Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzęt pomiarowy firmy IOTech Elmark Automatyka Sp. z o.o. Cezary Kalista Prezentacja sprzętu pomiarowego firmy IOTech i oprogramowania DASYLab.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzęt pomiarowy firmy IOTech Elmark Automatyka Sp. z o.o. Cezary Kalista Prezentacja sprzętu pomiarowego firmy IOTech i oprogramowania DASYLab."— Zapis prezentacji:

1 Sprzęt pomiarowy firmy IOTech Elmark Automatyka Sp. z o.o. Cezary Kalista Prezentacja sprzętu pomiarowego firmy IOTech i oprogramowania DASYLab

2 Sprzęt pomiarowy IOTech Plan prezentacji: 1)Systemy pomiarowe 1MHz, Ethernet WaveBook StrainBook 2)Systemy pomiarowe 200kHz, Ethernet DaqBook DaqLab 4)System pomiarowy LogBook 5)Moduły kondycjonujące DBK 6)Systemy pomiarowy PersonalDaq/3000 (1MHz, USB) 7)Oprogramowanie DASYLab 8)Systemy pomiarowe DSA 600

3 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E - 16-bitowy przetwornik A/C, 1 MHz - 8 wejść różnicowych z możliwością rozszerzenia do 72 - możliwość synchronizacji kilku urządzeń (do 288 kanałów pomiarowych) - próbkowanie i przesył danych do komputera PC z prędkością do 1 MHz - 16 wejść cyfrowych z możliwością synchronicznego skanowania z AI - możliwość podłączenia do 854 termopar (WBK40, DBK84) - cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów - wyzwalanie programowe, analogowe, cyfrowe - możliwość taktowania sygnałem zewnętrznym - połączenie z komputerem PC przez interfejs Ethernet - zasilanie 10-30 VDC

4 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E Oprogramowanie: - bezpłatne oprogramowanie WaveView do ustawień, akwizycji i wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym - opcjonalnie eZ-Analyst - oprogramowanie do analizy widma w czasie rzeczywistym - wsparcie dla środowisk programistycznych Visual Studio i Visual Studio.NET - sterowniki dla: DASYLab, LabVIEW i MATLAB - WaveCal - oprogramowanie do kalibracji

5 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

6 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

7 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

8 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

9 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516

10 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516

11 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516

12 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView

13 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1) Włączanie/wyłączanie poszczególnych kanałów 2) Wskazuje stan w danym kanale przed akwizycją 3) Wybór zakresu 4) Nazwy poszczególnych kanałów 5) Auto-zerowanie 6) Opis dodatkowych cech 7) Informacje o konfiguracji systemu i parametrach akwizycji 8) Wizualizacja pomiaru 9) Zapisywanie danych w trybie rzeczywistym na dysk 10) Pokazuje pobrane dane przez eZ-PostView 11) Kalibracja mostków tensometrycznych (dla WBK16)

14 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1) Wewnętrzny/zewnętrzny zegar 2) Określa czas trwania pre/post trigerra 3) Określa częstotliwość próbkowania dla pre- i post- triggera 4) Określa tryb wyzwalania: natychmiastowy, ręczny, wielokanałowy, określony stan na wejściach cyfrowych, impuls

15 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1) Wyświetlanie w trybie ciągłym lub single-shot 2) Powiększanie/pomniejszanie 3) Nazwa kanału i pozycja kursora 4) Scroll 5) Autoskala- maksymalizowanie wykresu wzdłuż osi y 6) Definiowane przez użytkownika jednostki inżynieryjne 7) Włącza kursory

16 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1)Ustawienie pomiaru pojedynczego lub wielokrotnego z auto-inkrementacja nazwy pliku 2)Nazwa pliku, lokalizacja 3)Auto-inkrementacja nazwy pliku 4)Wybór formatu pliku: DADiSP, DASYLab, MATLAB, Snap-Master, ASCII/Excel, Universal File Format (UFF) 58A (ASCII), Universal File, Format (UFF) 58B (Binary), and.WAV

17 Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – eZ-PostView

18 Sprzęt pomiarowy IOTech StrainBook/616 - 8 kanałów z możliwością rozbudowy do 64 - możliwość synchronizacji kilku systemów jeśli liczba kanałów >64 - opcjonalnie moduły do pomiaru napięcia, temperatury, wibracji... - komunikacja z komputerem przez Ethernet 10/100M - przetwornik A/C 1 MHz z SSH (Simultaneous Sample & Hold) - pomiary w układzie pełnego, pół lub ćwierć mostka - niezależnie programowany filtr dla każdego kanału pomiarowego - programowo regulowane napięcie wzbudzenia - cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów, programowo ustawiany Shunt-Cal - zasilanie 10-30 VDC

19 Sprzęt pomiarowy IOTech StrainBook/616 Oprogramowanie: - bezpłatne oprogramowanie WaveView do ustawień, akwizycji i wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym - wsparcie dla środowisk programistycznych Visual Studio i Visual Studio.NET - sterowniki dla: DASYLab, LabVIEW i MATLAB

20 Sprzęt pomiarowy IOTech StrainBook/616

21 Sprzęt pomiarowy IOTech WBK – moduły kondycjonujące - sygnałów dynamiczne z IEEE 1451 TEDS - WBK 18 - czujniki tensometryczne - WBK 16 - programowalne filtry - WBK 11A, WBK 12A i WBK 13A - symultaniczne próbkowanie- WBK 11A i WBK 13A - enkoder kwadraturowy - WBK 17 - pomiary częstotliwości - WBK 17 - pomiary czujników termoparowych- WBK 40 i WBK 41 - pomiary wysokiego napięcia - WBK 17, WBK 61 i WBK 62 - pomiary sieci samochodowej - DBK 70

22 Sprzęt pomiarowy IOTech DaqBook -Połączenie z komputerem przez Ethernet -Przetwornik A/C – 16bit/200kHz -Temperatura pracy od -30 st. C do +70 st. C -Zasilanie od 10 do 30VDC -4 wyjścia analogowe (16bit / 100kHz) – modele /2001 i /2020 -Szeroki wybór modułów kondycjonujących DBK -W modelu /2020 panel do przyłączenia termopar, sygnałów napięciowych i wejście do pomiaru częstotliwości

23 Sprzęt pomiarowy IOTech DaqBook – dostępne modele

24 Sprzęt pomiarowy IOTech DaqBook - możliwość synchronizacji do 4 urządzeń

25 Sprzęt pomiarowy IOTech DaqLab - połączenie z komputerem przez interfejs Ethernet 10/100 BaseT, - przetwornik A/C 200 kHz, 16-bitowy, - 8 wejść analogowych single-ended na terminalu zaciskowym, - maksymalnie do 128 wejść analogowych w systemie przy pomocy kart DBK, - cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów, - opcjonalnie 4 wyjścia analogowe 100 kHz, 16 bitowe (tylko model 2001), - możliwość taktowania sygnałem wewnętrznym lub zewnętrznym, - 4 wejścia licznikowe 16 bitowe z możliwością połączenia w dwa 32 bitowe, - 6 we/wy cyfrowych na terminalu zaciskowym + 24 na złączu DB37, - wyzwalanie programowe lub sprzętowe sygnałem analogowym lub cyfrowym, - zasilanie 230 VAC.

26 Sprzęt pomiarowy IOTech DaqLab Dostępne modele: - DaqLab/2001 - model wyposażony w 4 analogowe wyjścia, - DaqLab/2005 - model bez analogowych wyjść. Oprogramowanie - Bezpłatne oprogramowanie pomiarowe DaqView Out-of-the-Box - Sterowniki do Visual Studio, Visual Studio.NET, Visual C++, Visual Basic.NET - Sterowniki do DASYLab, MATLAB, LabVIEW - oprogramowanie do kalibracji DaqCal

27 Sprzęt pomiarowy IOTech LogBook - przetwornik A/C 100 kHz, 16-bitowy - 8 wejść analogowych różnicowych lub 16 single-ended - 14 programowalnych zakresów pomiarowych do 20V - opcjonalnie 4 wyjścia analogowe, 16 bitowe - elastyczna architektura - umożliwia dołączenie ponad 400 kanałów I/O - wymiana kart PCMCIA bez przerywania pomiaru dzięki pamięci wewnętrznej - komunikacja z PC przez LPT, RS-232/422, karty PCMCIA lub modem - synchronicze lub asynchroniczne zbieranie danych ze wszystkich wejść - obsługa modemu umożliwia zdalną komunikację i pobieranie danych - panel operatorski umożliwia ręczną konfigurację i wyzwalanie pomiaru - bezpłatne oprogramowanie pomiarowe LogView do konfiguracji i pomiarów - zasialnie AC lub DC

28 Sprzęt pomiarowy IOTech LogBook

29 Sprzęt pomiarowy IOTech LogBook - tryby pracy

30 Sprzęt pomiarowy IOTech DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

31 Sprzęt pomiarowy IOTech DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

32 Sprzęt pomiarowy IOTech DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

33 Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/3000 -16 wejść analogowych przetwornik A/C 16-bitowy, 1-MHz - 24 cyfrowe linie I/O - 4 liczniki 32-bitowe/ quadrature encoder - do 4 wyjść analogowych - 1MHz, 16 bit - możliwość bezpośredniego podłączania termopar - synchroniczne skanowanie wejść/wyjść analogowych, cyfrowych i liczników - wygodne terminale zaciskowe w postaci wtyczek - wejścia napięciowe z możliwością podłączania termopar - możliwość zwiększenia ilości wejść analogowych do 64SE/32DE - moduł rozszerzeniowy PDQ-30

34 Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/3000 Oprogramowanie - Bezpłatne oprogramowanie pomiarowe DaqView Out-of-the-Box - Sterowniki do Visual Studio, Visual Studio.NET, Visual C++, Visual Basic.NET - Sterowniki do DASYLab, MATLAB, LabVIEW - Oprogramowanie do kalibracji DaqCal

35 Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/3000

36 Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/50 - Przetwornik A/C 22-bitowy (częstotliwość skanowania do 80Hz) - Komunikacja z komputerem PC poprzez USB 1.0 & 2.0 - Możliwość oddalenie do 5m od komputera PC - Niski pobór mocy – zasilanie z USB - Możliwość bezpośredniego podłączenia termopar - Optoizolacja 500V między komputerem a systemem - Programowalne zakresy pomiarowe od ±31 mV do ±20V - Rozbudowa do 80 kanałów pomiarowych (PDQ1, PDQ2) - Oprogramowanie Personal DaqView obsługuje do 100 modułów jednocześnie - Cyfrowa kalibracja wejść

37 Oprogramowanie Dasylab DASYLab - program pomiarowy niezależny od zastosowanego sprzętu - graficzne łączenie bloków funkcyjnych - łatwość tworzenia aplikacji pomiarowych, intuicyjna obsługa - ponad 100 różnych modułów (wejście, wyjście, moduły do analizy, prezentacja danych pomiarowych) -obsługa różnych interfejsów (PCI, Compact PCI, ISA, PCMCIA, zewnętrzne moduły pomiarowe dołączane do portu drukarkowego, RS-232/485, USB, Ethernet, GPIB, CAN) - wymiana danych pomiarowych z innymi aplikacjami przez DDE i OPC

38 Oprogramowanie Dasylab Acquisition Analog In/Out, Digital IO, Counter Control Function Generator, PID, Switches, Slider, Action Module... Display Scope, Chart, Analog, Digital, Bar Graph, List Analysis Math, Statistics, Frequency Analysis,... Documentation VITool

39 Oprogramowanie Dasylab DASYLab - Worksheet Tworzenie aplikacji: -umieszczanie ikon na formatce -łączenie poszczególnych bloków

40 Oprogramowanie Dasylab 3 okienka do debagowania aplikacji

41 Oprogramowanie Dasylab DASYLab - dialogi - łatwa konfiguracja poszczególnych bloków - bez konieczności programowania

42 Oprogramowanie Dasylab DASYLab –wyświetlanie wyników

43 Oprogramowanie Dasylab DASYLab- Layout Interfejs użytkownika

44 Oprogramowanie Dasylab DASYLab – tworzenie raportów

45 Oprogramowanie Dasylab - wysyłanie wiadomości e-mail przy pomocy modułu Action - możliwość załączenie pliku dzięki zmiennym globalnym

46 Oprogramowanie Dasylab DASYLab - przykładowe aplikacje

47 Oprogramowanie Dasylab DASYLab - przykładowe aplikacje

48 Oprogramowanie Dasylab DASYLab - przykładowe aplikacje

49 Systemy do pomiarów dynamicznych Systemy pomiarowe DSA 600 ZonicBook/618E Oprogramowanie eZ-Analyst eZ-TOMAS eZ-Balance eZ-NDT

50 DSA 600 640 Series 24 bitowy przetwornik Sigma Delta na każdym kanale 4 wejścia +/- 10 Volt, 1 wyjście analogowe Zakres analizowanych częstotliwości do 40 kHz IEPE niezależnie dla każdego kanału Wsparcie dla czujników TEDS Filtr Anti-aliasing, 3 Pole, 360kHz Total Harmonic Distortion -100 dB dopasowanie fazowe : < 0.12 stopnia dla 1kHz interfejs USB 2.0 lub Ethernet

51 DSA 600 650 Series 24 bitowy przetwornik Sigma Delta na każdym kanale 5 wejść +/- 40 Volt, 4 kanały IEPE, 1 kanał Tach Zakres analizowanych częstotliwości do 40 kHz IEPE niezależnie dla każdego kanału Wsparcie dla czujników TEDS Filtr Anti-aliasing, 3 Pole, 360kHz Total Harmonic Distortion -100 dB dopasowanie fazowe : < 0.12 stopnia dla 1kHz interfejs USB 2.0 lub Ethernet

52 ZonicBook 618E 8 kanałów pomiarowych IEPE 4 wejścia Tach interfejs Ethernet Moduły rozszerzeń WBK18 (do 56 kanałów) Częstotliwość próbkowania 1 MSample / Sec. Zakresy pomiarowe od +/- 25 mV do +/- 25 V ICP / TEDS / Coupling

53 Oprogramowanie eZ-Software eZ-Analyst – oprogramowanie do analizy wibracji i sygnałów akustycznych, analiza modalna eZ-Analyst eZ-TOMAS – oprogramowanie do monitoringu i analizy urządzeń obracających się eZ-TOMAS eZ-Balance – oprogramowanie przeznaczone do równoważenia elementów eZ-Balance eZ-NDT – oprogramowanie do nie-destrukcyjnego testowania elementów eZ-NDT

54 Sprzęt pomiarowy IOTech DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Sprzęt pomiarowy firmy IOTech Elmark Automatyka Sp. z o.o. Cezary Kalista Prezentacja sprzętu pomiarowego firmy IOTech i oprogramowania DASYLab."

Podobne prezentacje


Reklamy Google