Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1"— Zapis prezentacji:

1 Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1
Wykład I Materiał dla uczestników programu Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1 w ramach programu „PROFILAKTYKA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 16 – 17 LAT” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

2 Motto: „DEPRESJA TO UNIWERSALNE, PONAD-CZASOWE I NIEZALEŻNE OD WIEKU CIERPIENIE PRZYPISYWANE CZŁOWIEKOWI”

3 Depresja w języku potocznym jest terminem służącym do opisu obniżonego nastroju często przeżywanego w reakcji na trudne wydarzenia zdarzające się w życiu każdego człowieka. W takich sytuacjach przejściowo obniżony nastrój może utrzymywać się kilka chwil, kilka godzin, kilka lub kilkanaście dni. Ten stan nazywany jest często „depresją normalną” i dotyczy reakcji na naturalne sytuacje.

4 Przykłady sytuacji powodujących obniżenie nastroju:
- strata czegoś, - odrzucenie przez ważną dla nas osobę, - utrata kogoś bliskiego, - niepowodzenie w ważnej dla nas sprawie, - pogorszenie warunków życia, - choroba własna bądź kogoś bliskiego.

5 Depresja kliniczna Depresja kliniczna różni się od „depresji normalnej”: stopniem nasilenia, długością trwania, tendencją do powtarzania się dozna-wanych stanów i nastrojów.

6 Symptomy depresji klinicznej są widoczne na czterech poziomach:
nastrój (afekt), funkcjonowanie poznawcze, zachowania (doświadczenia behawioral-ne), stan fizyczny (doświadczenia somatyczne).

7 Generalnie depresja może różnić się:
tym, w jaki sposób rozpoczyna się, jak intensywne są jej objawy, jak długo trwa, jak często u danej osoby powracają epizody depresji.

8 Typy depresji Ze względu na przyczyny rozróżnia się: depresję endogenną depresję reaktywną (egzogenną)

9 Typy depresji Ze względu na rodzaj objawów towarzyszą-cych depresji rozróżniono: depresję jednobiegunową depresję dwubiegunową

10 Depresja jednobiegunowa:
duża depresja dystymia

11 Objawy dużej depresji (5 objawów przez okres co najmniej 2 tygodni)
Jeden z dwóch pierwszych objawów: 1/ nastrój depresyjny 2/ wyraźna utrata odczuwania przyjemności.

12 Co najmniej cztery spośród następującej puli objawów:
3/ wyraźny spadek lub wzrost masy ciała (bez stosowania diety) związany ze spadkiem lub nadmiernym apetytem 4/ bezsenność lub nadmierna senność 5/ pobudzenie ruchowe lub poczucie spowolnienia 6/ zmęczenie lub brak energii 7/ poczucie winy, obniżenie poczucia własnej wartości 8/ zmniejszona zdolność koncentracji lub myślenia, trudność w podjęciu jakiejkolwiek decyzji 9/ powtarzające się myśli o śmierci, myśli samobójcze, próba samobójcza lub konkretny plan samobójstwa.

13 Inne typy depresji: przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne depresja poporodowa

14 Leczenie depresji farmakoterapia – leki przeciwdepresyjne psychoterapia - zbiór technik opartych na komunikacji werbalnej w relacji psychoterapeuta – pacjent, pozwalający leczyć zaburzenia natury psychologicznej

15 Profilaktyczne działania rodzicielskie
Budowanie relacji z dzieckiem. Stosowanie optymalnej kontroli. Jasne określenie i przestrzeganie reguł.

16 Rodzinne czynniki ryzyka depresji
Kary i inne restrykcyjne metody rodzicielskie. Odrzucenie przez rodziców. Depresja jednego lub obojga rodziców. Skonfliktowanie stosunków w rodzinie. Zmiana struktury rodziny (utrata obojga rodziców lub jednego w związku ze zgonem, separacją lub rozwodem). Stres rodzinny (problemy ekonomiczne rodziny, bezrobocie oraz poważna choroba członka rodziny).

17 Szkolna profilaktyka uniwersalna (kierowana do ogółu uczniów):
kreowanie zdrowego wspierającego środowiska w szkole; dbanie o dobry klimat fizyczny i społeczny zdecydowana niezgoda na przemoc wzmacnianie odporności uczniów poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecz-nych podnoszenie samooceny dzieci i nastolatków wzmacnianie więzi ze szkołą zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców wskazanie osób, do których można się zwrócić o poradę i pomoc

18 Szkolna profilaktyka selektywna (kierowana do uczniów zagrożonych):
Wykład I Materiał dla uczestników programu Szkolna profilaktyka selektywna (kierowana do uczniów zagrożonych): pomoc w nauce, udzielanie wsparcia i budowanie motywacji, indywidualizacja nauczania włączanie w grupę rówieśniczą włączanie do dodatkowych programów rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne zacieśnianie współpracy z rodzicami

19 Działania profilaktyczne podejmowane wobec samego siebie.
Zadbaj o relacje. Zadbaj o zdrowy sen. Zadbaj o zdrowy ruch. Sprawiaj sobie (i innym) drobne przyjemności. Rozwiązuj problemy. Bądź w dobrej relacji ze sobą. Stosuj metodę małych kroków.

20 Rozpowszechnienie depresji:
17% populacji ogólnej choruje na depresję 27-54% nastolatków w Polsce przeżywa epizody depresyjne objawy depresji występują dwukrotnie częściej u dorastających dziewcząt niż u chłopców


Pobierz ppt "Depresja - wprowadzenie Wykład nr 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google