Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, 16.06.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, 16.06.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, 16.06.2011 r.

2 KLASYFIKACJA I FREKWENCJA Stan uczniów gimnazjum w dniu klasyfikacji: 123 (ubiegły rok: 131) Liczba uczniów klasyfikowanych: 117 Liczba uczniów niepromowanych: 7 Liczba uczniów z poprawkami - 6 Średnia ocen gimnazjum: 3,50 (ubiegły rok: 3,12) Frekwencja: 89,66 % (ubiegły rok: 88,44 %)

3 EGZAMINY POPRAWKOWE Zgodnie z prawem oświatowym odbędą się w ostatnim tygodniu wakacji, tj. 25 i 26 sierpnia. O szczegółach poinformujemy rodziców pocztą. Informacje zamieścimy też na stronie www szkoły.

4 NAJLEPSI UCZNIOWIE – NAJWYŻSZA ŚREDNIA 11 uczniów gimnazjum uzyskało średnią ocen co najmniej 4,75: 1.Marta Gnyp – kl. III A – 5,73 2.Małgorzata Łozińska – kl. II B – 5,38 3.Kornelia Żabińska – kl. II B – 5,38 4.Barbara Szafrańska – kl. III A – 5,20 5.Marlena Sęk- kl. IB – 5,00 6.Majchrowicz Krystian - kl. IIIA – 5,00 7.Maszkowska Andżelika – kl. IIA – 5,00 8.Maćkowiak Kamil – kl. IA – 4,92 9.Sykała Katarzyna –kl. IIIB – 4,87 10.Czernichowski Piotr –kl. IA – 4,77 11.Franczak Aleksandra – kl. II A - 4,75

5 ŚREDNIE OCEN POSZCZEGÓLNYCH KLAS I A – 3,45 I B – 3,22 II A – 3,51 II B – 3,71 III A – 3,57 III B – 3,52 ŚREDNIA OCEN SZKOŁY: 3,50

6 UCZNIOWIE Z OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI KlasaStan klasy z 1 ndstz 2 ndstz 3 i więcej I A24021 I B22022 II A21013 II B21101 III A20000 III B15000 RAZEM123157

7 Frekwencja w poszczególnych klasach KlasaStan klasyKlasyfikowaniFrekwencja IA242191,70% IB222088,10% IIA212088,00% IIB212090,74% IIIA20 90,00% IIIB15 89,40% RAZEM12311789,66%

8 ZESTAWIENIE OCEN Z ZACHOWANIA Uczniowie z ocenami wzorowymi 20 Uczniowie z ocenami bardzo dobrymi 27 Uczniowie z ocenami dobrymi 42 Uczniowie z ocenami poprawnymi 15 Uczniowie z ocenami nieodpowiednimi 15 Uczniowie z ocenami nagannymi 2 2 uczniów z oceną opisową

9 PRZEDMIOTOWE ZESTAWIENIE OCEN CELUJĄCYCH I NIEDOSTATECZNYCH PrzedmiotJ. polskiHistoriaWOSMatematykaFizykaChemia Liczba ocen ndst. 9101134 Liczba ocen cel. 1107001

10 PRZEDMIOTOWE ZESTAWIENIE OCEN CELUJĄCYCH I NIEDOSTATECZNYCH cd. Przedmiot Bio logia Geo grafia J. nie miecki Mu zyka Plasty ka Infor matyka W-fJ. angiel ski Religi a Eduk. tech. Eduk. art. Liczba ocen ndst. 21100007100 Liczba ocen cel. 721327182131118

11 Bardzo dobre wyniki egzaminów! Gratuluję uczniom, ich rodzicom i nauczycielom wspaniałych osiągnięć na egzaminach. Biorąc za punkt wyjścia bardzo słabe wyniki uzyskane na sprawdzianie po szkole podstawowej nasi gimnazjaliści przeskoczyli o 4 poziomy (staniny) w części humanistycznej i o 3 w części matematyczno – przyrodniczej. To naprawdę wielki postęp! Dziękuję przede wszystkim uczniom i nauczycielom za ogromną pracę, ale też wielu rodzicom za owocną współpracę.

12 Frekwencja rodziców na zebraniach klasowych I semestr 5 spotkań- SZKOŁA: 39,95 %, II semestr 3 spotkania - SZKOŁA: 37,43% KLASAFREKWENCJA I semestr/ II semestr LICZBA RODZICÓW, KTÓRZY ANI RAZU SIĘ NIE SKONTAKTOWALI Z WYCHOWAWCĄ I semestr - 22 OSOBY ! II semestr – 38 OSÓB ! I A 49,99 % / 33,33 % 3 / 9 I B 38,19 % / 33,33 % 6 / 5 II A 38,10 % / 33,33 % 3 / 7 II B 37,14 % / 33,49 %2 / 9 III A 43,00 % / 40 % 3 / 5 III B 33,28 % / 51,11 % 5 / 3

13 W sprawie działań związanych z zapobieganiem zakażeniu wirusem bakterii E.coli oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym bezpieczeństwa podczas wakacji) rodzice znajdą informacje na stronie Kuratorium Oświaty www.ko-gorzow.edu.pl

14 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 21 czerwca, godz. 10:00 – Msza Św. 22 czerwca, godz. 9:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali gimnastycznej

15 UZNANIE DLA TROJGA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W BRODACH Wójt Gminy Brody Pan Ryszard Kowalczuk wyraził w piśmie do dyrektora Zespołu Szkół w Brodach swoje uznanie dla Donatiny Sowa, Dawida Dołęgiewicza i Gracjana Mazura za obywatelską postawę i czynny udział w usuwaniu skutków nawałnicy, jaka przeszła w Brodach 6 czerwca 2011 roku. Uczniowie do późnych godzin wieczornych usuwali z ulicy Rynek gałęzie z połamanych drzew.

16 PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW za udział w wielu wydarzeniach szkolnych, wsparcie finansowe różnych przedsięwzięć, ufundowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego i na inne konkursy, życzliwe podejście do spraw związanych ze szkołą, gotowość do współpracy i rozwiązywania problemów.

17 Adres internetowy szkoły: www.gimbrody.pl

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mieczysław Żmijowski


Pobierz ppt "WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, 16.06.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google