Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW ” K. Chałas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW ” K. Chałas."— Zapis prezentacji:

1 „WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW ” K. Chałas

2 Każde oddziaływanie wychowawcze ma na celu pomoc młodemu człowiekowi i przygotowanie na wyzwania, które go czekają. Ludziom młodym brak jest istotnego wyznacznika mądrości, a mianowicie doświadczenia życiowego. Tym większą mamy odpowiedzialność my nauczyciele, wychowawcy, jak również rodzice, aby ochronić naszych wychowanków przed tym złudnym wrażeniem, że wszystko już wiedzą i koniecznością uczenia się na często tragicznych w skutkach błędach.

3 Brak wymagań sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie.
Być wolnym oznacza być odpowiedzialnym za swoje życie i swoje wybory. Naszym zadaniem jest wspieranie dziecka w jego wyborach, a nie bezmyślne spełnianie jego pragnień i zachcianek. Brak wymagań sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie.

4 „ Kto sieje wiatr, zbiera burzę”
Środki masowego przekazu ośmieszają tradycyjne wartości i normy moralne. Niszczy się prawdziwe autorytety, a w tym i autorytet nauczyciela, bo jeśli często są wyrażane niepochlebne opinie o nauczycielach w środowisku lokalnym oraz w domach rodzinnych naszych wychowanków to czy nasi uczniowie będą nas szanować? Czy zechcą korzystać z zasobów wiedzy ,,fachowców”, których autorytet jest nieustannie podważany?

5 Szkoła tylko częściowo ma wpływ na rozwój swoich wychowanków.
Tylko stworzenie w domach rodzinnych naszych wychowanków atmosfery poszanowania nauki i wykształcenia może przynieść obustronne korzyści, a dobra współpraca nauczycieli z rodzicami zagwarantuje sukces dzieci. Szkoła tylko częściowo ma wpływ na rozwój swoich wychowanków.

6 „ … mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
J. Korczak Tym, których kochamy stawiajmy realne wymagania i uczmy ich stawiać je sobie samym. Niech nie zadawalają się przeciętnością życia i łatwą drogą na skróty. Nie przekazujcie państwo odpowiedzialności za naukę dzieciom, bo są za małe, żeby ją unieść. One jeszcze nie zdają sobie często sprawy, że warto się uczyć a państwo robią im niedźwiedzią przysługę nie będąc konsekwentnymi w wymaganiu.

7 Częsty kontakt rodziców ze szkołą pozwoli na wzajemne poznanie i zrozumienie potrzeb, oczekiwań i problemów wobec siebie nawzajem. Oczywiście relacje rodzic-nauczyciel nie należą do łatwych, stąd uprzedzenia i niezrozumienie.

8 Dlatego nie warto się szybko zniechęcać.
Czasem niezadowolony rodzic z ocen dziecka obwinia szkołę i unika kontaktów. A sytuacja wręcz wymaga kontaktu z nauczycielem, aby omówić problem i znaleźć adekwatne rozwiązanie. Należy wpajać dzieciom nawyk systematycznej pracy od najmłodszych lat i właściwe gospodarowanie czasem. Należy uświadomić im, że z czasem przyniesie to oczekiwane efekty. Dlatego nie warto się szybko zniechęcać. Na sukces trzeba ciężko pracować.

9 Dr Andrzej Samson mówi:
” że serce rodzica chciałoby, aby udziałem dziecka było nieustanne zadowolenie, szczęście, spokój i zdrowie … a rozum podpowiada, że musi się ono nauczyć wszelkich reguł życia….” A nauka nie może się obyć bez drobnych frustracji i stresu, które pozwolą się dziecku uodpornić i stawić czoła trudnościom w życiu dorosłym.

10 PROCEDURA KONTAKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW
PROCEDURA KONTAKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU Z RODZICAMI Niniejsza procedura powstała w trosce o dobry kontakt rodziców ze szkołą ,a przede wszystkim o dobro i sukces ich pociech. Nadaje się jej status programowej działalności szkoły. Pragniemy zachęcić rodziców do częstego zasięgania informacji na temat zarówno postępów w nauce, jak i problemów dotyczących ich dziecka, nie tylko w ramach zebrań obowiązkowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski i uwagi rodziców, ale chętnie podzielimy się też własnymi spostrzeżeniami i odczuciami.

11 Cele: aktywizacja i motywacja rodziców do współpracy ze szkołą,
świadomość współodpowiedzialności za wszechstronny rozwój wychowanka i jego sukces, stworzenie najkorzystniejszych warunków do nauki dla naszych wychowanków, wypracowanie wspólnego frontu działań, działanie w atmosferze zaufania.

12 Przedmiot procedury - kontakt mający na celu uzyskanie maksimum informacji o rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych: o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, pasjach i zainteresowaniach, trudnościach wychowawczych i problemach zdrowotnych. Do kogo jest adresowana? -dotyczy ona rodziców lub opiekunów, dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i logopedy. Miejsce kontaktów – wyłącznie szkoła! - nauczyciel może udzielić informacji o uczniu w sali lekcyjnej, w której nie trwają zajęcia oraz w gabinecie pedagoga. Nie udziela się informacji poza szkołą, w trakcie trwania zajęć lekcyjnych czy pełnienia dyżuru na korytarzu.

13 Formy spotkań z rodzicami:
- zebrania ogólne, - zebrania klasowe, - zebrania klasowe w obecności uczniów, - indywidualne konsultacje, - Dni Otwarte Szkoły.

14 Poza ogólnymi zebraniami istnieje możliwość indywidualnej konsultacji raz w miesiącu z każdym z nauczycieli uczących i wychowawców w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca informuje rodziców ustnie poprzez ucznia na co najmniej 3 dni przed zebraniem. Ponadto na stronie internetowej szkoły w dziale komunikatów zamieszczane są informacje o terminach spotkań z rodzicami.

15 Brak obecności rodziców na zebraniu upoważnia dyrekcję szkoły i wychowawcę do pisemnego wezwania rodzica do kontaktu z wychowawcą. Na wypadek dalszego braku odzewu ze strony rodzica i istotnych powodów wychowawca w towarzystwie pedagoga może udać się z wizytą do domu wychowanka.

16 Rodzic zwraca informację składając na niej podpis.
Wychowawca ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego na tydzień przed wystawieniem ocen oraz o zagrożeniu ucznia na miesiąc przed wystawieniem ocen. Rodzic zwraca informację składając na niej podpis.

17 Przewidywane efekty dobrej współpracy z rodzicami:
zwiększenie zaangażowania rodziców i świadomość współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania, zmniejszenie barier w relacjach rodzic-nauczyciel, częste spotkania i wymiana wspólnych spostrzeżeń i doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, organizacja imprez szkolnych i klasowych, liczniejszy udział rodziców w Dniach Otwartych Szkoły i świętach szkolnych, wykonywanie prac na rzecz szkoły.

18 Dyrekcja szkoły postanawia honorować listem gratulacyjnym wszystkich rodziców aktywnie działających na rzecz szkoły.

19 Do państwa dyspozycji pozostaje strona internetowa szkoły/www. spnarol
Do państwa dyspozycji pozostaje strona internetowa szkoły/www.spnarol.pl/, na której znajdziecie państwo wszystkie aktualne nowinki na temat działalności szkoły i sukcesów naszych uczniów. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły prosimy kierować do wychowawcy podczas ogólnych spotkań i indywidualnych konsultacji oraz do Dyrekcji Szkoły przez cały okres trwania roku szkolnego.

20 Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na pisemną prośbę rodzica czy opiekuna lub osobiście z pisemnym potwierdzeniem. Prosimy o pisemne lub osobiste usprawiedliwianie godzin opuszczonych przez dziecko do 2 tygodni. Po tym terminie godziny będą uważane za nieusprawiedliwione.

21 Dziękuję za uwagę Krystyna Gaczoł


Pobierz ppt "„WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW ” K. Chałas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google