Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szerokopasmowy dostęp do Internetu"— Zapis prezentacji:

1 Szerokopasmowy dostęp do Internetu
Urząd Komunikacji Elektronicznej Szerokopasmowy dostęp do Internetu jako element strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury w Rzeszowie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

2 Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo,
Urząd Komunikacji Elektronicznej Społeczeństwo informacyjne (1) Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze od dóbr materialnych.

3 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Społeczeństwo informacyjne (2) rozwój społeczny społeczeństwo tradycyjne społeczeństwo przemysłowe społeczeństwo poprzemysłowe - społeczeństwo informacyjne zmiana struktury zatrudnienia większość osób zatrudniona przy przetwarzaniu informacji dominuje sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój, zarządzanie)

4 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Społeczeństwo informacyjne (3) Funkcje społeczeństwa informacyjnego komunikacyjna socjalizacyjna i aktywizująca partycypacyjna organizatorska ochronna i kontrolna Informacja w społeczeństwie informacyjnym jest wytwarzana - masowo generowana przechowywana - są techniczne możliwości na jej magazynowanie przekazywana - bez względu na miejsce i czas pobierana - przez wszystkich zainteresowanych przetwarzana wykorzystywana – w sposób powszechny, otwarty i nielimitowany

5 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Rozwój SI jako problem globalny Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, grudzień 2003r. Tunis , listopad 2005r. eEUROPE - społeczeństwo informacyjne dla wszystkich Lizbona, marzec 2000r. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Warszawa, październik 2007r.

6 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Warunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego powszechna umiejętność korzystania z Internetu przez obywateli zniesienie barier dostępu do informacji w formie cyfrowej, a szczególnie do Internetu powszechne wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych przez instytucje państwa i samorządy, digitalizacja dorobku kultury i nauki oraz bezpłatne udostępnianie tych zasobów informacji funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy zwalczanie zagrożeń technicznych i społecznych związanych z Internetem i zapobieganie tym zagrożeniom część wspólna ?

7 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Internet szerokopasmowy w Polsce (1) Penetracja w krajach UE koniec 2006 r. – 16,6% koniec 2005 r. – 12,5% Bułgaria – 3,3% Dania – 32,3% Polska – 5,2% zagrożenie: wykluczenie cyfrowe

8 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Internet szerokopasmowy w Polsce (2) Technologie dostępu do Internetu xDSL (59%) Telewizja kablowa (23%) Dial-up (10%) LAN - Ethernet (5%) Dostęp bezprzewodowy (2,5%) Pozostałe (0,5%) Szanse poprawy sytuacji w Polsce udział operatorów telekomunikacyjnych TP S.A. operatorzy alternatywni MSP – Internet Service Providers projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” udostępnienie częstotliwości dla budowy sieci WiMax

9 Urząd Komunikacji Elektronicznej
WiMax - ogólnie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia, która została oparta na standardach IEEE i ETSI HiperMAN. Nowy naziemny system bezprzewodowego dostępu do usług teleinformatycznych, alternatywa do dostępu kablowego i DSL. O dostępie WiMAX IEEE mówi się, że będzie to największy przełom w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych dla metropolii od czasu wdrożenia technologii Wi-Fi, czyli sieci radiowej WLAN standardu IEEE b/g.

10 Urząd Komunikacji Elektronicznej
WiMax - zalety Zalety sieci WiMax duży zasięg pojedynczej stacji bazowej do 30 km duża skalowalność i możliwości późniejszej rozbudowy, duża szybkość transmisji jednego terminala możliwość tworzenia grup odbiorców (np. pracownia komputerowa, szkoła) bardzo małe opóźnienia transmisji, możliwość zastąpienia klasycznej telefonii możliwość świadczenia usług dla rozproszonych i przemieszczających się odbiorców. małe koszty utrzymania sieci w porównaniu do ofert firm komercyjnych. odporność na warunki atmosferyczne małe anteny odbiorcze i modemy, możliwość instalacji w dowolnym miejscu.

11 Urząd Komunikacji Elektronicznej
WiMax – zastosowanie Usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego połączenie JST w jedną sieć teleinformatyczną telefonia VoIP sieci VPN video monitoring sterowanie sygnalizacja świetlną Usługi Internetowe informatyzacja regionów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym dostęp do e-usług publicznych i aplikacji przez Internet dostęp do Internetu dla urzędów dostęp do Internetu dla szkół sieć hotspotów w wybranych punktach miasta udostępnianie sieci WiMax lokalnym dostawcom Internetu

12 Urząd Komunikacji Elektronicznej
WiMax w Polsce WiMax w Polsce rozdział częstotliwości 3.5GHz, GHz – przetargi 2004/05 od połowy 2005r. budowa sieci w standardzie WiMax najwięksi operatorzy: PTC ERA, Netia, Nask, Crowley, Exatel, Multimedia, Telekomunikacja Polska, … WiMax na Podkarpaciu – inicjatywy samorządowe MPGK Krosno Starostwo Powiatowe Lubaczów dalsze projekty warunek konieczny – częstotliwość radiowa

13 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przetarg 3.6 – 3.8 GHz (1) Założenia przetargowe wzmocnienie konkurencji na rynku usług bezprzewodowego dostępu do Internetu, w szczególności na obszarach, na których występuje deficyt takich usług – wykluczenie cyfrowe efektywne wykorzystanie częstotliwości – 60 obszarów przetargowych, kilka obszarów w województwie wykorzystanie inicjatyw samorządów oraz małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw w celu uzyskania maksymalnych synergii i uwzględnienia lokalnego interesu konsultacje z władzami samorządowymi decydującym kryterium przetargowym jest rozwój konkurencji. Kryteria oceny zostały dobrane w taki sposób, że cena oferowana ponad cenę minimalną odgrywa minimalną rolę w łącznej ocenie oferty.

14 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przetarg 3.6 – 3.8 GHz (2) 60 obszarów przetargowych 4 x 3.5MHz kanały dupleksowe podwójne pokrycie miast wojew.

15 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przetarg 3.6 – 3.8 GHz (3) Rzeszów Tarnobrzeg Przemyśl Krosno Leżajsk 09.2 09.3 09.1 09.1 i 09.2 Ogłoszenie: woj. podkarpackie Zasóby: 4 kanały - 3,5 MHz dupleks, tj. łącznie 28 MHz widma w każdym obszarze Obszary: trzy – 09.1; 09.2; 09.3 Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski w dwóch obszarach Rezerwacja do r.

16 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przetarg 3.6 – 3.8 GHz (4) – warunki uczestnictwa nabycie dokumentacji wersja elektroniczna dostępna na www, wpłata 35 PLN na konto UKE złożenie oferty osobiście (pokwitowanie), siedziba UKE Warszawa, w godz , w terminie do do godz wniesienie wadium – minimalne ustawowe PLN: 09.1 – 6125; 09.2 – 5512,50; ,50 forma oferty – pisemna kryterium główne – konkurencyjność Jednorazowa opłata minimalna – minimalna ustawowa (w PLN) 09.1 – 09.2 – 09.3 –

17 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przetarg 3.6 – 3.8 GHz (5) – kryteria przetargowe Oferowana cena – 50 /173 pkt promowanie MŚP oraz JST – mnożnik ,,M’’ oferowanej kwoty: 5 - dla mikro i małego przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego 2 - dla średniego przedsiębiorcy Wpływ na konkurencję – 65 /173 pkt UOKiK oraz „posiadane” widmo w podobnych zakresach Wiarygodność finansowa – 16 /173 pkt z czego 10 za zaangażowanie środków UE Podjęte zobowiązania – 42 /173 pkt a/ start usługi: 6, 12 lub więcej miesięcy: do 10pkt. b/ osiągnięcie progu 30 i 70% pokrycia ludnościowego do 8 pkt c/ osiągnięcie progu 30 i 70% pokrycia obszaru do 8 pkt

18 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przetarg 3.6 – 3.8 GHz (6) – udział w przetargu Zadania dla JST związane z udziałem w przetargu podjęcie decyzji o udziale w przetargu wybór liderów obszarów przetargowych etapy prac analiza sytuacji (SWAT) przyjęcie modelu organizacyjnego dla przedsięwzięcia określenie modelu usług sieci opracowanie business planu przygotowanie aplikacji o środki UE (RPO) przygotowanie i złożenie oferty przetargowej w terminie do

19 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Koszty przedsięwzięcia Koszty udziału w 3 przetargach nabycie dokumentacji przetargowej – 3 x 35PLN wadium – PLN opłata minimalna – PLN roczna opłata za korzystanie z częstotliwości – PLN Koszty inwestycji i eksploatacji budowa infrastruktury koszty utrzymania sieci Źródło finansowania inwestycji Regionalny Program Operacyjny środki własne

20 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Korzyści z przedsięwzięcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego obniżenie kosztów funkcjonowania JST zapewnienie dostępu do Internetu dla jednostek użyteczności publicznej ujednolicenie rozwiązań telekomunikacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia ograniczenie groźby wykluczenia cyfrowego wzrost konkurencji na rynku telekomunikacyjnym – obniżenie kosztów dostępu do Internetu, poprawa jakości usług podniesienie atrakcyjności regionu zapewnienie dostępu do e-Urzędów

21 Urząd Komunikacji Elektronicznej
Podsumowanie nie można dopuścić do wykluczenia cyfrowego mieszkańców Podkarpacia sieci WiMax mogą pełnić rolę „ostatniej mili” z pomocą której dostęp do Internetu zostanie zagwarantowany ogromnej większości społeczeństwa budowane sieci będą dopełnieniem projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” w toczącym się przetargu do rozdysponowania są ostatnie częstotliwości radiowe pozwalające na budowę bezprzewodowych sieci dostępu do Internetu dofinansowanie ze środków RPO na poziomie 85% w zasadniczy sposób odciąży JST w zakresie finansowania przedsięwzięcia rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w prostej linii prowadzi do wzrostu konkurencji na tym rynku JST zaangażowane w projekt budowy sieci WiMax mogą liczyć na wsparcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

22 Dziękuję za uwagę Urząd Komunikacji Elektronicznej Marcin Krawczyk
Dyrektor Delegatury w Rzeszowie Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Pobierz ppt "Szerokopasmowy dostęp do Internetu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google