Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne Fundusze Młodych Projekt Lokalne Fundusze Młodych realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne Fundusze Młodych Projekt Lokalne Fundusze Młodych realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne Fundusze Młodych Projekt Lokalne Fundusze Młodych realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi

2 Lokalne Fundusze Młodych Informacje o Programie Program Lokalne Fundusze Młodych realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi od lipca 2008 roku. Jest to edycja pilotażowa projektu. Ideą programu jest formą wsparcie projektów realizowanych przez nieformalne młodzieżowe poprzez tworzenie funduszy opierających się na partnerstwie przedstawicieli młodzieży, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

3 Lokalne Fundusze Młodych Plan prezentacji Elementy wstępne diagnozy obszarów wiejskich; Identyfikacja problemu; Cele programu; Finansowanie programu; Wdrożenie; Ocena;

4 Elementy diagnozy obszarów wiejskich Wysokie i rosnące zróżnicowanie materialne zarówno na poziomie poszczególnych województw jak i w samych województwach. Skutkuje to powstawaniem enklaw biedy i bogactwa. Utrudniony dostęp do usług edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych. Wysoka zależność pomiędzy pochodzeniem społecznym, czyli statusem społeczno-ekonomicznym rodziców (SES), a osiągnięciami młodych ludzi. Lokalne fundusze młodych

5 Elementy diagnozy obszarów wiejskich sama szkoła, często nie jest w stanie przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom wymienionych procesów, których wynikiem są mniejsze szanse młodzieży z małych miejscowości na sukces w dorosłym życiu. Świadczy o tym szereg danych: słabsze wyniki młodzieży z małych miejscowościach na testach kończących edukację w gimnazjum (3-5%) i na maturze (10-15%); Odsetek studentów pochodzenia wiejskiego jest zdecydowanie niższy niż faktyczny udział młodzieży wiejskiej w populacji. Na najbardziej prestiżowych uczelniach jakimi są UW oraz UJ studiuje nie więcej niż 10-11% osób ze wsi. Lokalne Fundusze Młodych

6 Elementy diagnozy obszarów wiejskich Z badań prowadzonych przez socjologów z UW wynika, że młodzież wiejska: ma niższe niż miejska aspiracje, mniejszą wagę przykłada do edukacji, charakteryzuje się niższym poczuciem własnej wartości, a także w niższym stopniu opanowuje umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, autoprezentacja, zdolności komunikacyjne, otwartość i samodzielność. Lokalne Fundusze Młodych

7 Informacje o Programie - identyfikacja problemu Brakuje miejsc i programów do samodzielnych działań społecznych młodzieży w środowisku lokalnym. Nieumiejętne wykorzystanie lokalnych środków, które mogłyby wesprzeć działania grup młodzieżowych. Brak struktur w gminach, które wiedziałyby jak przekazywać pieniądze na realizację projektów grup młodzieżowych. Młodzi ludzie boją się instytucji publicznych.

8 Informacje o Programie - identyfikacja problemu Brak realnego partnerstwa na linii młodzież-instytucje samorządowe-organizacje pozarządowe. Brak działania zgodnie z zasadą empowerment* w programach edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Lokalne Fundusze Młodych

9 Informacja o Programie - Cele Wzmocnić udział młodzieży w środowisku lokalnym, poprzez umożliwienie młodym ludziom realizacji własnych projektów. Stworzyć grupy młodych ludzi działających na rzecz lokalnego środowiska. Stworzyć system dofinansowania lokalnych projektów młodzieżowych z udziałem funduszy gminnych. Zwiększyć wpływ młodych osób na podział lokalnych funduszy gminnych.

10 Lokalne Fundusze Młodych Finansowanie programu Lokalny samorząd - pokrywa 50 % kosztów funkcjonowania programu w danej miejscowości – maksymalnie do 10 000 złotych. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Wspomagania Wsi - dotacja do 10 000 zł przeznaczona jedynie na finansowanie projektów młodzieżowych. Łącznie planowano utworzenie od 12 do 15 Lokalnych Funduszy Młodych w skali kraju. Każdy Fundusz powinien przyznać od 15 do 20 dotacji dla nieformalnych grup młodzieżowych.

11 Lokalne Fundusze Młodych Informacja o Programie - Wdrożenie Ogłoszenie naboru do programu Organizacja szkolenia dla członków Lokalnych Grup Wsparcia Utworzenie Lokalnych Funduszy Młodych Dotacje dla nieformalnych grup młodzieżowych Wsparcie dla członków grup młodzieżowych realizujących projekty

12 Ogłoszenie naboru do programu Odbyły się łącznie 2 nabory do programu w 2008 i 2009 roku. Program był skierowany do organizacji z gmin wiejskich do 5 000 mieszkańców. W jego ramach każda organizacja mogła otrzymać do 10 000 złotych na realizację programu Lokalny Fundusz Młodych. Do programu mogły się zgłosić organizacja pozarządowe działające w partnerstwie z władzami gminy oraz przedstawicielami młodzieży. Warunkiem udziału było uzyskanie deklaracji pokrycia 50 % kosztów projektu przez lokalny samorząd. Lokalne Fundusze Młodych

13 Geograficzne rozłożenie Lokalnych Funduszy Młodych – 14 Lokalnych Funduszy Program jest realizowany obecnie W 14 miejscowościach: Danowo, Malechowo, Kolsko, Udanin, Skomlin, Mikorzyn, Świnna, Ropica Polska, Piątek, Unisław, Urle, Olecko, Boćki, Okuninka Lokalne Fundusze Młodych

14 Szkolenia dla założycieli Lokalnych Funduszy Młodych Lokalne Fundusze Młodych W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele młodzieży, samorządu oraz organizacji pozarządowych. Celem szkolenie było wypracowanie metod współpracy w lokalnych środowiskach tak aby móc wspólnie realizować program Lokalne Fundusze Młodych. Uczestnicy dowiadywali się więcej o zasadach udzielania dotacji. Ważnym elementem szkoleń było zwrócenie uwagi na potrzebę tworzenia podmiotowości młodych ludzi i respektowanie zasady empowerment.

15 Utworzenie Lokalnych Funduszy Młodych Lokalne Fundusze Młodych

16 Schemat działania Lokalnego Funduszu Młodych Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa otrzymuje środki na dofinansowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych. W wyznaczonych terminach ogłaszany jest konkurs, na który młodzież może zgłaszać swoje inicjatywy i wnioski o dofinansowanie działań. Komisja złożona z przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i młodzieży oraz przedstawicieli samorządu wybiera inicjatywy. Przedstawiciele grup zgodnie z przedstawionym budżetem i harmonogramem realizują projekty, rozliczając go wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowej. Rolą organizacji pozarządowej jest również promocja idei Funduszu Młodych i szukanie w środowisku osób, które chciałyby wziąć udział w kolejnej edycji konkursu. Lokalne Fundusze Młodych

17 Projekty młodzieżowe Typy projektów młodzieżowych Wspierające rozwój zdolności dzieci i młodzieży; Działania ekologiczne; Inicjatywy społeczne; Działania kulturalne; Imprezy i zajęcia sportowe; Nowatorskie działania; Lokalne Fundusze Młodych Co musiała zrobić młodzież by wziąć udział w programie : Stworzyć grupę minimum 4 osób w wieku 16-19 lat; Opracować własny projekt zgodnie z zasadami konkursu oraz formularzem wniosku; Wielkość dotacji do 1000 złotych; Projekty powinny dotyczyć rzeczywistych działań a nie jedynie zakupu wyposażenia;

18 Przykłady inicjatyw młodzieżowych Lokalne Fundusze Młodych Szkoła w Babkach Oleckich – historia od powstania Projekt młodzieżowy w ramach programu Lokalne Fundusze Młodych. Inicjatywa grupy młodych ludzi polegała na odszukaniu dokumentów dotyczących historii szkoły i przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami

19 Przykłady inicjatyw młodzieżowych Lokalne Fundusze Młodych

20 Grupa Architekci – projekt czar galerii Chcieliśmy zrealizować ten projekt, ponieważ jesteśmy uczniami III klasy technikum architektury krajobrazu. Uwielbiamy rysować i jest to nam potrzebne w dalszym etapie naszej edukacji. Byliśmy mile zaskoczeni powodzeniem licytacji, w rezultacie której zebraliśmy 611złotych. Pieniądze te mamy zamiar przeznaczyć na zakup roślin które wiosną posadzimy na terenie szkoły. Przykłady inicjatyw młodzieżowych

21 Powstanie nieformalnych grup młodzieżowych Młodzież potrafiła stworzyć grupy i wspólnie planować oraz realizować działania. Członkowie grup nauczyli się działać wspólnie na rzecz innych osób ze swojej społeczności lokalnej. Lokalne Fundusze Młodych Inwestycja trwała w środowisko lokalne Po zrealizowanym projekcie pozostaje infrastruktura i zaplecze do korzystania przez lokalną społeczność ( miejsca spotkań, wiaty ogniskowe etc.).

22 Wzrost pozycji grupy w środowisku lokalnym Grupy młodzieżowe są widoczne w środowisku lokalnym. Młodzież poznaje dorosłych (przedstawicieli władz lokalnych, dziennikarzy, urzędników). Młodzież nawiązuje partnerstwo z organizacjami pozarządowymi oraz urzędem gminy. Grupy młodzieżowe stają się doradcami dla swoich rówieśników. Lokalne Fundusze Młodych Animowanie i motywowanie innych Uczestnicy programu dają przykład rówieśnikom i zachęcają ich do działania. Uczestnicy programu pomagają przy powstawaniu projektów innych grup młodzieżowych.

23 Możliwość zdobycia tzw. podstawowych umiejętności życiowych Rozwój osobisty rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności przywódczych. Rozwiązywanie problemów rozumiane jako umiejętności komunikacyjne, budowania konsensusu, zarządzania konfliktem. Rozwój umiejętności pracowniczych rozumiane jako umiejętność pracy w grupie, oceny i podejmowania ryzyka, zarządzania czasem i finansami. Lokalne Fundusze Młodych

24 Kontakt Więcej informacji: W: www.pcyf.org.pl zakładka programywww.pcyf.org.pl M : m.szczesniak@pcyf.org.pl T: 22 826 10 16 Lokalne fundusze młodych


Pobierz ppt "Lokalne Fundusze Młodych Projekt Lokalne Fundusze Młodych realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google