Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE"— Zapis prezentacji:

1 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE -31.01.2012.-
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Start” Pruszcz WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

2 Porządek Zebrania Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
Przyjęcie porządku zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2011. Dyskusja. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjecie planu działalności i planu finansowego na rok 2012. Wolne wnioski. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji. Zakończenie zebrania.

3 Sprawozdanie merytoryczne z minionej kadencji Zarządu
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub realizuje swoje cele poprzez : - współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, - uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, - organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, - prowadzenie działalności szkoleniowej, - sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, - zarządzanie oddanymi przez gminę w użytkowanie urządzeniami i obiektami sportowymi.

4 ZESTAWIENIE CZYNNYCH CZŁONKÓW
Stan na dzień r. Zawodnicy Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu 10 Działacze 6 Zawodnicy Old-Boy 8 Trenerzy 2 Razem: 85 W roku 2010 SLKS Start Pruszcz liczył 143 czynnych członków, obecnie liczba członków zmniejszyła się z uwagi na wycofanie ze szkolenia 2 drużyn – seniorów B klasy oraz trampkarzy - 79 to mieszkańcy Gminy Pruszcz co stanowi % członków - 6 to osoby z poza terenu Gminy Pruszcz co stanowi 7,1 % członków

5 Drużyny SLKS „Start” Pruszcz w latach 2008-2012
Sezon 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Ilość meczy V liga seniorzy XI m. Bobola IX Bobola/Kołacki III Kołacki V Musiał/Dziuda XIII Dziuda 120 B Klasa Seniorzy - Omniczyński/ Góral Dziuda – wycofanie po rundzie jesień 36 Juniorzy Nowak 108 Trampka-rze Kopka Noskoau/ Malanowski 104 Młodzicy Dziuda/ Stodolny Góral Góral/Nowak 90 Ilość drużyn 4 5 3 458 meczy

6 Drużyny SLKS „Start” Pruszcz w latach 2008-2012
Drużyny SLKS „Start” Pruszcz w latach * w rozgrywkach mistrzowskich K-PZPN uczestniczyło łącznie 19 drużyn naszego Klubu w tym 11 młodzieżowych * zespoły rozegrały 458 meczy ligowych w których uczestniczyło średnio po 16 zawodników co daje liczbę 7328 czynnych uczestników. Dostarczyli oni rozrywki mieszkańcom Gminy Pruszcz a młodzież mogła czynnie spędzać czas wolny od nauki. Promowali naszą Gminę w powiecie , wojewódzctwie i poza granicami kraju.

7 Największe osiągnięcia sportowe 2008-12
Drugie miejsce i srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich – Jabłonowo 2008

8 Największe osiągnięcia sportowe 2008-12
Trzecie miejsce w rozgrywkach mistrzowskich V Ligi K-PZPN w sezonie 2009/10

9 Największe osiągnięcia sportowe 2008-12
organizacja międzynarodowego turnieju piłki nożnej z udziałem klubów Angerlo Vooruit, Pomorzanin Serock, Start Pruszcz : - I miejsce w trakcie wizyty w Zevenaar w Holandii - I miejsce w turnieju Gmin Partnerskich , Serock ‘11

10 Kibice – DZIĘKUJEMY … BO DLA WAS GRAMY !!!

11 Osiągnięcia organizacyjne
r. Klub nasz został zarejestrowanym Stowarzyszeniem Sportowym w KRS w Bydgoszczy, SLKS „Start” Pruszcz może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, w styczniu 2009r. pozyskaliśmy sponsora strategicznego firmę ECO-POL Pana Dariusza Orzechowskiego, która przez blisko dwa lata w znaczącym stopniu finansowała działalność sportową Klubu. Przy udziale sponsora uzyskaliśmy najwyższy wynik sportowy w historii Startu – III miejsce w rozgrywkach V ligi seniorów K-PZPN, wyremontowaliśmy szatnie, wzbogaciliśmy zaplecze w sprzęt sportowy zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. sezon piłkarski 2009/10 to płynne funkcjonowanie 5 drużyn w rozgrywkach ligowych K-PZPN, wielkie zainteresowanie kibiców i społeczeństwa Gminy Pruszcz piłką nożną, pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Klubu ze sprzedaży biletów na mecze V ligi:

12 Osiągnięcia organizacyjne
pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Klubu ze sprzedaży biletów na mecze V ligi: - sprzedaż z biletów za 2010r – 4.344,24 - sprzedaż z biletów za 2011r – 1.910,26 * znaczące wpływy finansowe wynikające z wprowadzenia obowiązkowych składek członkowskich /seniorzy i młodzicy 100 % wpłat/ - za 2010r – 5.750,00 - za 2011r – 2.735,00 nawiązanie współpracy międzynarodowej i wizyta w Klubie Angerlo Voruit w Holandii oraz rewizyta i turniej piłkarski w Serocku, promowanie Klubu i Gminy Pruszcz w prasie i mediach, prężne działanie strony internetowej

13 Porażki organizacyjne
niższa dotacja Gminy Pruszcz w roku 2011 i 12 obniżyła poziom rozgrywek co wpłynęło na spadek zainteresowania kibiców i mniejsze wpływy z biletów, obniżenie dotacji Gminy Pruszcz w roku 2011 zmusiło Klub do wycofania z rozgrywek 2 drużyn a co za tym idzie spadek liczby czynnie uprawiających sport w Klubie /dla ok. 50 młodych sportowców nie ma w naszej Gminie oferty zagospodarowania czasu wolnego/ -„ … pozostaje PUB i przystanek autobusowy” w okresie jesienno-zimowym nie ma miejsca do prowadzenia zajęć treningowych. Klub zmuszony jest do wyjeżdżania do ościennych Gmin /Świecie, Koronowo/ oraz wynajmowania za wysoką opłatą sal. zaplecze sportowe naszego Klubu nie spełnia standardów higieniczno-sanitarnych. W dalszym ciągu pod wielkim znakiem zapytania pozostaje jego remont oraz obiecana budowa hali sportowej.

14 Młodzież STARTU … co dalej ?

15 Zarząd dziękuje !!! oddanym działaczom Klubu, kierownikowi drużyny seniorów Mirkowi Szeląg , ochronie Witkowi Maciak, Sławkowi Nowackiemu, opiekunowi trawy i murawy Januszowi Betcher oraz Tomkowi Stachowiczowi, Dyrekcji SP i Gimnazjum Pruszcz za współprace i zrozumienie, GOKSiR za miłą i fachową obsługę finansową i organizacyjną Stowarzyszenia, Firmie Eco-Pol Pana Dariusza Orzechowskiego za sponsoring, Radzie Gminy Pruszcz i Wójtowi Panu Franciszkowi Koszowskiemu za pomoc finansową, Fan Klubowi za wspaniałe oprawy meczy i doping, Wszystkim sympatykom i kibicom SLKS „Start” Pruszcz

16 Sprawozdanie finansowe za rok 2011
Dochody: Wykonany za 2010 1.Konto + kasa z 2010r ,60 2.Dotacje ,00 3.Darowizny ,86 4.Składki członkowskie ,00 5.Sprzedaż ,52 6.Pozostałe przychody ,67 Razem dochody: ,65

17 Zobowiązania zapłacone z 2010r +13.859,67
Koszty: 6.Zakup sprzętu i odzieży sportowej ,26 7.Uprawnienia ,00 8.Umowy zlecenia ,00 9.Koszty administracyjne ,30 10.Wynajem obiektów ,00 10.Pozostałe koszty i usługi ,82 11.Koszty dojazdów i konsumpcja ,00 12.Inne wydatki- odsetki ,20 13.Zobowiązania zapłacone ,67 Razem koszty: ,58 Zobowiązania zapłacone z 2010r ,67 Konto + kasa z 2011r ,90 Zobowiązania z 2011r ,50 23.967,65

18 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011.

19 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Dyskusja

20 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu

21 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

22 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Przyjęcie planu działalności i finansowego na rok 2012

23 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji Zakończenie zebrania

24 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Dziękujemy za uwagę i przybycie


Pobierz ppt "WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google