Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 wyspecjalizowana gama Ochrona i dekoracja podłóg technicznych ultrasol Producent i dystrybutor farb od 1959.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 wyspecjalizowana gama Ochrona i dekoracja podłóg technicznych ultrasol Producent i dystrybutor farb od 1959."— Zapis prezentacji:

1 1 wyspecjalizowana gama Ochrona i dekoracja podłóg technicznych ultrasol Producent i dystrybutor farb od 1959

2 2 Najważniejsze zasady Kryteria sukcesu farb podłogowych Warunki wykonania prac Wilgotność, temperatura, organizacja budowy Zastosowanie i wskazówki dotyczące użycia Przygotowanie podłoża, nakładanie produktów Analiza podłoża Jakość podłoża, prace przygotowawcze ZASTOSOWANIE FARB I POWŁOK DO PODŁÓG

3 3 Kryteria sukcesu farb podłogowych ZASADA GŁÓWNA1 Jakość podłoża musi być sprawdzona przez wykonawcę podczas wstępnej analizy budowy Odpowiednio dobrana podłoga jest czynnikiem decydującym o produkcyjności i ekonomii w budynkach publicznych, przemysłowych i handlowych Badania nad patologiami przeprowadzone przez francuski Instytut CEBTP wyodrębniły 3 najważniejsze kryteria dla odpowiedniego wykonania podłóg żywicznych Badania nad patologiami przeprowadzone przez francuski Instytut CEBTP wyodrębniły 3 najważniejsze kryteria dla odpowiedniego wykonania podłóg żywicznych Dobrze przygotowane podłoże Produkty dostosowane do wymogów eksploatacji Przestrzeganie warunków stosowania Skład chemiczny produktu jest decydujący dla właściwości mechanicznych i chemicznych farb podłogowych. Trwałość farb do podłóg jest wprost proporcjonalna do grubości ich warstwy Farby i powłoki do podłóg są częścią dziedziny którą należy dobrze poznać celem dobrego dostosowania produktów do wymogów eksploatacji

4 4 W momencie zastosowania, podłoże musi być : Jakość podłoża ANALIZA PODŁOŻA2 W dobrym stanie (solidność i spójność podłoży) Normalnie porowate (test kropli wody) Stabilne (bez ryzyka znaczących ruchów dylatacyjnych) Czyste (pozbawione drobinek, kurzu, innych zanieczyszczeń) Gładkie, regularne i lekko szorstkie (wygląd tynku wykonanego małą packę) Rozpoznanie budowy przez wykonawcę prac

5 5 Prace przygotowawcze ANALIZA PODŁOŻA3 Przygotowanie mechaniczne Aby otworzyć porowatość podłóg gładzonych (na przykład gładzony beton) Aby wytrawić na sucho i bez kurzu (stare farby, brud, rdza, osady,…) Na wszystkie podłoża : beton, stal, asfalt, płyty,… śrutowanie szlifowanie Powierzchowne wytrawianie przez nałożenie śrutu metalicznego (małe drobinki metalu o rozmiarach wahających się od 0,6 do 3,15 mm). Wydajność na godzinę : 200-240 m²/godz Zużycie śrutu : 200 gr/m² Idealne przygotowanie, niezbędne przy podłogach przemysłowych Idealne przygotowanie, niezbędne przy podłogach przemysłowych

6 6 Prace przygotowawcze ANALIZA PODŁOŻA4 Przygotowanie chemiczne Metoda przeznaczona dla małych powierzchni, trudnodostępnych i bez szczególnych ograniczeń mechanicznych (eksploatacja domowa, wspólna lub słaba przemysłowa) Metoda zabroniona przy zabytkach Jako dodatek do przygotowania mechanicznego Przestrzegać tygodniowego okresu suszenia Zapewnia dobrą przyczepność farb Dopuszczony do kontaktu z żywnością Zapewnia dobrą przyczepność farb Dopuszczony do kontaktu z żywnością Nakładanie ręczne lub zmechanizowane, (pojedynczy pędzel, automatyczna zmywarka) Zneutralizować po użyciu Wymaga neutralizacji podłogi (ph : 6,5 do 7,5) Wytrawiacz kwasowy do przygotowania podłóg betonowych Przed nałożeniem farby Silny odtłuszczacz przemysłowy do betonu O właściwościach penetrujących. Przed odnawianiem lub nakładaniem farby

7 7 Wilgotność WARUNKI WYKONYWANIA PRAC5 Wilgotność względna betonu < 4% Brak podchodzenia wód kapilarnych Wilgotność podłoża Lokalizacja bez dostępu wody Wilgotność względna < 80% Wilgotność otoczenia Produkty na bazie wodnej tolerują normalną wilgotność Miernik wilgotności (Przewodnik malarza - strona 83 – pozycja 2532)

8 8 Temperatura WARUNKI WYKONYWANIA PRAC6 Idealna : 15 do 30° C Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia Minimalna (do suszenia i twardnienia) : 10°C : produkty epoksydowe 5°C : alkaidy i akryle 8°C : produkty poliuretanowe, uretany akrylowe > od 3 °C do temperatury rosy Temperatura podłoża Temperatura podłoża Miernik temperatury i wilgotności Miernik temperatury i wilgotności : aparat mierzący całość parametrów fizycznych (° powietrza, ° powierzchni,° kondensacji, data / godzina, wyświetlacz, przechowywanie danych)

9 9 Organizacja budowy WARUNKI WYKONYWANIA PRAC7 Zamówienie Przed nakładaniem Przechowywać produkty w temperaturze otoczenia co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac Sprawdzić czy podłogi są dobrze przygotowane, usunąć ewentualne drobinki odkurzaczem Sprawdzić temperaturę i wilgotność, jeśli zachodzi konieczność włączyć ogrzewanie i/lub wentylację Wyłączyć ogrzewanie podłogowe co najmniej 48 godzin przed nakładaniem produktu Przygotować taśmy łączeniowe dla przejrzystych i prostych łączeń Oznaczyć powierzchnię aby kontrolować nakładane ilości (położona grubość) Zamawiać za jednym razem całą ilość produktów potrzebnych do wykonania Nie zapomnieć o DILUANT R (lub REX) do czyszczenia narzędzi

10 10 Organizacja budowy WARUNKI WYKONYWANIA PRAC8 Podczas nakładania Po nałożeniu Przewidzieć wystarczającą ilość pracowników do sprawnego nakładania produktu Dopilnować wykonania poprawnej mieszanki (dwuskładnikowej) Wymieszany produkt zużyc w przewidzianym czasie Używać przystosowanych do tego narzędzi Przewidzieć użycie butów na gwoździach do grubych powłok Usunąć drobinki i odkurzać po każdej operacji Przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa (rękawice, okulary, maski…) Nie dopuścić do dostępu kurzu podczas suszenia Przy niskich temperaturach, utrzymać w lokalach wytarczającą temperaturę (polimeryzacja: 8°C minimalnie) Przestrzegać terminów przed oddaniem do użytku Zebrać wszystkie opakowania i wyrzucić je do odpowiednich pojemników segregacji odpadów

11 11 Préparation du support ZASTOSOWANIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA9 Śrutowanie/ Odkurzanie Podłoga przed przystąpieniem do prac Szlifierka/Strugarka ŚrutowanieSzlifowanie brzegówSzlifowanie

12 12 Préparation du support ZASTOSOWANIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA10 Szpachlowanie zaprawą żywiczną na świeżym gruncie ZamiatanieOdkurzanie Szpachlowanie Wyszpachlowana podłoga Szpachlowanie

13 13 Przygotowanie podłoża ZASTOSOWANIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA11 Wstępne nakładanie Rozciąganie na zero na suchym gruncie Podłoga gotowa do malowania Pomiary budowyPomiary podłogiZabezpieczenie ścian

14 14 Nakładanie produktu ZASTOSOWANIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA12 Przechowywanie farb w temperaturze otoczenia Przygotowanie mieszanki samopoziomującej Mieszanie Rozprowadzanie ząbkowaną szpachlą Odgazowywacz i buty na gwoździach Rozprowadzanie mieszanki

15 15 Nakładanie produktu ZASTOSOWANIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA13 SchnięcieGotowa podłoga

16 16 Wzornik odcieni tradycyjnych i specjalnych kompletna gama farbet i powłok o doskonałych właściwościach dla ochrony i dekoracji podłóg ultrasol sposoby, produkty, stała pomoc techniczna, szkolenian, wskazówki, pokazy sposoby, produkty, stała pomoc techniczna, szkolenian, wskazówki, pokazy

17 17 ultrasol


Pobierz ppt "1 wyspecjalizowana gama Ochrona i dekoracja podłóg technicznych ultrasol Producent i dystrybutor farb od 1959."

Podobne prezentacje


Reklamy Google