Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płocka droga do sieci Metro

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płocka droga do sieci Metro"— Zapis prezentacji:

1 Płocka droga do sieci Metro
Urząd Miasta Płocka Prezydent – Mirosław Milewski Pełnomocnik ds. Informatyzacji - Andrzej Oskar Latuszek

2 Agenda - Cele informatyzacji E-samorząd Płockie plany
Wybrane projekty IT HOTSPOT Sieć miejska Nowoczesne miasto Etapy realizacji Proponowany model finansowy Korzyści z realizacji przedsięwzięcia Perspektywy regionu

3 Cele informatyzacji płockiego samorządu
Lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorstw Usprawnienie i obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej W związku z trwającymi od kilku miesięcy pracami nad koncepcją budowy sieci metropolitalnej dla miasta Płocka oraz koncepcją powołania do budowy i obsługi tej sieci nowego podmiotu gospodarczego przez Urząd Miasta Płocka pragniemy zwrócić uwagę na kilka aspektów ww. przedsięwzięcia w kontekście funkcjonowania firmy Petrotel. Od wielu miesięcy uczestniczymy w opracowywaniu koncepcji oraz projektu budowy tej sieci. W związku z powyższym wyraźnie dostrzegamy potencjalne zagrożenia wynikające z realizacji tej koncepcji dla funkcjonowania Spółki Petrotel na rynku płockim, jak również ogromne szanse dalszego dynamicznego rozwoju naszej fin11Y w przypadku realizacji tego projektu przez naszą spółkę· Powołanie nowego podmiotu gospodarczego bez udziału Petrotel, w szczególności z udziałem bezpośredniej konkurencji, będzie jednoznaczne z: ·            Utratą rynku związanego z obsługą jednego z największych klientów jakim jest Urząd Miasta Płocka i jego placówki, ·            Wprowadzeniem kolejnego operatora lokalnego, który może przejąć część klientów uzyskać status operatora miejskiego, ·            Zmniejszeniem strategicznych przychodów z usług szerokopasmowych, ·            Potencjalnym spadkiem wartości i rentowności fin11Y· Zaangażowanie Petrotel w budowę i eksploatację sieci metropolitalnej umożliwi: ·            Umocnienie pozycji na rynku płockim, ·            Zwiększenie wartości firmy, ·            Poszerzenie oferty usługowej Petrotel o zaawansowane usługi multimedialne, ·            Umocnienie pozytywnego wizerunku PKN ORLEN jako podmiotu angażującego się w rozwój społeczności lokalnej. Naszym zdaniem optymalnym rozwiązaniem problemu budowy sieci metropolitalnej w Płocku jest realizacja projektu przez spółkę Petrotel, w którą Urząd Miasta zaangażuje się kapitałowo. Spowoduje to między innymi zmniejszenie kosztów budowy sieci światłowodowej z ok. 40 mln do 2 mln poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Petrotel oraz skrócenie czasu realizacji projektu z 3 lat do l roku. Pobudzenie rozwoju gospodarczego w regionie

4 E-samorząd e- Samorząd powinien zapewniać:
Dostęp do informacji zawsze i wszędzie oraz z różnorodnych urządzeń Integrację wszystkich serwisów administracji samorządowej w jednym wirtualnym urzędzie Urząd „otwarty” dla obywatela 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok (model - 24/7/365) Uczestniczenie w obiegu informacji krytycznych dla państwa (Cyfrowy System Nerwowy)

5 Urząd Miasta Płocka – najbliższe plany
System Bezpieczeństwa Informacji (w realizacji) System Obiegu Dokumentów i Archiwizacji e-Urząd i e-Gmina Sieć miejska (metro) klaster informatyczny hub dla Warszawy

6 Wybrane inicjatywy UMP w IT (wspólnie z ORLEN S.A.)
Płock okiem kamery

7 Wybrane inicjatywy UMP w IT (cd.)
HOT SPOT W czerwcu 2004 UMP wraz z PKN ORLEN SA uruchomili bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu na jednej z większych atrakcji turystycznych Płocka – Starym Rynku (wymagania: komputer wyposażony w kartę sieciową - zgodną ze standardem b)

8 Plany – sieć miejska „TelePORT”
Najpopularniejsze technologie wykorzystywane do budowy sieci miejskich: FDDI (jeden z pierwszych standardów wykorzystywany do budowy sieci miejskich zorientowanych na transmisję danych. Podstawowym ograniczeniem tego standardu jest maksymalna szybkość wynosząca 100Mb/s oraz brak perspektyw rozwoju); SDH (standard opracowany głównie z myślą o transmisji danych głosowych dla usieciowienia central telefonicznych zapewniając wysoki stopień jakości i protekcji. W przypadku transmisji danych wymagane są dodatkowe elementy które wyposażone są z jednej strony w styki SDH, a z drugiej strony w styki Ethernet); ATM (standard ATM jest bardzo dogodny do budowy sieci publicznych integrujących transmisję danych, głosu czy treści multimedialnych. Charakteryzuje się również małą powszechnością terminali oraz wysokimi cenami elementów wyposażonych w styki ATM); Ethernet;

9 Sieć – wybór technologii:
Plany – sieć miejska cd. Sieć – wybór technologii: Unifikacja standardów w obszarze telekomunikacyjnym oraz analiza obecnych i przyszłych potrzeb potencjalnych użytkowników – obejmujących głównie: Transmisję danych pomiędzy komputerami (Internet, poczta i inne zasoby w ramach sieci prywatnych); Dostęp do treści multimedialnych radio, wideo, np. wideo na żądanie; Voice over IP (VoIP); USŁUGI TRIPLE PLAY Oraz trendy rynkowe – już istniejace rozwiązania na świecie (Caste Mazan, Mediolan, Turyn itp.) oraz w Polsce (Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna, e-Wro) wskazują na: ETHERNET

10 Plany – sieć miejska cd.2

11 Sieć METRO umożliwi m.in.:
Plany – sieć miejska cd.3 Sieć METRO umożliwi m.in.: połączenie wszystkich rozproszonych geograficznie jednostek organizacyjnych Urzędu, przyłączenie jednostek oświatowych tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz pozostałych podmiotów szeroko rozumianej sfery publicznej, Wdrożenie pełnej funkcjonalności Systemu Obiegu Dokumentów i Archiwizacji wspomagającego pracę Urzędu, oferowanie szybkiego, taniego, bezpiecznego i co najważniejsze powszechnego dostępu do Internetu zarówno dla firm jak i indywidualnych odbiorców, łatwe dodawanie kolejnych publicznych punktów dostępu do internetu (Public Internet Access Points).

12 Nowoczesne miasto Ponadto sieć Metro i zbudowana nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna umożliwi realizację wielu nowatorskich projektów w zakresie poprawy komfortu życia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Płocka, np.: - integracja systemów bezpieczeństwa, w tym: * monitoring osiedli i mieszkań, * instalacje alarmowe (kontrola dostępu), * symulacja obecności (asynchroniczne uruchamianie oświetlenia oraz urządzeń domowych), * system przeciwpożarowy (automatyczne powiadamianie stosownych służb), * wideodomofony

13 Nowoczesne miasto cd. Inne usługi: - telefonia internetowa,
- wideokonferencje, - telewizja cyfrowa, - Internet, poczta elektroniczna, - sieci prywatne, portale osiedlowe, - wypożyczalnie muzyki, filmów a nawet oprogramowania, - wirtualne biblioteki, - gry sieciowe, - zdalne zarządzanie energią. A wkrótce także: - e-learning (zwłaszcza kształcenie dorosłych), - praca zdalna (usługi wykonywane w domu), - wsparcie służby zdrowia (np. pierwsze konsultacje z lekarzem domowym)

14 Etapy realizacji e-Urząd / e-Gmina
Projekt Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna jako część składowa budowy klastra informatycznego w regionie E-Administracja (elektroniczny obieg dokumentów, usługi on-line dla mieszkańców i przedsiębiorstw, bezpieczeństwo informacji, miejska infrastruktura informatyczna (połączenie jednostek Urzędu) E-Społeczeństwo (lokalne) publiczne punkty dostępu do Internetu; miejska infrastruktura informatyczna (przyłączenie innych instytucji publicznych); telefonia internetowa (VoIP); usługi dla ludności w tym m.in.: (e-edukacja, e-bezpieczeństwo, e-rozrywka itp.) e-Gmina e-Urząd

15 Etapy realizacji e-Urząd / e-Gmina -- klaster inf.
E-Społeczeństwo (region) zwiększenie szans rozwoju dla przyłączanych gmin; infrastruktura informatyczna dla operatorów i przedsiębiorców; połączenie z Warszawą - hub; klaster informatyczny Warszawa

16 Strony zaangażowane w Projekt
* UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju * Gminy ościenne Płocka Bielsk Radzanowo Słupno Gąbin Łąck Nowy Duninów Brudzeń Duży Stara Biała

17 Proponowany model finansowy
Etap Podmiot zarządzający Finansowanie e-Urząd Urząd Miasta Płocka Budżet miasta Płocka + Fundusze UE (np.: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 1.5) sieć Metro Urząd Miasta Płocka + Spółka Prawa Handlowego Budżet miasta Płocka + Fundusze UE (np.: SPO-WKP) + wkład udziałowców Spółki klaster informatyczny

18 Planowane terminy realizacji
1 – Budżet UMP na rok 2005 2 – 1 poł – wnioski o fundusze UE 3 – do końca 2005 roku powstaje dokumentacja projektowa, możliwe uruchomienie pierwszego pierścienia w mieście 4 – rok 2006: rusza dostęp szerokopasmowy do Internetu dla UMP, podłączone testowe osiedle

19 Perspektywy dla miasta i regionu
– wzmocnienie rozwoju gospodarczego poprzez korzyści dla Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – możliwość przyłączania do sąsiednich infrastruktur teleinformatycznych – rozwinięta warstwa edukacyjna (szkoły, e-learning)

20 Społeczeństwa informacyjnego
Płock elementem globalnego Społeczeństwa informacyjnego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płocka droga do sieci Metro"

Podobne prezentacje


Reklamy Google