Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Lecha Kaczyńskiego"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w zakresie ustanowienia: Krzyża Wojskowego Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami Wojskowego Krzyża Zasługi Morskiego Krzyża Zasługi Lotniczego Krzyża Zasługi Gwiazdy Medalu za Długoletnią Służbę

2 Ścieżka legislacyjna projekt ustawy został przesłany do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 28 marca 2007 roku. w dniu 14 czerwca br. Sejm 355 głosami za przyjął ustawię o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach 29 czerwca 2007 roku Prezydent RP podpisał ustawę przepisy ustawy wchodzą w życie w dniu 10 października 2007 r. rozporządzenie Prezydenta w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku wchodzi w życie 1 stycznia 2008 r.

3 Ustanowienie nowych odznaczeń wojskowych jest wyrazem głębokiego uznania Prezydenta RP dla osób, które biorąc udział w działaniach antyterrorystycznych i bojowych narażają swoje życie i zdrowie dbając o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski.

4 Symbolika państwowa i wojskowa
poprzez umieszczenie na odznaczeniach wizerunku orła z godła Rzeczypospolitej oraz Szczerbca, a także znaków poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych powstała grupa odznaczeń łatwo rozpoznawalnych w swojej symbolice oraz jednoznacznie identyfikujących zasługi i czyny, za które będą nadawane. nowe odznaczenia wojskowe mają kształt krzyża kawalerskiego jest to kontynuacja historycznych tradycji polskiego oręża. Symbole takie widniały na siedemnastowiecznych chorągwiach wojskowych oraz zbrojach i proporcach husarskich.

5 Dewiza Krzyża Wojskowego brzmi „MĘSTWU I ODWADZE” – i jest ona odzwierciedleniem czynów za które Krzyż ten będzie nadawany Wspólna dewiza Krzyży Zasługi Wojskowego, Morskiego i Lotniczego (z mieczami i bez) „POLSKA SWEMU OBROŃCY” – stanowi odwołanie do dewiz historycznych odznaczeń wojennych –ustanowionych – 3 lipca 1945 roku (Medalu Wojska, Medalu Morskiego i Medalu Lotniczego) Dewiza umieszczona na Gwiazdach Afganistanu i Iraku „PACI SERVIO” – Służę dla pokoju” to odniesienie do charakteru misji uczestników polskich kontyngentów wojskowych.

6 Krzyż Wojskowy Krzyż Wojskowy jest odznaczeniem wojskowym będącym nagrodą za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Krzyż Wojskowy nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

7 1) Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
Nagrodą za zasługi podczas działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju są odznaczenia wojskowe: 1) Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, 2) Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, 3) Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami. 1

8 Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

9 Morski Krzyż Zasługi z Mieczami
może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

10 Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami
może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

11 1) Wojskowy Krzyż Zasługi, 2) Morski Krzyż Zasługi,
Nagrodą za zasługi w służbie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są odznaczenia wojskowe: 1) Wojskowy Krzyż Zasługi, 2) Morski Krzyż Zasługi, 3) Lotniczy Krzyż Zasługi. 1

12 Wojskowy Krzyż Zasługi
może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

13 Morski Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

14 Lotniczy Krzyż Zasługi
może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

15 Gwiazda Nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa są odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz "Gwiazda" i nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu lub prowadzenia operacji wojskowej. Odznaczenie to może być nadane żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium. 1

16 Gwiazda Afganistanu Gwiazda Afganistanu jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu, działającego od 2002 roku

17 Gwiazda Iraku Gwiazda Iraku jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku, działającego od 2003 roku oraz uczestników operacji wojskowej „Iracka Wolność” przeprowadzonej w 2003 r.

18 Medal Za Długoletnią Służbę
Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. 1

19 Medal za Długoletnią Służbę
Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w I stopniu - złocony i oksydowany, w II stopniu - srebrzony i oksydowany, w III stopniu - patynowany na brązowo z umieszczonym pośrodku wypukłym wizerunkiem orła według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w otoku stylizowanych kłosów zboża. Dookoła wypukły napis: "ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ". Na odwrotnej stronie medalu pośrodku umieszczona jest wypukła liczba rzymska: w I stopniu - "XXX", w II stopniu - "XX", w III stopniu - "X". Poniżej liczby umieszczona jest stylizowana gałązka wawrzynu. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż: 1) po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień; 2) po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień; 3) po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.


Pobierz ppt "Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Lecha Kaczyńskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google