Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI ROK OBYWATELI 2013. E UROPEJSKI R OK O BYWATELI 2013 Inicjatywa skierowana: do 12 milionów obywateli Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają

Коpie: 1
EUROPEJSKI ROK OBYWATELI Prawa Obywatela Unii Europejskiej Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium wszystkich państw należących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI ROK OBYWATELI 2013. E UROPEJSKI R OK O BYWATELI 2013 Inicjatywa skierowana: do 12 milionów obywateli Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI ROK OBYWATELI 2013

2 E UROPEJSKI R OK O BYWATELI 2013 Inicjatywa skierowana: do 12 milionów obywateli Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają poza krajem swojego pochodzenia do 200 milionów Europejczyków, którzy podróżują w celach turystycznych, biznesowych, kupują produkty za granicą lub przez internet do nas wszystkich – 500 milionów Europejczyków!

3 Prawa Obywatela Unii Europejskiej Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium wszystkich państw należących do UE Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządów i w państwie, w którym zamieszkuje oraz w wyborach posła do Parlamentu Europejskiego Prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej innych krajów UE Prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego we wszystkich sprawach, którymi Unia Europejska się zajmuje Prawo do zwracania się do Rzecznika Praw Obywateli UE Prawo zwracania się na piśmie do instytucji Wspólnot Europejskich w jednym z oficjalnych języków UE i otrzymania odpowiedzi w tymże języku Prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej

4 Karta Praw Podstawowych I: Godność (m.in. godność człowieka, prawo do życia, do integralności, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej), II: Wolności (m.in. prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowanie życia prywatnego, ochrona danych osobowych, prawo do założenia rodziny, wolność myśli, sumienia i religii, wypowiedzi i informacji, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo do azylu), III: Równość (m.in. równość wobec prawa, niedyskryminacja, różnorodność kulturowa, religijna i językowa, równość kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, osób w podeszłym wieku, integracja osób niepełnosprawnych), IV: Solidarność (m.in. prawo do rokowań i działań zbiorowych, ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, należyte i sprawiedliwe warunki pracy, zakaz pracy dzieci, życie rodzinne i zawodowe, zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, ochrona konsumentów), V: Prawa obywatelskie (m.in. prawo głosowania i kandydowania w wyborach do PE, w wyborach lokalnych, prawo do dobrej administracji, prawo dostępu do dokumentów, swoboda przemieszczania się i pobytu, opieka dyplomatyczna i konsularna), VI: Wymiar sprawiedliwości (m.in. prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, domniemanie niewinności i prawo do obrony) Brak możliwości dochodzenia w polskich sądach ani przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (protokół 30 do Traktatu Lizbońskiego)

5 Prawa obywateli państw członkowskich UE Pacjent Uczeń / student Kupujący przez internet Spory transgraniczne (do 2 tys euro) Internauta Ochrona danych osobowych Pasażer (również pociągu i autokaru) Roaming Prawa socjalne pracowników Emeryt

6 Europejska Inicjatywa Obywatelska 1 milion obywateli 7 państw członkowskich Przykłady: -Stop wiwisekcji! -Wysoka jakość europejskiej edukacji dla każdego -Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! -30 km/godz. – ulice przyjazne życiu! http://ec.europa.eu/citizens-initiative

7 Konsultacje 2012 Sprawozdanie nt. Obywatelstwa UE - 8 maja 2013

8 Twoja Europa - Obywatel

9 Twoja Europa - Przedsiębiorca

10 Telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 z dowolnego miejsca w UE w godz. 9 –18 (w dni robocze) w dowolnym języku urzędowym UE. Formularz e-mail - odpowiedź średnio w ciągu 3 dni roboczych czat z operatorem Europe Direct, który pomoże znaleźć konkretne informacje na stronach Unii Europejskiej Lokalne punkty Europe Direct – Wrocław, Legnica, Kłodzko, Poznań, Kalisz, Opole, Katowice

11 Europe Direct i Centra Dokumentacji Europejskiej

12 SOLVIT zajmuje się problemami wynikającymi z niewłaściwego stosowania prawa UE przez władze publiczne w państwach członkowskich UE sprawę można zgłosić korzystając z dostępnego formularza ON-LINEON-LINE SOLVIT nie jest serwisem informacyjnym ani udzielającym porad prawnych SOLVIT nie rozpatruje sporów pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, ani skarg przeciwko instytucjom UE Usługi świadczone przez SOLVIT są bezpłatne Krajowe centrum: Ministerstwo Gospodarki, Departament Spraw Europejskich, Plac Trzech Krzyży 3/5, PL - 00-507 Warszawa

13 Spory transgraniczne - polubownie

14 http://ec.europa.eu/polska

15

16 Staże www.ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4790

17 STAŻE W KE www.ec.europa.eu/stages/about/who_en.htm

18 STAŻE W BANKU INWESTYCYJNYM www.europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_en.htm

19 Wizyty w KE www.ec.europa.eu/visits/index_pl.htm

20 Delegacje www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_e n.htm

21


Pobierz ppt "EUROPEJSKI ROK OBYWATELI 2013. E UROPEJSKI R OK O BYWATELI 2013 Inicjatywa skierowana: do 12 milionów obywateli Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają"

Podobne prezentacje


Reklamy Google