Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Siedziba Izby: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Piotr Wroński – Dyrektor/tel.(61) 8664154 Eleonora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Siedziba Izby: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Piotr Wroński – Dyrektor/tel.(61) 8664154 Eleonora."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Siedziba Izby: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Piotr Wroński – Dyrektor/tel.(61) 8664154 wip-h@wip-h.poznan.pl Eleonora Sołtysiak – Wicedyrektor /tel. (61) 8661428 e.soltysiak@wip-h.poznan.pl Sekretariat:tel. (61) 8664154 fax (61) 8640754

2 INTERREG III C - MORE COOPERATION More Cooperation jest projektem europejskim współfinansowanym przez Komisję Europejską, uruchomionym z inicjatywy Izby Przemysłowo- Handlowej z Lyon/ Francja. Jego celem jest zaproponowanie przemysłowym MŚP możliwości współpracy z przedsiębiorstwami starych i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obecnych państw kandydackich.

3 PARTNERZY Izba Handlowo-Przemysłowa Lyon, Francja ZENIT GmbH (Centrum Innowacji i Technik NRW), Niemcy Izba Handlowo-Przemysłowa Nitra, biuro regionalne, Słowacja Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań, Polska Izba Handlowo-Przemysłowa Rumunii I Bukaresztu Métallurgie rhodanienne (Metalurgia regionu Rodanu), Francja Agencja Rozwoju Regionalnego ARR Ostrava, Republika Czeska

4 CELE nawiązanie trwałej współpracy, wymiana doświadczeń i utworzenie sieci, które wesprą rozwój gospodarczy regionów europejskich i przyszłych członków wspólnoty; polepszenie skuteczności polityki i narzędzi rozwoju regionów przez wprowadzenie nowych zbliżeń metodologii i strukturalnych sieci międzyregionalnych; udostępnienie narzędzi dostosowanych do zadań ułatwiających wymianę między regionami partnerskimi (prezentacja ofert i zapytań MŚP, rozwój wspólnych narzędzi analizy potrzeb...) oraz zwiększenia konkurencyjności regionów poprzez wsparcie regionalnych organizacji okołobiznesowych; wzmocnienie kompetencji i najlepszych technologii partnerów Europy Środkowej.

5 CELE wniesienia metodologii i narzędzi, które wzmocnią promocję i poprawią politykę trwałego rozwoju gospodarczego na pewnym poziomie regionalnym, z możliwością transferu do innych regionów; zwiększenie konkurencyjności przedstawionych regionów poprzez zdynamizowanie sektorów przemysłowych, promocję współpracy transregionalnej między MŚP - w ramach projektu, ta metoda wsparcia będzie rozwijana, później testowana na określonej ilości państw krajów kandydackich; ułatwienie rozwoju przedsiębiorstw na rynkach Europy Środkowej;

6 OCZEKIWANE REZULTATY 1.Utworzenie sieci międzyregionalnej partnerów publicznych regionów partnerskich w celu lepszego wsparcia MŚP w ich działaniach kooperacyjnych pomiędzy MŚP państw członkowskich i państw kandydackich; 2.rozwój wspólnej metodologii regionów partnerskich i narzędzi rozwoju terytorialnego; 3.lepsza znajomość potrzeb MŚP państw członkowskich w temacie współpracy z MŚP przyszłych członków UE; rozwój instrumentów (metodologii i narzędzi) i sieci międzyregionalnej, które pozwolą partnerom lepiej poznać ułatwienia oferowane po poszerzeniu Europy.

7 OCZEKIWANIA DŁUGOTERMINOWE 1.wzrost konkurencyjności regionów i rozwój terytorialny dzięki działaniom i usługom, które będą mogli zaoferować nasi partnerzy publiczni swoim MŚP; 2.poprawa wsparcia MŚP w ich międzyregionalnych działaniach kooperacyjnych (partenariat technologiczny, handlowy...) oraz zaistnienie w regionach nowych i przyszłych państw członkowskich UE; 3.zwiększenie współpracy pomiędzy MŚP różnych regionów partnerskich; 4.efekt dźwigni w inwestycjach w krajach na drodze przyłączenia lub kandydackich.

8 EFEKTY przewodnik nt. metodologii wsparcia struktur publicznych, wykorzystanie internetu jako –narzędzia budowania Partenariatu MŚP, –narzędzia analizy potrzeb, –strona internetowa projektu, raport audytów przeprowadzonych w MŚP, seminaria i dni informacyjne, baza danych i sieć międzynarodowa rozwinięta w ramach projektu (dane kontaktowe w regionach partnerskich, usługi ofertowe..., publikacje nt. rezultatów projektu.

9 Koordynator projektu MORE COOPERATION Kontakt: Eleonora Sołtysiak Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa –tel. (61)8661428 fax (61)8640754 –e.soltysiak@wip-h.poznan.pl


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Siedziba Izby: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Piotr Wroński – Dyrektor/tel.(61) 8664154 Eleonora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google