Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja PRAESTERNO Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1 w ramach programu PROFILAKTYKA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 16 – 17 LAT finansowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja PRAESTERNO Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1 w ramach programu PROFILAKTYKA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 16 – 17 LAT finansowanego."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja PRAESTERNO Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1 w ramach programu PROFILAKTYKA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 16 – 17 LAT finansowanego ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

2 Fundacja PRAESTERNO Motto: DEPRESJA TO UNIWERSALNE, PONAD- CZASOWE I NIEZALEŻNE OD WIEKU CIERPIENIE PRZYPISYWANE CZŁOWIEKOWI

3 Fundacja PRAESTERNO Depresja w języku potocznym jest terminem służącym do opisu obniżonego nastroju często przeżywanego w reakcji na trudne wydarzenia zdarzające się w życiu każdego człowieka. W takich sytuacjach przejściowo obniżony nastrój może utrzymywać się kilka chwil, kilka godzin, kilka lub kilkanaście dni. Ten stan nazywany jest często depresją normalną i dotyczy reakcji na naturalne sytuacje.

4 Fundacja PRAESTERNO Przykłady sytuacji powodujących obniżenie nastroju: - strata czegoś, - odrzucenie przez ważną dla nas osobę, - utrata kogoś bliskiego, - niepowodzenie w ważnej dla nas sprawie, - pogorszenie warunków życia, - choroba własna bądź kogoś bliskiego.

5 Fundacja PRAESTERNO Depresja kliniczna Depresja kliniczna różni się od depresji normalnej: stopniem nasilenia, długością trwania, tendencją do powtarzania się dozna- wanych stanów i nastrojów.

6 Fundacja PRAESTERNO Symptomy depresji klinicznej są widoczne na czterech poziomach: nastrój (afekt), funkcjonowanie poznawcze, zachowania (doświadczenia behawioral- ne), stan fizyczny (doświadczenia somatyczne).

7 Fundacja PRAESTERNO Generalnie depresja może różnić się: tym, w jaki sposób rozpoczyna się, jak intensywne są jej objawy, jak długo trwa, jak często u danej osoby powracają epizody depresji.

8 Fundacja PRAESTERNO Typy depresji Ze względu na przyczyny rozróżnia się: depresję endogenną depresję reaktywną (egzogenną)

9 Fundacja PRAESTERNO Typy depresji Ze względu na rodzaj objawów towarzyszą- cych depresji rozróżniono: depresję jednobiegunową depresję dwubiegunową

10 Fundacja PRAESTERNO Depresja jednobiegunowa: duża depresja dystymia

11 Fundacja PRAESTERNO Objawy dużej depresji (5 objawów przez okres co najmniej 2 tygodni) Jeden z dwóch pierwszych objawów: 1/ nastrój depresyjny 2/ wyraźna utrata odczuwania przyjemności.

12 Fundacja PRAESTERNO Co najmniej cztery spośród następującej puli objawów: 3/ wyraźny spadek lub wzrost masy ciała (bez stosowania diety) związany ze spadkiem lub nadmiernym apetytem 4/ bezsenność lub nadmierna senność 5/ pobudzenie ruchowe lub poczucie spowolnienia 6/ zmęczenie lub brak energii 7/ poczucie winy, obniżenie poczucia własnej wartości 8/ zmniejszona zdolność koncentracji lub myślenia, trudność w podjęciu jakiejkolwiek decyzji 9/ powtarzające się myśli o śmierci, myśli samobójcze, próba samobójcza lub konkretny plan samobójstwa.

13 Fundacja PRAESTERNO Inne typy depresji: przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne depresja poporodowa

14 Fundacja PRAESTERNO Leczenie depresji farmakoterapia – leki przeciwdepresyjne psychoterapia - zbiór technik opartych na komunikacji werbalnej w relacji psychoterapeuta – pacjent, pozwalający leczyć zaburzenia natury psychologicznej

15 Fundacja PRAESTERNO Profilaktyczne działania rodzicielskie Budowanie relacji z dzieckiem. Stosowanie optymalnej kontroli. Jasne określenie i przestrzeganie reguł.

16 Fundacja PRAESTERNO Rodzinne czynniki ryzyka depresji Kary i inne restrykcyjne metody rodzicielskie. Odrzucenie przez rodziców. Depresja jednego lub obojga rodziców. Skonfliktowanie stosunków w rodzinie. Zmiana struktury rodziny (utrata obojga rodziców lub jednego w związku ze zgonem, separacją lub rozwodem). Stres rodzinny (problemy ekonomiczne rodziny, bezrobocie oraz poważna choroba członka rodziny).

17 Fundacja PRAESTERNO Szkolna profilaktyka uniwersalna (kierowana do ogółu uczniów): kreowanie zdrowego wspierającego środowiska w szkole; dbanie o dobry klimat fizyczny i społeczny zdecydowana niezgoda na przemoc wzmacnianie odporności uczniów poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecz- nych podnoszenie samooceny dzieci i nastolatków wzmacnianie więzi ze szkołą zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców wskazanie osób, do których można się zwrócić o poradę i pomoc

18 Fundacja PRAESTERNO Szkolna profilaktyka selektywna (kierowana do uczniów zagrożonych): pomoc w nauce, udzielanie wsparcia i budowanie motywacji, indywidualizacja nauczania włączanie w grupę rówieśniczą włączanie do dodatkowych programów rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne zacieśnianie współpracy z rodzicami

19 Fundacja PRAESTERNO Działania profilaktyczne podejmowane wobec samego siebie. Zadbaj o relacje. Zadbaj o zdrowy sen. Zadbaj o zdrowy ruch. Sprawiaj sobie (i innym) drobne przyjemności. Rozwiązuj problemy. Bądź w dobrej relacji ze sobą. Stosuj metodę małych kroków.

20 Fundacja PRAESTERNO Rozpowszechnienie depresji: 17% populacji ogólnej choruje na depresję 27-54% nastolatków w Polsce przeżywa epizody depresyjne objawy depresji występują dwukrotnie częściej u dorastających dziewcząt niż u chłopców


Pobierz ppt "Fundacja PRAESTERNO Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1 w ramach programu PROFILAKTYKA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 16 – 17 LAT finansowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google