Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Krzykosach ID grupy: 98/69_MF_G2_agnieszka.witczak Kompetencja: Matematyka i Fizyka Temat projektowy: G ę sto ść materii Semestr/rok szkolny: II semestr/ 2009/2010

3 W PROJEKCIE BRAŁY UDZIAŁ NAST Ę PUJ Ą CE OSOBY: Ambro ż y Joanna Dyczak Andrzej Grze ś kowiak Agata Grze ś kowiak Michał Jelewski Adam Lewandowska Anna Paterak Monika Pawlak Karola Straty ń ski Krzysztof Zbierska Klaudia Radoszewska Małgorzata Opiekun grupy Agnieszka Witczak

4 ZAJ Ę CIA ORGANIZACYJNE Na pierwszych zaj ę ciach poznali ś my si ę bli ż ej. Dowiedzieli ś my si ę o sobie o wiele wi ę cej, ni ż dotychczas. Poznanie ułatwiła nam zabawa. Poprzez tzw. wizytówk ę wyszły na jaw nasze zainteresowania, ulubione potrawy, sporty, muzyka itd.

5 OTO NASZE WIZYTÓWKI

6 WYBÓR LIDERA GRUPY ZABAWA W KOŁO- KWADRAT UŁATWIŁA PRZYDZIELENIE FUNKCJI UCZNIOM

7 LIDEREM GRUPY ZOSTAŁA MONIKA PATERAK ZAST Ę PC Ą ANDRZEJ DYCZAK

8 FUNKCJA E-KRONIKARZA PRZYPADŁA ADAMOWI JELEWSKIEMU

9 TEST KOMPETENCJI

10 WYPEŁNIANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ

11 WST Ę P DO G Ę STO Ś CI MATERII UCZNIOWIE PRACUJ Ą C W GRUPACH POZNAWALI DEFINICJE G Ę STO Ś CI, JEJ JEDNOSTKI, ODNAJDYWALI T Ę WIELKO ŚĆ FIZYCZN Ą W RÓ Ż NYCH STANACH MATERII

12 KLAUDIA, KAROLA, AGATA I ANDRZEJ ZAPROPONOWALI G Ę STO ŚĆ CIECZY

13 ANIA, MICHAŁ I GOSIA WYJA Ś NIALI POJ Ę CIE G Ę STO Ś CI POPRZEZ MODELE O RÓ Ż NYCH MASACH

14 ADAM I KRZYSZTOF POSZUKIWALI G Ę STO Ś CI KULI ZIEMSKIEJ

15 ZAJ Ę CIA W PRACOWNI CHEMICZNO-FIZYCZNEJ

16 WYKORZYSTANIE PRAWA ARCHIMEDESA KLAUDIA I MONIKA DOŚWIADCZENIE SKŁADAŁO SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW a) Zanurzanie bryły w tej samej cieczy o różnych objętościach. WNIOSEK: Im większa objętość cieczy tym większa siła wyporu działająca na klocek b) Zanurzanie bryły w cieczach (oliwa, woda, nafta) o tych samych objętościach. WNIOSEK: Im większa gęstość cieczy tym większa siła wyporu działająca na klocek. Siłomierz wskazuje największą wartość siły wyporu w wodzie, następnie w oliwie a zaraz po niej w nafcie.

17 MIESZANIE CIECZY O RÓ Ż NYCH G Ę STO Ś CIACH

18 GOSIA W ROLI LABORANTKI

19 ADAM I ANDRZEJ DOLNA WARSTWA- NAFTA ZABARWIONA ORAN Ż EM METYLOWYM Ś RODKOWA WARSTWA- WODA ZABARWIONA NAD MANGANIANEM POTASU GÓRNA WARSTWA- OLEJ WNIOSEK : CIECZE O RÓ Ż NYCH G Ę STO Ś CIACH NIE MIESZAJ Ą SI Ę ZE SOB Ą

20 CIECZE O RÓZNYCH G Ę STO Ś CIACH NIE MIESZAJ Ą SI Ę ZE SOB Ą

21 MONIKA PREZENTUJE U-RURK Ę, W KTÓREJ ZNAJDUJE SI Ę CIECZ O TEJ SAMEJ G Ę STO Ś CI (WODA). POZIOM W OBU RAMIONACH U-RURKI JEST TAKI SAM, OZNACZA TO, Ż E MASY CIECZY W OBU RAMIONACH S Ą RÓWNE.

22 U-RURK Ę WYPEŁNIAMY DWOMA CIECZAMI O RÓ Ż NYCH G Ę STO Ś CIACH (WODA- OLIWA ZABARWIONA ORAN Ż EM METYLOWYM).

23 POZIOM CIECZY W RAMIONACH U-RURKI JEST NIERÓWNY. WY Ż SZY POZIOM SKŁADA SI Ę Z OLIWY I WODY, WTEDY MASA W OBU RAMIONACH JEST RÓWNA, WYNIKA TO Z MNIEJSZEJ G Ę STO Ś CI OLIWY OD WODY.

24 ZAMIANA JEDNOSTEK. PO Ć WICZENIACH UCZNIOWIE NAPISALI KRÓTK Ą KARTKÓWK Ę.

25 LICZYMY ZADANIA, SZUKAMY OBJ Ę TO Ś CI KLOCKA

26 I ZNÓW MAŁA KARTKÓWECZKA TYM RAZEM TROCH Ę TRUDNIEJ... ROZWI Ą ZUJEMY ZADANIA

27 ANIA WRAZ Z MAGD Ą PREZENTUJ Ą ZADANIE NA PLANSZY

28 GOSIA Z AGAT Ą PRZEDSTAWIŁY NAM SYLWETK Ę UCZONEGO, KTÓRY OBLICZYŁ G Ę STO ŚĆ ZIEMII

29 TABELE Z WYBRANYMI G Ę STO Ś CIAMI CIECZY ZAPREZENTOWAŁY NAM KAROLA Z MONIK Ą

30 PIERWSZY ETAP WYKONANIA D Ź WIGNI Adam i Andrzej piłuj ą deski, które nast ę pnie zbij ą na kształt rynny oraz obudow ę,,mły ń skiego koła.

31 STRUMIE Ń WODY WPADA NA,,MŁY Ń SKIE KOŁO, KTÓRE OSADZONE JEST NA WALE. WAŁ OBRACA SI Ę, PODNOSI DO GÓRY ZNAJDUJ Ą C Ą SI Ę PO LEWEJ STRONIE,,TACZK Ę.

32

33 PREZENTACJĘ WYKONALI UCZESTNICY PROJEKTU WRAZ Z OPIEKUNEM

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google