Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzęt pomiarowy firmy IOTech

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzęt pomiarowy firmy IOTech"— Zapis prezentacji:

1 Sprzęt pomiarowy firmy IOTech
Prezentacja sprzętu pomiarowego firmy IOTech i oprogramowania DASYLab Elmark Automatyka Sp. z o.o. Cezary Kalista

2 Sprzęt pomiarowy IOTech
Plan prezentacji: Systemy pomiarowe 1MHz, Ethernet WaveBook StrainBook Systemy pomiarowe 200kHz, Ethernet DaqBook DaqLab System pomiarowy LogBook Moduły kondycjonujące DBK Systemy pomiarowy PersonalDaq/3000 (1MHz, USB) Oprogramowanie DASYLab Systemy pomiarowe DSA 600

3 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516E - 16-bitowy przetwornik A/C, 1 MHz - 8 wejść różnicowych z możliwością rozszerzenia do 72 - możliwość synchronizacji kilku urządzeń (do 288 kanałów pomiarowych) - próbkowanie i przesył danych do komputera PC z prędkością do 1 MHz - 16 wejść cyfrowych z możliwością synchronicznego skanowania z AI - możliwość podłączenia do 854 termopar (WBK40, DBK84) - cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów - wyzwalanie programowe, analogowe, cyfrowe - możliwość taktowania sygnałem zewnętrznym - połączenie z komputerem PC przez interfejs Ethernet - zasilanie VDC

4 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516E Oprogramowanie: - bezpłatne oprogramowanie WaveView do ustawień, akwizycji i wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym - opcjonalnie eZ-Analyst - oprogramowanie do analizy widma w czasie rzeczywistym - wsparcie dla środowisk programistycznych Visual Studio i Visual Studio .NET - sterowniki dla: DASYLab, LabVIEW i MATLAB - WaveCal - oprogramowanie do kalibracji

5 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516E

6 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516E

7 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516E

8 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516E

9 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516

10 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516

11 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516

12 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516 – WaveView

13 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516 – WaveView 1) Włączanie/wyłączanie poszczególnych kanałów 2) Wskazuje stan w danym kanale przed akwizycją 3) Wybór zakresu 4) Nazwy poszczególnych kanałów 5) Auto-zerowanie 6) Opis dodatkowych cech 7) Informacje o konfiguracji systemu i parametrach akwizycji 8) Wizualizacja pomiaru 9) Zapisywanie danych w trybie rzeczywistym na dysk 10) Pokazuje pobrane dane przez eZ-PostView 11) Kalibracja mostków tensometrycznych (dla WBK16)

14 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516 – WaveView 1) Wewnętrzny/zewnętrzny zegar 2) Określa czas trwania pre/post trigerra 3) Określa częstotliwość próbkowania dla pre- i post- triggera 4) Określa tryb wyzwalania: natychmiastowy, ręczny, wielokanałowy, określony stan na wejściach cyfrowych, impuls

15 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516 – WaveView 1) Wyświetlanie w trybie ciągłym lub „single-shot” 2) Powiększanie/pomniejszanie 3) Nazwa kanału i pozycja kursora 4) Scroll 5) Autoskala- maksymalizowanie wykresu wzdłuż osi y 6) Definiowane przez użytkownika jednostki inżynieryjne 7) Włącza kursory

16 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516 – WaveView Ustawienie pomiaru pojedynczego lub wielokrotnego z auto-inkrementacja nazwy pliku Nazwa pliku, lokalizacja Auto-inkrementacja nazwy pliku Wybór formatu pliku: DADiSP, DASYLab, MATLAB, Snap-Master, ASCII/Excel, Universal File Format (UFF) 58A (ASCII), Universal File, Format (UFF) 58B (Binary), and .WAV

17 Sprzęt pomiarowy IOTech
WaveBook/516 – eZ-PostView

18 Sprzęt pomiarowy IOTech
StrainBook/616 - 8 kanałów z możliwością rozbudowy do 64 - możliwość synchronizacji kilku systemów jeśli liczba kanałów >64 - opcjonalnie moduły do pomiaru napięcia, temperatury, wibracji komunikacja z komputerem przez Ethernet 10/100M - przetwornik A/C 1 MHz z SSH (Simultaneous Sample & Hold) - pomiary w układzie pełnego, pół lub ćwierć mostka - niezależnie programowany filtr dla każdego kanału pomiarowego - programowo regulowane napięcie wzbudzenia - cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów, programowo ustawiany Shunt-Cal - zasilanie VDC

19 Sprzęt pomiarowy IOTech
StrainBook/616 Oprogramowanie: - bezpłatne oprogramowanie WaveView do ustawień, akwizycji i wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym - wsparcie dla środowisk programistycznych Visual Studio i Visual Studio .NET - sterowniki dla: DASYLab, LabVIEW i MATLAB

20 Sprzęt pomiarowy IOTech
StrainBook/616

21 Sprzęt pomiarowy IOTech
WBK – moduły kondycjonujące - sygnałów dynamiczne z IEEE 1451 TEDS - WBK 18 - czujniki tensometryczne - WBK 16 - programowalne filtry - WBK 11A, WBK 12A i WBK 13A - symultaniczne próbkowanie- WBK 11A i WBK 13A - enkoder kwadraturowy - WBK 17 - pomiary częstotliwości - WBK 17 - pomiary czujników termoparowych- WBK 40 i WBK 41 - pomiary wysokiego napięcia - WBK 17, WBK 61 i WBK 62 - pomiary sieci samochodowej - DBK 70

22 Sprzęt pomiarowy IOTech
DaqBook Połączenie z komputerem przez Ethernet Przetwornik A/C – 16bit/200kHz Temperatura pracy od -30 st. C do +70 st. C Zasilanie od 10 do 30VDC 4 wyjścia analogowe (16bit / 100kHz) – modele /2001 i /2020 Szeroki wybór modułów kondycjonujących DBK W modelu /2020 panel do przyłączenia termopar, sygnałów napięciowych i wejście do pomiaru częstotliwości

23 Sprzęt pomiarowy IOTech
DaqBook – dostępne modele

24 Sprzęt pomiarowy IOTech
DaqBook - możliwość synchronizacji do 4 urządzeń

25 Sprzęt pomiarowy IOTech
DaqLab - połączenie z komputerem przez interfejs Ethernet 10/100 BaseT, - przetwornik A/C 200 kHz, 16-bitowy, - 8 wejść analogowych single-ended na terminalu zaciskowym, - maksymalnie do 128 wejść analogowych w systemie przy pomocy kart DBK, - cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów, - opcjonalnie 4 wyjścia analogowe 100 kHz, 16 bitowe (tylko model 2001), - możliwość taktowania sygnałem wewnętrznym lub zewnętrznym, - 4 wejścia licznikowe 16 bitowe z możliwością połączenia w dwa 32 bitowe, - 6 we/wy cyfrowych na terminalu zaciskowym + 24 na złączu DB37, - wyzwalanie programowe lub sprzętowe sygnałem analogowym lub cyfrowym, - zasilanie 230 VAC.

26 Sprzęt pomiarowy IOTech
DaqLab Dostępne modele: - DaqLab/ model wyposażony w 4 analogowe wyjścia, - DaqLab/ model bez analogowych wyjść. Oprogramowanie - Bezpłatne oprogramowanie pomiarowe DaqView Out-of-the-Box - Sterowniki do Visual Studio, Visual Studio.NET, Visual C++, Visual Basic.NET - Sterowniki do DASYLab, MATLAB, LabVIEW - oprogramowanie do kalibracji DaqCal

27 Sprzęt pomiarowy IOTech
LogBook - przetwornik A/C 100 kHz, 16-bitowy - 8 wejść analogowych różnicowych lub 16 single-ended - 14 programowalnych zakresów pomiarowych do 20V - opcjonalnie 4 wyjścia analogowe, 16 bitowe - elastyczna architektura - umożliwia dołączenie ponad 400 kanałów I/O - wymiana kart PCMCIA bez przerywania pomiaru dzięki pamięci wewnętrznej - komunikacja z PC przez LPT, RS-232/422, karty PCMCIA lub modem - synchronicze lub asynchroniczne zbieranie danych ze wszystkich wejść - obsługa modemu umożliwia zdalną komunikację i pobieranie danych - panel operatorski umożliwia ręczną konfigurację i wyzwalanie pomiaru - bezpłatne oprogramowanie pomiarowe LogView do konfiguracji i pomiarów - zasialnie AC lub DC

28 Sprzęt pomiarowy IOTech
LogBook

29 Sprzęt pomiarowy IOTech
LogBook - tryby pracy

30 Sprzęt pomiarowy IOTech
DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

31 Sprzęt pomiarowy IOTech
DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

32 Sprzęt pomiarowy IOTech
DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

33 Sprzęt pomiarowy IOTech
PersonalDaq/3000 16 wejść analogowych przetwornik A/C 16-bitowy, 1-MHz - 24 cyfrowe linie I/O - 4 liczniki 32-bitowe/ quadrature encoder - do 4 wyjść analogowych - 1MHz, 16 bit możliwość bezpośredniego podłączania termopar synchroniczne skanowanie wejść/wyjść analogowych, cyfrowych i liczników - wygodne terminale zaciskowe w postaci wtyczek - wejścia napięciowe z możliwością podłączania termopar - możliwość zwiększenia ilości wejść analogowych do 64SE/32DE - moduł rozszerzeniowy PDQ-30

34 Sprzęt pomiarowy IOTech
PersonalDaq/3000 Oprogramowanie - Bezpłatne oprogramowanie pomiarowe DaqView Out-of-the-Box - Sterowniki do Visual Studio, Visual Studio.NET, Visual C++, Visual Basic.NET - Sterowniki do DASYLab, MATLAB, LabVIEW - Oprogramowanie do kalibracji DaqCal

35 Sprzęt pomiarowy IOTech
PersonalDaq/3000

36 Sprzęt pomiarowy IOTech
PersonalDaq/50 Przetwornik A/C 22-bitowy (częstotliwość skanowania do 80Hz) Komunikacja z komputerem PC poprzez USB 1.0 & 2.0 Możliwość oddalenie do 5m od komputera PC Niski pobór mocy – zasilanie z USB Możliwość bezpośredniego podłączenia termopar Optoizolacja 500V między komputerem a systemem Programowalne zakresy pomiarowe od ±31 mV do ±20V Rozbudowa do 80 kanałów pomiarowych (PDQ1, PDQ2) Oprogramowanie Personal DaqView obsługuje do 100 modułów jednocześnie - Cyfrowa kalibracja wejść

37 Oprogramowanie Dasylab
program pomiarowy niezależny od zastosowanego sprzętu graficzne łączenie bloków funkcyjnych łatwość tworzenia aplikacji pomiarowych, intuicyjna obsługa ponad 100 różnych modułów (wejście, wyjście, moduły do analizy, prezentacja danych pomiarowych) obsługa różnych interfejsów (PCI, Compact PCI, ISA, PCMCIA, zewnętrzne moduły pomiarowe dołączane do portu drukarkowego, RS-232/485, USB, Ethernet, GPIB, CAN) wymiana danych pomiarowych z innymi aplikacjami przez DDE i OPC

38 Oprogramowanie Dasylab
Acquisition Analog In/Out, Digital IO, Counter Control Function Generator, PID, Switches, Slider, Action Module... Display Scope, Chart, Analog, Digital, Bar Graph, List Analysis Math, Statistics, Frequency Analysis,... Documentation VITool

39 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab - Worksheet Tworzenie aplikacji: -umieszczanie ikon na formatce -łączenie poszczególnych bloków

40 Oprogramowanie Dasylab
3 okienka do debagowania aplikacji

41 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab - dialogi łatwa konfiguracja poszczególnych bloków bez konieczności programowania

42 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab –wyświetlanie wyników

43 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab- Layout Interfejs użytkownika

44 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab – tworzenie raportów

45 Oprogramowanie Dasylab
wysyłanie wiadomości przy pomocy modułu Action możliwość załączenie pliku dzięki zmiennym globalnym

46 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab - przykładowe aplikacje

47 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab - przykładowe aplikacje

48 Oprogramowanie Dasylab
DASYLab - przykładowe aplikacje

49 Systemy do pomiarów dynamicznych
Systemy pomiarowe DSA 600 ZonicBook/618E Oprogramowanie eZ-Analyst eZ-TOMAS eZ-Balance eZ-NDT Impact Measurement (Resonance Testing) is used to determine the Natural Frequencies of Structures Data Recording used to measure Transient physical condition of Machines or Structures. Long Term rotating machine condition monitoring / transient analysis

50 DSA 600 640 Series 24 bitowy przetwornik Sigma Delta na każdym kanale
4 wejścia +/- 10 Volt, 1 wyjście analogowe Zakres analizowanych częstotliwości do 40 kHz IEPE niezależnie dla każdego kanału Wsparcie dla czujników TEDS Filtr Anti-aliasing, 3 Pole, 360kHz Total Harmonic Distortion -100 dB dopasowanie fazowe : < 0.12 stopnia dla 1kHz interfejs USB 2.0 lub Ethernet Integrated Electronics Piezo Electric integrated circuit piezoelectric

51 DSA 600 650 Series 24 bitowy przetwornik Sigma Delta na każdym kanale
5 wejść +/- 40 Volt, 4 kanały IEPE, 1 kanał Tach Zakres analizowanych częstotliwości do 40 kHz IEPE niezależnie dla każdego kanału Wsparcie dla czujników TEDS Filtr Anti-aliasing, 3 Pole, 360kHz Total Harmonic Distortion -100 dB dopasowanie fazowe : < 0.12 stopnia dla 1kHz interfejs USB 2.0 lub Ethernet An 8 channel dynamic signal analyzer for Vibration Measurement and Analysis. Up to 1 MSample/Second Acquisition Rate. Simultaneous Sample and Hold nSec Skew Rate. (1 Deg Phase Match) Size: 11” x 8.5” x 3”; 5 Lbs. Power: 10 to 30 VDC; V

52 ZonicBook 618E 8 kanałów pomiarowych IEPE 4 wejścia Tach
interfejs Ethernet Moduły rozszerzeń WBK18 (do 56 kanałów) Częstotliwość próbkowania 1 MSample / Sec. Zakresy pomiarowe od +/- 25 mV do +/- 25 V ICP / TEDS / Coupling An 8 channel dynamic signal analyzer for Vibration Measurement and Analysis. Up to 1 MSample/Second Acquisition Rate. Simultaneous Sample and Hold nSec Skew Rate. (1 Deg Phase Match) Size: 11” x 8.5” x 3”; 5 Lbs. Power: 10 to 30 VDC; V

53 Oprogramowanie eZ-Software
eZ-Analyst – oprogramowanie do analizy wibracji i sygnałów akustycznych, analiza modalna eZ-TOMAS – oprogramowanie do monitoringu i analizy urządzeń obracających się eZ-Balance – oprogramowanie przeznaczone do równoważenia elementów eZ-NDT – oprogramowanie do nie-destrukcyjnego testowania elementów

54 Sprzęt pomiarowy IOTech
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Sprzęt pomiarowy firmy IOTech"

Podobne prezentacje


Reklamy Google