Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

2 Dzień 1 : Sesja 1 Wprowadzenie Co to jest analiza SWOT? Analiza SWOT własnej biblioteki Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

3 Zarys programu spotkań 28 – 30 kwietnia – analiza SWOT, definicja celów strategicznych i szczegółowych 7 – 9 lipca – definicja projektów na lata 2011 – 2012, harmonogramy i budżety, analiza potrzeb dotyczących wizyty studyjnej w Norwegii 20 – 22 października – ewaluacja i monitoring, wdrażanie strategii, zasady wprowadzania zmian, analiza koniecznych zmian organizacyjnych w bibliotekach potrzebnych do wdrożenia strategii, konsultacje społeczne, tworzenie zespołów realizacyjnych, PR, fundrising, narzędzia ICT w realizacji strategii Pomiędzy spotkaniami grupy będą proszone o pracę własną polegającą na przygotowaniu danych wyjściowych do pracy w kolejnym etapie.

4 10-12 marca 28 – 30 kwietnia 7 – 9 lipca 20 – 22 października Zarys programu spotkań W ramach pracy własnej: Przegląd strategii regionalnych, które mogą dotyczyć biblioteki wojewódzkiej, zebranie i przywiezienie dokumentów na następne spotkanie Raport o stanie biblioteki wojewódzkiej – dane wyjściowe do analizy W ramach pracy własnej: Zdefiniowanie listy projektów do poszczególnych celów szczegółowych W ramach pracy własnej: Zdefiniowanie listy projektów do zadań na lata 2011 – 2012 Opracowanie wstępnej wersji strategii

5 Stałe godziny rozpoczynanie i kończenia 3 – dniowych warsztatów I dzień :12.00 – II dzień: 9.00 – III dzień: 9.00 – szczegółowy program znajduje się w materiałach szkoleniowych

6 Dodatkowe informacje (1) Uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia trenerów prowadzących warsztaty, pomiędzy spotkaniami będzie można przysyłać fragmenty lub całe opracowania do konsultacji Końcowe wersje strategii będą również konsultowane W pracy nad strategią podczas warsztatów będą brały udział trzy osoby, ważne jest, aby zespół pracujący nad strategią był szerszy. Proponujemy, aby w każdej z bibliotek powołać większe gremium, które będzie generowało i konsultowało rozwiązania oraz brało udział w przygotowywaniu potrzebnych do pracy danych wyjściowych

7 Dodatkowe informacje (2) Podczas pracy nad strategią będzie stosowana metoda warsztatowa, każdy zespół składający się z przedstawicieli trzech bibliotek będzie miał opiekuna/trenera, który będzie czuwał nad metodyką pracy, natomiast konkretne rozwiązania i zapisy będą wypracowywane przez członków grupy Każdy z zespołów powinien wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację prac miedzy spotkaniami, kontakt z trenerem oraz będzie zbierała wszystkie efekty pracy warsztatowej (notowanie pomysłów, zbieranie kartek z flipchartów)

8 Produkt, czy proces? W opracowaniu strategii ważny jest produkt jakim jest opracowany dokument. Równie ważna jest praca nad dokumentem, czyli proces opracowywania strategii. Daje on możliwość wspólnego zastanowienia się nad obecną sytuacją instytucji i jak pracownicy chcieliby, aby instytucja wyglądała w przyszłości.

9 Zasady pracy Wyłączamy/wyciszamy telefony komórkowe Trzymamy się celu/tematu Imię + Pan/Pani według uznania 5 minut tolerancji na spóźnienia Szanujemy zdanie innych Nie przerywamy sobie Możliwość wniesienia wkładu, zachęcamy wszystkich członków grupy do aktywności

10 Jak się pracowało? Czy udało się powołać szersze zespoły do pracy nad strategią? Jakie są wyniki pracy nad wstępnymi danymi do analizy stanu biblioteki?

11 11 Analiza SWOT (1) Celem wykonania analizy SWOT jest uporządkowanie informacji i przekonań na temat analizowanej instytucji/obszaru po to, aby w sposób możliwie obiektywny ocenić, jaka jest obecna sytuacja i jakim potencjałem dysponujemy. Analiza SWOT jest jedną z technik analitycznych służących do porządkowania informacji

12 12 Analiza SWOT (2) + (plusy)- (minusy) dzisiaj tutaj Mocne strony S trengths pozytywne strony/przewagi mojej biblioteki Słabe strony W eaknesses Negatywne strony mojej biblioteki. jutro tam (na zewnątrz) Szanse O pportunities Pozytywne możliwości, jakie niesie ze sobą przyszłość Pozytywne możliwości tkwiące w otoczeniu zewnętrznym Zagrożenia T hreats Negatywne tendencje, jakie niesie ze sobą przyszłość. Nagrożenia tkwiące w otoczeniu zewnętrznym.

13 13 Do kogo się porównywać w analizie? porównanie do najgroźniejszego konkurenta analiza wszystkich konkurentów/liderów branży szukanie liderów poza branżą instytucja, do której się porównujemy może być drogowskazem strategicznym może służyć jako źródło dobrych praktyk oraz szansa do uczenia się na przykładach lub/i analizy potencjalnych błędów i porażek

14 Dzień 1: Sesja 2 Prezentacja wyników analizy SWOT Ocena istotności czynników Przypomnienie sformułowań wizji Zasady tworzenia wizji – przypomnienie Sformułowanie wizji uwzględniające wyniki analizy SWOT Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

15 15 Ocena istotności czynników Czynnik słaby Czynnik średni Czynnik silny Czynnik rosnący Czynnik malejący Czynnik utrzymujący się na tym samym poziomie _

16 16 Jak będzie wyglądała nasza biblioteka za pięć, za dziesięć, za piętnaście, dwadzieścia lat?

17 17 Co to jest wizja? Wizja jest obrazem instytucji w perspektywie 15 – 20 lat Przykłady sformułowań wizji: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy Biblioteka przystępna i wygodna dla pracy, odpoczynku i samorealizacji, a także popularyzująca kształcenie się przez całe życie (Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Wilnie) Firma Samsung realizuje jedną wizję: przewodzić zmianom cyfrowej konwergencji Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy? Paul Gauguin

18 18 Dzień 1: Sesja 3 Misja biblioteki Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

19 19 Jakimi wartościami się kierujemy? Proszę własnymi słowami powiedzieć: co jest głównym celem istnienia biblioteki wojewódzkiej? jakie są najważniejsze wartości, którymi kierujemy się w naszej bibliotece? Ważne, aby nie cytować zapisów ustawowych

20 20 Siedem wartości zazwyczaj obecnych w doskonałych firmach (Peters and Waterman książka W poszukiwaniu organizacyjnej doskonałości) jesteśmy najlepsi ważne są szczegóły liczy się przede wszystkim człowiek najważniejsze są jakość i służba wspólnocie ważne jest nowatorstwo i wspieranie w przypadku porażki ważne są więzi nieformalne i porozumiewanie się ważny jest wzrost gospodarczy i zysk

21 21 Co to jest misja instytucji? Misja to cel nadrzędny, któremu ma służyć instytucja. Misja organizacji jest kształtowana przez: wyznawane wartości, historię instytucji, preferencje kierownictwa, otoczenie, zasoby i posiadane kompetencje. Moje życie jest moją misją. Musisz obserwować jak żyję, jak jem, jak siedzę, mówię i jak się zachowuję. Suma wszystkich moich zachowań stanowi moją misję. Mahatma Gandhi

22 22 Co to jest misja instytucji? Misja powinna: definiować sens istnienia instytucji, wyrażać wartości i wyzwania z którymi identyfikują się pracownicy, być ogólna i sformułowana tak, aby przetrwała upływ czasu oraz zmiany w istotnych elementach środowiska, pracownicy powinni znać misję, a proces jej realizacji powinien być widoczny w codziennej praktyce, tekst misji powinien być prosty i krótki, misja pełna sentymentalnych ogólników pokazuje, że organizacja nie wie, jaki jest jej cel lub/i mocne strony Dobra misja motywuje pracowników i pozwala im traktować wizję organizacji jako swoją własną.

23 23 Przykłady misji (1) Przykłady sformułowań misji: Dostarczanie usług w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom Cocoa Dostarczanie usług publicznych i światłego przywództwa mieszkańcom Berkley w najbardziej sprawny, skuteczny, sprawiedliwy, ekonomiczny i demokratyczne sposób (miasto Berkley) Naszą sprawą jest konstruowanie maszyn i metod pomagających rozwiązać coraz bardziej skomplikowane problemy biznesu, rządu, nauki, badania przestrzeni kosmicznej, oświaty, medycyny i prawie każdej innej dziedziny ludzkiej działalności

24 24 Przykłady misji (2) Przykłady sformułowań misji: Działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewniając prawo dostępu do informacji, wolność wyrazu i umożliwiając korzystanie z Biblioteki i jej zasobów informacyjnych wszystkim mieszkańcom miasta Wilna, a także wspierać działalność samorządowych bibliotek publicznych powiatu, integrując wielonarodową społeczność regionu Litwy Wschodniej (Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Wilnie) W firmie Samsung wszystkie działania wytyczane są przez naszą misję: być najlepszą efirmą cyfrową. Tak wizja jak i misja biblioteki może być elementem promocji bibliotek

25 25 Misja wewnętrzna i zewnętrzna Przykład misji zewnętrznej i wewnętrznej firmy Coca-cola: Misja zewnętrzna: Allways Coca-Cola Misja wewnętrzna: Istniejemy, by wypracować dochody dla naszych udziałowców…

26 26 Misja, a wizja Misja Wizja Istniejemy po to, żeby zaspakajać określone potrzeby Istniejemy po to, żeby zaspakajać określone potrzeby coraz lepiej

27 Dzień 2: Sesja 4 Zdefiniowanie głównych obszarów działania biblioteki Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

28 Dzień 2 i 3: Sesja 5, 8, 9 Zasady formułowania celów Wskaźniki i źródła ich pozyskiwania Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

29 29 Cel Realistyczny Umiejscowiony w czasie Mierzalny Akceptowalny Konkretny

30 30 Przykład dobrze sformułowanego celu (1) Zwiększenie dostępności biblioteki dla osób starszych Zwiększenie liczby Kogo? (grupa docelowa) osób powyżej 60 roku życia korzystających z biblioteki publicznej Gdzie? (miejsce) w miejscowości X O ile (od x do Y) z 56 do 120 Do kiedy? (termin) do końca 2010 roku cel wskaźnik

31 31 Przykład dobrze sformułowanego celu (2) Osoby starsze korzystają z biblioteki Minimum 120 osób powyżej 60 roku życia korzysta stale z biblioteki publicznej w miejscowości X w 2010 roku. cel wskaźnik

32 32 Wskaźniki powinny być: trafne – dostosowane do przedmiotu pomiaru; mierzalne – wyrażone w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie (Tak/Nie); wiarygodne – niezależne, reprezentacyjne; dostępne – łatwe do uzyskania

33 33 Źródła weryfikacji wskaźników źródła weryfikacji pokazują, gdzie można uzyskać dane, zdefiniowane jako wskaźnik, np. gdy wskaźnikiem jest liczba uczestników, to źródłem weryfikacji jest lista obecności zdefiniowanie źródła weryfikacji pozwala na sprawdzenie, czy wskaźnik może być faktycznie mierzony, przy zaangażowaniu rozsądnej ilości czasu, pieniędzy i wysiłku

34 34 Struktura celów cel strategiczny projekt cel projektu cel szczegółowy projekt cel projektu projekt cel projektu projekt cel projektu

35 35 Cel strategiczny ma charakter długoterminowy; jego zapis może być dość ogólny, osiągnięcie tego celu nie jest możliwe poprzez realizację pojedynczego projektu, jednak realizacja poszczególnych projektów przybliża nas do realizacji celów strategicznych Cel szczegółowe są określone w obrębie celów strategicznych, powinny posiadać wskaźniki Cel projektu – to cel konkretnego przedsięwzięcia, zrealizowanie celów poszczególnych projektów zdefiniowanych w ramach danego celu szczegółowego powinno doprowadzić do osiągnięci celu szczególowego Terminologia

36 36 podjęcie decyzji, które cele zostaną włączone do strategii, a które pozostaną poza jej zakresem decyzja powinna być wynikiem porozumienia co do priorytetów, które cele są najważniejsze, możliwe do osiągnięcia oraz która z podejmowanych aktywności będzie najbardziej efektywna Analiza celów strategicznych

37 37 Przykłady celów strategicznych – Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata Cel I - Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce Cel II - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy Cel III - Zwiększenie roli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska Cel IV - Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każego bibliotekarza Cel V - Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza

38 38 Przykłady celów szczegółowych w ramach I celu strategicznego Cel szczegółowy I.1 - Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich tworzeniu uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój biblioteki i pozycji bibliotekarza Cel szczegółowy I.2 - Zwiększony i bezpośredni udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu strategicznych programów rozwoju bibliotek Cel szczegółowy I.3 - Inicjowanie opracowania i upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

39 39 Projekt według Davidsona Framea Projekty to przedsięwzięcia charakteryzujące się następującymi cechami: są zorientowane na cel ; polegają na skoordynowanym podejmowaniu powiązanych ze sobą działań; mają skończonych czas trwania, a także początek i koniec; wszystkie są do pewnego stopnia wyjątkowe

40 40 Przykłady projektów w ramach I celu szczegółowego I.1 Projekt I.1.1 – Opracowanie założeń do nowej ustawy o bibliotekach Projekt I.1.2 – Przedstawienie założeń ustawy właściwym ministerstwom i lobbowanie na przygotowania przez rząd nowej ponadresortowej Ustawy o bibliotekach, udział w konsultacjach Projekt I.1.3 – Opracowanie założeń jednolitej pragmatyki zawodowej zawodu bibliotekarza Projekt I.1.4 – Działania na rzecz wprowadzenia w życie jednolitej pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery zawodowej

41 41 Przykład zapisów projektów w strategii projekt wskaźnik realizacji termin odpowiedzialni partnerzybudżet

42 42 Przykład zapisu cel strategiczny I cel szczegółowy I.1, cel szczegółowy I.2…..; do każdego celu szczegółowego należy dodać wskaźnik realizacji Projekty do celu szczegółowego I.1 ujęte w tabelce Projekt wskaźnik realizacji terminodpowiedzialnipartnerzybudżet Proszę zwrócić uwagę na rekomendowany sposób oznaczenia celów i projektów

43 43 Praca własna przed następnymi zajęciami dokończenie definiowania celów szczegółowych do poszczególnych celów strategicznych zdefiniowanie listy projektów do poszczególnych celów szczegółowych

44 Do zobaczenia 7 lipca Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości


Pobierz ppt "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google