Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Start Pruszcz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Start Pruszcz."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Start Pruszcz

2 Porządek Zebrania Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum. Przyjęcie porządku zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2011. Dyskusja. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjecie planu działalności i planu finansowego na rok 2012. Wolne wnioski. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji. Zakończenie zebrania.

3 Sprawozdanie merytoryczne z minionej kadencji Zarządu Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub realizuje swoje cele poprzez : - współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, - uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, - organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, - prowadzenie działalności szkoleniowej, - sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, - zarządzanie oddanymi przez gminę w użytkowanie urządzeniami i obiektami sportowymi.

4 ZESTAWIENIE CZYNNYCH CZŁONKÓW Stan na dzień 31.01.2012r. Zawodnicy22 + 37 Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu 10 Działacze6 Zawodnicy Old-Boy8 Trenerzy2 Razem:85 W roku 2010 SLKS Start Pruszcz liczył 143 czynnych członków, obecnie liczba członków zmniejszyła się z uwagi na wycofanie ze szkolenia 2 drużyn – seniorów B klasy oraz trampkarzy - 79 to mieszkańcy Gminy Pruszcz co stanowi 92.9 % członków - 6 to osoby z poza terenu Gminy Pruszcz co stanowi 7,1 % członków

5 Drużyny SLKS Start Pruszcz w latach 2008-2012 Sezon2007/082008/092009/102010/112011/12Ilość meczy V liga seniorzy XI m. Bobola IX Bobola/Kołac k i III Kołacki V Musiał/Dziuda XIII Dziuda 120 B Klasa Seniorzy --Omniczyński/ Góral Dziuda – wycofanie po rundzie jesień - 36 Juniorzy Nowak Dziuda 108 Trampka- rze KopkaDziudaNoskoau/ Malanowski - 104 Młodzicy DziudaDziuda/ Stodolny GóralGóral/NowakNowak 90 Ilość drużyn 44553 458 meczy

6 Drużyny SLKS Start Pruszcz w latach 2008-2012 * w rozgrywkach mistrzowskich K-PZPN uczestniczyło łącznie 19 drużyn naszego Klubu w tym 11 młodzieżowych * zespoły rozegrały 458 meczy ligowych w których uczestniczyło średnio po 16 zawodników co daje liczbę 7328 czynnych uczestników. Dostarczyli oni rozrywki mieszkańcom Gminy Pruszcz a młodzież mogła czynnie spędzać czas wolny od nauki. Promowali naszą Gminę w powiecie, wojewódzctwie i poza granicami kraju.

7 Największe osiągnięcia sportowe 2008-12 Drugie miejsce i srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich – Jabłonowo 2008

8 Największe osiągnięcia sportowe 2008-12 Trzecie miejsce w rozgrywkach mistrzowskich V Ligi K-PZPN w sezonie 2009/10

9 Największe osiągnięcia sportowe 2008-12 organizacja międzynarodowego turnieju piłki nożnej z udziałem klubów Angerlo Vooruit, Pomorzanin Serock, Start Pruszcz : - I miejsce w trakcie wizyty w Zevenaar w Holandii - I miejsce w turnieju Gmin Partnerskich, Serock 11

10 Kibice – DZIĘKUJEMY … BO DLA WAS GRAMY !!!

11 Osiągnięcia organizacyjne 19.10.2009r. Klub nasz został zarejestrowanym Stowarzyszeniem Sportowym w KRS w Bydgoszczy, SLKS Start Pruszcz może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, w styczniu 2009r. pozyskaliśmy sponsora strategicznego firmę ECO-POL Pana Dariusza Orzechowskiego, która przez blisko dwa lata w znaczącym stopniu finansowała działalność sportową Klubu. Przy udziale sponsora uzyskaliśmy najwyższy wynik sportowy w historii Startu – III miejsce w rozgrywkach V ligi seniorów K-PZPN, wyremontowaliśmy szatnie, wzbogaciliśmy zaplecze w sprzęt sportowy zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. sezon piłkarski 2009/10 to płynne funkcjonowanie 5 drużyn w rozgrywkach ligowych K-PZPN, wielkie zainteresowanie kibiców i społeczeństwa Gminy Pruszcz piłką nożną, pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Klubu ze sprzedaży biletów na mecze V ligi:

12 Osiągnięcia organizacyjne pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Klubu ze sprzedaży biletów na mecze V ligi: - sprzedaż z biletów za 2010r – 4.344,24 - sprzedaż z biletów za 2011r – 1.910,26 * znaczące wpływy finansowe wynikające z wprowadzenia obowiązkowych składek członkowskich /seniorzy i młodzicy 100 % wpłat/ - za 2010r – 5.750,00 - za 2011r – 2.735,00 nawiązanie współpracy międzynarodowej i wizyta w Klubie Angerlo Voruit w Holandii oraz rewizyta i turniej piłkarski w Serocku, promowanie Klubu i Gminy Pruszcz w prasie i mediach, prężne działanie strony internetowej www.startpruszcz.pl.

13 Porażki organizacyjne niższa dotacja Gminy Pruszcz w roku 2011 i 12 obniżyła poziom rozgrywek co wpłynęło na spadek zainteresowania kibiców i mniejsze wpływy z biletów, obniżenie dotacji Gminy Pruszcz w roku 2011 zmusiło Klub do wycofania z rozgrywek 2 drużyn a co za tym idzie spadek liczby czynnie uprawiających sport w Klubie /dla ok. 50 młodych sportowców nie ma w naszej Gminie oferty zagospodarowania czasu wolnego/ - … pozostaje PUB i przystanek autobusowy w okresie jesienno-zimowym nie ma miejsca do prowadzenia zajęć treningowych. Klub zmuszony jest do wyjeżdżania do ościennych Gmin /Świecie, Koronowo/ oraz wynajmowania za wysoką opłatą sal. zaplecze sportowe naszego Klubu nie spełnia standardów higieniczno-sanitarnych. W dalszym ciągu pod wielkim znakiem zapytania pozostaje jego remont oraz obiecana budowa hali sportowej.

14 Młodzież STARTU … co dalej ?

15 Zarząd dziękuje !!! oddanym działaczom Klubu, kierownikowi drużyny seniorów Mirkowi Szeląg, ochronie Witkowi Maciak, Sławkowi Nowackiemu, opiekunowi trawy i murawy Januszowi Betcher oraz Tomkowi Stachowiczowi, Dyrekcji SP i Gimnazjum Pruszcz za współprace i zrozumienie, GOKSiR za miłą i fachową obsługę finansową i organizacyjną Stowarzyszenia, Firmie Eco-Pol Pana Dariusza Orzechowskiego za sponsoring, Radzie Gminy Pruszcz i Wójtowi Panu Franciszkowi Koszowskiemu za pomoc finansową, Fan Klubowi za wspaniałe oprawy meczy i doping, Wszystkim sympatykom i kibicom SLKS Start Pruszcz

16 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Dochody: Wykonany za 2010 1.Konto + kasa z 2010r 1.030,60 2.Dotacje 7.257,00 3.Darowizny 7.673,86 4.Składki członkowskie 1.535,00 5.Sprzedaż 6.470,52 6.Pozostałe przychody 0,67 Razem dochody: 23.967,65

17 Koszty: 6.Zakup sprzętu i odzieży sportowej 3.607,26 7.Uprawnienia 710,00 8.Umowy zlecenia 1.880,00 9.Koszty administracyjne 289,30 10.Wynajem obiektów 156,00 10.Pozostałe kosztyi usługi 1.407,82 11.Koszty dojazdów i konsumpcja 400,00 12.Inne wydatki- odsetki 254,20 13.Zobowiązania zapłacone 13.859,67 Razem koszty: 8.704,58 Zobowiązania zapłacone z 2010r +13.859,67 Konto + kasa z 2011r +1.729,90 Zobowiązania z 2011r -326,50 23.967,65

18 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011.

19 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dyskusja

20 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu

21 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

22 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Przyjęcie planu działalności i finansowego na rok 2012

23 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji Zakończenie zebrania

24 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dziękujemy za uwagę i przybycie


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Start Pruszcz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google