Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mocna strona czy Szansa, czyli komercjalizacja badań w wydaniu uczelnianym – głos do dyskusji Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mocna strona czy Szansa, czyli komercjalizacja badań w wydaniu uczelnianym – głos do dyskusji Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w."— Zapis prezentacji:

1 Mocna strona czy Szansa, czyli komercjalizacja badań w wydaniu uczelnianym – głos do dyskusji Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. Zdzisław Podrez

2 Mocne strony Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko 100 funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce

3 Akty prawne regulujące działania spółki: Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 86a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych rektor za zgodą senatu uczelni tworzy spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej spółką celową. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają dla wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni.

4 Mocne Strony Spółka prawa handlowego przewaga nad jednostką uczelnianą Elastyczny tryb zatrudniania pracowników CTT; Szybki proces decyzyjny niwelujący wielostopniowe narzuty na usługi obce i zawiłe procedury w strukturach ekonomiczno-księgowych powodujące opóźnienia w decyzjach i płatnościach; Przetargi – brak konieczności stosowania PZP; Lepsze wykorzystanie zasobów uczelni w projektach unijnych;

5 To nadal jednak szansa… Bez względu na formę prawną CTT, którą wybierzemy oraz bez względu czy będzie funkcjonować na Uczelni czy poza nią należy pamiętać!! Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów przez CTT, w tym samofinansowania, pojawia się zazwyczaj po okresie 5- 10 lat; Wymagany czas na ukształtowanie nowego pracownika CTT wynosi około 2 lat; Kluczowym staje się zatem dobór odpowiedniej kadry zarządzającej (osoby z doświadczeniem biznesowym, charyzmą i znającą specyfikę funkcjonowania uczelni).

6 Mocne strony Elastyczna struktura organizacyjna ograniczająca koszty W początkowej fazie rozwoju CTT stosowany jest outsourcing usług finansowych i informatycznych. Rozbudowana struktura dla potrzeb projektowych, finansowana ze środków donatora.

7 Mocne strony Niski budżet, brak dostatecznego wsparcia finansowego, zmusza UCTTMP do działalności komercyjnej

8 Szansa Minimalny okres uzyskiwania dochodów pozwalający na samofinansowanie powinien wynieść 5 lat (BEP). Po tym czasie zysk dla Uczelni. Spółka działa non profit Sprzedaż Jednostki sprzedane / czas Całkowite przychody Całkowite koszty Koszty zmienne Koszty stałe Strata Zysk Break-Even Point

9 Szansa Fazy procesu innowacji

10 Mocne strony UCTTMP realizuje usługi konsultingowe na rzecz jednostek B+R Uczelni W tej opcji transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki, naukowcy UMP realizują punktowe zlecenia przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nowa wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy UCTTMP a przedsiębiorstwem. UCTTMP czuwa nad kalkulacją oferty, dba by w umowie określono: zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron, prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy, stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy zasady zakończenia współpracy, a także zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.

11 Szanse Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych – Projekt w ramach Programu Ministra – KREATOR INNOWACYJNOŚCI Wprowadzenie do struktur Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu systemu zarządzania i ochrony własności intelektualnej poprzez stworzenie oraz wdrożenie odpowiednich procedur, Stworzenie i wdrożenie do struktur UMP systemu komercjalizacji badań naukowych oraz, Stworzenie i wdrożenie bazy danych o wynikach badań naukowych UMP, a także Działania upowszechniające istotę komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej.

12 Szanse Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej; POIG – działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

13 Zdzisław Podrez zpodrez@ump.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mocna strona czy Szansa, czyli komercjalizacja badań w wydaniu uczelnianym – głos do dyskusji Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google