Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 – dobre praktyki w kontekście zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego Nowy Targ, 16 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 – dobre praktyki w kontekście zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego Nowy Targ, 16 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 – dobre praktyki w kontekście zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego Nowy Targ, 16 czerwca 2008 roku

2 Wspólny Sekretariat Techniczny - zadania WST (WWPE): pomaga Instytucji Zarządzającej i Instytucji Płatniczej w operacyjnym zarządzaniu programem; do jego zadań należy: Ogłaszanie naboru wniosków Przyjmowanie i rejestracja wniosków Ocena formalna i techniczna wniosków Obsługa Komitetów: Sterującego i Monitorującego Działalność informacyjna i promocyjna Organizacja i prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców Przygotowywanie raportów z realizacji programu

3 Dobre praktyki dot. programu Szkolenia dla wnioskodawców przed i w trakcie naboru projektów Ocena formalna projektów: możliwość jednej poprawki, elastyczność, odrzucanie projektów jedynie ze względu na istotne uchybienia Ocena merytoryczna projektów dotyczy tylko projektów dobrych formalnie, ocenia niezależny zespół ekspertów, minimum 4 oceny każdego projektu, włączenie ekspertów z obszarów przygranicznych i zewnętrznych

4 Dobre praktyki dot. programu Zatwierdzanie projektów na podstawie rekomendacji zespołu ekspertów, dopuszczalne zatwierdzenie warunkowe, ważna lista rezerwowa Informowanie wszystkich wnioskodawców o decyzji Komitetu Sterującego, a w przypadku niezatwierdzenia projektu przekazywanie uzasadnienia

5 Dobre praktyki dot. programu Partnerstwo: wobec wnioskodawców strony słowackiej innych zaangażowanych instytucji (w tym euroregionów) Współpraca (lepiej nieformalna) kluczowym warunkiem sprawnej realizacji programu

6 Dobre praktyki dot. programu Przejrzysta i wciąż aktualizowana strona internetowa głównym źródłem informacji o programie Osobny instrument dla mikroprojektów prostsze: formularz wniosku, procedury brak konkurencji z dużymi projektami większa dostępność do informacji odciążenie WST Ale: koszty administracyjne, koordynacja działań różnych instytucji

7 Dobre praktyki dot. projektu Transgraniczność problemu jako punkt wyjścia do tworzenia projektu Włączenie słowackiego partnera od początku przygotowywania projektu Przygotowanie projektu z wykorzystaniem matrycy logicznej warunkiem jego dobrej jakości Utrzymanie trwałych transgranicznych efektów projektu zasadniczym miernikiem sukcesu


Pobierz ppt "Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 – dobre praktyki w kontekście zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego Nowy Targ, 16 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google