Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-02-27 02:42:24 1 TRENERPEDAGOGNAUCZYCIELWYCHOWAWCA Zbigniew Pacelt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-02-27 02:42:24 1 TRENERPEDAGOGNAUCZYCIELWYCHOWAWCA Zbigniew Pacelt."— Zapis prezentacji:

1

2 2014-02-27 02:42:24 1 TRENERPEDAGOGNAUCZYCIELWYCHOWAWCA Zbigniew Pacelt

3 2 Rola trenera we współczesnym sporcie Współczesny sport wymaga nie tylko coraz większych nakładów finansowych, ale również intensywnego zaangażowania osób w nim uczestniczących. Dotyczy to szczególnie zawodników i trenerów. W periodykach naukowych, metodyczno - szkoleniowych, podręcznikach z zakresu problematyki sportowej, mediach zawodnik jest główną postacią. A przecież to trener tworzy mistrza. 2014-02-27 02:42:24

4 2014-02-27 02:42:24 3 A przecież to on jest głównym kreatorem procesu szkoleniowego, nauczania On programuje, realizuje i ocenia efekty, odpowiada za wyniki i postępy swoich podopiecznych pedagog Niewiele miejsca w ramach tych zagadnień poświęca się trenerowi - wychowawcy młodzieży. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

5 4 Rozważania nad rolą trenera – pedagoga, nauczyciela, wychowawcy w sporcie prowadzone są w formie pytań stawianych osobom i organizacjom w tym U czelniom prowadzącym proces przygotowania do profesjonalnego wykonywania zawodu. 1.Profesor 2.Doktor 3. Informatyk 4. Psycholog 5. Terapeuta 6. Lekarz 7.Dietetyk Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

6 5 1.Kim jest trener ? Wychowawcą, Pedagogiem, Nauczycielem 2. Jak zostać trenerem ? Kształcenie, Szkolenie, Dokształcanie. 3. Jakim być trenerem ? Wszechstronnym. 4. Jakim jestem trenerem ? Ocenę pozostaw innym. 5.Jakie podjąć dalsze kroki ? Zdobywać praktykę i doświadczenie. A zatem: Każdy Trener, pracujący z młodzieżą musi zadawać sobie pytania, aby bezpiecznie opuścić labirynt z problemami Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

7 6 KIM JEST TRENER WE WSPÓŁCZESNYM SPORCIE? KIM POWINIEN BYĆ? Postawmy sobie zatem następujące Tezy, cechy dobrego trenera, pedagoga, wychowawcy, kształcenie i dokształcanie, ogólna wiedza o zawodzie i sposobach jego wykonywania, wiedza fachowa - specjalistyczna, wiedza dodatkowa, praktyczna, wspomaganie procesu szkoleniowego. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

8 7 Istnieje Konieczność zmiany systemu kształcenia i dokształcania a nie degradacja zawodu trenera – deregulacja Modyfikacja treści kształcenia : sport jest żywą,, materią. Rozszerzenie metod i form kształcenia i dokształcania: warsztaty, kliniki, staże, konferencje – trenerskie. Potrzeba i konieczność wprowadzenia do programów kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów wiedzy o : wysokiej specjalizacji specyfice danej dyscypliny podstawach informatyki nauka języków ZAŁOŻENIA: Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

9 8 DLACZEGO KSZTAŁCIĆ? Po co nowe formy Kształcenia i Samokształcenia ? 1. Uzupełniać zakres problematyki, wiedzy fachowej – metodycznej i praktyki pedagogicznej 2. Nowa Rzeczywistość, stosowanie nowych rozwiązań. 3. Konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań. 4. Wykorzystywanie nowych urządzeń technicznych. 5. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji – wiedzy. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

10 9 WIEDZA ! 1. Podstawowa. - człowiek– organizm, budowa, rozwój, funkcjonowanie, zachowanie. 2. Merytoryczna. - Trening –Zawody – Odnowa. - Metodyka dyscypliny. - Struktura treningu – budowa procesu. - Planowanie szkolenia. - Kontrola – proces zbierania informacji. 3. Organizacja i kierowanie. - socjologia, psychologia, pedagogika, 4. Samokształcenie. -umiejętność zdobywania informacji i ich wykorzystywania. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

11 10 SIEDEM NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI W PROCESIE KIEROWANIA W PRACY ZAWODOWEJ. 1. Dyrektor – menadżer : wychowuje nie tylko zawodników, również podwładnych, planuje, kontroluje, tworzy motywację, dzieli odpowiedzialność, określa zadania i cele oraz rozlicza. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

12 11 FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 2. Koordynuje i dyryguje : - Organizuje pracę całego zespołu, m.in. rozstrzyga spory. - Wprowadza nowe rozwiązania. - Nadaje rytm pracy. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

13 12 FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 3. Innowator - Poszukuje nowych rozwiązań i oryginalnych pomysłów. -Wprowadza je w życie. -Prowadzi doświadczenia. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

14 13 FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 4. Sceptyk - Wskazuje złe pomysły i kiepskie rozwiązania, - Przestrzega przed ujemnymi stronami nowych rozwiązań, - Dostrzega zagrożenia. - Umie się w porę wycofać ze złych rozwiązań. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

15 14 FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 5. Integrator - Tworzy atmosferę sprzyjającą współdziałaniu. - Cementuje zespół, drużynę. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

16 15 FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 6. Wykonawca - inżynier - Realizuje podjęte decyzje. - Posiada zdolności zmiany podjętych decyzji, - Dostrzega granice możliwości zmiany decyzji. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

17 16 FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 7. Kontroler. - Podejmuje decyzje z obowiązującymi ustaleniami, - Posiada zdolność właściwej interpretacji i oceny sytuacji, Cel bezpieczne,,LĄDOWENIE = sukces końcowy Może nastąpić łączenie 2 - 3 ról, ale żadnej nie może zabraknąć. Niewłaściwe funkcjonowanie obniża efektywność działania. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

18 17 1. Koordynator – Integrator / Kontroler. 2. Wykonawca – Innowator. 3. Kontroler – Sceptyk. NAJWAŻNIEJSZE MIEĆ Autorytet: - formalny ( wynika ze stanowiska), - rzeczywisty (wynika z wiedzy i umiejętności). A na końcu : MÓJ TRENER !!! CZŁOWIEK SUKCESU !!! ŁĄCZENIE FUNKCJI W Sporcie, Kształceniu. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

19 18 Wiedza fachowa; Wiedza ogólna; Język – zasób słów, sposób formułowania myśli, wypowiadania opinii; Pewność siebie; Ubiór – estetyka, elegancja, czystość, włosy, dodatki, kosmetyki; Postawa ciała – wyprostowana, mocna budowa, wysokość ciała, mocne barki, ręce; Sprawność fizyczna – funkcjonowanie organizmu, umiejętności, panowanie nad swoim ciałem; Odżywianie – energia, witaminy, mikroelementy, białko; Tryb życia – uporządkowany. CECHY CHARAKTERYZUJĄCE CZŁOWIEKA SUKCESU: Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

20 19 Oczywiście, trudno aby wszystkie te cechy znalazły się w jednym człowieku, ale im jest ich więcej lub występują w pewnej konfiguracji: niedostatki jednych cech mogą być kompensowane nadmiarem innych. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

21 20 JAK OSIĄGNĄĆ CEL? Budowanie koncepcji przyszłości Teraz, dzisiaj jest dobry moment na sformułowanie celów. Jest to dobry czas na postawienie sobie pytań dotyczących przyszłości. o Czy wiesz, czego chcesz, co chcesz osiągnąć? I z kim ? o Czy znasz dziedzinę, w której masz zamiar się poruszać? o Czy masz wiedzę o metodach działania, które pomogą ci osiągnąć zamierzony cel? o Czy znasz ograniczenia, które mogą ci w tym przeszkodzić? o Jakimi siłami i środkami dysponujesz a jakimi nie? o W jakim czasie zamierzasz osiągnąć cel? o Czy masz świadomość wartości celu jaki chcesz osiągnąć? o Czy wiesz co dalej, po osiągnięciu (lub nie) zamierzonego celu? o Czy chcesz robić to sam, czy z kimś (z kim)? o Jaki charakter ma mieć to przedsięwzięcie? – Główne zajęcie czy dodatkowe, stałe, długotrwałe i systematyczne czy okazjonalne. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

22 21 1. Zaangażowanie w dyscyplinie (umiłowanie?). 2. Nowatorstwo. 3. Korzystanie z wiedzy. 4. Wybitna osobowość. 5. Własny przykład. 6. Pewność siebie. 7. Umiejętność przekazywania wiedzy – talent pedagogiczny. 8. Twórcza energia i pracowitość. Przykłady – wzorce ! Feliks Stamm -,,Papa. Kazimierz Górski -,,Filozof. Hubert Wagner -,,Kat Paweł Słomiński - ? CECHY DOBREGO TRENERA (wg Czajkowskiego) Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

23 22 Kim jest trener?. - wiedza o zawodzie, wychowawca, pedagog, kierownik, fachowiec, specjalista, profesjonalista poszukujący najlepszych rozwiązań w dążeniu do osiągnięcia Mistrzostwa. Skąd rekrutują się trenerzy? -Środowisko sportowe, wykształcenie kierunkowe Jakimi cechami się charakteryzują ? -osobowość, autorytet itp. PRÓBA ODPOWIEDZI NA POSTAWIONE TEZY I PYTANIA. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

24 23 KATEGORIE TRENERÓW WG KRYTERIÓW: POZIOM ZAAWANSOWANIA ZAWODNIKÓW RODZAJ DYSCYPLIN / KONKURENCJI PŁEĆ ZAWODNIKÓW ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ dzieci młodzież dorośli mistrzowie indywidualne drużynowe zespołowe kobiety mężczyźni warsztatowcy metodycy koordynatorzy Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

25 24 Jak zostać trenerem? droga: studia, kursy, staże, warsztaty trenerskie – praktyki. Jakim być trenerem? – Dobrym!!! predyspozycje i rzeczywistość. Jakim jestem trenerem? refleksja, samoocena. Jak się zmieniać? doskonalenie, samokształcenie, samokontrola. Kto i co ci w tym pomoże? fachowcy: fizjolog, biomechanik, psycholog itp. urządzenia: komputer, internet, kamera itp. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

26 25 Przestrzegaj metodyki! Nie przyspieszaj! Nie przeciążaj! - możesz doprowadzić do przeciążenia, przetrenowania, urazu. Urazy powstają z nieprzestrzegania Etyki – trener i w wyniku Stresu – zawodnik. Nie przyspieszaj leczenia – są jeszcze kolejne treningi i zawody. Przestrzegaj zasad rozgrzewki i części końcowej. Przestrzegaj podstawowych zasad treningu. Patrz na zawodnika i jego trening pod kątem przyszłości. Obserwuj zawodnika, poznaj jego reakcje, reaguj na jego zachowanie. Nie tylko trenuj zawodnika, ale także ucz go trenować. Przemawiaj do wyobraźni zawodnika, pokazuj mu jego postępy. Poszukaj nowych rozwiązań, nie obawiaj się ryzyka, pamiętaj jednak o ograniczeniach. KILKA PORAD PRAKTYCZNYCH. Poradnik trenera Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

27 26 A TAKŻE: - Złego szukaj w sobie, nie w innych! Łatwiej zmieniać zawodnika niż siebie! - Używaj dostępnych argumentów, które mają trafić do zawodników, mają być im bliskie i realne! - Nie oczekuj efektów od razu, one przyjdą z czasem! - Nie spoczywaj na laurach! Nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by gonić go... - Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki! - Staraj się uczynić to, co wydaje się niemożliwym aby stało się możliwym! - Jeśli robisz to, co zawsze, uzyskasz to co zwykle! Autor ma nadzieję, że postawione pytania oraz niektóre wskazówki pomogą trenerom na inne spojrzenie na ich pracę i ich miejsce we współczesnym treningu. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

28 27 TRENER ZAWODNIK Oddziaływanie - metodyczne - organizacyjne - mentalne - osobowościowe Nabywanie: doświadczenia wytrenowanie umiejętności gotowości forma sportowa Jak: Wiedza – Świadomość – Aktywność poprzez Racjonalny Plan Treningowy: Czytelny, Elastyczny Kontrola efektów potreningowych: m.in. Samokontrola i Samoocena Zawodnika Cel: MISTRZOSTWO!!! Relacja Trener – Zawodnik Nauczyciel – Uczeń. Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

29 28 Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24 KONTROLA TRENINGU Współczesny trening sportowy wymaga kontroli. Kontroli opartej na mierzalnych faktach, nie na intuicji zawodnika czy trenera. Dla właściwego kierowania procesem treningu informacje kontrolne są niezbędne, a wiadomości o stanie organizmu, o zmianach fizjologicznych, które zaszły pod wpływem wysiłku, służą do korekty planu i programu szkolenia. Kontrola nie może bowiem ograniczać się do interpretacji wyników. Treścią kontroli powinna być ocena: stanu organizmu zawodnika, techniki ruchów, obciążeń treningowych oraz wyników sportowych i postawy na zawodach. Wybór kryteriów i metod kontroli powinien z kolei odpowiadać założeniom poszczególnych etapów szkolenia i poziomu wyszkolenia podopiecznych. źródło Podstawy teorii treningu sportowego" pod red. Henryka Sozańskiego

30 29 Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24 KONTROLA TRENINGU NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH SZKOLENIA źródło Podstawy teorii treningu sportowego" pod red. Henryka Sozańskiego dobór do grupy treningowej selekcja zawodników, mających szansę osiągnięcia wysokich wyników sportowych. trening wszechstronny i ukierunkowany system kontroli jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. cechy budowy ciała, wydolność fizyczną, efektywność uczenia się elementów techniki, cechy osobowości, poziom sprawności. trening specjalistyczny zakres kontroli zawęża się i dotyczy specjalnego przygotowania sprawnościowego, efektywności stosowanych rozwiązań technicznych oraz umiejętności taktycznych.

31 30 Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24 KONTROLA PROCESU TRENINGOWEGO Rozumiana jest dwojako, poprzez kontrolę wykonania oraz kontrolę efektów potreningowych. Kontrola treningu daje indywidualne, najbardziej efektywne narzędzia do kierowania rozwojem zawodnika. źródło Podstawy teorii treningu sportowego" pod red. Henryka Sozańskiego to ocena stopnia i sposobu realizacji treningu - dotyczy obciążenia (tj. liczby jednostek treningowych, częstotliwości treningu, intensywności pracy, środków, metod oraz form treningowych). Kontrola wykonania to zarówno kontrola stanu organizmu i kontrola osiągnięć, w tym także wyników sportowych. Kontrola efektów potreningowych

32 31 Cel: MISTRZOSTWO!!! Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24

33 32 Rola trenera we współczesnym sporcie 2014-02-27 02:42:24 KONKLUZJA TRENER = PEDAGOG TRENER = NAUCZYCIEL TRENER = WYCHOWAWCA CZY trzeba się kształcić na TRENERA ? DEREGULACJA czy DEGRADACJA ? Myślę, że odpowiedź jest jedna WARTO !!!


Pobierz ppt "2014-02-27 02:42:24 1 TRENERPEDAGOGNAUCZYCIELWYCHOWAWCA Zbigniew Pacelt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google