Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Par Jocelyne GIASSON Roz. 7 : Makroprocesy Czytanie ze zrozumieniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Par Jocelyne GIASSON Roz. 7 : Makroprocesy Czytanie ze zrozumieniem."— Zapis prezentacji:

1 Par Jocelyne GIASSON Roz. 7 : Makroprocesy Czytanie ze zrozumieniem

2 Makroprocesy są ukierunkowane na zrozumienie tekstu całościowo. Mogą opierać się na: 1. Myśli przewodniej i streszczeniu 3. Strukturze tekstu: strukturze tekstów informacyjnych 2. Strukturze tekstu: strukturze tekstów narracyjnych Roz 5 Roz.6 Roz.7

3 Wykorzystywanie struktury tekstu: Wzięcie pod uwagę sposobu organizacji myśli zawartych w tekście. Teksty informacyjne : -opis różnych struktur -propozycje działań pedagogicznych służących udoskonalaniu używania tych struktur. Skuteczne wykorzystanie struktury tekstu pozwala czytającemu lepiej zrozumieć i zachować informacje. itp.

4 Macro 3. Struktura tekstów informcyjnych "Czytający wrażliwi na strukturę tekstu pamiętają więcej informacji i to informacji na wyższym poziomie" (str.122) Klasyfkacja (ta najbardziej znana): kryterium stanowią związki logiczne zawarte w tekście informacyjnym. 1. Opis 2. Wymienianie (lub kolekcja) 3. Porównanie 4. Przyczyna-skutek 5. Problem-rozwiązanie str.123 Większość tekstów zawiera kombinację struktur.

5 Macro 3. Struktura tekstów informacyjnych Strategie uwrażliwiania na strukturę tekstów informacyjnych. Czuwanie nad tym, żeby struktura tekstu była środkiem, a nie stawała się celem w pracy nad tekstem.. 1. Realizacja zadań, które wyłoniłyby strukturę tekstu przy pomocy reprezentacji graficznych "Aby wykonać wykres, rysunek, uczeń musi odzielić w tekście informacje pierwszoplanowe od drugorzędnych; musi zdecydować, którą informację włączyć do swego szkicu, musi też zebrać pewne myśli i ukazać relacje, które między nimi istnieją. Dotyczy to zatem dogłębnego przerobienia tekstu". (str.125-6)

6 Macro 3. Struktura tekstu informacyjnego - przed czytaniem: są one wtedy skonstruowane przez nauczyciela i mają na celu przygotowanie ucznia do czytania, - podczas czytania: wykresy są wówczas uzupełniane przez uczniów, - po czytaniu: są one konstruowane przez uczniów i przedstawiają ich sposób rozumienia tekstu. Ten ostatni sposób jest najskuteczniejszy, ponieważ uczniowie są najbardziej zaangażowani podczas zadania! Przykłady: str.126-132 Z pedagogicznego punktu widzenia, takie wykresy, szkice mogą być używane:

7 Macro 3. Struktura tekstów informacyjnych 2. Aby uwrażliwić uczniów na różne struktury tekstu, warto odwołać się do zadań takich jak: -odwoływanie się do wskazówek: używanie słów- kluczy,, odsłąniających pewne struktury tekstu, – przykład -pytanie ukierunkowane (w zależności od strukury tekstu): zadawanie pytań, które pomogłyby znależć przyczynę, skutki, elementy podobne, itp. -podsumowanie ukierunkowane (również w zależność od struktury tekstu). - przykład


Pobierz ppt "Par Jocelyne GIASSON Roz. 7 : Makroprocesy Czytanie ze zrozumieniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google