Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wysyłka towaru bez stresu i problemów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wysyłka towaru bez stresu i problemów"— Zapis prezentacji:

1 Wysyłka towaru bez stresu i problemów

2 O mnie Tomasz Henel Konto allegro: PaLF Sklep internetowy: punkt44.pl
Średnio 120 przesyłek dziennie

3 Optymalizacja - wstęp Pakietowanie zamówień Statusy pakietów
Dopasowanie opakowania do produktu Wybór odpowiedniej usługi Przygotowanie przesyłki Ewidencja przesyłek Współpraca z Urzędem Pocztowym

4 Pakietowanie zamówień
Co daje pakietowanie? Adres podstawowy Adres wysyłki Uwagi

5 Statusy pakietów Recepta na sprawną obsługę Pakiet oczekujący
Pakiet opłacony Pakiet płatny przy odbiorze Pakiet opłacony wysłany Pakiet płatny przy odbiorze, wysłany, nieopłacony Pakiet płatny przy odbiorze, wysłany, opłacony

6 Dopasowanie opakowania do produktu
Wymogi bezpieczeństwa transportu Opakowanie musi w pierwszej kolejności spełniać swoją funkcję, jaką jest zabezpieczenie produktu przed zniszczeniem w trakcie transportu Wygoda przygotowywania przesyłki W drugiej kolejności w doborze opakowania ważna jest wygoda przygotowywania przesyłki. Najczęściej sprowadza się to do opakowań które pozwalają na szybkie zabezpieczenie towaru Estetyka opakowania Nawet najlepiej zabezpieczona przesyłka zrobi złe wrażenie jeśli nie zachowa przy tym podstawowych walorów estetycznych Ostateczna decyzja Należy odnaleźć złoty środek – opakowanie, które umożliwia sprawny przebieg procesu zabezpieczając jednocześnie produkt

7 Wybór odpowiedniej usługi
Paczka pocztowa Plusy: szybkość dostarczenia, rozmiar Minusy: cena, ubezpieczenie Przesyłka polecona Plusy: cena, ubezpieczenie Minusy: problem z dostarczaniem dużych listów Przesyłka pobraniowa Priorytet

8 Przygotowanie przesyłki
Organizacja miejsca pracy Dobra organizacja stanowiska i dbałość o porządek poprawia wydajność o ponad 30% Automatyczne przygotowywanie niezbędnych druków Drukowanie etykiet i druków przy pomocy władnych bądź gotowych aplikacji pozwala zaoszczędzić czas Automatyzacji może podlegać niemal wszystko Pakowanie przesyłki Rejestracja gotowej przesyłki

9 Ewidencja przesyłek Najważniejsze dane na temat przesyłki
Adresat, numer nadawczy, data nadania, masa, opłata, kwota pobrania Użyteczność zawartych danych Czytelna i łatwa do odczytania ewidencja podwyższa jakość obsługi klienta i usprawnia reklamacje Czytniki kodów kreskowych – czy warto? Ewidencja własna, a ewidencja pocztowa Odpowiednio skonstruowana ewidencja dla poczty, może stanowić użyteczną ewidencję własną

10 Współpraca z Urzędem Pocztowym
Usługi skierowane do nadawców masowych Możliwości współpracy z Rejonowym Urzędem Pocztowym

11 Dziękuję za uwagę. Zapraszam na dalszą część wykładu

12 Wybrane usługi Poczty Polskiej

13 Wysyłka towarów i próbek towarów
Przesyłki listowe: nierejestrowane (listy zwykłe) rejestrowane (listy polecone) Przesyłki pocztowe nadane na warunkach szczególnych Paczki pocztowe Przesyłki kurierskie POCZTEX Przesyłki pobraniowe

14 Informacje ogólne Przesyłki listowe, na warunkach szczególnych, pobraniowe oraz paczki pocztowe mogą być nadawane w obrocie krajowym jako: ekonomiczne - standardem jakościowym jest ich przebieg w terminie D+3 priorytetowe - standardem jakościowym jest ich przebieg w terminie D+1 Ustala się graniczne godziny nadawania przesyłek priorytetowych: w miastach wojewódzkich - do godziny 17ºº w miastach powiatowych - do godziny 16ºº w pozostałych miejscowościach - do godziny 15ºº Przesyłki priorytetowe nadawane po godzinach wymienionych powyżej traktowane są jako nadane w dniu następnym!

15 Informacje ogólne Z przemieszczania wyłączone są rzeczy:
niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, są to w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia używane przez Pocztę Polską nie nadają się do przemieszczania narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje zwłoki i szczątki których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawiera napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo

16 Informacje ogólne Do opakowania paczek pocztowych powinny być użyte materiały, które zabezpieczają przed dostępem do zawartości, a także dają możliwość trwałego umieszczenia adresów nadawcy i adresata oraz innych niezbędnych oznaczeń. Mogą to być w szczególności: mocne pudełka kartonowe mocne koperty papierowe lub nieprzezroczyste koperty z tworzywa sztucznego – dla paczek pocztowych o masie nie przekraczającej g pudła metalowe lub drewniane, pojemniki lub kasety z tworzywa sztucznego, o ile wymagania takie wynikają z zawartości worki lub woreczki

17 Listy zwykłe i polecone
1. Wymiary przesyłek listowych: Maksymalne – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm Minimalne – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 2. Wymiary przesyłek nadawanych w formie rulonu: Maksymalne – suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm Minimalne – suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm 3. Masa przesyłek listowych: Przesyłki listowe mogą być nadawane o masie do 2 kg

18 Przesyłki pocztowe przyjmowane na warunkach szczególnych
Przesyłki pocztowe przyjmowane na warunkach szczególnych - przesyłka której wymiary lub zawartość odbiega od założeń przyjętych dla paczek pocztowych i paczek pocztowych plus tj.: której zawartość stanowią: płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, żywe rośliny i zwierzęta wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, jeżeli nie są to rzeczy niebezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla ludzi, mienia lub środowiska.

19 Przesyłki pocztowe przyjmowane na warunkach szczególnych
1. Wymiary przesyłek: Przesyłki o wymiarach większych niż: 900 mm dla sumy długości, szerokości i wysokości (grubości), a także dla największego z tych wymiarów (długości) większego niż 600 mm lub nadawane w formie rulonu: o wymiarach większych niż mm – dla sumy długości plus podwójnej średnicy, a dla największego wymiaru większego niż 900 mm jednak nie większych niż mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość, aby ich przewóz był możliwy środkami transportu wykorzystywanymi przez Pocztę Polską mogą być przyjmowane do przewozu i doręczenia wyłącznie jako usługa umowna „Przesyłka pocztowa przyjmowana na warunkach szczególnych” 2. Masa przesyłek przyjmowanych na warunkach szczególnych: Przesyłki pocztowe przyjmowane na warunkach szczególnych ekonomiczne lub priorytetowe mogą być nadawane o masie do 30 kg

20 Paczki pocztowe Wymiary paczek pocztowych: Masa paczek pocztowych:
Maksymalne – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm Minimalne – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z tolerancją +/- 2 mm Masa paczek pocztowych: Paczki pocztowe ekonomiczne lub priorytetowe mogą być nadawane o masie do 30 kg

21 Usługi komplementarne (przesyłki listowe, przesyłki na warunkach szczególnych, paczki)
Potwierdzenie odbioru Traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością – maksymalna zadeklarowana przez Nadawcę wartość przesyłki nie może być wyższa niż złotych

22 Przesyłki kurierskie Pocztex w obrocie krajowym
Wymiary przesyłek kurierskich: Maksymalne - nie mogą przekraczać 1500 mm w jakimkolwiek z wymiarów ani 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w kierunku innym niż długość Minimalne - strona adresowa przesyłki nie może być mniejsza niż 155 x 255 mm z tolerancją do 2 mm Wymiary przesyłek nadawanych w formie rulonu: Maksymalne - suma długości i podwójnej średnicy nie mogą być większe niż 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm Minimalne - suma długości i podwójnej średnicy nie mogą być mniejsze niż 170 mm przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm „Maxi Pack 50” - maksymalne wymiary nie powinny przekraczać 5000 mm w największym obwodzie „Pocztex Bezpośredni” - maksymalne wymiary nie powinny przekraczać 6000 mm w największym obwodzie

23 Przesyłki kurierskie Pocztex w obrocie krajowym
Masa przesyłek kurierskich Przesyłki kurierskie Pocztex mogą być nadawane o maksymalnej masie do 100 kg Limity wagowe: „0,5 Kilo Pack” - przesyłki o masie do 0,5 kg „Kilo Pack” - przesyłki o masie do 1 kg „Full Pack 1”, „Full Pack 2” - przesyłki o masie do 20 kg „Maxi Pack 50” - przesyłki o masie ponad 20 kg do 50 kg „Pocztex Bezpośredni” - przesyłki o masie do 100 kg

24 Usługi komplementarne (Pocztex):
Traktowanie przesyłki jako chronionej Zadeklarowanie wartości przesyłki Traktowanie przesyłki jako pobraniowej Potwierdzenie doręczenia przesyłki Potwierdzenie odbioru przesyłki Doręczenie przesyłki w niedzielę lub święto Doręczenie przesyłki do rąk własnych

25 Przesyłka pobraniowa Przesyłka pobraniowa polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu/wydaniu przesyłki adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru oraz pobraniu należnej kwoty i niezwłocznym przekazaniu jej na adres lub rachunek bankowy wskazany przez nadawcę (maksymalna kwota pobrania wynosi złotych). Usługa jest świadczona tylko w obrocie krajowym!

26 Przesyłka pobraniowa W przesyłkach pobraniowych można przesyłać wszelkie rzeczy dopuszczone do przemieszczania i doręczania z wyjątkiem: płynów gazów narkotyków żywych roślin i zwierząt rzeczy kruchych, łamliwych niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu

27 Przesyłka pobraniowa W ramach usługi przesyłka pobraniowa przyjmowane są przesyłki: o masie do 30 kg o wymiarach: nie większych niż mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie mniejszych niż 150 mm x 200 mm – dla strony adresowej przesyłki w formie rulonu

28 Przesyłka pobraniowa Przesyłka Pobraniowa może być nadawana jako:
przesyłka ekonomiczna przesyłka priorytetowa Przesyłka priorytetowa powinna być dodatkowo oznaczona na stronie adresowej przesyłki napisem/nalepką PRIORYTET!

29 Przesyłka pobraniowa Nadawca powinien dodatkowo umieścić na opakowaniu nalepkę „przesyłka pobraniowa”

30

31 Usługi komplementarne (przesyłka pobraniowa)
Traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością - maksymalna zadeklarowana przez Nadawcę wartość przesyłki nie może być wyższa niż złotych Potwierdzenie odbioru przesyłki Sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę wraz z uzyskaniem dowodu tego sprawdzenia

32 Sprawdzenie zawartości
Usługa komplementarna sprawdzenie zawartości polega na otwarciu i porównaniu zawartości z dokumentem specyfikacji, a następnie zwróceniu nadawcy pokwitowanego przez odbiorcę oryginału dokumentu specyfikacyjnego, stwierdzającego sprawdzenie zawartości.

33 Sprawdzenie zawartości
Nadawca zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach formularz specyfikacji sprawdzenia zawartości przesyłki pobraniowej, poprzez ogólne określenie nazwy towaru znajdującego się w przesyłce – bez wskazań rodzaju, masy, ceny jednostkowej, koloru, rozmiaru, marki, gatunku, kształtu, wymiaru itp., którą umieszcza się wewnątrz przesyłki.

34

35 Sprawdzenie zawartości
Usługa sprawdzenie zawartości jest realizowana: w placówce pocztowej w obecności pracownika Poczty Polskiej przez porównanie z zapisami w dokumencie specyfikacyjnym

36 Sprawdzenie zawartości
W przypadku zgodności zawartości przesyłki pobraniowej ze specyfikacją, odbiorca wpłaca kwotę pobrania i kwituje odbiór przesyłki pobraniowej w dokumentach oddawczych oraz na dwóch egzemplarzach specyfikacji, z których oryginał jest przekazywany do nadawcy przesyłki, a kopia pozostaje w placówce pocztowej.

37 Odszkodowania W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Poczta Polska wypłaca odszkodowanie z tytułu: utraty przesyłki – w wysokości, żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięciokrotność opłaty za usługę pobranej przy jej nadaniu utraty przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki – w wysokości żądanej przez nadawcę/adresata lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż pięciokrotność opłaty za usługę pobranej przy jej nadaniu ubytku zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość uszkodzenia zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość

38 Polityka cenowo-opustowa
Opustami objęci zostaną Klienci, którzy podpiszą z Pocztą Polską umowę i nadadzą w wytypowanej placówce pocztowej określoną ilość przesyłek pobraniowych Min przesyłek rocznie – opust 5%

39 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do zadawania pytań


Pobierz ppt "Wysyłka towaru bez stresu i problemów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google