Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright © Wondershare Software Przegląd zawodów modnych i atrakcyjnych, czyli czego uczyć się dziś, aby za kilka lat znaleźć ciekawą pracę?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright © Wondershare Software Przegląd zawodów modnych i atrakcyjnych, czyli czego uczyć się dziś, aby za kilka lat znaleźć ciekawą pracę?"— Zapis prezentacji:

1 Copyright © Wondershare Software Przegląd zawodów modnych i atrakcyjnych, czyli czego uczyć się dziś, aby za kilka lat znaleźć ciekawą pracę?

2 Copyright © Wondershare Software Lista najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, Europie i na świecie Lp.W PolsceW EuropieNa świecie 1wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2menedżerowie projektuprzedstawiciele handlowi 3 technicy (produkcji, utrzymania ruchu) 4inżynierowie 5kierowcy kadra zarządzająca 6niewykwalifikowani pracownicy fizyczni członkowie zarządupracownicy księgowości i finansów 7pracownicy sekretariatuniewykwalifikowani pracownicy fizyczni

3 Copyright © Wondershare Software Lista najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, Europie i na świecie cd. Lp.W PolsceW EuropieNa świecie 8kucharzepracownicy księgowościpracownicy produkcji 9 pracownicy ds. ITpracownicy sekretariatu 10pracownicy działu obsługi klienta mechanicykierownicy

4 Copyright © Wondershare Software Lista najbardziej poszukiwanych zawodów w województwie podlaskim Najbardziej poszukiwanymi zawodami na Podlasiu w okresie styczeń – październik 2009 r. są m.in. następujące profesje: sprzedawca (1 881 ofert pracy), pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani (1 465 ofert), kierowca samochodu ciężarowego (1 109), krawiec (939), kucharz (927), fryzjer (861), murarz (857), przedstawiciel handlowy (856), robotnik budowlany (810), tynkarz (675), hostessa (666).

5 Copyright © Wondershare Software Najbardziej poszukiwane zawody na Podlasiu Najbardziej poszukiwani są, więc pracownicy, od których wymagane jest głównie średnie i zawodowe wykształcenie.

6 Copyright © Wondershare Software Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Podlasiu Niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy powoduje powstanie tzw. zawodów deficytowych, w których pracodawcy mają trudności ze znalezieniem kandydatów do pracy oraz zawodów nadwyżkowych, kiedy zapotrzebowanie na takie zawody jest mniejsze niż liczba osób mających określone kwalifikacje.

7 Copyright © Wondershare Software Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Podlasiu Na Podlasiu do zawodów nadwyżkowych zaliczymy np. profesję: kucharza, zawody techniczne – np. technik budownictwa, technik geodeta, technik ochrony środowiska. Deficytowe są natomiast takie zawody, jak: technik telekomunikacji, technik elektronik, technik mechatronik, technik bhp.

8 Copyright © Wondershare Software W jakich branżach znajdziemy pracę na Podlasiu? Oferty pracy w województwie podlaskim dotyczą przede wszystkim takich branż, jak: handel, budownictwo, usługi domowe i gastronomiczne, usługi motoryzacyjne, usługi osobiste, usługi związane z opieką osobistą, usługi medyczne, a także oferty w przemyśle odzieżowym, spożywczym i drzewnym.

9 Copyright © Wondershare Software Umiejętności na przyszłość Badania wykazują, że 60 proc. nowych rodzajów prac, wykonywanych w XXI wieku, będzie wymagało umiejętności, które są obecnie posiadane jedynie przez 20 proc. potencjalnych pracowników.

10 Copyright © Wondershare Software Umiejętności na przyszłość Za kilkanaście lat ze znalezieniem pracy nie powinni mieć problemów ludzie, którzy będą mieli umiejętności potrzebne do wykonywania zawodów, które dziś są rzadko spotykane, np. audytorzy wiarygodności informacji, brokerzy praw własności intelektualnej, odkażacze środowiska, chirurdzy plastyczni, dietetycy, e-bankowcy, szkoleniowcy i trenerzy (w tym osobiści, tzw. couche), czy też negocjatorzy.

11 Copyright © Wondershare Software Umiejętności na przyszłość Kategoriami przyszłościowymi są także doradcy pracy i doradcy zawodowi oraz zawody związane z opieką nad ludźmi i ochroną zdrowia. Nie są to jednak tradycyjne zawody typu lekarz czy pielęgniarka, ale tzw. domowa pomoc zdrowia, menedżerowie szpitala oraz rehabilitanci.

12 Copyright © Wondershare Software Umiejętności na przyszłość W przypadku kadry zarządzającej, jak również zwykłych pracowników będą wymagane tzw. umiejętności miękkie. Dla kadry zarządzającej są to: umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, praca w zespole i zarządzanie zespołami, kreatywność i przedsiębiorczość, zarządzanie wiedzą i infobrokerstwo, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przekwalifikowalność i mobilność przestrzenna.

13 Copyright © Wondershare Software Umiejętności na przyszłość Szeregowy pracownik powinien w przyszłości wyróżniać się podobnymi umiejętnościami, jakie przypisano kadrze kierowniczej, ale w nieco innej kolejności: przekwalifikowalność i mobilność przestrzenna, znajomość technologii informatycznych, znajomość języków obcych, umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym,

14 Copyright © Wondershare Software Dziedziny przyszłościowe Podsumowując, w przyszłości gospodarka zmieni się na tyle, że rynek pracy potrzebować będzie już nie ludzi od wszystkiego, ale specjalistów z konkretnych, ścisłych dziedzin, jak: informatyka i usługi internetowe, biotechnologia, medycyna, finanse, edukacja, bezpieczeństwo, rozrywka, rekreacja, turystyka, przemysł żywieniowy.

15 Copyright © Wondershare Software Dlaczego takie dziedziny są przyszłościowe? Ponieważ: rozwijają się najszybciej, generują najwięcej nowych zawodów, kreując są nowe miejsca pracy.

16 Copyright © Wondershare Software Czego się uczyć, co studiować? W wyniku odchodzenia od kształcenia zasadniczego i średniego zawodowego obserwuje się dramatyczny brak inżynierów i techników – budownictwa, mechaniki i produkcji, stąd popyt na zawody techniczne jest i będzie w najbliższych latach wzrostowy. Specjaliści rynku pracy twierdzą, że dobrze jest uczyć się konkretnego fachu, a w dalszej kolejności studiować nauki ścisłe, jak również te związane z finansami i bankowością elektroniczną oraz przekazywaniem wiedzy. Doradcy personalni uważają, że o sukcesie decyduje też pewna wszechstronność polegająca na dysponowaniu wiedzą z kilku specjalności.

17 Copyright © Wondershare Software Czego się uczyć, co studiować? Zawodami przyszłości są inżynierowie – wiele kierunków jest obecnie kontraktowanych przez MEN (są to: budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, matematyka, biotechnologia, inżynieria biomedyczna oraz mechatronika). Okazuje się, bowiem, że mamy nadmiar absolwentów studiów humanistycznych. Ale… humaniści są bardziej elastyczni. Łatwiej jest im znaleźć pracę w innych zawodach i przekwalifikować się.

18 Copyright © Wondershare Software Czy zanikną tradycyjne zawody? Większość tradycyjnych zawodów przetrwa, jednakże równocześnie zanikać będą profesje oparte na pracy rutynowej. Całkowitej informatyzacji ulegnie proces wypisywania danych w urzędach i biurach, tworzenia dokumentów i ich magazynowania.

19 Copyright © Wondershare Software Badania Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji (popyt i podaż na zawody, zawody deficytowe i nadwyżkowe, popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe) Podlaski Absolwent (ocena kompetencji absolwentów uwzględniająca przygotowanie praktyczne do pracy zawodowej, losy zawodowe absolwentów)

20 Copyright © Wondershare Software Badania Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Zawody Przyszłości (ranking najatrakcyjniejszych zawodów przyszłości; wykaz najpopularniejszych kompetencji) Podlaska Mapa Kształcenia (elektroniczna baza danych dostępnych w województwie podlaskim form, poziomów i kierunków kształcenia, seminariów, konferencji, szkoleń)

21 Copyright © Wondershare Software Źródła informacji: 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; www.parp.gov.pl 2. Barometr popytu na pracę w województwie podlaskim – październik 2009 r., WSE w Białymstoku. 3. 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, w Europie i na świecie, Manpower; www.manpower.pl 4.www.perspektywy.pl 5. www.obserwatorium.up.podlasie.pl

22 Copyright © Wondershare Software Dziękuję za uwagę Marta Sosnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Copyright © Wondershare Software Przegląd zawodów modnych i atrakcyjnych, czyli czego uczyć się dziś, aby za kilka lat znaleźć ciekawą pracę?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google