Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne informacje Windows 8 Professional Enterpise (SA) Enterprise (Intune) Enterpise (VDA) Windows To Go.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne informacje Windows 8 Professional Enterpise (SA) Enterprise (Intune) Enterpise (VDA) Windows To Go."— Zapis prezentacji:

1

2 Ogólne informacje Windows 8 Professional Enterpise (SA) Enterprise (Intune) Enterpise (VDA) Windows To Go

3

4 Full Packaged Product Nabywane od sprzedawców detalicznych Zazwyczaj 1 opakowanie = 1 licencja Z nowym komputem Preinstalowane na nowym komputerze Oprogramowanie żyje i umiera z tą maszyną Licencje grupowe Wiele różnych programów licencyjnych dopasowanych do potrzeb organizacji Usługi online Technologie są hostowane, a nie instalowane w lokalizacji klienta

5 Umowa z firmą Microsoft Prawa do używania produktów udokumentowane w umowie użytkownika końcowego Wzorce umów można pobrać ze strony http://www.microsoft.com/about/legal/useterms/default.aspx http://www.microsoft.com/about/legal/useterms/default.aspx Umowa z Microsoft Prawa do używania zapisane w dokumencie Prawa do używania produktów licencjonowanych przez firmę Microsoft Umowa z firmą OEM lub producentem systemów Dokument Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania Microsoft Należy zapoznać się z dokumentami przekazanymi przez firmę OEM lub producenta systemów, często dostępnymi w wersji elektronicznej na dysku http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PUR.aspx

6 Wsparcia udziela firma Microsoft Wsparcia klientowi udziela firma OEM lub producent systemów Różne poziomy wsparcia Jako korzyść w ramach SA lub do nabycia jako dodatkowa usługa

7

8

9 Narzędzie Product Activation jest technologią zaimplementowaną w Windows 7, Office 2010 oraz Windows Server 2008, dystrybuowanych w umowach grupowych Produkty te mogą być aktywowane na jeden z następujących sposobów: Klucz aktywacji wielokrotnej (Multiple Activation Key - MAK) – jednorazowa aktywacja, wykonywana na serwerach Microsoft Klucz usługi zarządzania kluczami (Key Management Service – KMS) – aktywacja wykonywana co 6 miesięcy na wewnętrznych serwerach firmowych Klucze udostępniane są w witrynie Volume Licensing Service Center (VLSC)

10

11 Wzrost dostępnej funkcjonalności Dostępny w umowach grupowych Dostępny w kanale OEM Dostępny jako FPP SA Windows 8 Enterprise Windows 8 Professional Windows RT Windows 8

12 Pełna wersja Wersja upgrade dla klientów posiadających wcześniejsze wersje systemu Windows Pełna wersja Wymóg preinstalacji Możliwość korzystania z poprzedniej wersji systemu operacyjnego (Windows Vista lub Windows XP) Wymagany zakup nowej licencji w przypadku wymiany płyty głównej Wersja upgrade TYLKO dla klientów, którzy już posiadają licencje na system operacyjny Klienci mogą korzystać z zakupionej wersji lub jakiejkolwiek wcześniejszej wersji biznesowej systemu operacyjnego, do Windows 98 włącznie

13 Klient ma 30 dni na aktywację dowolnej wersji systemu Będą pojawiały się powtarzające powiadomienia o konieczności aktywacji W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 dni: Kolor pulpitu zmieni się na czarny Użytkownik nie będzie mógł pobierać opcjonalnych aktualizacji

14 Wzrost dostępnej funkcjonalności Dostępny w umowach grupowych Dostępny w kanale OEM Dostępny jako FPP SA Windows 8 Enterprise Windows 8 Professional Windows RT Windows 8 Tylko równocześnie z nabyciem licencji W ciągu 90 dni Oryginalna licencja OEM jest wciąż przypisana do sprzętu, jednak SA może być przeniesione na inny komputer

15 Wstępnie zainstalowany na komputerach i tabletach z procesorami ARM Podobny do Windows 8 Zawiera m.in.: Usługi Windows Update i Windows Defender Szyfrowanie urządzeń Tryb wstrzymania przy zachowaniu połączenia Microsoft Office 2013 RT Preview dla Użytkowników Domowych i Uczniów Funkcje niedostępne: Pulpit zdalny Przyłączanie do domeny Program Windows Media Player Program Windows Media Center Tworzenie grupy domowej (można dołączyć do istniejącej grupy domowe) Tylko aplikacje ze Sklepu Windows

16 Nowa wersja interfejsu użytkownika Jednolity interfejs dla wszystkich urządzeń (PC, Tablet, Telefon) Obsługa ekranów dotykowych Brak możliwości podłączenia do domeny IE 10 Obsługa poczty, kalendarzy, zdjęć, SkyDrive

17 Możliwość połączenia do domeny BitLocker and BitLocker To Go Możliwość podłączenia za pomocą zdalnego pulpitu Bez szczególnych uprawnień związanych w wirtualizacją

18 Jako benefit SA lub subskrypcji: Software Assurance VDA Windows Intune Rozszerzone uprawnienia związane z wirtualizacją

19 Przypisywana do jednego urządzenia licencja + SA, lub subskrypcja Intune. Daje prawo do uzyskiwania zdalnego dostępu do maksymalnie czterech wystąpień oprogramowania: uruchomionego w wirtualnych Środowiskach Systemu Operacyjnego na serwerach w centrum danych. Dodatkowo, daje prawo do: uruchomienia lokalnie maksymalnie cztery wystąpienia w wirtualnych Środowiskach Systemu Operacyjnego oraz jednogo wystąpienie w fizycznym Środowisku Systemu Operacyjnego. Można uruchamiać Windows 8 Pro albo dowolną ze starszych wersji. Powyższe uprawnienia wygasają po wygaśnięciu SA/Intune

20 Licencja w modelu subskrypcji, Uprawnienia wygasają po zakończeniu subskrypcji, Przypisywana do jednego urządzenia, Daje prawo do uzyskiwania zdalnego dostępu do maksymalnie czterech wystąpień oprogramowania: uruchomionego w wirtualnych Środowiskach Systemu Operacyjnego, na serwerach w centrum danych. Nie daje prawa do uruchomień lokalnych chyba, że kupiono dla nich osobną licencję. Można uruchamiać Windows 8 Pro albo dowolną ze starszych wersji.

21 Prawo do uruchamiania systemu z nośników przenośnych Dostępne w ramach: Software Assurance dla Windows Windows Intune VDA Można utworzyć i przechowywać wystąpienie oprogramowania na maksymalnie dwóch dyskach USB, Wystąpienie przechowywane na dysku USB można uruchomić na dowolnym licencjonowanym urządzeniu objętym licencją podaną powyżej Główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uruchomić wystąpienie z dysku USB na uprawnionym urządzeniu innego producenta z każdego miejsca poza terenem siedziby firmy lub podmiotu stowarzyszonego do celów związanych z wykonywaną pracą. Uprawnienie ważne tak długo, jak długo jest aktywny pakiet Software Assurance, subskrypcji usługi Windows Intune lub Windows VDA

22 Dostępne w ramach: Software Assurance dla Windows Windows Intune VDA Główny użytkownik może (na uprawnionym urządzeniu innego producenta): uzyskiwać zdalny dostęp do dozwolonych wystąpień uruchamianych na serwerach w centrum danych uruchamiać jedno wystąpienie oprogramowania w wirtualnym OSE Dozwolone poza terenem firmy lub podmiotu stowarzyszonego Można korzystać jedynie do celów związanych z wykonywaną pracą. Uprawnienie ważne tak długo, jak długo jest aktywny pakiet Software Assurance, subskrypcji usługi Windows Intune lub Windows VDA

23 Ogólne informacje Windows 8 Professional Enterpise (SA) Enterprise (Intune) Enterpise (VDA) Windows To Go

24 © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Forefront, Outlook, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Pobierz ppt "Ogólne informacje Windows 8 Professional Enterpise (SA) Enterprise (Intune) Enterpise (VDA) Windows To Go."

Podobne prezentacje


Reklamy Google