Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY."— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW K. Chałas

2 Każde oddziaływanie wychowawcze ma na celu pomoc młodemu człowiekowi i przygotowanie na wyzwania, które go czekają. Ludziom młodym brak jest istotnego wyznacznika mądrości, a mianowicie doświadczenia życiowego. Każde oddziaływanie wychowawcze ma na celu pomoc młodemu człowiekowi i przygotowanie na wyzwania, które go czekają. Ludziom młodym brak jest istotnego wyznacznika mądrości, a mianowicie doświadczenia życiowego. Tym większą mamy odpowiedzialność my nauczyciele, wychowawcy, jak również rodzice, aby ochronić naszych wychowanków przed tym złudnym wrażeniem, że wszystko już wiedzą i koniecznością uczenia się na często tragicznych w skutkach błędach.

3 Być wolnym oznacza być odpowiedzialnym za swoje życie i swoje wybory. Naszym zadaniem jest wspieranie dziecka w jego wyborach, a nie bezmyślne spełnianie jego pragnień i zachcianek. Być wolnym oznacza być odpowiedzialnym za swoje życie i swoje wybory. Naszym zadaniem jest wspieranie dziecka w jego wyborach, a nie bezmyślne spełnianie jego pragnień i zachcianek. Brak wymagań sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie.

4 Kto sieje wiatr, zbiera burzę Kto sieje wiatr, zbiera burzę Środki masowego przekazu ośmieszają tradycyjne wartości i normy moralne. Niszczy się prawdziwe autorytety, a w tym i autorytet nauczyciela, bo jeśli często są wyrażane niepochlebne opinie o nauczycielach w środowisku lokalnym oraz w domach rodzinnych naszych wychowanków to czy nasi uczniowie będą nas szanować? Czy zechcą korzystać z zasobów wiedzy,,fachowców, których autorytet jest nieustannie podważany?

5 Tylko stworzenie w domach rodzinnych naszych wychowanków atmosfery poszanowania nauki i wykształcenia może przynieść obustronne korzyści, a dobra współpraca nauczycieli z rodzicami zagwarantuje sukces dzieci. Szkoła tylko częściowo ma wpływ na rozwój swoich wychowanków.

6 … mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi… … mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi… J. Korczak Tym, których kochamy stawiajmy realne wymagania i uczmy ich stawiać je sobie samym. Niech nie zadawalają się przeciętnością życia i łatwą drogą na skróty. Nie przekazujcie państwo odpowiedzialności za naukę dzieciom, bo są za małe, żeby ją unieść. One jeszcze nie zdają sobie często sprawy, że warto się uczyć a państwo robią im niedźwiedzią przysługę nie będąc konsekwentnymi w wymaganiu.

7 Częsty kontakt rodziców ze szkołą pozwoli na wzajemne poznanie i zrozumienie potrzeb, oczekiwań i problemów wobec siebie nawzajem. Oczywiście relacje rodzic-nauczyciel nie należą do łatwych, stąd uprzedzenia i niezrozumienie.

8 Czasem niezadowolony rodzic z ocen dziecka obwinia szkołę i unika kontaktów. A sytuacja wręcz wymaga kontaktu z nauczycielem, aby omówić problem i znaleźć adekwatne rozwiązanie. Czasem niezadowolony rodzic z ocen dziecka obwinia szkołę i unika kontaktów. A sytuacja wręcz wymaga kontaktu z nauczycielem, aby omówić problem i znaleźć adekwatne rozwiązanie. Należy wpajać dzieciom nawyk systematycznej pracy od najmłodszych lat i właściwe gospodarowanie czasem. Należy uświadomić im, że z czasem przyniesie to oczekiwane efekty. Dlatego nie warto się szybko zniechęcać. Na sukces trzeba ciężko pracować. Na sukces trzeba ciężko pracować.

9 Dr Andrzej Samson mówi: że serce rodzica chciałoby, aby udziałem dziecka było nieustanne zadowolenie, szczęście, spokój i zdrowie … a rozum podpowiada, że musi się ono nauczyć wszelkich reguł życia…. że serce rodzica chciałoby, aby udziałem dziecka było nieustanne zadowolenie, szczęście, spokój i zdrowie … a rozum podpowiada, że musi się ono nauczyć wszelkich reguł życia…. A nauka nie może się obyć bez drobnych frustracji i stresu, które pozwolą się dziecku uodpornić i stawić czoła trudnościom w życiu dorosłym.

10 PROCEDURA KONTAKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU Z RODZICAMI Niniejsza procedura powstała w trosce o dobry kontakt rodziców ze szkołą,a przede wszystkim o dobro i sukces ich pociech. Nadaje się jej status programowej działalności szkoły. Pragniemy zachęcić rodziców do częstego zasięgania informacji na temat zarówno postępów w nauce, jak i problemów dotyczących ich dziecka, nie tylko w ramach zebrań obowiązkowych. Niniejsza procedura powstała w trosce o dobry kontakt rodziców ze szkołą,a przede wszystkim o dobro i sukces ich pociech. Nadaje się jej status programowej działalności szkoły. Pragniemy zachęcić rodziców do częstego zasięgania informacji na temat zarówno postępów w nauce, jak i problemów dotyczących ich dziecka, nie tylko w ramach zebrań obowiązkowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski i uwagi rodziców, ale chętnie podzielimy się też własnymi spostrzeżeniami i odczuciami. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski i uwagi rodziców, ale chętnie podzielimy się też własnymi spostrzeżeniami i odczuciami.

11 Cele: aktywizacja i motywacja rodziców do współpracy ze szkołą, aktywizacja i motywacja rodziców do współpracy ze szkołą, świadomość współodpowiedzialności za wszechstronny rozwój wychowanka i jego sukces, świadomość współodpowiedzialności za wszechstronny rozwój wychowanka i jego sukces, stworzenie najkorzystniejszych warunków do nauki dla naszych wychowanków, stworzenie najkorzystniejszych warunków do nauki dla naszych wychowanków, wypracowanie wspólnego frontu działań, wypracowanie wspólnego frontu działań, działanie w atmosferze zaufania. działanie w atmosferze zaufania.

12 Przedmiot procedury Przedmiot procedury - kontakt mający na celu uzyskanie maksimum informacji o rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych: o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, pasjach i zainteresowaniach, trudnościach wychowawczych i problemach zdrowotnych. Do kogo jest adresowana? Do kogo jest adresowana? -dotyczy ona rodziców lub opiekunów, dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i logopedy. Miejsce kontaktów – wyłącznie szkoła! Miejsce kontaktów – wyłącznie szkoła! - nauczyciel może udzielić informacji o uczniu w sali lekcyjnej, w której nie trwają zajęcia oraz w gabinecie pedagoga. Nie udziela się informacji poza szkołą, w trakcie trwania zajęć lekcyjnych czy pełnienia dyżuru na korytarzu.

13 Formy spotkań z rodzicami: - zebrania ogólne, - zebrania ogólne, - zebrania klasowe, - zebrania klasowe, - zebrania klasowe w obecności uczniów, - zebrania klasowe w obecności uczniów, - indywidualne konsultacje, - indywidualne konsultacje, - Dni Otwarte Szkoły. - Dni Otwarte Szkoły.

14 Poza ogólnymi zebraniami istnieje możliwość indywidualnej konsultacji raz w miesiącu z każdym z nauczycieli uczących i wychowawców w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00. Poza ogólnymi zebraniami istnieje możliwość indywidualnej konsultacji raz w miesiącu z każdym z nauczycieli uczących i wychowawców w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca informuje rodziców ustnie poprzez ucznia na co najmniej 3 dni przed zebraniem. Ponadto na stronie internetowej szkoły w dziale komunikatów zamieszczane są informacje o terminach spotkań z rodzicami.

15 Brak obecności rodziców na zebraniu upoważnia dyrekcję szkoły i wychowawcę do pisemnego wezwania rodzica do kontaktu z wychowawcą. Brak obecności rodziców na zebraniu upoważnia dyrekcję szkoły i wychowawcę do pisemnego wezwania rodzica do kontaktu z wychowawcą. Na wypadek dalszego braku odzewu ze strony rodzica i istotnych powodów wychowawca w towarzystwie pedagoga może udać się z wizytą do domu wychowanka.

16 Wychowawca ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego na tydzień przed wystawieniem ocen oraz o zagrożeniu ucznia na miesiąc przed wystawieniem ocen. Wychowawca ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego na tydzień przed wystawieniem ocen oraz o zagrożeniu ucznia na miesiąc przed wystawieniem ocen. Rodzic zwraca informację składając na niej podpis.

17 Przewidywane efekty dobrej współpracy z rodzicami: Przewidywane efekty dobrej współpracy z rodzicami: zwiększenie zaangażowania rodziców i świadomość współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania, zwiększenie zaangażowania rodziców i świadomość współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania, zmniejszenie barier w relacjach rodzic-nauczyciel, zmniejszenie barier w relacjach rodzic-nauczyciel, częste spotkania i wymiana wspólnych spostrzeżeń i doświadczeń, częste spotkania i wymiana wspólnych spostrzeżeń i doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne rozwiązywanie problemów, organizacja imprez szkolnych i klasowych, organizacja imprez szkolnych i klasowych, liczniejszy udział rodziców w Dniach Otwartych Szkoły i świętach szkolnych, liczniejszy udział rodziców w Dniach Otwartych Szkoły i świętach szkolnych, wykonywanie prac na rzecz szkoły. wykonywanie prac na rzecz szkoły.

18 Dyrekcja szkoły postanawia honorować listem gratulacyjnym wszystkich rodziców aktywnie działających na rzecz szkoły.

19 Do państwa dyspozycji pozostaje strona internetowa szkoły/www.spnarol.pl/, na której znajdziecie państwo wszystkie aktualne nowinki na temat działalności szkoły i sukcesów naszych uczniów. Do państwa dyspozycji pozostaje strona internetowa szkoły/www.spnarol.pl/, na której znajdziecie państwo wszystkie aktualne nowinki na temat działalności szkoły i sukcesów naszych uczniów.www.spnarol.pl Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły prosimy kierować do wychowawcy podczas ogólnych spotkań i indywidualnych konsultacji oraz do Dyrekcji Szkoły przez cały okres trwania roku szkolnego. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły prosimy kierować do wychowawcy podczas ogólnych spotkań i indywidualnych konsultacji oraz do Dyrekcji Szkoły przez cały okres trwania roku szkolnego.

20 Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na pisemną prośbę rodzica czy opiekuna lub osobiście z pisemnym potwierdzeniem. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na pisemną prośbę rodzica czy opiekuna lub osobiście z pisemnym potwierdzeniem. Prosimy o pisemne lub osobiste usprawiedliwianie godzin opuszczonych przez dziecko do 2 tygodni. Po tym terminie godziny będą uważane za nieusprawiedliwione. Prosimy o pisemne lub osobiste usprawiedliwianie godzin opuszczonych przez dziecko do 2 tygodni. Po tym terminie godziny będą uważane za nieusprawiedliwione.

21 Dziękuję za uwagę Krystyna Gaczoł


Pobierz ppt "WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY DZWON, KTÓRY NIGDY NIE WYDA Z SIEBIE OCZEKIWANYCH DŻWIĘKÓW WYCHOWANIE BEZ WARTOŚCI TO NIC INNEGO JAK PUSTY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google