Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w kontekście dokumentów aplikacyjnych Ewa Ger.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w kontekście dokumentów aplikacyjnych Ewa Ger."— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w kontekście dokumentów aplikacyjnych Ewa Ger

2 Przedsiębiorcza autoprezentacja aplikacyjna 4 monitorowanie wrażenia 4 motywowanie wrażenia 4 tworzenie wrażenia

3 Wskazówki ogólne 4 opracuj listę swych osobistych zalet i osiągnięć 4 przygotuj dobry i rzetelny życiorys 4 napisz list motywacyjny 4 zachowaj list i życiorys 4 wykorzystaj życiorys jako punkt odniesienia przy przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej

4 Co to jest curriculum vitae? dosłownie: bieg życia zebranie kilku powiązanych ze sobą części, na które składają się: – reklama przemawiająca do określonego zapotrzebowania pracodawcy – oficjalna wiadomość biznesowa – indeks reprezentujący nabytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie – unikalna forma przedstawienie esencji kogoś kim się jest w sposób odróżniający od konkurencji dokument sprzedaży

5 Jak pisać życiorys? krok I - sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia krok II - wypisanie korzyści wynikających z własnych umiejętności i zawodowych doświadczeń krok III - stworzenie historii zatrudnienia oraz listy ukończonych szkół i szkoleń krok IV - struktura CV

6 Struktura curriculum vitae tytuł imię i nazwisko adres data urodzenia obywatelstwo stan cywilny osoby na utrzymaniu stan zdrowia umiejętności i zdolności przebieg pracy zawodowej wykształcenie cele osobiste przynależność do organizacji i stowarzyszeń zawodowych, nagrody zainteresowania referencje

7 Najczęściej spotykane błędy w CV 4 treść - pomijanie dat - brak chronologii - zbyt dużo detali - bezpodstawne opisy własnych umiejętności - przejaskrawienie 4 osiągnięcia- brak konkretów 4 wizualne- ekstrawagancja - rysunki lub grafika 4 gramatyka i technika- błędy literowe - zbyt wyszukane słownictwo - błędy ortograficzne i gramatyczne 4 organizacja- niezorganizowane - zbyt długie - brak kierunku i celu

8 Uwaga! 4 zawsze pisz zwięźle 4 podpisz swoje CV własnoręcznie 4 do CV dołącz kopie świadectw, dyplomów 4 nigdy nie dołączaj oryginałów dyplomów 4 dostosuj CV do poszukiwanej pracy 4 jeśli wymagany jest formularz podania - dołącz także swoje CV

9 Co to jest list motywacyjny? 4 pierwszy kontakt 4 dokument reklamujący CV 4 dokument, który musi zwrócić uwagę czytającego, położyć nacisk na potrzeby pracodawcy oraz wartość kandydata na odpowiednie stanowisko

10 Kilka reguł pisania listu motywacyjnego 4 wpisz imię, nazwisko, datę, adres i telefon 4 wpisz adresata - imię, nazwisko, stanowisko zawodowe, nazwę i adres instytucji 4 wpisz odpowiednią formułę pozdrowienia 4 podziel list na akapity 4 zakończ list odpowiednią formułą grzecznościową 4 podpisz się 4 pisz na maszynie lub komputerze

11 Treść listu motywacyjnego 3 treść musi być bezpośrednia i pozbawiona błędów 3 treść musi być krótka - nie pisz więcej niż jedną stronę 3 treść musi zmierzać do określonego celu 3 treść musi być podzielona na akapity: 3 akapit 1 - wyraź swoje zainteresowanie i cel listu, powiąż swoje umiejętności z potrzebami pracodawcy 3 akapit 2 - opisz krótko swoje doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i zalety - podkreśl istnienie załączonego CV 3 akapit 3 - podkreśl gotowość przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną i uzupełnienia przekazanych informacji

12 Uwaga! 3 poproś kogoś o przeczytanie twojego listu motywacyjnego i CV 3 zawsze zachowuj kopie wszystkich wysyłanych dokumentów 3 na rozmowę kwalifikacyjną weź kopię listu i CV

13 To co istotne w rozmowie kwalifikacyjnej zastanów się gdzie odbędzie się spotkanie? jak się tam dostaniesz? o której godzinie wyjdziesz? w przeddzień wieczorem: – ubranie i obuwie – dokumenty – strategia rozmowy – wizualizacja – wyśpij się pierwsze wrażenie tylko jedna szansa jak się prezentujesz twój sposób bycia pewność siebie język ciała oczy usta twarz ręce tułów nogi


Pobierz ppt "Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w kontekście dokumentów aplikacyjnych Ewa Ger."

Podobne prezentacje


Reklamy Google