Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRENER PEDAGOG NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRENER PEDAGOG NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA"— Zapis prezentacji:

1 TRENER PEDAGOG NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA
Zbigniew Pacelt :33:05

2 Rola trenera we współczesnym sporcie
Współczesny sport wymaga nie tylko coraz większych nakładów finansowych, ale również intensywnego zaangażowania osób w nim uczestniczących. Dotyczy to szczególnie zawodników i trenerów. W periodykach naukowych, metodyczno - szkoleniowych, podręcznikach z zakresu problematyki sportowej , mediach zawodnik jest główną postacią. A przecież to trener tworzy mistrza. :33:05

3 Rola trenera we współczesnym sporcie
:33: :33:05 Niewiele miejsca w ramach tych zagadnień poświęca się trenerowi - wychowawcy młodzieży. A przecież to on jest głównym kreatorem procesu szkoleniowego, nauczania On programuje, realizuje i ocenia efekty, odpowiada za wyniki i postępy swoich podopiecznych pedagog :33:05

4 Rola trenera we współczesnym sporcie
Rozważania nad rolą trenera – pedagoga, nauczyciela, wychowawcy w sporcie prowadzone są w formie pytań stawianych osobom i organizacjom w tym Uczelniom prowadzącym proces przygotowania do profesjonalnego wykonywania zawodu. 1.Profesor 2.Doktor 3. Informatyk 4. Psycholog 5. Terapeuta 6. Lekarz 7.Dietetyk :33:05

5 Rola trenera we współczesnym sporcie
Każdy Trener, pracujący z młodzieżą musi zadawać sobie pytania, aby bezpiecznie opuścić labirynt z problemami A zatem: Kim jest trener ? Wychowawcą, Pedagogiem, Nauczycielem 2. Jak zostać trenerem ? Kształcenie, Szkolenie, Dokształcanie. 3. Jakim być trenerem ? Wszechstronnym. 4. Jakim jestem trenerem ? Ocenę pozostaw innym. Jakie podjąć dalsze kroki ? Zdobywać praktykę i doświadczenie. :33:05

6 Rola trenera we współczesnym sporcie
KIM JEST TRENER WE WSPÓŁCZESNYM SPORCIE? KIM POWINIEN BYĆ? Postawmy sobie zatem następujące Tezy , cechy dobrego trenera, pedagoga, wychowawcy, kształcenie i dokształcanie, ogólna wiedza o zawodzie i sposobach jego wykonywania, wiedza fachowa - specjalistyczna, wiedza dodatkowa, praktyczna, wspomaganie procesu szkoleniowego. :33:05

7 Rola trenera we współczesnym sporcie
ZAŁOŻENIA: Istnieje Konieczność zmiany systemu kształcenia i dokształcania a nie degradacja zawodu trenera – deregulacja Modyfikacja treści kształcenia : sport jest żywą ,, materią”. Rozszerzenie metod i form kształcenia i dokształcania: warsztaty, kliniki, staże, konferencje – trenerskie. Potrzeba i konieczność wprowadzenia do programów kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów wiedzy o : wysokiej specjalizacji specyfice danej dyscypliny podstawach informatyki nauka języków :33:05

8 Rola trenera we współczesnym sporcie
DLACZEGO KSZTAŁCIĆ? Po co nowe formy Kształcenia i Samokształcenia ? 1. Uzupełniać zakres problematyki, wiedzy fachowej – metodycznej i praktyki pedagogicznej 2. Nowa Rzeczywistość , stosowanie nowych rozwiązań. 3. Konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań. 4. Wykorzystywanie nowych urządzeń technicznych. 5. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji – wiedzy. :33:05

9 Rola trenera we współczesnym sporcie
WIEDZA ! 1. Podstawowa. - człowiek– organizm, budowa, rozwój, funkcjonowanie, zachowanie. 2. Merytoryczna. - Trening –Zawody – Odnowa. - Metodyka dyscypliny. - Struktura treningu – budowa procesu. - Planowanie szkolenia. - Kontrola – proces zbierania informacji. 3. Organizacja i kierowanie. - socjologia, psychologia, pedagogika, 4. Samokształcenie. -umiejętność zdobywania informacji i ich wykorzystywania. :33:05

10 Rola trenera we współczesnym sporcie
SIEDEM NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI W PROCESIE KIEROWANIA W PRACY ZAWODOWEJ . 1. Dyrektor – menadżer : wychowuje nie tylko zawodników, również podwładnych, planuje, kontroluje, tworzy motywację, dzieli odpowiedzialność, określa zadania i cele oraz rozlicza. :33:05

11 Rola trenera we współczesnym sporcie
FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 2. Koordynuje i dyryguje : - Organizuje pracę całego zespołu, m.in. rozstrzyga spory. - Wprowadza nowe rozwiązania. - Nadaje rytm pracy. :33:05

12 Rola trenera we współczesnym sporcie
FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 3. Innowator Poszukuje nowych rozwiązań i oryginalnych pomysłów. Wprowadza je w życie. Prowadzi doświadczenia. :33:05

13 Rola trenera we współczesnym sporcie
FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 4. Sceptyk Wskazuje złe pomysły i kiepskie rozwiązania, Przestrzega przed ujemnymi stronami nowych rozwiązań, Dostrzega zagrożenia. Umie się w porę wycofać ze złych rozwiązań. :33:05

14 Rola trenera we współczesnym sporcie
FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 5. Integrator Tworzy atmosferę sprzyjającą współdziałaniu. Cementuje zespół, drużynę. :33:05

15 Rola trenera we współczesnym sporcie
FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 6. Wykonawca - inżynier Realizuje podjęte decyzje. Posiada zdolności zmiany podjętych decyzji, Dostrzega granice możliwości zmiany decyzji. :33:05

16 Rola trenera we współczesnym sporcie
FUNKCJE W PROCESIE KIEROWANIA 7. Kontroler. Podejmuje decyzje z obowiązującymi ustaleniami, Posiada zdolność właściwej interpretacji i oceny sytuacji, Cel bezpieczne ,,LĄDOWENIE” = sukces końcowy Może nastąpić łączenie ról, ale żadnej nie może zabraknąć. Niewłaściwe funkcjonowanie obniża efektywność działania. :33:05

17 Rola trenera we współczesnym sporcie
ŁĄCZENIE FUNKCJI W Sporcie, Kształceniu. 1. Koordynator – Integrator / Kontroler. 2. Wykonawca – Innowator. 3. Kontroler – Sceptyk. NAJWAŻNIEJSZE MIEĆ Autorytet: - formalny ( wynika ze stanowiska), - rzeczywisty (wynika z wiedzy i umiejętności). A na końcu : MÓJ TRENER !!! CZŁOWIEK SUKCESU !!! :33:05

18 Rola trenera we współczesnym sporcie
CECHY CHARAKTERYZUJĄCE CZŁOWIEKA SUKCESU: Wiedza fachowa; Wiedza ogólna; Język – zasób słów, sposób formułowania myśli, wypowiadania opinii; Pewność siebie; Ubiór – estetyka, elegancja, czystość, włosy, dodatki, kosmetyki; Postawa ciała – wyprostowana, mocna budowa, wysokość ciała, mocne barki, ręce; Sprawność fizyczna – funkcjonowanie organizmu, umiejętności, panowanie nad swoim ciałem; Odżywianie – energia, witaminy, mikroelementy, białko; Tryb życia – uporządkowany. :33:05

19 Rola trenera we współczesnym sporcie
Oczywiście, trudno aby wszystkie te cechy znalazły się w jednym człowieku, ale im jest ich więcej lub występują w pewnej konfiguracji: niedostatki jednych cech mogą być kompensowane nadmiarem innych. :33:05

20 Rola trenera we współczesnym sporcie
JAK OSIĄGNĄĆ CEL? Budowanie koncepcji przyszłości Teraz, dzisiaj jest dobry moment na sformułowanie celów. Jest to dobry czas na postawienie sobie pytań dotyczących przyszłości. Czy wiesz, czego chcesz, co chcesz osiągnąć? I z kim ? Czy znasz dziedzinę, w której masz zamiar się poruszać? Czy masz wiedzę o metodach działania, które pomogą ci osiągnąć zamierzony cel? Czy znasz ograniczenia, które mogą ci w tym przeszkodzić? Jakimi siłami i środkami dysponujesz a jakimi nie? W jakim czasie zamierzasz osiągnąć cel? Czy masz świadomość wartości celu jaki chcesz osiągnąć? Czy wiesz co dalej, po osiągnięciu (lub nie) zamierzonego celu? Czy chcesz robić to sam, czy z kimś (z kim)? Jaki charakter ma mieć to przedsięwzięcie? – Główne zajęcie czy dodatkowe, stałe, długotrwałe i systematyczne czy okazjonalne. :33:05

21 Rola trenera we współczesnym sporcie
CECHY DOBREGO TRENERA (wg Czajkowskiego) 1. Zaangażowanie w dyscyplinie (umiłowanie?). 2. Nowatorstwo. 3. Korzystanie z wiedzy. 4. Wybitna osobowość. 5. Własny przykład. 6. Pewność siebie. 7. Umiejętność przekazywania wiedzy – talent pedagogiczny. 8. Twórcza energia i pracowitość. Przykłady – wzorce ! Feliks Stamm - ,,Papa”. Kazimierz Górski - ,,Filozof”. Hubert Wagner - ,,Kat” Paweł Słomiński - ? :33:05

22 Rola trenera we współczesnym sporcie
PRÓBA ODPOWIEDZI NA POSTAWIONE TEZY I PYTANIA. Kim jest trener?. wiedza o zawodzie, wychowawca, pedagog, kierownik, fachowiec, specjalista, profesjonalista poszukujący najlepszych rozwiązań w dążeniu do osiągnięcia Mistrzostwa. Skąd rekrutują się trenerzy? Środowisko sportowe, wykształcenie kierunkowe Jakimi cechami się charakteryzują ? -osobowość, autorytet itp. :33:05

23 Rola trenera we współczesnym sporcie
KATEGORIE TRENERÓW WG KRYTERIÓW: POZIOM ZAAWANSOWANIA ZAWODNIKÓW RODZAJ DYSCYPLIN / KONKURENCJI PŁEĆ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ dzieci młodzież dorośli mistrzowie indywidualne drużynowe zespołowe kobiety mężczyźni „warsztatowcy” metodycy koordynatorzy :33:05

24 Rola trenera we współczesnym sporcie
Jak zostać trenerem? droga: studia, kursy, staże, warsztaty trenerskie – praktyki. Jakim być trenerem? – Dobrym!!! predyspozycje i rzeczywistość. Jakim jestem trenerem? refleksja, samoocena. Jak się zmieniać? doskonalenie, samokształcenie, samokontrola. Kto i co ci w tym pomoże? fachowcy: fizjolog, biomechanik, psycholog itp. urządzenia: komputer, internet, kamera itp. :33:05

25 Rola trenera we współczesnym sporcie
KILKA PORAD PRAKTYCZNYCH. Poradnik trenera Przestrzegaj metodyki! Nie przyspieszaj! Nie przeciążaj! - możesz doprowadzić do przeciążenia, przetrenowania, urazu. Urazy powstają z nieprzestrzegania Etyki – trener i w wyniku Stresu – zawodnik. Nie przyspieszaj leczenia – są jeszcze kolejne treningi i zawody. Przestrzegaj zasad rozgrzewki i części końcowej. Przestrzegaj podstawowych zasad treningu. Patrz na zawodnika i jego trening pod kątem przyszłości. Obserwuj zawodnika, poznaj jego reakcje, reaguj na jego zachowanie. Nie tylko trenuj zawodnika, ale także ucz go trenować. Przemawiaj do wyobraźni zawodnika, pokazuj mu jego postępy. Poszukaj nowych rozwiązań, nie obawiaj się ryzyka, pamiętaj jednak o ograniczeniach. :33:05

26 Rola trenera we współczesnym sporcie
A TAKŻE: Złego szukaj w sobie, nie w innych! Łatwiej zmieniać zawodnika niż siebie! - Używaj dostępnych argumentów, które mają trafić do zawodników, mają być im bliskie i realne! - Nie oczekuj efektów od razu, one przyjdą z czasem! Nie spoczywaj na laurach! „Nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by gonić go...” - „Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”! - Staraj się uczynić to, co wydaje się niemożliwym aby stało się możliwym! Jeśli robisz to, co zawsze, uzyskasz to co zwykle! Autor ma nadzieję, że postawione pytania oraz niektóre wskazówki pomogą trenerom na inne spojrzenie na ich pracę i ich miejsce we współczesnym treningu. :33:05

27 Rola trenera we współczesnym sporcie
Relacja Trener – Zawodnik Nauczyciel – Uczeń. TRENER ZAWODNIK Oddziaływanie metodyczne - organizacyjne mentalne - osobowościowe Nabywanie: doświadczenia wytrenowanie umiejętności gotowości forma sportowa Jak: Wiedza – Świadomość – Aktywność poprzez Racjonalny Plan Treningowy: Czytelny, Elastyczny Kontrola efektów potreningowych: m.in. Samokontrola i Samoocena Zawodnika Cel: MISTRZOSTWO!!! :33:05

28 Rola trenera we współczesnym sporcie
KONTROLA TRENINGU Współczesny trening sportowy wymaga kontroli. Kontroli opartej na mierzalnych faktach, nie na intuicji zawodnika czy trenera. Dla właściwego kierowania procesem treningu informacje kontrolne są niezbędne, a wiadomości o stanie organizmu, o zmianach fizjologicznych, które zaszły pod wpływem wysiłku, służą do korekty planu i programu szkolenia. Kontrola nie może bowiem ograniczać się do interpretacji wyników.  Treścią kontroli powinna być ocena: stanu organizmu zawodnika, techniki ruchów, obciążeń treningowych oraz wyników sportowych i postawy na zawodach. Wybór kryteriów i metod kontroli powinien z kolei odpowiadać założeniom poszczególnych etapów szkolenia i poziomu wyszkolenia podopiecznych. źródło „ Podstawy teorii treningu sportowego" pod red. Henryka Sozańskiego :33:05

29 KONTROLA TRENINGU NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH SZKOLENIA
Rola trenera we współczesnym sporcie KONTROLA TRENINGU NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH SZKOLENIA dobór do grupy treningowej selekcja zawodników, mających szansę osiągnięcia wysokich wyników sportowych. trening wszechstronny i ukierunkowany system kontroli jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. cechy budowy ciała, wydolność fizyczną, efektywność uczenia się elementów techniki, cechy osobowości, poziom sprawności. trening specjalistyczny zakres kontroli zawęża się i dotyczy specjalnego przygotowania sprawnościowego, efektywności stosowanych rozwiązań technicznych oraz umiejętności taktycznych. źródło „ Podstawy teorii treningu sportowego" pod red. Henryka Sozańskiego :33:05

30 KONTROLA PROCESU TRENINGOWEGO
Rola trenera we współczesnym sporcie KONTROLA PROCESU TRENINGOWEGO Rozumiana jest dwojako, poprzez kontrolę wykonania oraz kontrolę efektów potreningowych. Kontrola treningu daje indywidualne, najbardziej efektywne narzędzia do kierowania rozwojem zawodnika. to ocena stopnia i sposobu realizacji treningu - dotyczy obciążenia (tj. liczby jednostek treningowych, częstotliwości treningu, intensywności pracy, środków, metod oraz form treningowych). Kontrola wykonania to zarówno kontrola stanu organizmu i kontrola osiągnięć, w tym także wyników sportowych.  Kontrola efektów potreningowych źródło „ Podstawy teorii treningu sportowego" pod red. Henryka Sozańskiego :33:05

31 Rola trenera we współczesnym sporcie
Cel: MISTRZOSTWO!!! :33:05

32 Rola trenera we współczesnym sporcie
KONKLUZJA TRENER = PEDAGOG TRENER = NAUCZYCIEL TRENER = WYCHOWAWCA CZY trzeba się kształcić na TRENERA ? DEREGULACJA czy DEGRADACJA ? Myślę, że odpowiedź jest jedna WARTO !!! :33:05


Pobierz ppt "TRENER PEDAGOG NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google