Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja integralna Czy dobra szkoła/przedszkole może być przedłużeniem domu rodzinnego? Piotr Podgórski 28 maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja integralna Czy dobra szkoła/przedszkole może być przedłużeniem domu rodzinnego? Piotr Podgórski 28 maja 2007."— Zapis prezentacji:

1

2 Edukacja integralna Czy dobra szkoła/przedszkole może być przedłużeniem domu rodzinnego? Piotr Podgórski 28 maja 2007

3 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK we współpracy z Institució Familiar dEducació /Barcelona/

4 Edukacja integralna (nauka i wychowanie) Nauczanie przedszkolne Pytania/odpowiedzi Agenda spotkania Rodziców

5 Stowarzyszenie Sternik Inicjatywa obywatelska rodziców i pedagogów Stowarzyszenie non-profit - założone w 2003 r. Przedmiot działalności - prowadzenie szkół i przedszkoli Szkoły i przedszkola rodziców

6 Wiedza i doświadczenie – partner Stowarzyszenia Sternik Institució Familiar dEducació /Barcelona/ - Założone w 1969 roku, - Prowadzi 12 zespołów szkolnych w Katalonii (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea) - 5.193 rodzin - 7.009 uczniów - 607 nauczycieli - 69 personel dodatkowy www.institucio.org

7 Edukacja integralna (personalizacja kształcenia – nauka i wychowanie)

8 Projekt edukacyjny Szkoły oferują, w ścisłej współpracy z rodzicami swych uczniów, integralne kształcenie, zainspirowane transcendentnym spojrzeniem na człowieka i jego życie.

9 Cztery koncepcje człowieka Szkoła behawiorystyczna: człowiek jest istotą zewnątrz sterowną,wychowanie strategią kar i nagród Szkoła psychoanalityczna (Freud): w człowieku walczy dążenie do przyjemności z dążeniem do samounicestwienia, wychowanie to rozmawianie z dzieckiem, aby uświadamiało sobie swoje potrzeby, kompleksy, mechanizmy obronne...

10 Cztery koncepcje człowieka cd. Szkoła poznawcza: człowiek jest istotą odbierającą i przetwarzającą informacje, wychowanie to nabywanie wiedzy o świecie i o sobie (samowiedza, samoocena) Szkoła humanistyczna: człowiek jest istotą działającą jako system, jako całość, wychowanie to stworzenie klimatu rozwojowego do samowychowania, rozwijanie podmiotowości wychowanka

11 Klucz: podmiotowość Postulaty: traktować wychowanka podmiotowo rozwijać podmiotowość wychowanka Ideał człowieka upodmiotowanego, dojrzałego: Zna siebie Dokonuje wyborów świadomie i odpowiedzialnie Ma plan własnego życia i realizuje go w poczuciu, że wiele zależy od niego samego Szanuje podmiotowość drugiego człowieka

12 Ogniwa procesu samowychowania 1.Idealizacja – potrzeba ideałów, wzorców do naśladowania 2.Samoocena – przyrównanie siebie do wzorca 3.Podjęcie decyzji samorealizacji Metody samowychowania? Wymuszanie na sobie decyzji oraz powściąganie siebie (męstwo i umiarkowanie)

13 Personalizacja kształcenia Kształcenie wpisane w nurt personalizmu chrześcijańskiego: pełna, integralna koncepcja człowieka (klasyczna filozofia: refleksja i pojmowanie istoty człowieka oraz teologia, dopełnienie rozumienia człowieka). Koncepcja człowieka jako bytu posiadającego władze poznawcze: zmysły (geneza poznania), intelekt teoretyczny oraz praktyczny oraz władze pożądawcze: instynkty, popędy oraz wolę.

14 3 ważne kroki.... Co robić? Wykorzystać naukę jako element osobistej formacji w drodze do pełni człowieczeństwa (wybór działań i akceptacja odpowiedzialności przez ucznia) Jak to robić? Spoglądać na każdego ucznia jako na osobę, z jej cechami wewnętrznymi oraz jej środowiskiem Skutek: personalizacja prowadzi dziecko do stopniowego brania odpowiedzialności za siebie

15 Integralne kształcenie Integralne kształcenie suma różnych elementów Integralne kształcenie = jedność wszystkich możliwych aspektów życia człowieka

16 Harmonijna osobowość Wiem, co jest dla mnie dobre (mądrość) Wiem, jak to osiągnąć (roztropność) Gdy odnoszę sukces, to wiem, że zawdzięczam to nie tylko sobie (pokora) Umiem do tego konsekwentnie dążyć (wytrwałość) Znam granice swojej wolności (sprawiedliwość) Jeśli mi się coś nie udaje, nie zniechęcam się (męstwo) Znam siebie i swoje miejsce w świecie (miłość siebie samego) Znam także miejsce innych i je szanuję (miłość innych)

17 Personalizm kształcenia Nie jest to nowa forma, metoda kształcenia Wykorzystanie nauki jako elementu osobistej formacji (wybór działań i akceptacja odpowiedzialności przez ucznia) Personalizacja prowadzi do odpowiedzialności dziecka Patrzenie na każdego ucznia jako na osobę, z jej cechami wewnętrznymi oraz środowiskiem

18 Kodeks Spersonalizowanej Edukacji* Podstawowe zasady: spojrzenie na osobę jako na początek każdego działania, która się przejawia w jej wyjątkowości, autonomii oraz otwartości Z podstawowych zasad wynikają zasady metodyczne, wprowadzane programowo w zarządzaniu oraz funkcjonowaniu placówek * Victor García Hoz Educación personalizada, wyd. Rialp, Madryt, 1994 (wydanie czwarte)

19 System Dobrze Wykonanego Dzieła Dobrze Wykonane Dzieło Radość sukcesu Utwierdzenie tendencji szukania nowego dobra Świadomość dobra

20 Specyfika kształcenia szkoły i przedszkola Położenie większego nacisku na kształtowanie nawyków i postaw niż na osiągane wyniki dydaktyczne. Osiągane wyniki są więc jedynie jednym z aspektów udanego procesu edukacji, i w pewnym sensie konsekwencją tego procesu, a nie jego celem.

21 Jak to osiągnąć? rygorystyczny proces rekrutacji (nauczyciel wzorem): rozmowy kwalifikacyjne, test psychologiczny zobowiązanie do: - przestrzegania wyraźnie sformułowanych zasad placówki, stylu oraz sposobów pracy w placówce, - nieustającego doskonalenia warsztatu pracy oraz własnych cech osobowościowych,praktykowania we własnym życiu norm etycznych będących treścią programu wychowawczego szkoły

22

23 Jak to osiągnąć (2)? Osobiste spotkania: rodzice – opiekun dziecka/rodziny (skutek: świadomy, rodzinny projekt działań) Opiekun – więcej niż tutor Spójność działań między rodziną – szkołą/przedszkolem

24 Jak to osiągnąć (3)? Rodzice odpowiedzialni za klasę (ROK) Stała formacja rodziców: wzrastająca świadomość ogromnej ważności wychowania, które nie może być tylko oparte na intuicji konferencje/wykłady/warsztaty dla rodziców na temat aspektów wychowawczych, MBA dla rodziców (case study) – współpraca z Akademią Familijną

25 Zarządzanie placówkami Kolegialność zarządu Rada zarządzająca składa się z: - Dyrektora placówki - Wicedyrektorów - Dyrektora Administracyjnego (finanse) - Rodzica Sternik: wgląd w ważniejsze decyzje placówki Ścisła współpraca nauczycieli w zespołach

26 Rola rodziców nie jest najważniejsze, by rodzice wspierali nauczycieli, dyrekcję itp. w prowadzeniu szkoły (ekonomicznie, przez wkład pracy itd.) Najważniejsze jest, by nauczyciele, dyrekcja, personel nieuczący wspierali rodziców w wychowaniu ich dzieci (w tym istotnym aspekcie ich obowiązków, jakim jest edukacja dzieci)

27 Nauczanie przedszkolne Optymista – program edukacyjny Rośniemy – program wychowawczy

28 Optymista – program edukacyjny Program Optymista Podstawy programu dydaktycznego przedszkola oparte o odkrycia neuropsychobiologii Prowadź bez popychania (przysłowie japońskie) - Ramy neurologiczne - Ramy pedagogiczne - Ramy psychologiczne - Ramy antropologiczne

29 Nauczanie przedszkolne Przedszkole jest bardzo ważne: optymalizacja rozwoju Program nauczania przedszkolnego wzbogacony o: - program wczesnego wspomagania rozwoju zaczerpnięty z placówek edukacyjnych Institució Familiar dEducació - dwujęzyczność (zajęcia w języku polskim i angielskim) - muzykę i rytmikę - formację ludzką i religijną

30 Program wczesnej stymulacji bity inteligencji, czytania i matematyki zwiększają zasób słów, rozwijają koncentrację i pamięć zajęcia z psychomotoryki wspomagają naukę czytania i pisania audycje muzyczne rozwijają słuch, wrażliwość estetyczną i gust muzyczny oraz ułatwiają naukę języków obcych

31

32 Rośniemy - program wychowawczy Osobisty przykład osobisty starannie dobranych nauczycieli oraz pracowników szkoły Zmieniające się co miesiąc tematy: krótkie, zrozumiałe wyrażenia pomagające asymilować ważne na tym etapie rozwoju, cechy ludzkie: - nawyki osobiste (np. porządek, higiena) - nawyki społeczne (np. hojność, koleżeńskość) - życie pobożności Zadania rozwijające odpowiedzialność i aktywność

33 Plan wychowawczy - przykład

34 Nauczyciele Dokładnie dobrana, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców stale podnosząca własne kompetencje Szkolenia w placówkach IFE oraz regularne szkolenia wewnętrzne Silna praca zespołowa nauczycieli Indywidualny opiekun dla każdego ucznia

35 Wychowanie do wolności wskazywanie innym tych wartości, które sami uznajemy, i jasne uzasadnianie tych wyborów nie jest tożsame z wymuszaniem ich. Człowiek zagubiony, nie do końca pewny swojej drogi (a takiej sytuacji, używając pewnej analogii, znajduje się wychowanek), nie czuje się zniewolony, gdy znajdzie wiarygodnego przewodnika. wychowanie do wolności wyboru dobra (w odróżnieniu od wolności rozumianej jako swawola) i jego realizacji.

36 Opłaty oraz fundusz stypendialny Przedszkole i szkoła finansuje koszty swojego działania Rodziny, które nie mogą pokryć kosztów uzyskują wsparcie fundusz stypendialnego Dzieci w przedszkolu i szkole – z różnych środowisk Dzieci w przedszkolu i szkole – bez barier finansowych Możliwości finansowe Rodziny nie są kryterium ani warunkiem edukacji dzieci w placówkach edukacyjnych ok. 40% rodzin korzysta z funduszu stypendialnego

37 Placówki edukacyjne - Warszawa Przedszkole (2004) – chłopcy i dziewczynki Szkoła podstawowa /2004/ Gimnazjum /2008/ Liceum /2011/ Szkoła podstawowa (2004) Gimnazjum (2008) Liceum (2011) Strumienie Żagle

38 Placówki edukacyjne Kraków – ? Gdańsk – ? Poznań – ? Szczecin – ? Warszawa-Zachód – ?

39 P & O

40 Dziękujemy www.sternik.edu.pl


Pobierz ppt "Edukacja integralna Czy dobra szkoła/przedszkole może być przedłużeniem domu rodzinnego? Piotr Podgórski 28 maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google