewnętrznymi systemami Uruchomienie systemu

89 www.ksp.com.pl 89 Licencjonowanie Ze względu na ilość stanowisk Ze względu na wybrane moduły na każdym stanowisku Licencjonowanie na poziomie uaktualnień i pomocy technicznej Brak ograniczeń czasowych Brak ograniczeń ilości wprowadzanych danych Brak przywiązania do konkretnego komputera

90 www.ksp.com.pl 90 Wymagania sprzętowe Serwer (możliwa praca jednostanowiskowa) –Procesor 1,4 GHz, 512 MB pamięci RAM –System Windows Server lub Microsoft Windows XP, 2000 Stanowiska klienckie –Procesor 800 MHz, 128 MB pamięci RAM –System Microsoft Windows XP lub Windows 98, Me, 2000 –Rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższa (dopuszczalna również 800x600) Drukarka pracująca w systemie Windows Skaner (opcja) pracujący w systemie Windows

91 www.ksp.com.pl 91 Prosimy o pytania

92 www.ksp.com.pl 92 Dziękujemy za przybycie Prezentacja dostępna jest na stronie www.ksp.com.pl


Pobierz ppt "Kancelaryjny System Podatkowy 2 Michał Koziara"

Podobne prezentacje


Reklamy Google