Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu potrzeba czy konieczność?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu potrzeba czy konieczność?"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu potrzeba czy konieczność?
Beata Skowrońska CREOS Studio Kreatywności Coaching Consulting Szkolenia

2 Teoria gier Nobel 1994 Za rozwój teorii gier i zastosowanie w ekonomii
John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten Konkluzja: Opłaca się współpracować a nie konkurować . Wszyscy tracą zwłaszcza wówczas, gdy konkurencja przybiera formę walki, gdy osiągamy własne cele kosztem innych. Opłaca się zatem realizować swoje cele biznesowe uwzględniając cele innych. Zatem opłaca się myśleć także o wspólnym interesie, a nie tylko o swoim własnym.

3 Społeczna odpowiedzialność biznesu, to inny poziom myślenia.
Albert Einstein Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu, to inny poziom myślenia.

4 Analiza relacji pomiędzy poszczególnymi elementami
Myślenie systemowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu - to sposób myślenia kontekstem systemu, uwzględniający istnienie wielu elementów i ich równoprawne współistnienie, współzależność i przynależność. System to grupa elementów, które są ze sobą połączone stale zmieniającymi się relacjami System jako całość Równoważenie Analiza relacji pomiędzy poszczególnymi elementami

5 Elementy systemu W FIRMIE (za: Cecilio de Rojo) Wydziały Klienci
Dostawcy Rynek Pracownicy Zarząd Akcjonariusze Właściciele Założyciele A z nimi ich systemy rodzinne POZA Firmą Sąsiedztwo Otoczenie Środowisko Interesariusze Konkurencja Mieszkańcy/społeczność Tu jest miejsce na działania charytatywne, niekoniecznie muszą się przekładać od razu na pieniądze, mogą pozytywie wzmacniać wizerunek firmy. W ujęciu systemowym: Nawet jeżeli coś się nie zwraca natychmiast i wprost, to i tak wraca w inny sposób do systemu, zatem każdy element systemu na tym korzysta.

6 Firma nie istnieje sama dla siebie, ani wyłącznie dla interesu swoich właścicieli, czy pracowników, czy klientów. Firma nie jest oderwana od szerszego systemu. Firma jest elementem szerszego systemu, w związku z tym dotyczą jej zasady działające w systemie, w takim samym stopniu jak innych. W tym kontekście ważna jest zasada równowagi w dawaniu i braniu.

7 Zasady równoważenia systemu
Szacunek/uszanowanie (to co jest, ma prawo być, szkodliwe są działania prowadzące do wyeliminowania niewygodnych dla interesu firmy elementów systemu) Przynależność (każdy ma prawo do swojego miejsca w systemie) Równowaga w dawaniu i braniu (relacja poszczególnych elementów systemu może być budowana w sposób pozytywny, jeśli dajemy nieco więcej niż bierzemy, niedobrze jest tylko brać, ale też niedobrze jest tylko dawać, dobrze jest poszukiwać wspólnych, równoważących się korzyści) w tym kontekście jeśli firma istnieje w jakimś środowisku i dzięki temu środowisku, może wzrastać wnosząc coś dodatkowego do tego systemu ) Porządek - jednoznaczna hierarchia, w/g wieku, w/g stażu pracy, w/g pozycji. Wszystkie w/w zasady dotyczą działań zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jeśli w/w zasady nie są respektowane, to w firmie pojawia się: Utrata sił, energii i motywacji do pracy Brak przywództwa, chaos Problem z osiąganiem celów, konflikty celów Rotacja personelu Konflikty pomiędzy ludźmi i działami za: Cecilio de Rojo

8 Biznes społecznie odpowiedzialny, to biznes etyczny: Okrągły Stół w Caux - pierwsze spotkanie międzynarodowej sieci liderów biznesu z Europy, USA i Japonii działającej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości i uczciwości – CRTP – Caux Round Table Principles for Business - opracowanie zasad dotyczących etycznego sposobu podejmowania decyzji w biznesie. Obecni: Liderzy biznesu z Europy, Japonii, USA : m.in. Frederick Philips (Philips) Ryuzaburo Kaku (Canon) Winston Wallin (Medtronic)

9 CRTP – Caux Round Table Principles for Business 7 zasad etycznego sposobu podejmowania decyzji w biznesie. Odpowiedzialność biznesu: od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy do odpowiedzialności wobec interesariuszy. Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie biznesu: ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie światowej. Zachowanie biznesowe: wyjście poza literę prawa ku duchowi zaufania. Poszanowanie dla reguł prawnych. Wsparcie wielostronnej wymiany handlowej. Poszanowanie środowiska Unikanie działań sprzecznych z prawem. Decyzje biznesowe są etyczne w takim stopniu, w jakim stopniu uzględniają potrzeby i dążenia innych. za: Stephen Young (dyrektor generalny Okrągłego stołu z Caux).

10 Warunek sukcesu w biznesie - za: Stephen Young (dyrektor generalny Okrągłego stołu z Caux).
Generowanie stabilnego zysku: Trzeba zatem odtwarzać zainwestowany kapitał: Finansowy Rzeczowy Ludzki Społeczny Reputacji (aktywa niematerialne) Takie sposoby zarządzania, które zachowują dostęp do wszelkich form kapitału Przedsiębiorstwo, żeby prosperować musi zadowalać innych

11 Od czego umierają firmy?
za:Helmut Glaser Od czego umierają firmy? Heinz Nixdorf - największa firma IT na świecie Nixdrof Computer AG Zmarł w roku -w chwili śmierci firma liczy 25,5 tys. pracowników w 44, roczny dochód 4,5 mld DM 2 lata – firma na skraju bankructwa, szuka partnera 1990 rok - Siemens przejmuje Nixdorf znika z rynku Do dziś pozostaje największe muzeum komputerowe Świata.

12 Koszty produktywności Koszty wspierające
za: Helmut Glaser Uwzględniane w rachunkowości Koszty produktywności Koszty wspierające Nieuwzględniane w rachunkowości Koszty zbędne Koszty ślepe

13 Koszty zbędne występują rzadko w kilkunastoosobowych firmach
Czynnik ludzki - demotywacja, brak zaangażowania wynikający z nieprofesjonalnego zarządzania i komunikowania się z ludźmi Koszty „opieprzu” Systemy oceniania, nagradzania, motywowania Manipulacja informacją (informacja jest walutą) 2. Czynnik formalny – zła struktura organizacyjna Hierarchia Wysoka centralizacja działań i decyzji Wyposażenie środowiska pracy za: Helmut Glaser

14 Koszty zbędne Największa pułapka:
Koszty zbędne są przez wszystkich widziane, ale nie są klasyfikowalne w rachunkowości i finansach, w związku z tym nie uwzględniane, a nawet lekceważone. Konsultanci wkraczający do firmy, by ją naprawić koncentrują się tylko na analizowaniu kosztów uwzględnianych w rachunkowości. A często nie tu leży przyczyna kryzysu lub słabości firmy. Przyczyną słabości, a nawet upadku firmy często są zbyt ignorowane wysokie koszty zbędne. Do ich analizy potrzebny jest konsultant specjalizujący się w „miękkich kompetencjach w zarządzaniu” .

15 Społeczna odpowiedzialność biznesu wewnątrz organizacji
1. Partnerski stosunek między przełożonymi i współpracownikami - wysoka odpowiedzialność pracowników - otwartość i pełna wymiana informacji - małe zespoły max. 8 osobowe - przełożeni dbają o zapewnienie dobrego środowiska pracy (open spejsy bez okien) Ekologiczna polityka kadrowa - jasne i jednolite zasady awansu - zwalnianie przy zachowaniu szacunku i godności Outplacemment Człowiek: a nie zasoby ludzkie, Human Resursy, siła robocza za: Helmut Glaser

16 James Collins – duch „i”
Firmy z dobrych stają się wielkimi, gdy w zarządzaniu uwzględniają ducha „i” Cel i zysk. Ciągłość i zmiana, Wolność i odpowiedzialność Jeden dolar zainwestowany zgodnie ze wskazówkami Collinsa w roku przyniósł 471 dolarów zysku giełdowego w 2000 roku. W porównywalnych firmach – 93 dolary

17 CREOS Studio Kreatywności
Dziękuję za uwagę! Beata Skowrońska CREOS Studio Kreatywności Coaching Consulting Szkolenia ww.creos.pl Tel ul. Warszawska 59, IIp Białystok


Pobierz ppt "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu potrzeba czy konieczność?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google