Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"— Zapis prezentacji:

1 Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis

2 Przygotowanie wniosku
Pod koniec 2011 Euroregion Glacensis zwrócił się do potencjalnych partnerów. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie realizacją projektu, zatwierdzono harmonogram przygotowania projektu. Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się r. Ustalono, że Partnerem Wiodącym będzie Euroregion Glacensis. Realizatorami działań inwestycyjnych związanych z budową i rekonstrukcją wież widokowych są poszczególni partnerzy projektu. Później odbyły się kolejne spotkania, 2x w czerwcu 2012, w lipcu 2012, 2x w sierpniu 2012 oraz 1x w lutym 2013.

3 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w latach 2007 – 2013 Oś priorytetowa II – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, kultura, tradycje, ochrona i renowacja zabytków Projekt został zatwierdzony na posiedzeniu Komitetu Monitorującego dnia r. w Raciborzu.

4 Harmonogram i budżet projektu
Harmonogram projektu: 7 / 2013 – 2 / 2015 Budżet projektu: Łącznie (100%): ,52 euro EFRR (85%): ,85 euro BP (5%): ,96 euro Wkład własny: ,71 euro

5 Krótka informacja nt. projektu
Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim – WĘDRÓWKI PO WIEŻACH WIDOKOWYCH – ścieżka edukacyjna. W związku z realizacją nowego produktu pojawiła się konieczność podjęcia powiązanych z sobą działań w postaci inwestycji w budowę lub rekonstrukcję wież i punktów widokowych - łącznie 9 nowych lub poddanych rekonstrukcji wież widokowych. Każda wieża widokowa musi mieć tablicę informacyjną z informacjami nt. historii danego miejsca oraz z kodem, który turysta przepisze – łącznie będzie 9 kodów. Zadaniem będzie wypełnienie co najmniej 5 kodów, w tym co najmniej 2 z polskiej strony.

6 Mapa realizowanych wież widokowych

7 Partnerzy projektu Partner Wiodący:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Gmina Miejska Nowa Ruda Gmina Radków Gmina Kudowa Zdrój Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego [CZ] Vrchlabí Miasto Trutnov Branka, o.p.s. [spółka pożytku publicznego] Gmina Horní Čermná

8 Poszczególne działania partnerów
Partner Wiodący Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Koordynacja realizacji całego projektu Promocja projektu: 1. Publikacja A4, szt. (cz, pl, ang, niem). Opracowanie będzie prezentacją całego obszaru wraz z ofertą w zakresie wież i punktów widokowych. 2. Składanka zestaw, szt. – w kopercie/okładce razem wszystkie 9 kart A4 /miejsc, jedna karta będzie zawierała tekst w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. Prezentacja wszystkich wież widokowych. 3. Składanka karty, egz. – poszczególne karty A4 9 miejsc do prezentacji jednej wieży widokowej. 4. Ulotka nt. „Wędrówki po wieżach widokowych”, egz. Na ulotce będą opisane zasady wędrówki oraz tabela do wpisywania kodów konkursowych. 9 miejsc = 9 kodów. 5. Zakup znaczków turystycznych szt. Strony internetowe Konferencja podsumowująca – zorganizowanie wspólnego spotkania poświęconego tej tematyce i zaprezentowaniu produktów projektu.

9 Innowacyjność materiałów promocyjnych
Publikacja A4, egz. w j. cz, pl, ang, niem. Opracowanie przedstawiające cały obszar oraz ofertę w zakresie wież i punktów widokowych.

10 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Promocja po stronie polskiej: 1. wydanie 4 map w łącznym nakładzie egz., prezentujących punkty i wieże widokowe na terenie euroregionu ze szczególną promocją tych, które powstały w ramach projektu, w wersji PL/A/CZ/N 2. Dokumentacja fotograficzna do map podczas otwarcia każdej wieży widokowej w celu jej przekazania wybranemu wykonawcy map 3. Umieszczanie informacji nt. projektu na stronach internetowych oraz prezentacja nowych produktów turystycznych, które powstały w ramach projektu

11 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu GMINA MIEJSKA NOWA RUDA Rekonstrukcja i modernizacja wieży widokowej (ściany, dach, platforma widokowa, renowacja wnętrza wieży). Wieża widokowa stoi na Górze Św. Anny, 647 m n.p.m. Oznakowanie i udostępnienie trasy łączącej dwie noworudzkie wieże widokowe, aby mogły zostać włączone do trasy widokowej Obecnie wieża ma 17,76 m wysokości. Platforma widokowa umieszczona jest na wysokości 17 m. Po rekonstrukcji wieża będzie miała 22,83 m Wieża zostanie zbudowana z piaskowca i drewna Z wieży widokowej będzie można zobaczyć: Sudety Środkowe i Zachodnie (polską i czeską stronę), Karkonosze

12 Aktualny stan przed rekonstrukcją

13 Planowany stan po rekonstrukcji

14 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu GMINA RADKÓW Budowa wieży widokowej w Suszynie. Wieża widokowa będzie miała 27 m wysokości. Suszyna to mała wieś na południowym wschodzie Wzgórz Ścinawskich. Okolice Suszyny są bardzo malownicze i otoczone terenami rolniczymi z zagajnikami. Suszyna została założona w 1281 roku przez rycerza Conradusa zwanego de Reno. Wieża zostanie wykonana z bloków piaskowca o różnej wielkości i zadaszona. Platforma widokowa będzie umieszczona na wysokości 22 m Z wieży widokowej będzie można zobaczyć: Góry Stołowe, Ściany Broumowskie [Broumovské stěny], Karkonosze, Masyw Śnieżnika, Góry Orlickie Wykonanie przedmiotów reklamowych Montaż tablicy z mapą, na której będą zaznaczone pozostałe wieże i punkty widokowe partnerów projektu

15

16 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu KUDOWA ZDRÓJ Modernizacja altany widokowej na Górze Parkowej w Kudowie Zdroju, modernizacja schodów i ścieżek prowadzących do altany, częściowa wycinka drzew na osi widoku roztaczającego się z altany Działania promocyjne, czyli tablice informacyjne oraz dystrybucja materiałów promocyjnych Altana ma konstrukcję drewnianą, 500 m n.p.m. Widok na szczyty Gór Orlickich

17

18 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ [Dyrekcja KPN (CZ)] Budowa wieży widokowej Maxovka. Rejon Rýchory należy od dawien dawna do atrakcyjnych miejsc turystycznych we wschodnich Karkonoszach. Miejsce, w którym będzie znajdowała się wieża widokowa, leży w strefie rdzennej Karkonoskiego Parku Narodowego na wysokości 1002,6 m n.p.m. Do obiektu można dojść turystyczną leśną dróżką Zbudowana wieża widokowa będzie miała zamkniętą konstrukcję, z obudową chroniącą przed działaniem warunków atmosferycznych, zaleganiem śniegu na schodach, będzie zadaszona. Przewiduje się całoroczne użytkowanie wieży widokowej. Wykonana będzie z betonu prefabrykowanego w kolorze białym, w kształcie graniastosłupa. Wewnątrz wieży będą betonowe schody umożliwiające wejście na pierwszą platformę na wysokości 10,8 m, górna platforma na wysokości 13,5 m będzie przeszklona, ostatnia platforma będzie nad dachem na wysokości 16,2 m i będzie dostępna tylko przy dobrej pogodzie. Całkowita wysokość obiektu - 22,7 m (1025 m n.p.m.) Wieża widokowa pomieści maks. 20 osób Z wieży widokowej będą roztaczały się przede wszystkim widoki na główny grzbiet Karkonoszy ze Śnieżką

19

20 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu MIASTO TRUTNOV Budowa wieży widokowej w pobliżu żelbetowego fortu TS-73 Stachelberg, będącego największym obiektem fortyfikacyjnym w regionie Ziemi Trutnovskiej Wieża będzie drewniana, zbudowana przy planowanej ścieżce edukacyjnej i szlaku rowerowym, platformy widokowe na wysokości 9,4 m i 20,8 m, całkowita wysokość obiektu - 24,5 m Widoki na Przełęcz Lubawską (rejon Lubawki, Kamiennej Góry, Góry Kaczawskie), na Rýchory, Góry Krucze [Vraní hory], Góry Jastrzębie [Jestřebí hory], Szczeliniec, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, na dolinę Úpy i przez Les Království na Zvičinę. Z jednego miejsca panoramiczny widok na ciągłą linię fortyfikacji

21

22 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Budowa wież widokowych w atrakcyjnych turystycznie miejscach pogranicza kłodzkiego, w miejscowościach Žernov, Teplice n. Met. - Skály oraz Horní Radechová – Slavíkov 1. Teplice n. Met. - szczyt Čáp 786 m na pd-zach obrzeżach miasta skalnego Adršpašsko Teplické skály 2. Žernov - na końcu miejscowości przy szlaku rowerowym nr 4057 3. Horní Radechová - Slavíkov na szczycie Signál 501 m w pobliżu szlaku turystycznego prowadzącego przez otwarte tereny z Hronova do Náchoda Przy dobrej widoczności z wież widokowych będzie można zobaczyć Karkonosze, Góry Jastrzębie [Jestřebí hory], Góry Orlickie, zbiornik wodny Rozkoš, miasto Česká Skalice i inne miejscowości po czeskiej, jak i polskiej stronie

23 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalizacja Slavíkov Budowa nowej wieży widokowej na terenie miejscowości Slavíkov na szczycie Signál, 496 m n.p.m. ,w pobliżu gminy Horní Radechová i dzielnicy Slavíkov Platforma widokowa na wysokości 25,2 m ponad terenem, całkowita wysokość obiektu 29 m Główne filary, podłogi i wypełnienia balustrad będą drewniane, schody stalowe Z wieży widokowej będzie można zobaczyć: Północ: Maternice, Ostaš, Ściany Broumowskie [Broumovské stěny], częściowo Góry Suche [Javoří hory] Północny zachód: okolice Červenego Kostelca, Góry Jastrzębie [Jestřebí hory], Zvičina, Karkonosze Północny wschód: okolice Hronova, Ściany Broumowskie, Góry Stołowe, Kudowa Zdrój Południowy wschód: okolice Nachoda, Dobrošov, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika Południe: Pavlišov, okolice Českiej Skalicy Południowy zachód: Zvičina

24

25 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalizacja Žernov Wieża widokowa na terenie gminy Žernov będzie stała na końcu miejscowości przy szlaku rowerowym nr 4057, prowadzącym w kierunku Babiččina údolí, 380 m n.p.m. Drewniana wieża ze stalowymi elementami nośnymi Platforma widokowa na wysokości 18,4 m ponad terenem, wieża będzie miała 5 kondygnacji Z wieży będzie można zobaczyć:: Północ: Červená hora, Babiččino údolí, dolina Úpy, Góry Jastrzębie [Jestřebí hory], Karkonosze Północny zachód: Podzvičinsko, Zvičina, Karkonosze Północny wschód: okolice Červenego Kostelca, Góry Stołowe Południowy wschód: Dobrošov, Góry Orlickie Południe: okolice Českiej Skalicy, zapora Rozkoš, Kunětická hora, okolice Hradca Południowy zachód: Babiččino údolí, okolice Jaroměřa, Podzvičinsko

26

27 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalizacja Skály - Čáp Wieża widokowa na terenie osady Skály koło Teplic nad Metují na najwyższym szczycie miasta skalnego Adršpašsko – Teplické skály na terenie narodowego rezerwatu przyrody Adršpašsko – Teplické skály, 786 m n.p.m. Platforma widokowa na wysokości 9 m nad obecnym blokiem skalnym, całkowita wysokość obiektu 13 m na gołym szczycie skalnym Elementy nośne wieży drewniane połączone elementami stalowymi, podłogi drewniane, wypełnienie balustrad – stalowe pręty i drewno Z wieży będzie można zobaczyć: Północ: Teplické skály, Starozámecký vrch, Mieroszowskie Ściany Północny zachód: Karkonosze, Zvičina, Rumburk Północny wschód: Mieroszowskie Ściany, Góry Suche, Broumovsko, Góry Sowie Południowy wschód: Ostaš, Szczeliniec, Bor, Ściany Broumowskie [ Broumovské stěny] Południe: Vysoký Kámen, Dobrošov, Góry Orlickie, Švédský vrch, okolice Stárkova Południowy zachód: Góry Jastrzębie [Jestřebí hory]

28

29 Poszczególne działania partnerów
Partner projektu GMINA HORNÍ ČERMNÁ Budowa wieży widokowej z bazą turystyczną w pobliżu kościoła pielgrzymkowego na szczycie Mariánskiej hory, na horyzoncie wzgórza wznoszącego się nad miejscowością Horní Čermná Konstrukcja obiektu będzie drobna bez obudowy, podstawowym materiałem będzie drewno, kręcone schody stalowe Platforma widokowa na wysokości 18,8 m powyżej terenu, wysokość zaprojektowano jako optymalną pod względem roztaczających się z wieży widoków i harmonii z krajobrazem Bazę turystyczną stanowi wiata z ławkami Widok na wszystkie strony świata: widoczne są Góry Orlickie, Jesioniki i ich szczyty, Góry Bystrzyckie, Suchý Vrch i miasto Lanškroun oraz okolice Mariánská hora znajduje się na dziale wodnym między zlewiskami Morza Północnego i Bałtyckiego, niedaleko Lanškrouna, to ważne miejsce pielgrzymkowe, na szczycie stoi kaplica pw. NMP z 1868 roku

30

31 Wieże widokowe Euroregionu Glacensis ciąg dalszy
31

32 Inne ciekawe miejsca i przedsięwzięcia na kolejny okres
Śnieżnik Lukavice u Žamberka Chata u Adama Nový Hrádek Vysoká Srbská 32

33 Śnieżnik 33

34 Masyw Śnieżnika 34

35 Chata u Adama 35

36 Lukavice k. Žamberka 36

37 Nový Hrádek 37

38 Vysoká Srbská 38

39 KONTAKT: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Sekretarz Euroregionu Glacensis i dyrektor RDA: tel. kom.: Project managers: Ing. Martina Sedláčková Zadražilová tel. kom.: Ing. Josef Taláb tel. kom.:


Pobierz ppt "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"

Podobne prezentacje


Reklamy Google