Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czytanie ze zrozumieniem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czytanie ze zrozumieniem"— Zapis prezentacji:

1 Czytanie ze zrozumieniem
Par Jocelyne GIASSON Makroprocesy Roz. 7 : Makroprocesy

2 narracyjnych informacyjnych
Makroprocesy są ukierunkowane na zrozumienie tekstu całościowo. Mogą opierać się na: 1. Myśli przewodniej i streszczeniu Roz 5 Makroprocesy są ukierunkowane na zrozumienie tekstu całościowo. Mogą opierać się na: 1. Myśli przewodniej i streszczeniu (rozdział 5)‏ 2. Strukturze tekstu: strukturze tekstów narracyjnych (rozdział 6)‏ 3. Strukturze tekstu: strukturze tekstów informacyjnych (rozdział 7)‏ 2. Strukturze tekstu: strukturze tekstów narracyjnych 3. Strukturze tekstu: strukturze tekstów informacyjnych Roz.6 Roz.7

3 Wykorzystywanie struktury tekstu:
Wzięcie pod uwagę sposobu organizacji myśli zawartych w tekście. Skuteczne wykorzystanie struktury tekstu pozwala czytającemu lepiej zrozumieć i zachować informacje. Wykorzystywanie struktury tekstu: / Wzięcie pod uwagę sposobu organizacji myśłi zawartych w tekście. Skuteczne wykorzystanie struktury tekstu pozwala czytającemu lepiej zrozumieć i zachować informacje. Teksty informacyjne: -opis różnych struktur -propozycje działań pedagogicznych służących udoskonalaniu używania tych struktur. itp. Teksty informacyjne : -opis różnych struktur -propozycje działań pedagogicznych służących udoskonalaniu używania tych struktur.

4 Macro 3. Struktura tekstów informcyjnych
"Czytający wrażliwi na strukturę tekstu pamiętają więcej informacji i to informacji na wyższym poziomie" (str.122)‏ Klasyfkacja (ta najbardziej znana): kryterium stanowią związki logiczne zawarte w tekście informacyjnym. 1. Opis 2. Wymienianie (lub kolekcja)‏ 3. Porównanie 4. Przyczyna-skutek 5. Problem-rozwiązanie str.123 Struktura tekstów informcyjnych "Czytający wrażliwi na strukturę tekstu pamiętają więcej informacji i to informacji na wyższym poziomie" (str.122)‏ Klasyfkacja (ta najbardziej znana): kryterium stanowią związki logiczne zawarte w tekście informacyjnym. 1. Opis 2. Wymienianie (lub kolekcja)‏ 3. Porównanie 4. Przyczyna-skutek str.123 5. Problem-rozwiązanie Większość tekstów zawiera kombinację struktur. Większość tekstów zawiera kombinację struktur.

5 Macro 3. Struktura tekstów informacyjnych
Strategie uwrażliwiania na strukturę tekstów informacyjnych. Czuwanie nad tym, żeby struktura tekstu była środkiem, a nie stawała się celem w pracy nad tekstem.. 1. Realizacja zadań, które wyłoniłyby strukturę tekstu przy pomocy reprezentacji graficznych Struktura tekstów informacyjnych Strategie uwrażliwiania na strukturę tekstów informacyjnych. Czuwanie nad tym, żeby struktura tekstu była środkiem, a nie stwała sie celem w pracy nad tekstem. 1. Realizacja zadań, które wyłoniłyby strukturę tekstu przy pomocy reprezentacji graficznych. "Aby wykonać wykres, rysunek, uczeń musi odzielić w tekście informacje pierwszoplanowe od drugorzędnych; musi zdecydować, którą informację włączyć do swego szkicu, musi też zebrać pewne myśli i ukazać relacje, które między nimi istnieją. Dotyczy to zatem dogłębnego przerobienia tekstu". (str.125-6)‏ "Aby wykonać wykres, rysunek, uczeń musi odzielić w tekście informacje pierwszoplanowe od drugorzędnych; musi zdecydować, którą informację włączyć do swego szkicu, musi też zebrać pewne myśli i ukazać relacje, które między nimi istnieją. Dotyczy to zatem dogłębnego przerobienia tekstu". (str.125-6)‏

6 Macro 3. Struktura tekstu informacyjnego
Z pedagogicznego punktu widzenia, takie wykresy, szkice mogą być używane: - przed czytaniem: są one wtedy skonstruowane przez nauczyciela i mają na celu przygotowanie ucznia do czytania, - podczas czytania: wykresy są wówczas uzupełniane przez uczniów, - po czytaniu: są one konstruowane przez uczniów i przedstawiają ich sposób rozumienia tekstu. Struktura tekstu informacyjnego Z pedagogicznego punktu widzenia, takie wykresy, szkice mogą być używane: - przed czytaniem: są one wtedy skonstruowane przez nauczyciela i mają na celu przygotowanie ucznia do czytania, - podczas czytania: wykresy są wówczas uzupełniane przez uczniów, - po czytaniu: są one konstruowane przez uczniów i przedstawiają ich sposób rozumienia tekstu. / Ten ostatni sposób jest najskuteczniejszy, ponieważ uczniowie są najbardziej zaangażowani podczas zadania! Przykłady: str Ten ostatni sposób jest najskuteczniejszy, ponieważ uczniowie są najbardziej zaangażowani podczas zadania! Przykłady: str

7 Macro 3. Struktura tekstów informacyjnych
2. Aby uwrażliwić uczniów na różne struktury tekstu, warto odwołać się do zadań takich jak: -odwoływanie się do wskazówek: używanie słów- kluczy,, odsłąniających pewne struktury tekstu, – przykład -pytanie ukierunkowane (w zależności od strukury tekstu): zadawanie pytań, które pomogłyby znależć przyczynę, skutki, elementy podobne, itp. -podsumowanie ukierunkowane (również w zależność od struktury tekstu). - przykład Struktura tekstów informacyjnych 2. Aby uwrażliwić uczniów na różne struktury tekstu, warto odwołać się do zadań takich jak: -odwoływanie się do wskazówek: używanie słów- kluczy,, odsłąniających pewne struktury tekstu, -pytanie ukierunkowane (w zależności od strukury tekstu): zadawanie pytań, które pomogłyby znależć przyczynę, skutki, elementy podobne, etc. -podsumowanie ukierunkowane (również w zależność od struktury tekstu).


Pobierz ppt "Czytanie ze zrozumieniem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google