Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Panel dyskusyjny AGROTRAVEL Kielce, 16 kwietnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Panel dyskusyjny AGROTRAVEL Kielce, 16 kwietnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Panel dyskusyjny AGROTRAVEL Kielce, 16 kwietnia 2011

2 uczestnicy panelu: dr hab. Magdalena Kachniewska dr hab. Magdalena Kachniewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Elżbieta Niedziejko Elżbieta Niedziejko Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach Jadwiga Tatara Jadwiga Tatara Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

3 WSPÓŁPRACA 1. działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby, instytucje lub państwa, 2. wspólne funkcjonowanie narządów, mechanizmów wraz z innymi elementami w ramach całości organizmu lub maszyny, 3. działalność prowadzona na czyjeś zlecenie, wiążąca się ze zdradą lub z działaniem na czyjąś niekorzyść. c b a Źródło: Słownik Języka Polskiego, PWN

4 WSPÓŁDZIAŁANIE 1. działanie wspólnie z kimś, 2. przyczynianie się do czegoś razem z innymi czynnikami, 3. funkcjonowanie (narządów, mechanizmów) w powiązaniu z innymi. Działanie wspólnie Działanie wspólnie z kimś dla osiągnięcia określonego celu, Pomaganie Pomaganie komuś w jakiejś działalności. Źródło: Słownik Języka Polskiego, PWN Źródło: Stach R., Górniak L., Szkoła liderów społeczności lokalnej

5 WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNY CEL Wspólne uzgodnienie do czego należy zmierzać SPOSÓB REALIZACJI Ustalenie zasad postępowania Podział zadań KONTROLA I SAMOKONTROLA Okresowe podsumowania i oceny realizacji zadań OBIEG INFORMACJI i ŁĄCZNOŚĆ Sposoby porozumiewania się WZAJEMNE WSPOMAGANIE i WSPIERANIE SIĘ Zasady życzliwej wzajemności

6 Wspólny cel WIEJSKI PRODUKT TURYSTYCZNY obiekt szlak, obszar wydarzenie, impreza rzecz, usługa Piramida produktów turystycznych Źródło: Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. produkty proste + organizacja +lokalizacja produkty proste + organizacja produkty proste

7 produkty zintegrowane szlak Szlak Zagród Edukacyjnych w Gminie Żarki

8 produkty zintegrowane wydarzenie Lanckorona Anioł w Miasteczku

9 produkty zintegrowane ekomuzeum Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie

10 produkty zintegrowane obszar Podgórski obszar agroturystyczny Gościna u Żegoty

11 produkty zintegrowane marka Znak Markowy Kraina Żubra

12 Zanim powstanie produkt turystyczny atrakcje baza noclegowa usługi infrastruktura bogactwo zasobów brak koordynacjibrak wyrazistości brak dopasowania do rynku niesprawny marketing

13 atrakcje baza noclegowa usługi infrastruktura Wiejski produkt turystyczny Identyfikacja zasobów zgodnie z oczekiwaniami rynku koordynacja wykorzystania zasobów wymogi jakościowe Rozszerzanie infrastruktury Przyciąganie źródeł finansowania i inwestycji

14 wiejski produkt turystyczny Zespół ludzi działających na określonym obszarze zainteresowanych poprawą swych możliwości uzyskania dochodu z działalności agroturystycznej oraz poprawą struktury obszaru wiejskiego / poprawą jakości życia na obszarach wiejskich badania rynku kreowanie produktu określanie i kontrola standardów jakości promocja i reklama system rezerwacji i sprzedaży polityka cen lobbyinggrupainteresu

15 prezentacje współpraca w zakresie kreowania wiejskich produktów turystycznych – Jadwiga Tatara współpraca w zarządzaniu jakością wiejskiego produktu turystycznego – Magdalena Kachniewska współpraca w zakresie finansowania, promocji i sprzedaży wiejskiego produktu turystycznego – Elżbieta Niedziejko

16 struktury organizacyjne stowarzyszeniekwaterodawców Źródło: badania własne biznes

17 struktury organizacyjne stowarzyszeniekwaterodawców Źródło: Wojciechowska J. Liczba i zasięg przestrzenny stowarzyszeń agroturystycznych

18 stowarzyszenia kwaterodawców 2011 struktury organizacyjne stowarzyszenia kwaterodawców 2011 województwoLiczba organizacji dolnośląskie13 kujawsko-pomorskie4 lubelskie17 lubuskie1 łódzkie6 małopolskie8 mazowieckie4 opolskie3 podkarpackie9 podlaskie10 pomorskie12 śląskie3 świętokrzyskie11 warmińsko-mazurskie9 wielkopolskie15 zachodniopomorskie4 POLSKA129 Źródło: Baza CDR ogólnopolskie +

19 struktury organizacyjne Lokalne Organizacje Turystyczne Intensywność powstawania Lokalnych Organizacji Turystycznych Źródło: Czerniec W. administracjabiznes

20 struktury organizacyjne Lokalne Organizacje Turystyczne Struktura członków Lokalnych Organizacji Turystycznych Źródło: Czerniec W.

21 struktury organizacyjne Lokalne Grupy Działania partnerstwo publiczno-prywatne administracjabiznesngo

22 struktury organizacyjne Lokalne Grupy Działania Spośród 337 Lokalnych Grup Działania wybranych do realizacji LSR 58% jako cel ogólny oraz 22% jako cel szczegółowy wskazuje Rozwój turystyki i promocja regionu. Źródło: Leśniak L.

23 struktury organizacyjne klaster administracjanaukabiznesngo

24 administracjanaukabiznesngo społeczność lokalna media? wiejski produkt turystyczny

25

26 ODR-y 95% inne 5% inne 2% gminy 19% ODR-y 50% stowarzy- szenia 29% inne 5% ODR-y 38% stowarzy- szenia 36% gminy 22% początek lat 90 połowa lat 90 lata 2000 Źródło: Wojciechowska J. struktury organizacyjne wsparcie udział podmiotów w działaniach wspierających agroturystykę

27 struktury organizacyjne wsparcie Projekty dotyczące agroturystyki i turystyki wiejskiej – programowanie podmioty prywatne stowarzyszenia / fundacje ośrodki doradztwa rolniczego gminy lokalne grupy działania instytucje naukowe szkoły 40% 20% 10% 6,6% Źródło: baza projektów MRR

28

29 administracjanaukabiznesngo społeczność lokalna media? wiejski produkt turystyczny

30 Dziękujemy.. …i życzymy dobrego współdziałania!


Pobierz ppt "Panel dyskusyjny AGROTRAVEL Kielce, 16 kwietnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google